Zamknij
wyszukaj na stronie

WMS – System Zarządzania Magazynem UNIS WMS

UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu WMS i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalność do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integracje z systemem ERP klienta oraz systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację oraz eliminację błędów i skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji - kody kreskowe 1D, 2D lub RFID
[buttonform]Wycena systemu WMS[/buttonform]

UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu WMS i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalność do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integracje z systemem ERP klienta oraz systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację oraz eliminację błędów i skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji - kody kreskowe 1D, 2D lub RFID
[buttonform]Wycena systemu WMS[/buttonform]

UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Elastyczność systemu WMS i jego mobilność (aplikacja WEB) pozwala na dostosowanie funkcjonalność do potrzeb i specyfiki określonego Klienta. Poprzez integracje z systemem ERP klienta oraz systemami automatyki w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację oraz eliminację błędów i skrócenie czasu realizacji kompletacji i wydań. Realizacja zadań na kolektorach danych oparta jest o technologię automatycznej identyfikacji - kody kreskowe 1D, 2D lub RFID
Wycena systemu WMS

Czy wiesz
 • ile czasu zajmują procesy magazynowe?
 • jakie jest wykorzystanie twojej przestrzeni magazynowej?
 • jakie konsekwencje pociąga za sobą przekroczenie dopuszczalnego obciążenia regału?
 • ile czasu poświęcasz na realizacje wymaganych prawem procesów inwentaryzacji?
 • jakie konsekwencje może mieć brak możliwości odtworzenia historii magazynowania i przepływu produktów w przemyśle spożywczym?
 • ile czasu tracą pracownicy przy źle planowanych ścieżkach kompletacji?
 • jakie koszty ponosisz w związku z opóźnieniami realizacji wydań materiałów na produkcję?
 • jak monitorować stany magazynowe w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia?
 • jakie koszty i ile czasu generują dodatkowe usługi w magazynach e-commerce? Czy możesz te usługi bezbłędnie realizować?

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM WMS – POZNAJ MOŻLIWOŚCI

 • Integracja z dowolnym systemem ERP lub platformami e-commerce
 • Pełna historia wykonywanych operacji w aplikacji i na terminalu z przypisaniem do użytkownika
 • Traceability - śledzenie partii i serii produktów – pełna obsługa historii przepływów
 • Rozbudowane procesy inwentaryzacji z uwzględnieniem daty, okresu, kontrahenta, asortymentu, sektora itp.
 • Realizacja zakazu wspólnego składowania poprzez blokowanie jednorodnych miejsc/stref składowania
 • Optymalizacja ścieżek kompletacji i możliwość tworzenia dowolnych grup asortymentowych
 • Dostęp do systemu z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca na świecie poprzez aplikacje WEB
 • Rozbudowana struktura magazynów – przypisanie lokalizacji do produktu lub kontrahenta na stałe lub w sposób dynamiczny
 • Zarządzanie lokalizacjami w magazynie zgodnie z ładownością i objętością
 • Dynamiczna analiza zajętości miejsc składowania dla Klientów operatorów logistycznych
 • Rezerwacja produktów i możliwość automatycznego kolejkowania procesów
 • Możliwość kompletowania kilku zamówień równocześnie – Multi Picking
 • Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D, RFID współpraca z systemem ProGlove
 • Obsługa opakowań zwrotnych i palet
 • Realizacja z terminala dodatkowych usług w magazynach e-commerce
 • Możliwość realizacji nietypowych operacji z poziomu terminala
 • Rozbudowane analizy i raporty w zakresie klienta, produktu, pracownika


Wycena systemu WMS

PROGRAM WMS – POZNAJ MOŻLIWOŚCI
UNIS WMS

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. 

Z jakich technologii korzystamy? – system UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe lub/i RFID do identyfikacji różnorodnych obiektów: towarów, miejsc paletowych, maszyn.  Praca z systemem jest możliwa poprzez aplikację WEB oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową.

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS? - podstawową cechą systemu zarządzania magazynem jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Korzyść pierwsza - optymalizacja kosztów 

 • obniżenie kosztów realizacji usług 
 • większa przepustowość i terminowość realizacji usług
 • wzrost jakości usług logistycznych
 • zwiększenie konkurencyjności 
 • szybka i bezbłędna inwentaryzacja
 • kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali
 • eliminacja papierowego obiegu dokumentów


Korzyść druga – minimalizacja pomyłek 

 • większa dostępność towarów
 • podniesienie jakości obsługi Klienta 
 • wyeliminowana do minimum możliwość popełnienia błędów w procesie kompletacji zamówień  
 • tam gdzie standardowe rozwiązania nie wystarczają 
 • elastyczne rozwiązanie, dlatego można go swobodnie przystosować do specyfiki procesów klienta


Korzyść trzecia - zarządzanie wszystkimi zasobami - za pomocą systemu UNIS WMS można zarządzać  wszystkimi zasobami Firmy dzięki czemu mamy możliwość dokładnego odzwierciedlenia zasobów w czasie rzeczywistym wraz możliwością optymalizacji i skutecznego planowania produkcji. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowych dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie, a dzięki funkcjonalnej architekturze modułowej eliminujemy pracochłonne czynności związane z tradycyjną czyli ręczną metodą przeprowadzania np. inwentaryzacji


Korzyść czwarta - stały nadzór, skalowalność, serwis

 • automatyczne generowanie raportów
 • zaawansowane mechanizmy optymalizacji i dostosowania raportów 
 • niższe koszty logistyczne
 • mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki 
 • krótszy czas realizacji kompletacji 
 • architektura systemu jest elastyczna i co najważniejsze skalowana, dzięki czemu rozwój przedsiębiorstwa nie będzie wymagał zmiany systemu ERP
 • automatyczne aktualizacje oraz umowa serwisowa, dzięki czemu klient może być pewny stabilności rozwoju oprogramowania


Korzyść piąta - usługi wsparcia

 • pomoc serwisową w siedzibie Klienta
 • gwarantowany czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki 
 • naprawa błędów krytycznych w ciągu 24 godzin roboczych, w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w tym czasie, dostarczenie rozwiązania zastępczego
 • aktualizacje oprogramowania do najnowszych wersji oprogramowania zarządzającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów zaraz po ukazaniu się najnowszej wersji
 • rozszerzone warunki gwarancji oraz wydłużona gwarancja zarówno na sprzęt i oprogramowanie w ramach opieki serwisowej
 • wsparcie telefoniczne, e-mailowe, zdalne - pomoc telefoniczna, e-mailowa i zdalna związana z bieżącą eksploatacją i konfiguracją oprogramowania

 

System magazynowy UNIS WMS – co to jest?

System UNIS WMS jako globalny system zarządzania magazynem, ma zastosowanie w logistyce, obsłudze magazynów wysokiego składowania. Nadzoruje procesy i zadania magazynowe od chwili przyjęcia towaru (jednostki logistycznej, surowca, produktu), poprzez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do momentu wydania. Jako program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi całościowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie procesami magazynowymi oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS?

UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji różnorodnych obiektów: produktów, półproduktów, towarów, kontrahentów, gniazd magazynowych. Praca z systemem jest możliwa poprzez standardową aplikacją okienkową oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową. Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem WMS jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Kiedy warto wdrożyć system UNIS WMS?

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. W takim przypadku celowe jest wprowadzenia dedykowanego systemu WMS który pozwala:

 • ograniczyć straty spowodowane złym składowaniem towarów
 • obniżyć ogólne koszty pracy i zwiększyć efektywność
 • wyeliminować błędy w dostawach a przez to podnieść konkurencyjność firmy
 • zgodność stanów magazynowych ze stanami systemowymi, łatwość przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • zwiększyć zadowolenie klientów przez przyspieszenie realizacji dostaw i eliminacje pomyłek

Zakres funkcjonalności systemu UNIS WMS

Elastyczność i możliwości integracji z systemami ERP

System UNIS WMS stanowi uzupełnienie systemu ERP i może współpracować z istniejącym już u Klienta systemem ERP dzięki integracji  lub działać jako samodzielne system. Standardowe systemy ERP pozwalają zarządzać firmą i magazynem bardziej w ujęciu finansowo-księgowym. Niektóre systemy dają możliwość ewidencji towaru w oparciu o jedno wskazane miejsce składowania ale nie dają możliwości wykorzystania terminali mobilnych w oparciu o kody kreskowe co znacznie utrudnia i wydłuża czas operacji magazynowych. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza  niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji.

Automatyzacja zamówień i zleceń produkcyjnych i magazynowych

Zamówienie na dostawy produktów znajdujące się w zleceniu przyjęcia, wydania czy wysyłki można wprowadzić elektronicznie z zewnętrznego systemu EPR przez uwzględniony interfejs wymiany danych,  jak także ręcznie na podstawie dokumentów dostarczonych z działu handlowego

Możliwość nadzoru i optymalizacji zadań pracowników

Zapewnienie nadzoru operacyjnego nad realizacja zadań pracowników magazynowych, wraz z raportami z postępów realizacji poszczególnych dokumentów, uwzględniających czasy wykonania poszczególnych czynności, dane o pracowniku wykonujących poszczególne etapy procedur. Dzięki szczegółowym podglądom i raportowaniu bieżących stanów magazynowych na przenośnych urządzeniach, wyświetlane na terminalu dane bardzo wspomagają i przyspieszają pracę osób odpowiedzialnych za uzupełnianie stanów materiałowych na produkcji. Oprogramowanie to jest dostosowane do nowoczesnej technologii jaką jest RFID

Śledzenie partii, sztuki towaru

Track&Trace - śledzenie każdej sztuki towaru. Każda czynność wykonana przy użyciu terminala jest rejestrowana w systemie. W ten sposób można mieć pełną historię procesów zachodzących podczas produkcji, np. rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań, wszelkich danych od przyjęcia, przez magazynowanie, produkcję, wydanie aż po transport zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Funkcjonalność ta jest również kluczowa także w procesie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Precyzyjna kompletacja zleceń magazynowych

System wspiera kierownika magazynu w przydzielaniu zadań pracownikom, zarządzaniu rozmieszczeniem towaru oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji zleceń oraz przesyłek. Wspiera również rozlokowanie produktów w magazynie a dzięki temu pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów co pozwala pracownikom magazynu na realizację większej liczby zleceń magazynowych bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Wykorzystanie urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe jako integralnej części systemu pozwala na szybsza i precyzyjna kompletacje zleceń produkcyjnych a przez to redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek. Dzięki zastosowaniu programu magazynowego UNIS WMS i urządzeń mobilnych, pracownik magazynu przy realizacji kompletacji zamówień, ma możliwość wykonania większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Inwentaryzacja ciągła i kontrola stanów magazynowych

Bieżąca kontrola i korekta błędnych stanów magazynowych na poszczególnych lokacjach magazynowych jak również w zakresie całości zasobów magazynowych. Informacje o bieżących stanach magazynowych pozwala na przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru.

Podstawowe korzyści z zastosowania systemu UNIS WMS w magazynie:

Minimalizacja pomyłek w realizacji procesów logistycznych

 • obniżenie kosztów realizacji usług, większa dostępność towarów, podniesienie jakości obsługi klientów, co przekłada się na zadowolenie konsumentów i chęć dalszej współpracy. Automatyzacja magazynów to krok w stronę pozyskania nowych klientów i umocnienia współpracy z obecnymi Klientami.

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów w magazynie

 • szybsza kompletacja produktów, realizacja większej ilości zleceń, a przez to korzystny wpływ na wzrost wydajności i redukcję kosztów. Magazynowy system informatyczny realnie podnosi komfort pracy wszystkich pracowników.

Dokładne odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym

 • możliwość optymalizacji i skutecznego planowania produkcji i redukcję stanów magazynowych. System WMS pozwala na pełną kontrolę każdego z procesów magazynowych. Automatyzacja magazynów minimalizuje popełnianie błędów niemalże do zera.

Zaawansowane mechanizmy optymalizacji i raportowania

 • obniżenie kosztów logistycznych i pełna koordynacja prac magazynowych. Wystarczy korzystać z jednego systemu WMS. Jest to w pełni kompletny system zarządzania magazynem, który pozwala mieć kontrolę nad każdym etapem prac.

Większa przepustowość i terminowość realizacji usług

 • wzrost jakości usług logistycznych i zwiększenie konkurencyjności, które skutkuje większym zadowoleniem klientów. Systemy gospodarki magazynowej pozwalają na realizację większej ilości zleceń w tej samej jednostce czasu w porównaniu do magazynów bez odpowiedniego lub niekompletnego oprogramowania.

Mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki i kompletacji towarów

 • wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, skraca czas realizacji kompletacji, pozwala przydzielać zadania poszczególnym pracownikom. Wzrasta komfort pracy pracowników. Każdy wie, za co konkretnie jest odpowiedzialny i co należy do jego obowiązków. Nie ma problemu z przypadkowością przydzielania zadań do nieodpowiednich osób.

Kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali (pracowników)

 • obniżenie ogólnych kosztów pracy i zwiększenie efektywności. System WMS w magazynie przynosi korzyści w każdej strukturze. Od procesów magazynowych do jakości pracy pracowników.

Szybka i bezbłędna inwentaryzacja

 • bieżąca korekta błędnych stanów magazynowych pozwala na realizowanie inwentaryzacji ciągłej bez konieczności wstrzymywania procesów magazynowych, pełne dane o ilości towarów i ich rozmieszczeniu

Obniżenie do minimum strat spowodowanych przeterminowanie się produktów

 • mechanizm śledzenia partii pozwala na analizę i odpowiednie wydawanie produktów opisanych cechami takimi jak numer partii data ważności – ma to szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Systemy magazynowe WMS wpływają korzystnie na jakość pracy, poziom zadowolenia pracowników i możliwość kontroli kosztów. Nie ma strat w produktach, które się przeterminowały i zalegają.

Automatyzacja magazynów - przyszłość na wyciągnięcie ręki

System zarządzania magazynem to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które przyniesie szereg korzyści: podniesie jakość procesów magazynowych, pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji, realnie wpłynie na redukcję kosztów, poprawi komfort pracowników poprzez usprawnienie pracy czy przejrzyste rozdzielenie poszczególnych zadań. Automatyzacja to rewolucja na każdym poziomie w firmach handlowych, produkcyjnych czy zajmujących się logistyką.

WMS - program magazynowy, który spełni Twoje oczekiwania

System WMS to rozbudowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, które jest dopasowane do poszczególnych firm pod względem zakresu funkcjonalności. System ma zdefiniowane obszary i procesy, które mają zostać usprawnione. Automatyzacja magazynów to eliminacja wszelkich nieprawidłowości od błędnych stanów magazynowych, przez złą lub zbyt długą kompletację zamówień, a kończąc na niewłaściwym przydzielaniu zadań. System WMS to w pełni dedykowane rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Podstawowe operacje magazynowe możliwe do realizacji za pośrednictwem systemu UNIS WMS:

 • przyjęcia magazynowe
 • przesunięcia między magazynowe
 • wydania magazynowe
 • przygotowanie wysyłki
 • znakowanie opakowań
 • śledzenie partii
 • inwentaryzacja
 • rozlokowanie towaru w magazynie
 • możliwość tworzenia magazynów wirtualnych
 • identyfikację miejsca składowania
 • zapotrzebowania surowców na produkcję
 • wydania na produkcję/zwroty z produkcji
 • przesunięcia z produkcji na magazyn wyrobów gotowych

Skuteczny i tani system WMS

Nasz system WMS integrujemy z zewnętrznym systemem ERP firm trzecich jak np. CDN, SAP, który funkcjonuje już u klienta. Dzięki temu unika się podwójnego wprowadzania danych i potrzeby nauki obsługi nowego systemu ERP. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji. Dzięki temu nasz system WMS jest nie tylko skuteczny, ale również tani.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem o nieograniczonych możliwościach

UNIS WMS jest platformą bardzo elastyczną i zarazem ma nieograniczone możliwości. W połączeniu z takimi produktami jak system UNIS RCP (system rejestracji czasu pracy) pozwala na dokładne raportowanie produkcji, czasu pracy / zlecenia jak i wydajności. Dzięki takim możliwością, możemy w dowolny sposób dostosować funkcjonalność systemu do potrzeb określonego klienta. Zintegrowany system składa się wówczas z następujących podsystemów:

 • serwer aplikacji
 • aplikacje klienckie
 • serwer terminali
 • serwer wydruku etykiet z kodami kreskowymi
 • aplikacje mobilne na terminale przemysłowe

System magazynowy
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności