Zamknij
wyszukaj na stronie

Jak wygląda wdrożenie systemu RCP w firmie? Wszystko, co musisz wiedzieć na temat prac i tego, jak się do nich przygotować

Wdrożenie RCP (rejestracji czasu pracy) w firmie stanowi istotny krok w usprawnieniu zarządzania personelem oraz optymalizacji procesów. W dobie dynamicznie zmieniającego się świata biznesu, efektywne wykorzystanie czasu pracowników staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Jednakże zaimplementowanie systemu w firmie wymaga starannego planowania, odpowiedniej strategii oraz zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Ten artykuł może posłużyć jako kompleksowy przewodnik po procesie wdrażania, od analizy potrzeb po testowanie i monitorowanie działania systemu.

Spis treści:

 1. Czy wdrożenie rejestracji czasu pracy to skomplikowany proces?
 2. Jak wygląda wdrożenie systemu ewidencji i rejestracji czasu pracy w firmie krok po kroku
  1. Określenie potrzeb i celów
  2. Wybór wykonawcy systemu RCP i jego projektowanie
  3. Wdrożenie systemu
  4. Szkolenie użytkowników
  5. Komunikacja i wdrażanie zmian
  6. Testowanie i monitorowanie
 3. Jak ułatwić proces wdrożenia systemu w firmie?
 4. Dlaczego warto starannie wdrożyć elektroniczną ewidencję czasu pracy w firmie?

Czy wdrożenie rejestracji czasu pracy to skomplikowany proces?

Wdrożenie rejestracji czasu pracy w firmie może wydawać się skomplikowanym procesem, ale odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone kroki mogą znacznie uprościć tę procedurę. Często przed implementacją RCP pojawiają się obawy związane z technologią oraz przed zmianami i potrzebą dostosowania się do nowych procedur. Jednak zrozumienie procesu wdrażania oraz właściwe przygotowanie zarówno firmy, jak i pracowników, może uczynić ten proces znacznie bardziej płynnym i efektywnym.

Warto także pamiętać, że stopień skomplikowania wdrożenia nowego rozwiązania w organizacji zależy od kilku czynników, takich jak:

 • rozmiar i złożoność organizacji — w większych instytucjach z wieloma działami i pracownikami proces może być bardziej wymagający;
 • wybrany system RCP — niektóre z nich są bardziej intuicyjne i łatwiejsze w konfiguracji niż inne;
 • poziom zaangażowania pracowników i kadry zarządzającej — akceptacja i chęć współpracy z systemem znacząco ułatwiają wdrożenie.

Jak wygląda wdrożenie systemu ewidencji i rejestracji czasu pracy w firmie krok po kroku

Wdrożenie ewidencji czasu pracy to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy ze strony wszystkich osób w organizacji, które będą jego użytkownikami. Dokładne zaplanowanie i rzetelne przeprowadzenie każdego kroku zwiększy szansę na sukces implementacji i osiągnięcie założonych celów. Wyjaśnijmy więc jakie są poszczególne kroki podczas prac.

Etapy wdrożenia

Określenie potrzeb i celów

Pierwszym z etapów, który ma olbrzymie znaczenie na powodzenie dalszych kroków podczas wdrożenia ewidencji czasu pracy, jest określenie potrzeb i celów. Fazę tą można podzielić na mniejsze etapy, których dokładne przeprowadzenie pozwoli na doskonałe dopasowanie systemu do potrzeb. W pierwszej kolejności konieczna jest analiza aktualnie posiadanych rozwiązań w zakresie rejestracji czasu pracy. Należy zidentyfikować sposób, w jaki czas pracy jest obecnie rejestrowany w firmie, a także określić jego wady i zalety. W tym etapie bardzo ważne jest także zebranie opinii od pracowników i kadry zarządzającej na temat obecnej metody.

Na tej podstawie można ustalić cele wdrożenia, czyli co chce się osiągnąć, implementując elektroniczny system rejestracji czasu w firmie. Klienci bardzo często wymieniają m.in.:

 • poprawę rzetelności i dokładności ewidencji czasu pracy,
 • automatyzację procesów związanych z rejestracją czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń,
 • lepszą kontrolę nad czasem pracy pracowników i identyfikację potencjalnych nadgodzin oraz spóźnień,
 • ułatwienie dostępu do informacji o czasie pracy dla pracowników i kadry zarządzającej.

Warto także poświęcić czas na identyfikację grupy docelowej — kto będzie korzystał z systemu RCP, w jakich działach ułatwi pracę i kto będzie beneficjentem wprowadzenia do firmy nowego rozwiązania.

Wybór wykonawcy systemu RCP i jego projektowanie

Po ustaleniu wyżej wskazanych kwestii można przejść do drugiego kroku, jakim jest wybór systemu RCP. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy dokładnie zdefiniować funkcje, które powinien posiadać wdrożony system RCP. Mając je ustalone, można przejść do porównania ofert różnych dostawców systemów rejestracji czasu pracy. Należy zestawić ze sobą: ceny, funkcje, referencje i opinie o systemach, a także wziąć pod uwagę skalowalność danych programów i możliwości ich dostosowania do potrzeb firmy. Podczas analizowania ofert poszczególnych dostawców, warto zwrócić także uwagę na warunki umowy licencyjnej i politykę aktualizacji oprogramowania.

Dobrze jest wybrać dostawcę o ugruntowanej pozycji na rynku i z doświadczeniem we wdrażaniu systemów RCP, który zapewnia rzetelne wsparcie techniczne i szkolenie użytkowników.

Po wyborze odpowiedniego systemu firma przystępuje się do stworzenia jego projektu. W tym kroku należy dostosować oprogramowanie do specyficznych wymagań organizacji, takich jak formy zatrudnienia (np. pracownicy etatowi, kontraktowi, na czas określony), struktura organizacyjna oraz zasady dotyczące czasu pracy i płatności. Na tym etapie uwzględnia się także przeszkody, które mogą utrudnić korzystanie z systemu i opracowuje się rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ich. Jeżeli przeprowadzana będzie integracja trzeba także ustalić, jakie dane będą przesyłane pomiędzy programami i w jaki sposób.

Wdrożenie systemu

Właściwe wdrożenie ewidencji czasu pracy to kolejny z kroków, który realizowany jest w mniejszych etapach. Jednym z nich jest instalacja oprogramowania RCP na serwerze firmowym lub w chmurze, zgodnie z instrukcją dostawcy. Może to zrobić także firma, która zajmuje się wdrożeniem rejestracji czasu pracy w organizacji. W związku z tym działaniem, warto upewnić się, że posiada się odpowiednią infrastrukturę IT do obsługi systemu (np. serwery). Bardzo ważne na tym etapie jest poprawne skonfigurowanie systemu zgodnie z potrzebami firmy, uwzględniając godziny pracy, rodzaje stanowisk, strefy czasowe itp. W tej fazie działania, zakładane są także konta administratora z odpowiednimi uprawnieniami. Przeprowadzane są również opcjonalne integracje z programem kadrowo-płacowym.

Równolegle trwać może przygotowanie urządzeń. Konieczne jest zaprogramowanie terminali lub czytników RCP oraz kart identyfikacyjnych, aplikacji mobilnych — jeżeli będą wykorzystywane. Po konfiguracji sprzęty są montowane w firmie w miejscach, które określono w projekcie.

Kolejnym krokiem jest utworzenie kont użytkowników dla wszystkich pracowników i przypisanie im odpowiednich ról i uprawnień. To zazwyczaj rola administratorów systemu. Należy upewnić się, że każdy zatrudniony ma wpisane prawidłowe dane osobowe, stanowisko pracy i opcjonalnie dostęp do swojego profilu. Jeśli taka funkcja jest wymagana na tym etapie odbywa się także instalacja oprogramowania RCP na urządzeniach mobilnych pracowników.

Szkolenie użytkowników

Wdrożenie odpowiednio zaprojektowanego i skonfigurowanego systemu rejestracji czasu pracy to nie koniec działań. W tym momencie konieczne jest przeprowadzenie szkolenia użytkowników. Co do zasady przeprowadza się zaawansowany kurs dla wybranych osób, których zadaniem jest dalsze poinstruowanie pozostałych pracowników. W czasie jego trwania wyjaśnione powinny być ważne dla danych użytkowników kwestie, jak np. sposoby rejestracji czasu pracy, wprowadzanie zmian, dostęp do raportów. Na tym etapie warto także przygotować materiały edukacyjne dla wszystkich zatrudnionych — instrukcję obsługi systemu RCP, zawierającą szczegółowe informacje o jego funkcjach i sposobie użytkowania oraz FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu. Materiały można udostępnić na firmowych dyskach lub w wersji drukowanej.

Komunikacja i wdrażanie zmian

Przed ogólnym wdrożeniem RCP należy poinformować wszystkich pracowników o nadchodzących zmianach. Warto wyjaśnić korzyści płynące z nowego systemu i sposób jego obsługi oraz zapewnić dostęp do materiałów edukacyjnych i szkoleń. Niezwykle ważne jest, aby dać osobom korzystającym z nowego systemu wsparcie — odpowiadać na ich pytania, wyjaśniać wątpliwości. Dobrze jest, aby przynajmniej na początkowym etapie działania systemu, posiadali oni możliwość skorzystania z pomocy technicznej w razie kłopotów z użytkowaniem oprogramowania czy urządzeń. Proces wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy powinien być stale monitorowany, wskazane jest, aby obserwować poziom jego akceptacji wśród pracowników, a także zbierać opinie i sugestie dotyczące ulepszeń, które mogą usprawnić ich działanie z ewidencją czasu pracy, a co za tym idzie zachęcić ich do korzystania z tego rozwiązania.

Testowanie i monitorowanie

Na początku korzystania z programu bardzo ważne jest, aby testować jego działanie w różnych scenariuszach i sytuacjach. Konieczne jest upewnienie się, że ewidencja działa poprawnie, rejestruje czas pracy i generuje rzetelne raporty. Wszelkie błędy lub usterki w systemie powinny być natychmiast usuwane samodzielnie albo zgłaszane do firmy, która wdrożyła rozwiązanie w instytucji. Oprogramowanie i dokumentacja powinny być regularnie aktualizowane, aby zapewnić użytkownikom dostęp do ich najbardziej aktualnych wersji.

Jak ułatwić proces wdrożenia systemu w firmie?

Sukces wdrożenia ewidencji czasu pracy w firmie zależy od wielu czynników, ale kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie. Jedną z ważniejszych kwestii jest dokładne zaplanowanie prac. W tym celu należy stworzyć szczegółowy harmonogram i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za jego poszczególne etapy. Warto także zidentyfikować potencjalne problemy i opracować plany awaryjne, które pozwolą jak najszybciej przejść do danego etapu działania.

Na płynność wdrożenia systemu ewidencji czasu w organizacji wpływa zaangażowanie wszystkich osób w firmie, które będą działać z oprogramowaniem. Warto skonsultować się z przedstawicielami różnych działów, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania, a także zapewnić pracownikom przejrzystą komunikację na temat zmian i korzyści płynących z nowego systemu. Powinni czuć się uprawnieni do zgłaszania uwag i propozycji usprawnień. Wszelkie sugestie powinny być brane pod uwagę i rozważane przez decydentów oraz firmę odpowiedzialną za zaimplementowanie systemu.

Stosując się do tych wskazówek, można znacząco ułatwić proces wdrożenia nowego systemu w firmie, zwiększyć jego akceptację wśród pracowników i zmaksymalizować korzyści płynące z jego implementacji. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest rzetelne przygotowanie, zaangażowanie wszystkich stron i ciągłe doskonalenie.

Dlaczego warto starannie wdrożyć elektroniczną ewidencję czasu pracy w firmie?

Skrupulatne wdrożenie systemu do rejestracji i ewidencji czasu pracy niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści dla pracodawcy, znacząco usprawniając codzienne funkcjonowanie firmy i pozytywnie wpływając na relacje z pracownikami. Jedną z większych korzyści jest oszczędność czasu i kosztów. Automatyzacja rejestracji czasu pracy eliminuje żmudne, ręczne wypełnianie arkuszy i tabel oraz wyliczanie wynagrodzeń, oszczędzając cenny czas pracowników działu HR. Ponadto znika konieczność drukowania i przechowywania papierowych dokumentów, obniżając wydatki na materiały biurowe. Plusem dobrze przeprowadzonego wdrożenia jest także poprawa dokładności i rzetelności w rejestracji czasu pracy, ponieważ system eliminuje błędy ludzkie, zapewniając precyzyjny i wiarygodny rejestr czasu pracy. Dodatkowo system rejestracji czasu pracy ułatwia kontrolę nad wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników, zapobiegając nadużyciom. Prawidłowo zaimplementowany system rejestracji czasu pracy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy, chroni pracodawcę przed karami za niedopełnienie obowiązków związanych z ewidencją czasu pracy.

Warto także podkreślić, że rejestracja czasu pracy wpływa także na lepszą organizację i zarządzanie, a także zwiększenie satysfakcji pracowników.

Chcesz dowiedzieć się, jak wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy może przebiec w Twojej firmie? Wypełnij formularz, skontaktujemy się w możliwie najkrótszym czasie!

Czy pracownicy mają mieć możliwość samodzielnego składania wniosków urlopowych?
Metoda autoryzacji
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies