Zamknij
wyszukaj na stronie

MES – System Zarządzania Produkcją UNIS PRO | AutoID

UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

  • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

    Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji w tym wygenerowania odpowiednik kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

  • Planowania i Uruchomienia Produkcji (PLP)

    Planowanie i Uruchomienie Produkcji (PLP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

  • Kontroli i Rejestracji Prac (KRP)

    Kontrola i Rejestracja Prac (KRP) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestracje i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej jak również czasowej postępu prac.

  • Realizacji Produkcji (MES)

    Realizacja Produkcji (MES) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

  • Wydajności Maszyn (OEE)

    Wydajność Maszyn (OEE) to zestaw wbudowanych wskaźnik wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych jak i ludzi wraz z odniesieniem do stopnia ich awaryjności.

  • Kontroli Jakości (KJ)

    Kontrola Jakości (KJ) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

  • Utrzymania Ruchu (UR)

    Utrzymanie Ruchu (UR) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio z stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej z sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatu plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktarzowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn jak i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobnego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrola i rejestracje produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe lub stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać.
UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

  • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

    Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji w tym wygenerowania odpowiednik kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

  • Planowania i Uruchomienia Produkcji (PLP)

    Planowanie i Uruchomienie Produkcji (PLP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

  • Kontroli i Rejestracji Prac (KRP)

    Kontrola i Rejestracja Prac (KRP) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestracje i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej jak również czasowej postępu prac.

  • Realizacji Produkcji (MES)

    Realizacja Produkcji (MES) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

  • Wydajności Maszyn (OEE)

    Wydajność Maszyn (OEE) to zestaw wbudowanych wskaźnik wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych jak i ludzi wraz z odniesieniem do stopnia ich awaryjności.

  • Kontroli Jakości (KJ)

    Kontrola Jakości (KJ) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

  • Utrzymania Ruchu (UR)

    Utrzymanie Ruchu (UR) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio z stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej z sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatu plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktarzowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn jak i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobnego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrola i rejestracje produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe lub stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać.
UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

  • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

    Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji w tym wygenerowania odpowiednik kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

  • Planowania i Uruchomienia Produkcji (PLP)

    Planowanie i Uruchomienie Produkcji (PLP) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

  • Kontroli i Rejestracji Prac (KRP)

    Kontrola i Rejestracja Prac (KRP) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestracje i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej jak również czasowej postępu prac.

  • Realizacji Produkcji (MES)

    Realizacja Produkcji (MES) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

  • Wydajności Maszyn (OEE)

    Wydajność Maszyn (OEE) to zestaw wbudowanych wskaźnik wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych jak i ludzi wraz z odniesieniem do stopnia ich awaryjności.

  • Kontroli Jakości (KJ)

    Kontrola Jakości (KJ) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

  • Utrzymania Ruchu (UR)

    Utrzymanie Ruchu (UR) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio z stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej z sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatu plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktarzowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn jak i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobnego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrola i rejestracje produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe lub stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać.
Czy wiesz
  • Ile osób pracuje w danym momencie na zleceniu?
  • Jakie jest bieżące obciążenie stanowisk produkcyjnych oraz ich wydajność?
  • Jakie jest bieżące zużycie materiałów?
  • Ile wynosi Rzeczywisty Koszt Wytworzenia w odniesieniu do Technicznego?
  • W jaki terminie dane zlecenie będzie zrealizowane?
  • Z jaką szczegółowością jest rozpisana technologia wielopoziomowa?
  • Jak ciągłe zmiany w planie produkcyjnym przekładają się na bieżący postęp prac?
  • Jak posiadane systemy informatyczne komunikują się ze sobą?
  • Ile czasu planista poświęca nad wprowadzaniem zmian w planie produkcyjnym?
  • Jaka jest skala braków oraz co z tymi brakami się dalej dzieje?
  • Ile czasu pracownicy tracą na powielanie tych samych danych w wielu programach?
  • Z jaką dokładnością jest liczony Techniczny Koszt Wytworzenia?
  • Z jaką wydajnością pracują pracownicy oraz maszyny?

SYSTEM MES – POZNAJ MOŻLIWOŚCI UNIS PRO

  • Planowanie produkcji w czasie rzeczywistym w oparciu o zlecenia lub zamówienia
  • Przejrzyste harmonogramowanie po dowolnych okresach
  • Szczegółowe wykresy GANTT ’a dla maszyn, zleceń jak i całego planu produkcyjnego
  • Integracja z dowolnym systemem ERP poprzez autorskie restAPI (wymiana jednokierunkowa lub dwukierunkowa)
  • Integracja z dowolnymi urządzeniami w tym z sterownikami PLC
  • Monitoring maszyn oraz pracowników w czasie rzeczywistym
  • Rejestracja prac w oparciu o model START / STOP
  • Obsługa braków, zwrotów, powodów wstrzymań oraz innych zdarzeń losowych
  • Wielopoziomowa technologia wraz z pełną obsługą struktur
  • Możliwość porównania Kosztów Planowanych do Kosztów Rzeczywistych
  • Przewodniki produkcyjne w formie papierowej lub elektronicznej
  • Minimalizacja ilości dokumentów drukowanych. Wszystkie dane dostępne w wersji cyfrowej
  • Intuicyjna obsługa w oparciu o skalowalny interfejs
  • Nowoczesna platforma webowa w ramach architektury trójwarstwowej
  • Nieograniczony dostęp do systemu z dowolnego miejsca na ziemi oraz urządzenia
  • Obsługa dowolnej wersji językowej (standardowo PL i ENG)
  • Możliwość modyfikacji oraz rozbudowy według potrzeb Klienta
  • Nieograniczony dostęp do danych w czasie rzeczywistym
  • Redukcja kosztów obsługi produkcji
  • Poprawa dyscypliny pracy
  • Szczegółowe informacje o stanie produkcji na każdym jej etapie przygotowania i realizacji
  • Możliwość tworzenia przekrojowych raportów z wielu modułów (MES, WMS, KD, RCP)
MES - system zarządzania produkcją - pulpit

MES - system zarządzania produkcją - planowanie
MES - system zarządzania produkcją - zlecenia

UNIS PROjest rozwiązaniem, które można w pełni zintegrować z bieżącym systemem ERP lub może działać całkowicie niezależnie. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie dostarczyć nasze rozwiązanie firmą, które dopiero szukają odpowiedniego rozwiązania do obsługi produkcji lub posiadają już takie rozwiązania klasy ERP ale nie spełnia ona ich oczekiwań.

Nasz system kierujemy do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw niezależnie od profilu działalności oraz ilości użytkowników.


  • Przedsiębiorstwa produkcyjne
  • Przemysł spożywczy
  • Budownictwo
  • Dystrybucja
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł drzewny i meblarski
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Usługi
  • Utilities

SYSTEM ROZLICZANIA PRODUKCJĄ – KORZYŚCI UŻYWANIA MES UNIS PRO

Każdy z nas przed podjęciem decyzji o zakupie systemu do obsługi produkcji chciałby poznać najlepiej dane rozwiązanie. Czym ono wyróżnia się spośród konkurencji. Jakie są jego słabe i mocne strony. Chcemy Państwu przedstawić dziesięć punktów, które doskonale opisują nasze rozwiązanie oraz korzyści jakie płyną z jego zakupu.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Podstawową korzyścią z zakupu naszego oprogramowania jest znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez efektywne i zoptymalizowane zarządzanie dostępnymi zasobami, bez konieczności zwiększania parku maszynowego czy też zatrudnienia nowych pracowników.

Skrócenie czasu realizacji procesu produkcyjnego

Dzięki rzetelnej informacji mamy możliwość usystematyzować poszczególne procesy produkcyjne. Przekłada się to w głównej mierze na znaczne skrócenie terminu realizacji poszczególnych zleceń, zwiększeniu mocy produkcyjnych i bardziej efektywnym zarządzaniu produkcją.

Dedykowane raporty

System UNIS MES gwarantuje dostęp do rzetelnych i realnych informacji o przebiegu poszczególnych procesów produkcyjnych. Dzięki temu osoby zarządzające przedsiębiorstwem są w stanie podejmować wiarygodne i niezbędne decyzje, których skutkiem jest poprawa funkcjonowania firmy. System UNIS MES jest rozwiązaniem o otwartej strukturze. Możemy wprowadzać w nim modyfikacje uwzględniające potrzeby klientów. na poszczególne modyfikacje. Standardowo dostarczamy raporty, dzięki którym możemy rozliczać kosztowo produkcję od strony czasu pracy pracownika, brygad, czasu pracy maszyn oraz wszelkiego rodzaju zdarzeń (przerwy, awarie, postoje).

Rozliczanie kosztów produkcji - optymalizacja wykorzystania surowców

System UNIS MES umożliwia analizę potrzeb materiałowych w oparciu o tworzone technologie produkcyjne wraz z wskazaniem konkretnego zużycia do danego etapu. Dzięki temu osoby w dziale zaopatrzenia mogą na bieżąco śledzić potrzeby płynące z produkcji i reagować w postaci zamówień na niezbędne surowce.

Innowacyjne harmonogramowanie i planowanie produkcji

Wiedza i doświadczenie oraz obserwacja potrzeb rynkowych dało nam szerokie pole do stworzenia innowacyjnego mechanizmu do planowania produkcji. Odeszliśmy od typowych wykresów GANTT’a skupiając się na dynamicznym planie produkcyjnym. Nasz system umożliwia odpowiednie kolejkowanie prac z bieżącym śledzeniem wskaźnika OEE co w efekcie przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie maszyn i pracowników oraz zasobów materiałowych.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych - lepsza organizacja pracy pracowników

Dzięki usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami firmy zwiększamy wydajność pracy. Czas jest tutaj kluczem do sukcesu. Jego efektywne wykorzystanie umożliwia nam realizacje większej ilości zleceń. Kluczowe tutaj jest jednorazowe wprowadzanie informacji, które później znajdują się w całym systemie i są dostępne dla wszystkich w czasie rzeczywistym.

Integracja z dowolnym systemem ERP

Od początku prac stawiamy na dwukierunkową wymianę danych między systemami. W większości przypadków nasi Klienci posiadają już system ERP. Nie chcemy robić rewolucji, a ewolucję. Wykorzystujemy bieżące zasoby tym samym nie podnosząc kosztów całego projektu.

Niskie koszt realizacji projektu

Dzięki integracji z dowolnym systemem ERP skupiamy się na tym co jest istotne – obsłudze produkcji. Nie generujemy sztucznie kosztów i nie przenosimy ich na Klienta. Dzięki temu znacząco skróciliśmy czas wymagany na wdrożenie nawet do 30 dni od momentu podpisania umowy.

Jedna wersja systemu

Nasze rozwiązanie kierujemy zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Rozwijamy jedną wersję naszego oprogramowania. Większość zmian trzymamy w ramach parametrów w systemie. Dzięki takiemu podejściu nasz system pracuje cały czas stabilnie, nawet w czasie aktualizacji.

Nowoczesna platforma UNIS

Wszystkie nasze rozwiązania korzystają z jednej centralnej platformy UNIS. Można to porównać do centralki do której podpina się nowych abonamentów. Raz wprowadzone dane o użytkowniku są dostępne dla wszystkich aplikacji działających w ramach naszej platformy. Oszczędzamy czas i pieniądze.procloud

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Zmieniliśmy Politykę Prywatności, aby dowiedzieć się więcej prosimy kliknąć w link.

Akceptuję Politykę Prywatności