Zamknij
wyszukaj na stronie

Czym jest system MRP?

Efektywne planowanie magazynowania oraz wykorzystania zasobów jest niezbędne w celu utrzymania płynności procesów produkcyjnych. System MRP umożliwia tworzenie planów potrzeb materiałowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwala to uzyskiwać przedsiębiorstwom wysokie wskaźniki wydajnościowe, określać realistyczne terminy realizacji zamówień oraz tworzyć konkurencyjną pozycję na rynku. Czym jest system MRP i dlaczego warto wdrożyć go w swojej firmie?

  1. Jak działa MRP system?
  2. Co daje system MRP?
  3. Zalety korzystania z systemu MRP

Jak działa MRP system?

Działanie systemu MRP dotyczy planowania potrzeb materiałowych dla procesów produkcyjnych. Odbywa się ono na podstawie informacji dotyczących charakterystyki produktów, planów produkcyjnych, stanów magazynowych oraz statusów zamówień.

Prawidłowa praca programu jest możliwa dzięki danym wejściowym pozyskiwanym z trzech źródeł:

  • harmonogramu produkcji określającego liczbę produktów do wyprodukowania w określonej jednostce czasu,
  • zestawienia materiałów (BOM) określającego rodzaj oraz ilość materiałów potrzebnych do wytworzenia gotowego produktu,
  • ewidencji zapasów określającej dostępne zasoby gotowe do wykorzystania.

Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają wygenerowanie danych wyjściowych w postaci zalecanego harmonogramu produkcji uwzględniającego datę rozpoczęcia i zakończenia kolejnych procesów oraz zestawienie materiałów niezbędnych do ich realizacji.

System MRP wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w efektywnym planowaniu stanów magazynowych oraz zamówień niezbędnych do zachowania płynności i wydajności operacji. Jedną z ważnych kwestii w branży przemysłowej jest optymalne zarządzanie zasobami. Ilość dostępnych od ręki materiałów powinna być utrzymana na poziomie, który zagwarantuje nieprzerwaną produkcję, jednocześnie nie generując olbrzymich zapasów magazynowych, których przechowywanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W takim przypadku stosuje się mechanizm stanów minimalnych lub buduje cały proces produkcyjny na podstawie modelu Just In Time.

System MRP

Co daje system MRP?

System MRP umożliwia zakładom efektywne planowanie i wykorzystywanie ich zasobów. Celem jest zmniejszenie magazynowanych zapasów oraz zwiększenie efektywności procesów poprzez zapewnienie optymalnej ilości surowców niezbędnych do zapewnienia płynności procesów produkcyjnych. Tego typu oprogramowanie sprawdza się przede wszystkim w zakładach specjalizujących się w tworzeniu produktów o dużej złożoności. Konieczność montażu wielu drogich podzespołów sprawia często, że cykl produkcyjny jest rozłożony w czasie, kosztowny, a także zagrożony opóźnieniami związanymi z przerwami wywołanymi brakiem materiałów.

Rozsądne gospodarowanie zapasami oraz harmonogramowanie zakupów pozwala określić realistyczny czas oczekiwania na gotowy produkt. Bieżące monitorowanie stanów magazynowych i etapów realizacji dostaw umożliwia także błyskawiczną reakcję w przypadku sytuacji związanej z zagrożeniem terminowości produkcji, na przykład w wyniku opóźniającej się dostawy materiałów. Eliminacja problemów związanych z brakami surowców i części pozwala terminowo realizować zamówienia, co wpływa na wskaźniki wydajnościowe zakładu, jego konkurencyjność, a także utrzymanie dobrej relacji z Klientami.

Automatyczny magazyn wykorzystuje nowoczesną technologię do efektywnej realizacji procesów produkcyjnych. Aby jeszcze bardziej usprawnić przepływ informacji, system klasy MRP może zostać zintegrowany z systemem zarządzania produkcją. W przypadku magazynów, w których przechowuje się materiały o wysokiej wartości lub niebezpieczne, warto również pamiętać o dodatkowej ochronie umożliwiającej dostęp do zasobów wyłącznie wybranym osobom. W tym celu dobrze sprawdza się biometryczna kontrola dostępu sprawiająca, że wyłącznie jednostki upoważnione mogą dostać się do wnętrza strzeżonego magazynu.

Zalety korzystania z systemu MRP

System MRP umożliwia zachowanie minimalnego stanu zapasów koniecznego do utrzymania płynności procesów produkcyjnych. Pozytywnie wpływa na wydajność operacji i eliminuje ryzyko przerw w produkcji oraz opóźnień związanych z brakami surowców. Efektywne planowanie potrzeb materiałowych pozwala ograniczyć koszty związane z magazynowaniem zbyt dużej ilości surowców i części, a także zapewnia bieżący dostęp do niezbędnych zasobów.

Wykorzystanie systemu klasy MRP w zakładzie przemysłowym stanowi skuteczny sposób na podniesienie wydajności procesów, budowanie konkurencyjności firmy oraz tworzenie zaufanego wizerunku wśród kontrahentów.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies