Zamknij
wyszukaj na stronie

MES – System Zarządzania Produkcją UNIS PRO

UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

 • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

  Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP Technical Preparation of Production) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji (w tym wygenerowania odpowiedników kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej).

 • Planowania i Uruchomienia Produkcji (APS)

  Planowanie i Uruchomienie Produkcji (APS  Advanced Planning and Scheduling) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów, jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

 • Kontroli i Rejestracji Prac (CPR)

  Kontrola i Rejestracja Prac (CPR  Control and Production Registration) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestrację i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej, jak również czasowej postępu prac.

 • Realizacji Produkcji (MES)

  Realizacja Produkcji (MES  Manufacturing Execution System) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

 • Wydajności Maszyn (OEE)

  Wydajność Maszyn (OEE  Machine Efficiency) to zestaw wbudowanych wskaźników wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych z odniesieniem do stopnia ich awaryjności oraz osób pracujących na tych stanowiskach.

 • Kontroli Jakości (QMS)

  Kontrola Jakości (QMS  Quality Management System) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

 • Utrzymania Ruchu (TPM)

  Utrzymanie Ruchu (TPM  Total Productive Maintenance) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio ze stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej ze sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

System MES – nowoczesna architektura trójwarstwowa


Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy Państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatów plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktażowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobowego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrolę i rejestrację produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe albo stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie, a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać.[buttonform]Wycena systemu Zarządzania Produkcją[/buttonform]
UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

 • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

  Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP Technical Preparation of Production) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji (w tym wygenerowania odpowiedników kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej).

 • Planowania i Uruchomienia Produkcji (APS)

  Planowanie i Uruchomienie Produkcji (APS  Advanced Planning and Scheduling) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów, jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

 • Kontroli i Rejestracji Prac (CPR)

  Kontrola i Rejestracja Prac (CPR  Control and Production Registration) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestrację i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej, jak również czasowej postępu prac.

 • Realizacji Produkcji (MES)

  Realizacja Produkcji (MES  Manufacturing Execution System) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

 • Wydajności Maszyn (OEE)

  Wydajność Maszyn (OEE  Machine Efficiency) to zestaw wbudowanych wskaźników wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych z odniesieniem do stopnia ich awaryjności oraz osób pracujących na tych stanowiskach.

 • Kontroli Jakości (QMS)

  Kontrola Jakości (QMS  Quality Management System) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

 • Utrzymania Ruchu (TPM)

  Utrzymanie Ruchu (TPM  Total Productive Maintenance) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio ze stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej ze sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

System MES – nowoczesna architektura trójwarstwowa


Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy Państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatów plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktażowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobowego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrolę i rejestrację produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe albo stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie, a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać.[buttonform]Wycena systemu Zarządzania Produkcją[/buttonform]
UNIS PRO (Production Management System) to nowoczesny system produkcyjny skierowany zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu posiadanego parku maszynowego. System UNIS PRO obsługuje następujące obszary:

 • Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP)

  Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP Technical Preparation of Production) to zestaw wbudowanych funkcji służących do pełnego odwzorowania struktur produkowanych wyrobów wraz z opisaniem technologii lub receptury ich wykonania. Wprowadzenie informacji co do norm zużycia materiałów, czasów na poszczególne operacje oraz podpięcie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania z poziomu bezpośrednio produkcji (w tym wygenerowania odpowiedników kart pracy i przewodników produkcyjnych zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej).

 • Planowania i Uruchomienia Produkcji (APS)

  Planowanie i Uruchomienie Produkcji (APS  Advanced Planning and Scheduling) to zestaw wbudowanych funkcji służących do planowania produkcji, jej optymalizacji pod kątem dostaw materiałów, jak również dostępnych zasobów produkcyjnych oraz opracowanie szczegółowych harmonogramów.

 • Kontroli i Rejestracji Prac (CPR)

  Kontrola i Rejestracja Prac (CPR  Control and Production Registration) dysponuje zestawem wbudowanych funkcji, pozwalających na rejestrację i kontrolę postępu prac po stronie pracowników produkcyjnych w modelu START/STOP. Zbierane informacje pozwalają na szczegółową analizę od strony ilościowej, jak również czasowej postępu prac.

 • Realizacji Produkcji (MES)

  Realizacja Produkcji (MES  Manufacturing Execution System) to zestaw wbudowanych funkcji służących do efektywnego zbierania informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych w sposób deklaratywny (z komputera przemysłowego).

 • Wydajności Maszyn (OEE)

  Wydajność Maszyn (OEE  Machine Efficiency) to zestaw wbudowanych wskaźników wyliczanych w czasie rzeczywistym na podstawie zarejestrowanych danych w systemie. Wskaźniki te umożliwiają sprawną ocenę wydajności poszczególnych stanowisk przy uwzględnieniu zasobów maszynowych z odniesieniem do stopnia ich awaryjności oraz osób pracujących na tych stanowiskach.

 • Kontroli Jakości (QMS)

  Kontrola Jakości (QMS  Quality Management System) to zestaw wbudowanych funkcji pozwalających na doskonalenie procesu technologicznego wraz z uwzględnieniem szeregu procedur i norm jakościowych zapisanych w księdze jakości na podstawie przyjętych norm (AES, WSK, ISO itp.).

 • Utrzymania Ruchu (TPM)

  Utrzymanie Ruchu (TPM  Total Productive Maintenance) to zestaw wbudowanych funkcji służących do sprawnego monitoringu maszyn i ich napraw w przypadku awarii. Moduł pozwala zgłaszać awarię bezpośrednio ze stanowiska w formie deklaratywnej lub automatycznej ze sterownika maszyny. Tak zarejestrowane dane są przekazywane do odpowiedniej komórki utrzymania ruchu wraz z powiadomieniami SMS lub mailowymi.

System MES – nowoczesna architektura trójwarstwowa


Całość jest oparta o nowoczesną architekturę trójwarstwową z pełną obsługą platformy webowej. Dzięki temu nasz system dostępny jest wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do przeglądarki i sieci. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dowolnego urządzenia i miejsca. UNIS PRO jest w pełni skalowalny. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy Państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji. UNIS PRO umożliwia trzymanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatów plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktażowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień.

System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobowego. Dzięki temu plan produkcyjny żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Kontrolę i rejestrację produkcji obsługujemy poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe albo stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie, a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać. Wycena systemu Zarządzania Produkcją
Czy wiesz
 • Ile osób pracuje w danym momencie na zleceniu?
 • Jakie jest bieżące obciążenie stanowisk produkcyjnych oraz ich wydajność?
 • Jakie jest bieżące zużycie materiałów?
 • Ile wynosi Rzeczywisty Koszt Wytworzenia w odniesieniu do Technicznego?
 • W jakim terminie dane zlecenie będzie zrealizowane?
 • Z jaką szczegółowością jest rozpisana technologia wielopoziomowa?
 • Jak ciągłe zmiany w planie produkcyjnym przekładają się na bieżący postęp prac?
 • Jak posiadane systemy informatyczne komunikują się ze sobą?
 • Ile czasu planista poświęca na wprowadzanie zmian w planie produkcyjnym?
 • Jaka jest skala braków oraz co z tymi brakami się dalej dzieje?
 • Ile czasu pracownicy tracą na powielanie tych samych danych w wielu programach?
 • Z jaką dokładnością jest liczony Techniczny Koszt Wytworzenia?
 • Z jaką wydajnością pracują pracownicy oraz maszyny?

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – POZNAJ MOŻLIWOŚCI UNIS PRO

 • planowanie produkcji w czasie rzeczywistym na podstawie zleceń i zamówień
 • przejrzyste harmonogramowanie po dowolnych okresach
 • szczegółowe wykresy Gantta dla maszyn, zleceń i całego planu produkcyjnego
 • integracja z dowolnym systemem ERP poprzez autorskie restAPI (wymiana jednokierunkowa lub dwukierunkowa)
 • integracja z dowolnymi urządzeniami w tym ze sterownikami PLC
 • monitoring maszyn oraz pracowników w czasie rzeczywistym
 • rejestracja prac w modelu START/STOP
 • obsługa braków, zwrotów, powodów wstrzymań oraz innych zdarzeń losowych
 • wielopoziomowa technologia wraz z pełną obsługą struktur
 • możliwość porównania Kosztów Planowanych do Kosztów Rzeczywistych
 • przewodniki produkcyjne w formie papierowej lub elektronicznej
 • minimalizacja ilości dokumentów drukowanych, wszystkie dane dostępne w wersji cyfrowej
 • intuicyjna obsługa dzięki skalowalnemu interfejsowi
 • nowoczesna platforma webowa w ramach architektury trójwarstwowej
 • nieograniczony dostęp do systemu z dowolnego miejsca na ziemi oraz urządzenia
 • obsługa dowolnej wersji językowej (standardowo PL i ENG)
 • możliwość modyfikacji oraz rozbudowy według potrzeb Klienta
 • nieograniczony dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • redukcja kosztów obsługi produkcji
 • poprawa dyscypliny pracy
 • szczegółowe informacje o stanie produkcji na każdym jej etapie przygotowania i realizacji
 • możliwość tworzenia przekrojowych raportów z wielu modułów (MES, WMS, KD, RCP)

Wycena systemu Zarządzania Produkcją
MES - system zarządzania produkcją UNIS PRO - pulpit
MES - system zarządzania produkcją UNIS PRO- planowanieMES - system zarządzania produkcją - zlecenia

UNIS PRO jest rozwiązaniem, które można w pełni zintegrować z bieżącym systemem ERP lub może działać całkowicie niezależnie. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie dostarczyć nasze rozwiązanie firmom, które dopiero szukają odpowiedniego rozwiązania do obsługi produkcji lub posiadają już takie rozwiązania klasy ERP, ale nie spełniają one ich oczekiwań.

Nasz system kierujemy do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od profilu działalności oraz ilości użytkowników.


 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Przemysł spożywczy
 • Budownictwo
 • Dystrybucja
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł drzewny i meblarski
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Usługi
 • Utilities

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – KORZYŚCI UŻYWANIA MES UNIS PRO

Każdy z nas przed podjęciem decyzji o zakupie systemu do obsługi produkcji chciałby poznać najlepiej dane rozwiązanie. Czym ono wyróżnia się spośród konkurencji? Jakie są jego słabe i mocne strony? Chcemy Państwu przedstawić punkty, które doskonale opisują nasze rozwiązanie oraz korzyści, jakie płyną z jego zakupu.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Podstawową korzyścią z zakupu naszego oprogramowania jest znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez efektywne i zoptymalizowane zarządzanie dostępnymi zasobami, bez konieczności zwiększania parku maszynowego, czy też zatrudnienia nowych pracowników.

Skrócenie czasu realizacji procesu produkcyjnego

Dzięki rzetelnej informacji mamy możliwość usystematyzowania poszczególnych procesów produkcyjnych. Przekłada się to w głównej mierze na znaczne skrócenie terminu realizacji poszczególnych zleceń, zwiększeniu mocy produkcyjnych i bardziej efektywnym zarządzaniu produkcją.

Dedykowane raporty

System UNIS PRO gwarantuje dostęp do rzetelnych i realnych informacji o przebiegu poszczególnych procesów produkcyjnych. Dzięki temu osoby zarządzające przedsiębiorstwem są w stanie podejmować wiarygodne i niezbędne decyzje, których skutkiem jest poprawa funkcjonowania firmy. System UNIS PRO jest rozwiązaniem o otwartej strukturze. Możemy wprowadzać w nim modyfikacje uwzględniające potrzeby Klientów. Standardowo dostarczamy raporty, dzięki którym możemy rozliczać kosztowo produkcję od strony czasu pracy pracownika, brygad, czasu pracy maszyn oraz wszelkiego rodzaju zdarzeń (przerwy, awarie, postoje).

ROZLICZANIE KOSZTÓW PRODUKCJI – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA SUROWCÓW


System UNIS PRO umożliwia analizę potrzeb materiałowych na podstawie tworzonych technologii produkcyjnych wraz ze wskazaniem konkretnego zużycia do danego etapu. Dzięki temu osoby w dziale zaopatrzenia mogą na bieżąco śledzić potrzeby płynące z produkcji i reagować w postaci zamówień na niezbędne surowce.

Innowacyjne harmonogramowanie i planowanie produkcji

Wiedza i doświadczenie oraz obserwacja potrzeb rynkowych, dało nam szerokie pole do stworzenia innowacyjnego mechanizmu do planowania produkcji. Odeszliśmy od typowych wykresów Gantt’a, skupiając się na dynamicznym planie produkcyjnym. Nasz system umożliwia odpowiednie kolejkowanie prac z bieżącym śledzeniem wskaźnika OEE, co w efekcie przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie maszyn i pracowników oraz zasobów materiałowych.


ROZLICZANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH – LEPSZA ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW


Dzięki usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami firmy zwiększamy wydajność pracy. Czas jest tutaj kluczem do sukcesu. Jego efektywne wykorzystanie umożliwia nam realizację większej ilości zleceń. Kluczowe tutaj jest jednorazowe wprowadzanie informacji, które później znajdują się w całym systemie i są dostępne dla wszystkich w czasie rzeczywistym.

Integracja z dowolnym systemem ERP

Od początku prac stawiamy na dwukierunkową wymianę danych między systemami. W większości przypadków nasi Klienci posiadają już system ERP. Nie chcemy robić rewolucji, a ewolucję. Wykorzystujemy bieżące zasoby, tym samym nie podnosząc kosztów całego projektu.

Niskie koszty realizacji projektu

Dzięki integracji z dowolnym systemem ERP skupiamy się na tym, co jest istotne – obsłudze produkcji. Nie generujemy sztucznie kosztów i nie przenosimy ich na Klienta. Dzięki temu znacząco skróciliśmy czas wymagany na wdrożenie nawet do 30 dni od momentu podpisania umowy.

Jedna wersja systemu

Nasze rozwiązanie kierujemy zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Rozwijamy jedną wersję naszego oprogramowania. Większość zmian trzymamy w ramach parametrów w systemie. Dzięki takiemu podejściu nasz system pracuje cały czas stabilnie, nawet w czasie aktualizacji.

Nowoczesna platforma UNIS

Wszystkie nasze rozwiązania korzystają z jednej centralnej platformy UNIS. Można to porównać do centralki, do której podpina się nowych abonentów. Raz wprowadzone dane o użytkowniku są dostępne dla wszystkich aplikacji działających w ramach naszej platformy. Oszczędzamy czas i pieniądze.

UNIS PRO CLOUD - chmurowa wersja platformy

Nowoczesne rozwiązanie do monitorowania i kontrolowania produkcji


MES UNIS PRO (Manufacturing Execution System) to nowoczesne rozwiązanie skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu zasobów ludzkich i maszyn.

Samo przekazanie informacji o zleceniu na produkcję to obecnie zbyt mało. Kluczem do sukcesu jest możliwość monitorowania zlecenia – w jakim czasie zostało ono wykonane, jakie materiały lub półfabrykaty były użyte, na jakich maszynach oraz jaki użytkownik nad nim pracował. Tylko w taki sposób będziemy mieli realny wpływ na wydajność naszych pracowników i całego przedsiębiorstwa. Operator będzie mógł śledzić, w których punktach występują wąskie gardła lub gdzie są wolne zasoby maszynowe i ludzkie, które można zagospodarować.

 

MES UNIS PRO - pulpit z zadaniami

 

Zarządzanie produkcją – wiemy, jak to robić!


Z obserwacji i rozmów z naszymi Klientami doskonale wiemy, że w wielu przypadkach obecne rynkowe rozwiązania są zbyt skomplikowane w obsłudze zarówno od strony wdrożenia, jak i późniejszego użytkowania. Wymagają dużych nakładów finansowych niewspółmiernych do uzyskanego efektu. Dla nas wszystkich najważniejszym kryterium wyboru takiego rozwiązania powinna być wartość otrzymanych danych z systemu. Wielokrotnie firmy zapominają o tym, wybierając rozwiązania, które nie są przygotowane pod ich wymagania. Co gorsza, w wielu przypadkach oferują o wiele więcej, niż wymagają tego Klienci. Za te wszystkie dodatkowe funkcje, moduły czy widoki płaci Klient.

W ramach naszego systemu UNIS PRO oferujemy możliwość dopasowania rozwiązania pod Państwa potrzeby. Nie zamykamy się sztywno na standard. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do dyspozycji.

System PRO jako uzupełnienie systemu ERP

Nasz system umożliwia rejestrację zamówień z systemu ERP. Możemy importować te dane z istniejącego systemu ERP lub tworzyć je ręcznie. Z tak  zaimportowanych zamówień system umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych. Każde zlecenie produkcyjne ma status „ukryty” do zatwierdzenia i zaplanowania na konkretny dzień przez operatora. Mechanizm tworzenia zleceń może być automatyczny na podstawie klucza zamówienia lub ręczny według bieżących potrzeb. Całość oparta jest na końcówkach wykorzystujących panele przemysłowe, tablety, smartfony lub komputery. Na etapie rozmów i spotkań zawsze dobieramy najbardziej efektywne rozwiązania, które są dopasowane do warunków panujących w przedsiębiorstwie. System UNIS PRO umożliwia monitorowanie postępu prac na poszczególnych zleceniach w trybie ciągłym – online. Informacje mogą być wyświetlane bezpośrednio na dashboardzie operatora lub na ekranach umieszczonych w centralnych miejscach na hali.

Zdajemy sobie sprawę, że raz poniesione koszty na system ERP mogą być bardzo dużym obciążeniem dla firmy nie tylko od strony finansowej, ale również czasowej. Nasz system skupia się wyłącznie na produkcji i jej efektywnym zarządzaniu zostawiając obszar logistyki i finansów w takiej formie, w jakiej były do tej pory. Najważniejszą informacją, jaka musi być zaczytana z systemu ERP to lista zamówień, kontrahentów oraz asortymentów. Pozostałe zdarzenia są rejestrowane bezpośrednio w naszym systemie oraz eksportowane w formie raportów do formatu XLS.


Zakres funkcjonalny

 • system ten stanowi uzupełnienie systemu ERP – może działać samodzielnie lub współpracować z istniejącym już systemem ERP dzięki integracji
 • znaczące obniżenie kosztów – integracja UNIS PRO jest znacznie tańsza niż zakup i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością kontrolowania i rejestracji produkcji
 • import lub tworzenie ręczne zamówień produkcyjnych
 • import lub tworzenie ręczne zleceń produkcyjnych *standardowo automatycznie na podstawie zamówień produkcyjnych
 • możliwość odwzorowania struktur produkcyjnych (lokalizacje, wydziały, gniazda)
 • możliwość wykorzystania kart mainframe’owych lub innych technologii do identyfikacji pracowników po stronie produkcji
 • dowolność urządzeń po stronie produkcji – od komputerów przemysłowych po tablety lub smartfony
 • tworzenie raportów w oparciu o zarejestrowane dane
 • dowolna ilość wersji językowych zarówno od strony operatora, jak i użytkownika końcowego po stronie produkcji
 • bieżący monitoring postępu prac w ujęciu zarejestrowanych zleceń, stopnia ich wykonania, obłożenia stanowisk
 • rejestr stanu maszyn wraz z możliwością raportowania postojów, przezbrojeń lub awarii
 • możliwość ręcznego zalogowania się na panel produkcyjny z poziomu menu operatora
 • rejestr aktywności wraz z możliwością przypięcia ich bezpośrednio do asortymentu (lista operacji do wykonania)
 • łatwość obsługi dzięki dużemu i czytelnemu interfejsowi
 • możliwość dopisywania dodatkowych informacji poprzez funkcje Pola Formularza
 • grupowanie pracowników ze względu na możliwość wykonywania danych aktywności (definiowane brygad)

Zarządzanie Produkcją
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Zarządzania Produkcją w Twojej firmie.
Integracja z maszynami
Integracja z systemem ERP
Obsługa Utrzymania Ruchu
Obsługa Kontroli Jakości
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies