Zamknij
wyszukaj na stronie

Rozpoznawanie i analiza tekstu

Produkty

Opis rozwiązania: ABBYY Cloud OCR SDK jest rewolucją wśród rozwiązań ABBYY dedykowanych dla programistów i firm IT! Produkt ten wykorzystuje chmurę internetową do tworzenia rozwiązań i aplikacji. Do tej pory rozwiązania dostępne były jedynie dla przedsiębiorstw i specjalistów IT.
Program ABBYY FineReader powstał na bazie wielokrotnie nagradzanej technologii opracowanej przez wiodącego producenta oprogramowania OCR dla systemu Windows. Nowa wersja ABBYY FineReader 14 to udoskonalone rozwiązanie OCR pozwalające zwiększyć efektywność pracy z dokumentami papierowymi i cyfrowymi oraz oszczędzić czas poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania dokumentów. Edytor OCR zawiera wszelkie narzędzia potrzebne do zaawansowanej edycji oraz konwersji dokumentów, skanów i obrazów na edytowalne formaty, w tym Microsoft® Word, Excel®, OpenOffice® Writer i inne. Umożliwia również łatwe porównywanie dokumentów i znajdywanie różnic w tekście zawartym w wersji cyfrowej i zeskanowanej.  ABBYY FineReader 14 dostępny jest w trzech wariantach: Standard, Corporate i Enterprise. Program ABBYY FineReader 14 unowocześnia sposób pracy z dokumentami papierowymi i plikami PDF sprawiając, że zawarte w nich informacje stają się dostępne do edycji, wielokrotnego użycia i wspólnego użytkowania. Program ABBYY Finereader 14 pozwala: szybko i z łatwością wykonywać codzienne prace z wszelkiego rodzaju dokumentami PDF – nawet skanami; oszczędzić czas poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania dokumentów i ponownego formatowania skonwertowanych dokumentów;  czerpać korzyści z pojedynczego rozwiązania do przeprowadzania wysokiej jakości OCR, pracy z plikami PDF i porównywania dokumentów. Automatyczna konwersja dzięki funkcji Hot Folder   tworzenie „obserwowanych” folderów na dysku lokalnym, sieciowym, serwerze FTP lub w skrzynce pocztowej; wyszukiwanie i zamienianie plików PDF na przeszukiwalne formaty gotowe do długoterminowej archiwizacji cyfrowej ; automatyczna konwersja zgodna z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika – np. co minutę, każdego dnia, co miesiąc, itp;  seryjna konwersja partii skanów i obrazów; możliwość ustawiania języków rozpoznawania, szybkości konwersji oraz wstępne przetwarzanie obrazu i jego opcje zapisu; automatyczne przetwarzanie załączników e-mail do formatów edytowalnych. Zaawansowane opcje konwersji usprawniony i przyspieszony proces digitalizacji; dokładność rozpoznawania treści, układu i struktury dokumentów na poziomie 99,8%; tworzenie doskonałych cyfrowych dokumentów nawet ze skanów o niskiej jakości - program ABBYY FineReader 14 stosując optymalne algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu, zapewnia doskonałą jakość konwersji; przygotowanie plików PDF do archiwizacji cyfrowej – zamienianie zeskanowanych dokumentów w przeszukiwalne pliki PDF, zmniejszanie plików za pomocą konwersji (do N razy mniejszy rozmiar), poprawa wizualnej jakości; możliwość długoterminowego przechowywania plików elektronicznych dzięki obsłudze formatu PDF/A. Kompleksowa praca z plikami PDF każdego rodzaju Edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu – pliki ze skanów są tak samo łatwe w edycji, jak dokumenty PDF tworzone cyfrowo;  Pobieranie tekstu i tabel bez utraty oryginalnego formatowania - dzięki precyzyjnej technologii OCR kopiowane teksty i tabele zachowują czcionki i układ, nawet w przypadku starych  i niskiej jakości skanów;  Zarządzanie metadanymi – dodawanie, zamienianie i usuwanie właściwości dokumentów w celu ich uporządkowania; Porządkowanie stron;  Wypełnianie interaktywnych formularzy i kwestionariuszy PDF;  wygodny interfejs dostosowany do wykonywanego zadania: czytania, komentowania, edytowania, itd;  tworzenie i edytowanie zakładek usprawniających przeszukiwanych dokumentów;  komentowanie za pomocą znaczników i narzędzi do rysownia – możliwość dodania komentarzy i sortowania ich według autora, daty lub stanu; ochrona i udostępnianie – wymazywanie poufnych informacji, usuwanie ukrytych danych, kontrolowanie dostępu i podpisywanie cyfrowe;  tworzenie dokumentów PDF z prawie wszystkich typów plików – skanów, obrazów, dokumentów Microsoft® i innych; Porównywanie dokumentów porównywanie tekstu dwóch wersji dokumentu w różnych formatach - Microsoft Office, utworzonych na komputerze plikach PDF, skanach zapisanych w plikach PDF, skanach papierowych dokumentów i obrazach; porównywanie dokumentów tego samego typu;  obsługa 35 języków - porównywanie tekstów w 35 językach, w tym także obsługa dokumentów zawierających tekst w kilku językach; automatyczne wykrywanie języka dokumentu; identyfikowanie różnic, intuicyjna nawigacja i powiadomienia o znalezionych zmianach zmniejszając ryzyko przeoczenia ważnych różnic podczas przeglądania;  zapisywanie i udostępnianie wyników – raport „różnic” można zapisać jako PDF lub dokument Word; cytowanie zmian do omówienia – możliwość skopiowania tekstu z porównywanego dokumentu i wklejenia go w dowolne miejsce (e-mail, komunikator internetowy, itp.). Licencje dla biznesu: Licencje zbiorcze i równoczesne oraz zarządzanie licencjami w sieci LAN Licencje ABBYY FineReader 14 Corporate umożliwia instalacje na wielu komputerach (sieć), jak również instalację na pojedynczym komputerze. Instalacja sieciowa pozwala na korzystanie z takich możliwości sieciowych jak automatyczne uruchamianie na stacjach roboczych, scentralizowane zarządzanie licencjami oraz dzielenie licencji jednoczesnych pomiędzy wieloma użytkownikami. Automatyzacja przetwarzania Automatyzacja zapewniająca wysoką produktywność 10.000 stron na miesiąc* 4 CPU/rdzenie *Limit przetwarzanych stron  jest odnawiany co 30 dni. Więcej informacji dostępnych jest na: http://www.finereader.pl/pdf/FR14_ulotka.pdf
Opis rozwiązania: Silnik ABBYY FineReader umożliwia korzystanie na co dzień z najwyższej jakości technologii przetwarzania dokumentów we wszelkiego rodzaju aplikacjach i systemach. Silnik dedykowany dla programistów oferuje im wielokrotnie nagradzaną technologie OCR dającą niezwykłą dokładność i wysoką szybkość rozpoznania dokumentów.
ABBYY FineReader PDF to jeden z najlepszych w swojej klasie programów, które powstały na bazie technologii OCR (ang. Optical Character Recognition). Umożliwia ona optyczne rozpoznawanie znaków w plikach i wyodrębnianie z nich tekstu. Jest ciągle ulepszana i dopracowywana, tak jak oprogramowanie FineReader, by oferować najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania. Nowa wersja ABBYY FineReader PDF 16 to oprogramowanie, które pozwala na szybką digitalizację plików w firmie, a także na zaawansowaną edycję i konwersję dokumentów, skanów i obrazów na edytowalne formaty, w tym m.in. obsługiwane przez Microsoft Word®, Excel®, OpenOffice® Writer. Dzięki wdrożeniu oprogramowania do organizacji można nie tylko przyspieszyć działanie, ale także zminimalizować ryzyko powstawania błędów. W najnowszej wersji wprowadzono nowe, praktyczne funkcjonalności oraz odświeżono interfejs, by praca była jeszcze bardziej efektywna, wydajna i przyjemna. Jakie funkcje wyróżniają najnowszy ABBYY FineReader PDF w wersji Corporate? Porównywanie dokumentów w różnych formatach: sprawne i szybkie identyfikowanie zmian w dokumentach, nawet jeżeli występują w różnych formatach, np. PDF, skan, dokument Word, eksportowanie różnic jako komentarze w trybie śledzenia zmian lub jako oddzielny dziennik zmian. Automatyzacja procedury digitalizacji i konwersji: automatyczne konwertowanie wielu dokumentów za pomocą konfigurowania „obserwowanych” folderów, planowanie konwersji dokumentów we wstępnie zdefiniowanych godzinach z możliwością wcześniejszego wprowadzenia jej ustawień, należy podkreślić, że przetwarzanie dokumentów w Hot Folder jest ograniczone do 5000 stron miesięcznie oraz 2 procesorów; konwersja w głównym interfejsie jest nielimitowana. Ponadto oprogramowanie posiada wszystkie funkcje, które dostępne są również w wersji Standard. Znajdziesz je poniżej, a szerszy opis każdej funkcjonalności znajdziesz w opisie produktu Standard na naszej stronie internetowej (link). Są to: tworzenie i konwersja plików PDF, edycja, ochrona i współpraca przy plikach PDF, digitalizacja papierowych dokumentów oraz skanów, tworzenie interaktywnych plików PDF. Wdrożenie oprogramowania FineReader w obydwóch wersjach może być przeprowadzone w łatwy i szybki sposób. Wynika to głównie z automatyzacji procesu oraz scentralizowanego zarządzania licencjami. W wersji Corporate istnieje możliwość wykupienia dostępu indywidualnego, dla firm (dla wielu użytkowników do lokalnego użytku na stacjach roboczych lub do rozwiązań zdalnych), a także licencji sieciowej, wspólnie używanej w sieci LAN, do użytku lokalnego w organizacji na stacjach roboczych. Wprowadzenie oprogramowania FineReader do firmy to szereg korzyści, m.in.: optymalizacja kosztów, standaryzacja, kompleksowa funkcjonalność, a co za tym idzie wzrost efektywności działania,   proste zarządzanie licencjami.
Program ABBYY FineReader PDF to sztandarowe oprogramowanie, które powstało na bazie wielokrotnie nagradzanej technologii OCR (ang. Optical Character Recognition). Umożliwia optyczne rozpoznawanie znaków w plikach i wyodrębnienie z nich tekstu. Nowa wersja ABBYY FineReader PDF 16 to udoskonalone rozwiązanie, które pozwala na digitalizację plików w firmie, a także na zaawansowaną edycję oraz konwersję dokumentów, skanów i obrazów na edytowalne formaty, w tym Microsoft Word®, Excel®, OpenOffice® Writer i inne powszechnie stosowane w organizacjach. Dodatkowo w tej wersji odświeżono interfejs, poprawiono działanie niektórych funkcji, jak i wprowadzono nowe rozwiązania, które jeszcze bardziej usprawnią prowadzone działania. Dzięki wdrożeniu oprogramowania FineReader w firmie możliwe jest zwiększenie efektywności pracy z dokumentami elektronicznymi. Ponadto zniwelowane zostaje ryzyko popełnienia błędu podczas przepisywania dokumentów. Jakie funkcje posiada ABBYY FineReader PDF w wersji Standard? Tworzenie i konwersja plików PDF: tworzenie plików PDF z ponad 25 różnych formatów lub z zeskanowanych dokumentów papierowych (w najnowszej wersji także z formatu SVG), scalanie kilku plików w jeden PDF, wyodrębnianie i zapisywanie wybranych stron z pliku, zamiana plików PDF na w pełni edytowalne formaty. Edycja, ochrona i współpraca przy plikach PDF: edycja akapitów, komórek tabel i układu dowolnego pliku PDF (w tym także zeskanowanego) bez dodatkowych etapów konwersji, współpraca nad dokumentami za pomocą narzędzia do komentowania i adnotacji, ochrona dokumentów i danych dzięki możliwości redagowania poufnych informacji, usuwania metadanych, dodawania haseł oraz podpisów cyfrowych. Digitalizacja papierowych dokumentów oraz skanów: łatwe przekształcanie dokumentów papierowych oraz skanów w przeszukiwalne pliki PDF (obsługa ponad 190 języków!), przygotowywanie dokumentów do cyfrowej archiwizacji z możliwością zastosowania kompresji dla zmniejszenia rozmiaru pliku i zaoszczędzenia miejsca na dysku, konwertowanie dokumentów na edytowalne pliki w programach biurowych. Tworzenie interaktywnych plików PDF: tworzenie nowych formularzy lub edytowanie istniejących, możliwość dostosowania formularza do własnych potrzeb za pomocą edytora. Wdrożenie oprogramowania FineReader przebiega szybko i łatwo dzięki automatyzacji procesu oraz scentralizowanym zarządzaniu licencjami. Istnieje możliwość wykupienia dostępu indywidualnego, jak i dla firm (dla wielu użytkowników do lokalnego użytku na stacjach roboczych lub do rozwiązań zdalnych). Bardziej rozbudowana wersja ABBYY FineReadera PDF 16 to wersja Corporate. Kliknij tutaj i sprawdź, co oferuje. Wprowadzenie oprogramowania FineReader do firmy to szereg korzyści, m.in.: optymalizacja kosztów, standaryzacja, kompleksowa funkcjonalność, a co za tym idzie wzrost efektywności działania,   proste zarządzanie licencjami.
Opis rozwiązania: ABBYY FlexiCapture 10.0 to narzędzie umożliwiające selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów: strukturalnych (test, ankiety, formularze przelewu, listy przewozowe i inne), semi-strukturalnych (np. faktury, potwierdzenia wpłat, zlecenia zakupu) czy niestrukturalnych (umowy, kontrakty czy listy).
Opis rozwiązania: ABBYY FlexiCapture Engine 10 to produkt dedykowany dla deweloperów oprogramowania i programistów oferujący najnowszą generację technologii ABBYY Data Capture. Wraz z silnikiem ABBYY FlexiCapture SDK, oprócz bibliotek dll otrzymują Państwo dokumentację techniczną oraz przykładowe fragmenty kodu, dzięki czemu tworzenie aplikacji i rozwiązań staje się proste i szybkie w implementacji.
Opis rozwiązania: ABBYY Mobile OCR SDK to kolejny produkt w bogatej ofercie ABBYY, idealnie nadający się dla deweloperów i programistów tworzących aplikacje mobilne, a także dla producentów samych urządzeń mobilnych. Dzięki użyciu silnika w łatwy sposób możliwe staje się zwiększenie atrakcyjności produktów i aplikacji oferowanych użytkownikom końcowym.
OPIS ROZWIĄZANIA: ABBYY Recognition Server 3.5 jest zaawansowanym rozwiązaniem serwerowym, które automatyzuje proces rozpoznawania dokumentów lub ich obrazów, a następnie umożliwia konwersję do pliku w dowolnie zadanym formacie według wcześniej ustalonych zasad.
Tradycyjne systemy fakturujące, choć niezwykle rozbudowane, wymagają stałej ingerencji człowieka podczas ich użytkowania. Ręczne wprowadzanie daty wystawienia faktury, jej numeru, terminu płatności, kwoty do zapłaty etc. wymaga dużego nakładu czasu i pracy wielu osób.
C-Pen  to doskonałe urządzenia do odczytu tekstu. Pełnią funkcję ręcznego skanera. Jego prostota obsługi oraz niewielkie rozmiary czynią je bardzo pomocnymi w codziennej pracy w biurze, na uczelni, w domu, a także jako specjalistyczne narzędzie do opisywania dokumentów podczas tworzenia archiwów elektronicznych.
C-Pen TS1 to doskonałe urządzenie do odczytu tekstu. Pełni on funkcję ręcznego skanera. Jego prostota obsługi oraz niewielkie rozmiary czynią go bardzo pomocnym w codziennej pracy w biurze, na uczelni, w domu. C-Pen TS1 wyglądem przypomina marker. Skanowanie tekstu odbywa się poprzez przesunięcie urządzenia nad drukowanym pismem. Zeskanowany tekst pojawia się w wybranej aplikacji w komputerze, w miejscu gdzie ustawiony jest kursor myszy. Godna podkreślenia jest szybkość odczytu, która wynosi 25 cm/s oraz szybkość przesyłania danych. Obok tekstu drukowanego (również polskiego), C-Pen czyta cyfry, jednowymiarowe kody kreskowe oraz specjalne czcionki bankowe: OCR-A, OCR-B i MICR (E13B).
Opis rozwiązania: ELO – rozwiązania firmy ELO Digital Office GmbH do archiwizacji i obiegu informacji w firmie. Pozwalają na centralizację wiedzy, informacji w jednym miejscu oraz pracę grupową na zgromadzonych zasobach takich jak dokumenty elektroniczne (skany i dokumenty generowane np. word czy projekty techniczne), email, fax. Rozwiązanie umożliwia integrację z innymi narzędziami do edycji np. MS Office, systemami księgowymi, serwerami poczty, systemami ERP.
Opis rozwiązania: NIL BPM jest rozwiązaniem informatycznym klasy Business Process Management, które umożliwia proste i wydajne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji (np. przedsiębiorstwa lub biura). Łączy ludzi, dane i zasoby w odpowiednie procesy. Efektywnie organizuje obieg spraw i dokumentów, zapewniając jednocześnie automatyzację wielu istotnych działań. Uczestnicy zawsze posiadają szczegółowe i aktualne dane o aktywności i statusie procesów, łatwo też mogą zmieniać i dostosowywać poszczególne działania do potrzeb organizacji. Dzięki NIL BPM wszystko odbywa się szybko, sprawnie i efektywnie, a pracownicy mogą się w pełni skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji i obsłudze klientów.
Skanuje poprawnie dowolny tekst w kilka sekund. INFORMACJE OGÓLNE ScanMarker to szybki i dokładny ręczny skaner cyfrowy, wykorzystujący opatentowaną na całym świecie technologię przetwarzania obrazu. ScanMarker™ jest wysoko ceniony wśród specjalistów i uczniów, o czym świadczą tysiące zadowolonych klientów na całym świecie.
Opis rozwiązania: Autorskie rozwiązanie AutoID Polska S.A, które w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie zasobami działów księgowości oraz kadr i płac umożliwiające dowolne zarzadzanie dokumentacją pracowniczą. Lokalizowanie, zarządzanie i uaktualnianie dokumentacji papierowej pochłania ogromne ilości czasu. Multimedialne informacje pochodzące z  e-maili lub systemu zarządzania zasobami ludzkimi często generują dodatkowe i niepotrzebne  problemy. Dodatkowo ograniczony dostęp często utrudnia współpracę w ramach działu personalnego, jak również przekazywanie informacji pomiędzy kierownikami działów w zakresie zasobów ludzkich i towarowych.
Opis rozwiązania: Autorskie rozwiązania firmy AutoID Polska S.A. do obsługi korespondencji przychodzącej oraz wychodzące, wykorzystujące narzędzia światowych producentów takich jak SAPERION, ELO, ABBYY, inne. Rozwiązanie służy do archiwizacji i obiegu korespondencji w firmie. Pozwala na centralizację informacji w jednym miejscu z kancelarii, skrzynki email, skrzynki fax.  Łatwo integruje się z zewnętrznymi urządzeniami i systemami. Pozwala na automatyczną generację księgi poczty przychodzącej i wychodzącej w dowolnym formacie. Główną zaleta jest eliminacja korespondencji papierowej a także znaczne ułatwienie i przyspieszenie pracy z dokumentami.
Nowoczesne rozwiązanie do monitorowania i kontrolowania produkcji UNIS MES (Manufacturing Execution System) to nowoczesne rozwiązanie skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu zasobów ludzkich i maszyn.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies