Aktualności

Kontrola Dostępu oparta o system Kontroli Losowej jako narzędzie zwalczania kradzieży w zakładach pracy

2015-10-23 | Blog
W wielu zakładach produkcyjnych nieuczciwi pracownicy mają pokusę przywłaszczenia materiałów, szczególnie tych posiadających większą wartość materialną, np. miedź, srebro, złoto. W zakładach tych z reguły stosowane są środki ochrony przed kradzieżą i odpowiednie procedury kontroli, jednak aby wzmocnić skuteczność systemu antykradzieżowego można zastosować dodatkową kontrolę losową pracowników opuszczających zakład pracy.
Czytaj więcej >

Rejestracja czasu pracy w firmach budowlanych

2015-10-19 | Blog
Problem ewidencjonowania pracowników i współpracowników w firmach budowlanych należy do niezwykle popularnych. Sytuacja ta ma miejsce przynajmniej z dwóch powodów. Jednym jest zwyczajowe oddalenie placu budowy od siedziby firmy, innym, częsta rotacja pracowników. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Z pomocą przychodzi system mobilnych terminali RCP, umożliwiający autoryzację osób w sposób zdalny. System mobilnych terminali składa się terminali AC-2100. Te wyposażone są w akumulator pozwalający na pracę przez kilka godzin bez zasilania zewnętrznego, modem GSM umożliwiający  zdalną transmisję danych przy użyciu sieci komórkowej oraz serwer z programem UNIS zbierający dane z terminali mobilnych, zainstalowany np. w siedzibie firmy.
Czytaj więcej >

Projekt koncepcyjny instalacji Systemu Kontroli Dostępu w galerii handlowej

2015-10-12 | Blog
Instalacja Systemu Kontroli Dostępu w galerii handlowej ma na celu niedopuszczenie osób nieupoważnionych do wejścia w obszary przeznaczone dla pracowników galerii, obsługi technicznej oraz ochrony. Jak wygląda taki System - z czego się składa i jak funkcjonuje? Plan użytkowania obiektu Dla osób odwiedzających Galerię Handlową, ruch będzie odbywać się poprzez główne wejścia do galerii. Z parkingu będzie można wchodzić natomiast z poziomu ruchomych schodów oraz ogólnodostępnych wind. Personel będzie miał dostęp do obiektu dzięki dedykowanym wejściom dla pracowników. Po wyjściu z szatni, personel, aby udać się do miejsca zatrudnienia, wykorzystywać będzie, w zależności od miejsca pracy, jedną z klatek schodowych lub wind. Na klatkach schodowych założone zostaną kontrole dostępu systemu VIRDI, które będą służyć na potrzeby ewakuacji, a także będą zwalniane z poziomu przycisku awaryjnego lub poprzez system SSP. Dodatkowo, istnieje możliwość ochrony obwodowej drzwi wejściowych oraz pomieszczeń technicznych poprzez czujniki magnetyczne. Do każdego kontrolera można podłączyć niezależnie 8 kontaktronów.
Czytaj więcej >

System ochrony elektrociepłowni

2015-10-05 | Blog
Elektrociepłownia jest zakładem, w którym proces spalania w kotłach energetycznych doprowadza do przemiany energii chemicznej paliwa w ciepło. Zostaje ono przekazane wodzie i parze wodnej, a następnie przemienia się w turbinach na energię kinetyczną. Przemiana energii kinetycznej w elektryczną zachodzi w sprzężonych z nimi generatorach, a wytworzona w ten sposób energia jest przesyłana liniami elektroenergetycznymi do sieci. Para wodna po częściowym rozprężaniu i ochłodzeniu w turbinach zostaje wykorzystana jako para technologiczna przez odbiorców albo służy do podgrzewania wody sieciowej.
Czytaj więcej >

Automatyzacja procesów identyfikacji produktów

2015-10-01 | Blog
Szybka i łatwa identyfikacja produktów to problem, z którym spotyka się mnóstwo firm produkcyjnych. Pojedyncze, wzrokowe rozpoznanie każdej pozycji, szczególnie różniących się niewielkimi detalami, jest nie tylko mozolne, ale może okazać się również nieskuteczne. W takich sytuacjach warto skorzystać z systemu automatycznej identyfikacji produktów opartego na etykietach RFID, który Państwu proponujemy.
Czytaj więcej >

Automatyzacja procesów biznesowych w firmie transportowej

2015-04-06 | Blog
Jednym ze zleceń realizowanych przez naszą firmę w ostatnim czasie, było opracowanie systemu do rozliczania pracy osób zajmujących się zliczaniem towaru na pojazdach dostawczych. Rozwiązanie miało na celu rozliczenie działu zajmującego się dystrybucją paczek papierosów do klientów detalicznych, takich jak sklepy czy kioski. Klient wymagał wykonania raportów dotyczących informacji o czasach oczekiwania i zliczania poszczególnych pojazdów, znajdujących się na bazie przeładunkowej.
Czytaj więcej >

Wygodne i efektywne działanie stołówki pracowniczej

2015-01-05 | Blog
Automatyzacja funkcjonowania stołówki pracowniczej to jeden ze sposobów na zwiększenie efektywności pracy personelu oraz poprawienie zadowolenia wśród pracowników dzięki prostej i przejrzystej obsłudze. Kluczem do sukcesu jest tutaj system UNIS będący podstawą proponowanego Systemu Rozliczeń Posiłków.
Czytaj więcej >

Testy laboratoryjne działania sensora detekcji żywej tkanki

2014-12-23 | Blog
Film pokazuje testy laboratoryjne działania sensora detekcji żywej tkanki. Widzimy, jak sensor biometryczny zachowuje się przed włączeniem i po włączeniu detekcji. Przed włączeniem detekcji czytnik da się łatwo oszukać repliką wykonaną z gumy, silikonu, kauczuku czy nawet ksera. Po włączeniu detekcji nie jest to możliwe, ponieważ czytnik jest w stanie rozpoznać, czy jest to replika, czy żywa tkanka ludzka.
Czytaj więcej >

Identyfikacja petentów i wykrywanie osób poszukiwanych przy pomocy programu Nadzorca

2014-10-14 | Blog
Program Nadzorca, będący częścią systemu identyfikacji petenta, ma za zadanie w sposób w pełni automatyczny identyfikować osoby wchodzące na dany teren i w przypadku wykrycia osoby uznanej za poszukiwaną, powiadomić ochronę, by ta mogła rozpocząć odpowiednie działania. Dodatkowo aplikacja posiada szereg dodatkowych funkcji, chętnie wykorzystywanych przez zarządzających obiektem.
Czytaj więcej >

People Analyzer dostarczy niezbędnych informacji o zachowaniu pracowników

2014-10-10 | Blog
System Kontroli Dostępu to szansa na szereg korzyści, niezwykle pomocnych w automatyzowaniu procesów zachodzących w firmie każdego dnia. Udzielenie dostępu wybranym osobom do danego pomieszczenia czy rejestrowanie czasu ich pracy to tylko niektóre z nich. W połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem – aplikacją People Analyzer – może dostarczyć wielu cennych informacji obrazujących zachowanie użytkowników. Pozwoli uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: ile osób przebywa w danym momencie na terenie firmy, kto znajduje się w konkretnym pomieszczeniu itp. Jest również niezwykle pomocny w wypadku ewakuacji pokazując dokładne stany osobowe na zadanym obszarze.
Czytaj więcej >

Aplikacja Księga Wejść/Wyjść zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych gości

2014-09-29 | Blog
Papier, wciąż chętnie używany do przechowywania informacji, odchodzi w zapomnienie w starciu z elektronicznymi nośnikami danych, które nie dość, że tańsze, to zapewniają dłuższy okres żywotności i łatwiejszy dostęp do poszczególnych elementów. W celu zastąpienia papierowej rejestracji gości odwiedzających danych obiekt, powstała aplikacja Księga Wejść/Wyjść.Aplikacja, której zadaniem jest zastąpienie tradycyjnych form zapisu odwiedzin i wyjść w przypadku danego obiektu, zachowuje uzyskane informacje na dysku komputera tworząc łatwą w korzystaniu i dostępie bazę danych.
Czytaj więcej >

System Kontroli Losowej sposobem na eliminację zagrożeń w zakładach pracy

2014-09-15 | Blog
Coraz częściej w przedsiębiorstwach prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu eliminację zagrożeń wynikających z niepoprawnego przygotowania pracowników do pełnienia swoich obowiązków. „Wychwycone” osoby, które np. stawiły się w miejscu pracy po spożyciu alkoholu bądź usiłujące zawłaszczyć sobie mienie firmy, powinny być natychmiastowo usunięte z zakładu, gdyż stanowią zagrożenie nie tylko dla przedsiębiorstwa, lecz często również dla siebie. Pomocny w sytuacjach kontroli odbywających się w dużych organizacjach lub zakładach pracy jest System Kontroli Losowej.
Czytaj więcej >

System automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych to oszczędność czasu i pieniędzy

2014-09-02 | Blog
Możliwość szybkiego namierzenia produktu w magazynie oraz ciągły dostęp do jego pozycji składowej to cechy, które znacznie ułatwiają zarządzanie magazynem. Aby osiągnąć powyższy stan, powstał system automatycznej identyfikacji pozycji magazynowej, który rozwiązuje problem śledzenia obiektów składowanych na regałach.
Czytaj więcej >

Oprogramowanie Virdi Unis to doskonałe narzędzie do analizy i kontroli przedsiębiorstwa

2014-08-19 | Blog
Kontrola dostępu oraz czasu pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymaga specjalistycznego oprogramowania, jakim bez wątpienia jest Virdi Unis. Program ten służący do zarządzania systemem kontroli dostępu Virdi. Dzięki możliwości użycia wielu trybów rejestrowanych zdarzeń, takich jak dostęp, wejście, wyjście, wyjście służbowe itp., pozwala na uzyskanie rozległych informacji na temat zachowania użytkowników.
Czytaj więcej >

Automatyzacja kontroli w hotelach dzięki kartom zbliżeniowym

2014-08-11 | Blog
Nowoczesne hotele poza noclegiem świadczą swoim gościom również inne możliwości takie jak wstęp na basen, saunę czy płatny parking. Każde z tych udogodnień można kontrolować z wykorzystaniem zaawansowanych systemów. Pomocna w wielu sytuacjach jest otrzymywana coraz częściej przy meldunku karta zbliżeniowa zastępująca dotychczasowe tradycyjne klucze. Jest ona bowiem elementem systemu kontroli dostępu.
Czytaj więcej >

W pełni zautomatyzowany sposób rejestracji czasu pracy

2014-08-01 | Blog
Standardowy czas pracy to osiem godzin dziennie, co daje czterdzieści godzin tygodniowo. Na podstawie czasu pracy obliczana jest pensja, jaką na koncie bankowym z początkiem nowego miesiąca znajdują pracownicy. Do niedawna standardowym sposobem kontroli obecności pracowników była papierowa lista obecności. Nie był to sposób dokładny, wymagał sporego udziału pracownika i tracenia czasu na jej wypełnienie. Nowoczesne systemy kontroli dostępu pozwalają, aby rejestracja czasu pracy odbywała się w pełni automatycznie.
Czytaj więcej >

Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Kierowania Ruchem

2014-07-25 | Blog
Aby zwiększyć przepustowość oraz zapewnić wydajność narzędzi logistycznych, dbając przy tym o jeszcze większy poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na terenie zakładu powstał Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Kierowania Ruchem. System ten pozwala kontrolować dostęp osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu, organizuje ruch kołowy w trakcie przebywania pojazdu na terenie zakładu, jest niezwykle pomocny w organizacji i kierowaniu ruchem udzielając tym samym wsparcia dla logistyki oraz pomaga ratownictwu w sytuacjach kryzysowych podając stany osobowe i ich położenie.
Czytaj więcej >

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: