Zamknij
wyszukaj na stronie

System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

System Zarządzania Magazynem UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integrację z systemem ERP Klienta i systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację, eliminację błędów oraz skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji – kody kreskowe 1D, 2D lub RFID.
[buttonform]Wycena Systemu Zarządzania Magazynem[/buttonform]

System Zarządzania Magazynem UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integrację z systemem ERP Klienta i systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację, eliminację błędów oraz skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji – kody kreskowe 1D, 2D lub RFID.
[buttonform]Wycena Systemu Zarządzania Magazynem[/buttonform]

System Zarządzania Magazynem UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integrację z systemem ERP Klienta i systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację, eliminację błędów oraz skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji – kody kreskowe 1D, 2D lub RFID.
Wycena Systemu Zarządzania Magazynem

Czy wiesz
 • ile czasu zajmują procesy magazynowe?
 • jakie jest wykorzystanie twojej przestrzeni magazynowej?
 • jakie konsekwencje pociąga za sobą przekroczenie dopuszczalnego obciążenia regału?
 • ile czasu poświęcasz na realizację wymaganych prawem procesów inwentaryzacji?
 • jakie konsekwencje może mieć brak możliwości odtworzenia historii magazynowania i przepływu produktów w przemyśle spożywczym?
 • ile czasu tracą pracownicy przy źle planowanych ścieżkach kompletacji?
 • jakie koszty ponosisz w związku z opóźnieniami realizacji wydań materiałów na produkcję?
 • jak monitorować stany magazynowe w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia?
 • jakie koszty i ile czasu generują dodatkowe usługi w magazynach e-commerce? Czy możesz te usługi bezbłędnie realizować?

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Z UNIS WMS

 • Integracja z dowolnym systemem ERP lub platformami e-commerce
 • Pełna historia wykonywanych operacji w aplikacji i na terminalu z przypisaniem do użytkownika
 • Traceability – śledzenie partii i serii produktów – pełna obsługa historii przepływów
 • Rozbudowane procesy inwentaryzacji z uwzględnieniem daty, okresu, kontrahenta, asortymentu, sektora itp.
 • Realizacja zakazu wspólnego składowania poprzez blokowanie jednorodnych miejsc/stref składowania
 • Optymalizacja ścieżek kompletacji i możliwość tworzenia dowolnych grup asortymentowych
 • Dostęp do systemu z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca na świecie poprzez aplikację WEB
 • Rozbudowana struktura magazynów – przypisanie lokalizacji do produktu lub kontrahenta na stałe albo w sposób dynamiczny
 • Zarządzanie lokalizacjami w magazynie zgodnie z ładownością i objętością
 • Dynamiczna analiza zajętości miejsc składowania dla Klientów operatorów logistycznych
 • Rezerwacja produktów i możliwość automatycznego kolejkowania procesów
 • Możliwość kompletowania kilku zamówień równocześnie – Multi Picking
 • Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D, RFID, współpraca z systemem ProGlove
 • Obsługa opakowań zwrotnych i palet
 • Realizacja z terminala dodatkowych usług w magazynach e-commerce
 • Możliwość realizacji nietypowych operacji z poziomu terminala
 • Rozbudowane analizy i raporty w zakresie klienta, produktu, pracownika


Wycena Systemu Zarządzania Magazynem

POZNAJ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje, że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. 

Z jakich technologii korzystamy? System Zarządzania Magazynem UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe lub/i RFID do identyfikacji różnorodnych obiektów: towarów, miejsc paletowych, maszyn.  Praca z systemem jest możliwa poprzez aplikację WEB oraz bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się z serwerem terminali drogą radiową.

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS? Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Optymalizacja kosztów

 • obniżenie kosztów realizacji usług 
 • większa przepustowość i terminowość realizacji usług
 • wzrost jakości usług logistycznych
 • zwiększenie konkurencyjności 
 • szybka i bezbłędna inwentaryzacja
 • kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali
 • eliminacja papierowego obiegu dokumentów

 

Minimalizacja pomyłek

 • większa dostępność towarów
 • podniesienie jakości obsługi Klienta 
 • wyeliminowana do minimum możliwość popełnienia błędów w procesie kompletacji zamówień
 • elastyczne rozwiązanie, dlatego można je swobodnie przystosować do specyfiki procesów Klienta

 

 Zarządzanie wszystkimi zasobami

 • za pomocą Systemu Zarządzania Magazynem można zarządzać wszystkimi zasobami firmy, dzięki czemu mamy możliwość dokładnego odzwierciedlenia zasobów w czasie rzeczywistym wraz z możliwością optymalizacji i skutecznego planowania produkcji
 • dzięki wykorzystaniu technologii internetowych dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie, a dzięki funkcjonalnej architekturze modułowej eliminujemy pracochłonne czynności związane z tradycyjną, czyli ręczną metodą przeprowadzania np. inwentaryzacji

 

 Stały nadzór, skalowalność, serwis

 • automatyczne generowanie raportów
 • zaawansowane mechanizmy optymalizacji i dostosowania raportów 
 • niższe koszty logistyczne
 • mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki 
 • krótszy czas realizacji kompletacji 
 • architektura systemu jest elastyczna i co najważniejsze skalowalna, dzięki czemu rozwój przedsiębiorstwa nie będzie wymagał zmiany systemu ERP
 • automatyczne aktualizacje oraz umowa serwisowa, dzięki czemu Klient może być pewny stabilności rozwoju oprogramowania

 

 Usługi wsparcia

 • pomoc serwisowa w siedzibie Klienta
 • gwarantowany czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki 
 • naprawa błędów krytycznych w ciągu 24 godzin roboczych, w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w tym czasie, dostarczenie rozwiązania zastępczego
 • aktualizacje oprogramowania do najnowszych wersji oprogramowania zarządzającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów zaraz po ukazaniu się najnowszej wersji
 • rozszerzone warunki gwarancji oraz wydłużona gwarancja na sprzęt i oprogramowanie w ramach opieki serwisowej
 • pomoc telefoniczna, e-mailowa i zdalna związana z bieżącą eksploatacją i konfiguracją oprogramowania

 

Zakres funkcjonalności Systemu Zarządzania Magazynem

System Zarządzania Magazynem UNIS WMS oferuje szereg przydatnych funkcjonalności, które usprawnią pracę każdego magazynu.

Elastyczność i możliwości integracji z systemami ERP

System Zarządzania Magazynem stanowi uzupełnienie systemu ERP i może współpracować z istniejącym już u Klienta systemem ERP dzięki integracji  lub działać jako samodzielny system. Standardowe systemy ERP pozwalają zarządzać firmą i magazynem bardziej w ujęciu finansowo-księgowym. Niektóre systemy dają możliwość ewidencji towaru na podstawie jednego wskazanego miejsca składowania, ale nie dają możliwości wykorzystania terminali mobilnych w oparciu o kody kreskowe, co znacznie utrudnia i wydłuża czas operacji magazynowych. Istotne jest również znaczące obniżenie kosztów — integracja z systemem UNIS WMS jest znacznie tańsza niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji.

Możliwość nadzoru i optymalizacji zadań pracowników

Za pomocą Systemu Zarządzania Magazynem można nadzorować realizację zadań pracowników magazynowych wraz z dostępem do raportów, które dotyczą postępów realizacji, uwzględniają czas wykonania poszczególnych czynności oraz zawierają dane o pracowniku wykonującym poszczególne etapy procedur. Dzięki szczegółowemu raportowaniu bieżących stanów magazynowych na przenośnych urządzeniach wyświetlane na terminalu dane wspomagają i przyspieszają pracę osób odpowiedzialnych za uzupełnianie stanów materiałowych na produkcji. Oprogramowanie to jest dostosowane do nowoczesnej technologii, jaką jest RFID.

Śledzenie każdej partii i sztuki towaru

Track&Trace, czyli śledzenie każdej sztuki towaru. Każda czynność wykonana przy użyciu terminala jest rejestrowana w systemie. W ten sposób można mieć pełną historię procesów zachodzących podczas produkcji, np. rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań, dostęp do wszelkich danych od przyjęcia, przez magazynowanie, produkcję, wydanie aż po transport.  Zapewnia to najwyższy poziom kontroli nad towarem. Funkcjonalność ta jest również kluczowa w procesie przeprowadzania inwentaryzacji.

Precyzyjna kompletacja zleceń magazynowych

System do zarządzania magazynem UNIS WMS wspiera kierownika magazynu w przydzielaniu zadań pracownikom, zarządzaniu rozmieszczeniem towaru oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji zleceń oraz przesyłek. Wspomaga również rozlokowanie produktów w magazynie, dzięki czemu pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów. To natomiast pozwala na realizację większej liczby zleceń magazynowych bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Wykorzystanie urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe jako integralnej części systemu umożliwia szybszą i precyzyjną kompletację zleceń produkcyjnych, a przez to redukuje do minimum ryzyko wystąpienia pomyłek.

Inwentaryzacja i kontrola stanów magazynowych

System Zarządzania Magazynem umożliwia bieżące kontrole i korekty błędnych stanów magazynowych na poszczególnych lokacjach, jak również w zakresie całości zasobów magazynowych. Informacje o aktualnych stanach magazynowych pozwalają na przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji magazynu bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru.

Pulpit Systemu Zarządzania Magazynem - UNIS WMS

Pulpit Systemu Zarządzania Magazynem - UNIS WMS

 

Lista kartotek indeksów towarowych - System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

Kartoteka asortymentowa - System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

 

Lista transportów - System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

Transporty - System Zarządzania Magazynem WMS

 

Lista zadań - przyjęcia zewnętrzne - System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

Lista zadań - przyjęcia zewnętrzne - System Zarządzania Magazynem WMS

 

Operacje magazynowe możliwe do realizacji za pośrednictwem Systemu Zarządzania Magazynem UNIS WMS:

 • przyjęcia magazynowe
 • przesunięcia międzymagazynowe
 • wydania magazynowe
 • przygotowanie wysyłki
 • znakowanie opakowań
 • śledzenie partii
 • inwentaryzacja
 • rozlokowanie towaru w magazynie
 • możliwość tworzenia magazynów wirtualnych
 • identyfikacja miejsca składowania
 • zapotrzebowania surowców na produkcję
 • wydania na produkcję/zwroty z produkcji
 • przesunięcia z produkcji na magazyn wyrobów gotowych

Skuteczny i tani System Zarządzania Magazynem WMS

System UNIS WMS integrujemy z zewnętrznym systemem ERP firm trzecich jak np. CDN, SAP, który funkcjonuje już u Klienta. Dzięki temu unika się podwójnego wprowadzania danych i potrzeby nauki obsługi nowego systemu ERP. Wiąże się z tym zwykle satysfakcjonujący efekt w postaci znaczącej redukcji kosztów wdrożeniowych.

System Zarządzania Magazynem o nieograniczonych możliwościach

UNIS WMS jest platformą bardzo elastyczną i zarazem ma nieograniczone możliwości. Zintegrowany system składa się np. z następujących podsystemów:

 • serwer aplikacji
 • aplikacje klienckie
 • serwer terminali
 • serwer wydruku etykiet z kodami kreskowymi
 • aplikacje mobilne na terminale przemysłowe

System magazynowy
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies