Czytniki geometrii twarzy

Czytniki geometrii twarzy stanowią doskonałe uzupełnienie rozwiązań biometrycznych.

Twarz każdego człowieka ma cechy charakterystyczne, które mogą być wykorzystane do identyfikacji. Elementem pobierającym próbki jest aparat fotograficzny lub kamera, a z uzyskanego w ten sposób obrazu tworzony jest wzór matematyczny opisujący geometrię badanej twarzy.

Taki wzór z jednej strony jest zapamiętywany przy pomocy odpowiedniego oprogramowania a  z drugiej strony jest tworzony po wykonaniu zdjęcia każdej kolejnej osoby, która poddawana jest identyfikacji lub weryfikacji. Dzięki temu w celu rozpoznania danej osoby nie jest konieczne zapamiętywanie jej zdjęcia – trzeba jedynie magazynować sam wzór geometrii twarzy.

Co ważne – ze wzoru takiego nie jest możliwe odtworzenie zdjęcia danej osoby.

Zastosowanie czytników:

  • systemy kontroli dostępu
  • systemy rejestracji czasu pracy
  • systemy identyfikacji osób

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: