Zamknij
wyszukaj na stronie

▷ System magazynowy UNIS WMS - informatyczny system zarządzania magazynem, automatyzacja magazynów

AutoID Polska S.A. przedstawia autorski system klasy WMS (Warehouse Management System)

System magazynowy UNIS WMS – co to jest?

System UNIS WMS jako globalny system zarządzania magazynem, ma zastosowanie w logistyce, obsłudze magazynów wysokiego składowania. Nadzoruje procesy i zadania magazynowe od chwili przyjęcia towaru (jednostki logistycznej, surowca, produktu), poprzez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do momentu wydania. Jako program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi całościowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie procesami magazynowymi oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS?

UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji różnorodnych obiektów: produktów, półproduktów, towarów, kontrahentów, gniazd magazynowych. Praca z systemem jest możliwa poprzez standardową aplikacją okienkową oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową. Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem WMS jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Kiedy warto wdrożyć system UNIS WMS?

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. W takim przypadku celowe jest wprowadzenia dedykowanego systemu WMS który pozwala:

 • ograniczyć straty spowodowane złym składowaniem towarów
 • obniżyć ogólne koszty pracy i zwiększyć efektywność
 • wyeliminować błędy w dostawach a przez to podnieść konkurencyjność firmy
 • zgodność stanów magazynowych ze stanami systemowymi, łatwość przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • zwiększyć zadowolenie klientów przez przyspieszenie realizacji dostaw i eliminacje pomyłek

Zakres funkcjonalności systemu UNIS WMS

Elastyczność i możliwości integracji z systemami ERP

System UNIS WMS stanowi uzupełnienie systemu ERP i może współpracować z istniejącym już u Klienta systemem ERP dzięki integracji  lub działać jako samodzielne system. Standardowe systemy ERP pozwalają zarządzać firmą i magazynem bardziej w ujęciu finansowo-księgowym. Niektóre systemy dają możliwość ewidencji towaru w oparciu o jedno wskazane miejsce składowania ale nie dają możliwości wykorzystania terminali mobilnych w oparciu o kody kreskowe co znacznie utrudnia i wydłuża czas operacji magazynowych. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza  niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji.

Automatyzacja zamówień i zleceń produkcyjnych i magazynowych

Zamówienie na dostawy produktów znajdujące się w zleceniu przyjęcia, wydania czy wysyłki można wprowadzić elektronicznie z zewnętrznego systemu EPR przez uwzględniony interfejs wymiany danych,  jak także ręcznie na podstawie dokumentów dostarczonych z działu handlowego

Możliwość nadzoru i optymalizacji zadań pracowników

Zapewnienie nadzoru operacyjnego nad realizacja zadań pracowników magazynowych, wraz z raportami z postępów realizacji poszczególnych dokumentów, uwzględniających czasy wykonania poszczególnych czynności, dane o pracowniku wykonujących poszczególne etapy procedur. Dzięki szczegółowym podglądom i raportowaniu bieżących stanów magazynowych na przenośnych urządzeniach, wyświetlane na terminalu dane bardzo wspomagają i przyspieszają pracę osób odpowiedzialnych za uzupełnianie stanów materiałowych na produkcji. Oprogramowanie to jest dostosowane do nowoczesnej technologii jaką jest RFID

Śledzenie partii, sztuki towaru

Track&Trace - śledzenie każdej sztuki towaru. Każda czynność wykonana przy użyciu terminala jest rejestrowana w systemie. W ten sposób można mieć pełną historię procesów zachodzących podczas produkcji, np. rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań, wszelkich danych od przyjęcia, przez magazynowanie, produkcję, wydanie aż po transport zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Funkcjonalność ta jest również kluczowa także w procesie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Precyzyjna kompletacja zleceń magazynowych

System wspiera kierownika magazynu w przydzielaniu zadań pracownikom, zarządzaniu rozmieszczeniem towaru oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji zleceń oraz przesyłek. Wspiera również rozlokowanie produktów w magazynie a dzięki temu pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów co pozwala pracownikom magazynu na realizację większej liczby zleceń magazynowych bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Wykorzystanie urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe jako integralnej części systemu pozwala na szybsza i precyzyjna kompletacje zleceń produkcyjnych a przez to redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek. Dzięki zastosowaniu programu magazynowego UNIS WMS i urządzeń mobilnych, pracownik magazynu przy realizacji kompletacji zamówień, ma możliwość wykonania większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Inwentaryzacja ciągła i kontrola stanów magazynowych

Bieżąca kontrola i korekta błędnych stanów magazynowych na poszczególnych lokacjach magazynowych jak również w zakresie całości zasobów magazynowych. Informacje o bieżących stanach magazynowych pozwala na przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru.

Podstawowe korzyści z zastosowania systemu UNIS WMS w magazynie:

Minimalizacja pomyłek w realizacji procesów logistycznych

 • obniżenie kosztów realizacji usług, większa dostępność towarów, podniesienie jakości obsługi klientów, co przekłada się na zadowolenie konsumentów i chęć dalszej współpracy. Automatyzacja magazynów to krok w stronę pozyskania nowych klientów i umocnienia współpracy z obecnymi Klientami.

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów w magazynie

 • szybsza kompletacja produktów, realizacja większej ilości zleceń, a przez to korzystny wpływ na wzrost wydajności i redukcję kosztów. Magazynowy system informatyczny realnie podnosi komfort pracy wszystkich pracowników.

Dokładne odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym

 • możliwość optymalizacji i skutecznego planowania produkcji i redukcję stanów magazynowych. System WMS pozwala na pełną kontrolę każdego z procesów magazynowych. Automatyzacja magazynów minimalizuje popełnianie błędów niemalże do zera.

Zaawansowane mechanizmy optymalizacji i raportowania

 • obniżenie kosztów logistycznych i pełna koordynacja prac magazynowych. Wystarczy korzystać z jednego systemu WMS. Jest to w pełni kompletny system zarządzania magazynem, który pozwala mieć kontrolę nad każdym etapem prac.

Większa przepustowość i terminowość realizacji usług

 • wzrost jakości usług logistycznych i zwiększenie konkurencyjności, które skutkuje większym zadowoleniem klientów. Systemy gospodarki magazynowej pozwalają na realizację większej ilości zleceń w tej samej jednostce czasu w porównaniu do magazynów bez odpowiedniego lub niekompletnego oprogramowania.

Mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki i kompletacji towarów

 • wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, skraca czas realizacji kompletacji, pozwala przydzielać zadania poszczególnym pracownikom. Wzrasta komfort pracy pracowników. Każdy wie, za co konkretnie jest odpowiedzialny i co należy do jego obowiązków. Nie ma problemu z przypadkowością przydzielania zadań do nieodpowiednich osób.

Kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali (pracowników)

 • obniżenie ogólnych kosztów pracy i zwiększenie efektywności. System WMS w magazynie przynosi korzyści w każdej strukturze. Od procesów magazynowych do jakości pracy pracowników.

Szybka i bezbłędna inwentaryzacja

 • bieżąca korekta błędnych stanów magazynowych pozwala na realizowanie inwentaryzacji ciągłej bez konieczności wstrzymywania procesów magazynowych, pełne dane o ilości towarów i ich rozmieszczeniu

Obniżenie do minimum strat spowodowanych przeterminowanie się produktów

 • mechanizm śledzenia partii pozwala na analizę i odpowiednie wydawanie produktów opisanych cechami takimi jak numer partii data ważności – ma to szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Systemy magazynowe WMS wpływają korzystnie na jakość pracy, poziom zadowolenia pracowników i możliwość kontroli kosztów. Nie ma strat w produktach, które się przeterminowały i zalegają.

Automatyzacja magazynów - przyszłość na wyciągnięcie ręki

System zarządzania magazynem to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które przyniesie szereg korzyści: podniesie jakość procesów magazynowych, pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji, realnie wpłynie na redukcję kosztów, poprawi komfort pracowników poprzez usprawnienie pracy czy przejrzyste rozdzielenie poszczególnych zadań. Automatyzacja to rewolucja na każdym poziomie w firmach handlowych, produkcyjnych czy zajmujących się logistyką.

WMS - program magazynowy, który spełni Twoje oczekiwania

System WMS to rozbudowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, które jest dopasowane do poszczególnych firm pod względem zakresu funkcjonalności. System ma zdefiniowane obszary i procesy, które mają zostać usprawnione. Automatyzacja magazynów to eliminacja wszelkich nieprawidłowości od błędnych stanów magazynowych, przez złą lub zbyt długą kompletację zamówień, a kończąc na niewłaściwym przydzielaniu zadań. System WMS to w pełni dedykowane rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Podstawowe operacje magazynowe możliwe do realizacji za pośrednictwem systemu UNIS WMS:

 • przyjęcia magazynowe
 • przesunięcia między magazynowe
 • wydania magazynowe
 • przygotowanie wysyłki
 • znakowanie opakowań
 • śledzenie partii
 • inwentaryzacja
 • rozlokowanie towaru w magazynie
 • możliwość tworzenia magazynów wirtualnych
 • identyfikację miejsca składowania
 • zapotrzebowania surowców na produkcję
 • wydania na produkcję/zwroty z produkcji
 • przesunięcia z produkcji na magazyn wyrobów gotowych

Skuteczny i tani system WMS

Nasz system WMS integrujemy z zewnętrznym systemem ERP firm trzecich jak np. CDN, SAP, który funkcjonuje już u klienta. Dzięki temu unika się podwójnego wprowadzania danych i potrzeby nauki obsługi nowego systemu ERP. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji. Dzięki temu nasz system WMS jest nie tylko skuteczny, ale również tani.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem o nieograniczonych możliwościach

UNIS WMS jest platformą bardzo elastyczną i zarazem ma nieograniczone możliwości. W połączeniu z takimi produktami jak system UNIS RCP (system rejestracji czasu pracy) pozwala na dokładne raportowanie produkcji, czasu pracy / zlecenia jak i wydajności. Dzięki takim możliwością, możemy w dowolny sposób dostosować funkcjonalność systemu do potrzeb określonego klienta. Zintegrowany system składa się wówczas z następujących podsystemów:

 • serwer aplikacji
 • aplikacje klienckie
 • serwer terminali
 • serwer wydruku etykiet z kodami kreskowymi
 • aplikacje mobilne na terminale przemysłowe

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS?

UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji różnorodnych obiektów: produktów, półproduktów, towarów, kontrahentów, gniazd magazynowych. Praca z systemem jest możliwa poprzez standardową aplikacją okienkową oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową. Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem WMS jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Kiedy warto wdrożyć system UNIS WMS?

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. W takim przypadku celowe jest wprowadzenia dedykowanego systemu WMS który pozwala:

 • ograniczyć straty spowodowane złym składowaniem towarów
 • obniżyć ogólne koszty pracy i zwiększyć efektywność
 • wyeliminować błędy w dostawach a przez to podnieść konkurencyjność firmy
 • zgodność stanów magazynowych ze stanami systemowymi, łatwość przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • zwiększyć zadowolenie klientów przez przyspieszenie realizacji dostaw i eliminacje pomyłek

Zakres funkcjonalności systemu UNIS WMS

Elastyczność i możliwości integracji z systemami ERP

System UNIS WMS stanowi uzupełnienie systemu ERP i może współpracować z istniejącym już u Klienta systemem ERP dzięki integracji  lub działać jako samodzielne system. Standardowe systemy ERP pozwalają zarządzać firmą i magazynem bardziej w ujęciu finansowo-księgowym. Niektóre systemy dają możliwość ewidencji towaru w oparciu o jedno wskazane miejsce składowania ale nie dają możliwości wykorzystania terminali mobilnych w oparciu o kody kreskowe co znacznie utrudnia i wydłuża czas operacji magazynowych. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza  niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji.

Automatyzacja zamówień i zleceń produkcyjnych i magazynowych

Zamówienie na dostawy produktów znajdujące się w zleceniu przyjęcia, wydania czy wysyłki można wprowadzić elektronicznie z zewnętrznego systemu EPR przez uwzględniony interfejs wymiany danych,  jak także ręcznie na podstawie dokumentów dostarczonych z działu handlowego

Możliwość nadzoru i optymalizacji zadań pracowników

Zapewnienie nadzoru operacyjnego nad realizacja zadań pracowników magazynowych, wraz z raportami z postępów realizacji poszczególnych dokumentów, uwzględniających czasy wykonania poszczególnych czynności, dane o pracowniku wykonujących poszczególne etapy procedur. Dzięki szczegółowym podglądom i raportowaniu bieżących stanów magazynowych na przenośnych urządzeniach, wyświetlane na terminalu dane bardzo wspomagają i przyspieszają pracę osób odpowiedzialnych za uzupełnianie stanów materiałowych na produkcji. Oprogramowanie to jest dostosowane do nowoczesnej technologii jaką jest RFID

Śledzenie partii, sztuki towaru

Track&Trace - śledzenie każdej sztuki towaru. Każda czynność wykonana przy użyciu terminala jest rejestrowana w systemie. W ten sposób można mieć pełną historię procesów zachodzących podczas produkcji, np. rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań, wszelkich danych od przyjęcia, przez magazynowanie, produkcję, wydanie aż po transport zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Funkcjonalność ta jest również kluczowa także w procesie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Precyzyjna kompletacja zleceń magazynowych

System wspiera kierownika magazynu w przydzielaniu zadań pracownikom, zarządzaniu rozmieszczeniem towaru oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji zleceń oraz przesyłek. Wspiera również rozlokowanie produktów w magazynie a dzięki temu pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów co pozwala pracownikom magazynu na realizację większej liczby zleceń magazynowych bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Wykorzystanie urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe jako integralnej części systemu pozwala na szybsza i precyzyjna kompletacje zleceń produkcyjnych a przez to redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek. Dzięki zastosowaniu programu magazynowego UNIS WMS i urządzeń mobilnych, pracownik magazynu przy realizacji kompletacji zamówień, ma możliwość wykonania większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Inwentaryzacja ciągła i kontrola stanów magazynowych

Bieżąca kontrola i korekta błędnych stanów magazynowych na poszczególnych lokacjach magazynowych jak również w zakresie całości zasobów magazynowych. Informacje o bieżących stanach magazynowych pozwala na przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru.

Podstawowe korzyści z zastosowania systemu UNIS WMS w magazynie:

Minimalizacja pomyłek w realizacji procesów logistycznych

 • obniżenie kosztów realizacji usług, większa dostępność towarów, podniesienie jakości obsługi klientów, co przekłada się na zadowolenie konsumentów i chęć dalszej współpracy. Automatyzacja magazynów to krok w stronę pozyskania nowych klientów i umocnienia współpracy z obecnymi Klientami.

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów w magazynie

 • szybsza kompletacja produktów, realizacja większej ilości zleceń, a przez to korzystny wpływ na wzrost wydajności i redukcję kosztów. Magazynowy system informatyczny realnie podnosi komfort pracy wszystkich pracowników.

Dokładne odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym

 • możliwość optymalizacji i skutecznego planowania produkcji i redukcję stanów magazynowych. System WMS pozwala na pełną kontrolę każdego z procesów magazynowych. Automatyzacja magazynów minimalizuje popełnianie błędów niemalże do zera.

Zaawansowane mechanizmy optymalizacji i raportowania

 • obniżenie kosztów logistycznych i pełna koordynacja prac magazynowych. Wystarczy korzystać z jednego systemu WMS. Jest to w pełni kompletny system zarządzania magazynem, który pozwala mieć kontrolę nad każdym etapem prac.

Większa przepustowość i terminowość realizacji usług

 • wzrost jakości usług logistycznych i zwiększenie konkurencyjności, które skutkuje większym zadowoleniem klientów. Systemy gospodarki magazynowej pozwalają na realizację większej ilości zleceń w tej samej jednostce czasu w porównaniu do magazynów bez odpowiedniego lub niekompletnego oprogramowania.

Mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki i kompletacji towarów

 • wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, skraca czas realizacji kompletacji, pozwala przydzielać zadania poszczególnym pracownikom. Wzrasta komfort pracy pracowników. Każdy wie, za co konkretnie jest odpowiedzialny i co należy do jego obowiązków. Nie ma problemu z przypadkowością przydzielania zadań do nieodpowiednich osób.

Kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali (pracowników)

 • obniżenie ogólnych kosztów pracy i zwiększenie efektywności. System WMS w magazynie przynosi korzyści w każdej strukturze. Od procesów magazynowych do jakości pracy pracowników.

Szybka i bezbłędna inwentaryzacja

 • bieżąca korekta błędnych stanów magazynowych pozwala na realizowanie inwentaryzacji ciągłej bez konieczności wstrzymywania procesów magazynowych, pełne dane o ilości towarów i ich rozmieszczeniu

Obniżenie do minimum strat spowodowanych przeterminowanie się produktów

 • mechanizm śledzenia partii pozwala na analizę i odpowiednie wydawanie produktów opisanych cechami takimi jak numer partii data ważności – ma to szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Systemy magazynowe WMS wpływają korzystnie na jakość pracy, poziom zadowolenia pracowników i możliwość kontroli kosztów. Nie ma strat w produktach, które się przeterminowały i zalegają.

Automatyzacja magazynów - przyszłość na wyciągnięcie ręki

System zarządzania magazynem to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które przyniesie szereg korzyści: podniesie jakość procesów magazynowych, pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji, realnie wpłynie na redukcję kosztów, poprawi komfort pracowników poprzez usprawnienie pracy czy przejrzyste rozdzielenie poszczególnych zadań. Automatyzacja to rewolucja na każdym poziomie w firmach handlowych, produkcyjnych czy zajmujących się logistyką.

WMS - program magazynowy, który spełni Twoje oczekiwania

System WMS to rozbudowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, które jest dopasowane do poszczególnych firm pod względem zakresu funkcjonalności. System ma zdefiniowane obszary i procesy, które mają zostać usprawnione. Automatyzacja magazynów to eliminacja wszelkich nieprawidłowości od błędnych stanów magazynowych, przez złą lub zbyt długą kompletację zamówień, a kończąc na niewłaściwym przydzielaniu zadań. System WMS to w pełni dedykowane rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Podstawowe operacje magazynowe możliwe do realizacji za pośrednictwem systemu UNIS WMS:

 • przyjęcia magazynowe
 • przesunięcia między magazynowe
 • wydania magazynowe
 • przygotowanie wysyłki
 • znakowanie opakowań
 • śledzenie partii
 • inwentaryzacja
 • rozlokowanie towaru w magazynie
 • możliwość tworzenia magazynów wirtualnych
 • identyfikację miejsca składowania
 • zapotrzebowania surowców na produkcję
 • wydania na produkcję/zwroty z produkcji
 • przesunięcia z produkcji na magazyn wyrobów gotowych

Skuteczny i tani system WMS

Nasz system WMS integrujemy z zewnętrznym systemem ERP firm trzecich jak np. CDN, SAP, który funkcjonuje już u klienta. Dzięki temu unika się podwójnego wprowadzania danych i potrzeby nauki obsługi nowego systemu ERP. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji. Dzięki temu nasz system WMS jest nie tylko skuteczny, ale również tani.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem o nieograniczonych możliwościach

UNIS WMS jest platformą bardzo elastyczną i zarazem ma nieograniczone możliwości. W połączeniu z takimi produktami jak system UNIS RCP (system rejestracji czasu pracy) pozwala na dokładne raportowanie produkcji, czasu pracy / zlecenia jak i wydajności. Dzięki takim możliwością, możemy w dowolny sposób dostosować funkcjonalność systemu do potrzeb określonego klienta. Zintegrowany system składa się wówczas z następujących podsystemów:

 • serwer aplikacji
 • aplikacje klienckie
 • serwer terminali
 • serwer wydruku etykiet z kodami kreskowymi
 • aplikacje mobilne na terminale przemysłowe

AutoID Polska S.A. przedstawia autorski system klasy WMS (Warehouse Management System)

System magazynowy UNIS WMS – co to jest?

System UNIS WMS jako globalny system zarządzania magazynem, ma zastosowanie w logistyce, obsłudze magazynów wysokiego składowania. Nadzoruje procesy i zadania magazynowe od chwili przyjęcia towaru (jednostki logistycznej, surowca, produktu), poprzez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do momentu wydania. Jako program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi całościowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie procesami magazynowymi oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Jak działa zarządzanie magazynem z systemem UNIS WMS?

UNIS WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji różnorodnych obiektów: produktów, półproduktów, towarów, kontrahentów, gniazd magazynowych. Praca z systemem jest możliwa poprzez standardową aplikacją okienkową oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową. Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem WMS jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych.

Kiedy warto wdrożyć system UNIS WMS?

Każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania pracą magazynu w takich firmach często nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcje i procesy magazynowe niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu mogą znacząco wpływać na ogólny wynik i postrzeganie firmy. W takim przypadku celowe jest wprowadzenia dedykowanego systemu WMS który pozwala:

 • ograniczyć straty spowodowane złym składowaniem towarów
 • obniżyć ogólne koszty pracy i zwiększyć efektywność
 • wyeliminować błędy w dostawach a przez to podnieść konkurencyjność firmy
 • zgodność stanów magazynowych ze stanami systemowymi, łatwość przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • zwiększyć zadowolenie klientów przez przyspieszenie realizacji dostaw i eliminacje pomyłek

Zakres funkcjonalności systemu UNIS WMS

Elastyczność i możliwości integracji z systemami ERP

System UNIS WMS stanowi uzupełnienie systemu ERP i może współpracować z istniejącym już u Klienta systemem ERP dzięki integracji  lub działać jako samodzielne system. Standardowe systemy ERP pozwalają zarządzać firmą i magazynem bardziej w ujęciu finansowo-księgowym. Niektóre systemy dają możliwość ewidencji towaru w oparciu o jedno wskazane miejsce składowania ale nie dają możliwości wykorzystania terminali mobilnych w oparciu o kody kreskowe co znacznie utrudnia i wydłuża czas operacji magazynowych. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza  niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji.

Automatyzacja zamówień i zleceń produkcyjnych i magazynowych

Zamówienie na dostawy produktów znajdujące się w zleceniu przyjęcia, wydania czy wysyłki można wprowadzić elektronicznie z zewnętrznego systemu EPR przez uwzględniony interfejs wymiany danych,  jak także ręcznie na podstawie dokumentów dostarczonych z działu handlowego

Możliwość nadzoru i optymalizacji zadań pracowników

Zapewnienie nadzoru operacyjnego nad realizacja zadań pracowników magazynowych, wraz z raportami z postępów realizacji poszczególnych dokumentów, uwzględniających czasy wykonania poszczególnych czynności, dane o pracowniku wykonujących poszczególne etapy procedur. Dzięki szczegółowym podglądom i raportowaniu bieżących stanów magazynowych na przenośnych urządzeniach, wyświetlane na terminalu dane bardzo wspomagają i przyspieszają pracę osób odpowiedzialnych za uzupełnianie stanów materiałowych na produkcji. Oprogramowanie to jest dostosowane do nowoczesnej technologii jaką jest RFID

Śledzenie partii, sztuki towaru

Track&Trace - śledzenie każdej sztuki towaru. Każda czynność wykonana przy użyciu terminala jest rejestrowana w systemie. W ten sposób można mieć pełną historię procesów zachodzących podczas produkcji, np. rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań, wszelkich danych od przyjęcia, przez magazynowanie, produkcję, wydanie aż po transport zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Funkcjonalność ta jest również kluczowa także w procesie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Precyzyjna kompletacja zleceń magazynowych

System wspiera kierownika magazynu w przydzielaniu zadań pracownikom, zarządzaniu rozmieszczeniem towaru oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji zleceń oraz przesyłek. Wspiera również rozlokowanie produktów w magazynie a dzięki temu pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów co pozwala pracownikom magazynu na realizację większej liczby zleceń magazynowych bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Wykorzystanie urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe jako integralnej części systemu pozwala na szybsza i precyzyjna kompletacje zleceń produkcyjnych a przez to redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek. Dzięki zastosowaniu programu magazynowego UNIS WMS i urządzeń mobilnych, pracownik magazynu przy realizacji kompletacji zamówień, ma możliwość wykonania większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Inwentaryzacja ciągła i kontrola stanów magazynowych

Bieżąca kontrola i korekta błędnych stanów magazynowych na poszczególnych lokacjach magazynowych jak również w zakresie całości zasobów magazynowych. Informacje o bieżących stanach magazynowych pozwala na przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru.

Podstawowe korzyści z zastosowania systemu UNIS WMS w magazynie:

Minimalizacja pomyłek w realizacji procesów logistycznych

 • obniżenie kosztów realizacji usług, większa dostępność towarów, podniesienie jakości obsługi klientów, co przekłada się na zadowolenie konsumentów i chęć dalszej współpracy. Automatyzacja magazynów to krok w stronę pozyskania nowych klientów i umocnienia współpracy z obecnymi Klientami.

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów w magazynie

 • szybsza kompletacja produktów, realizacja większej ilości zleceń, a przez to korzystny wpływ na wzrost wydajności i redukcję kosztów. Magazynowy system informatyczny realnie podnosi komfort pracy wszystkich pracowników.

Dokładne odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym

 • możliwość optymalizacji i skutecznego planowania produkcji i redukcję stanów magazynowych. System WMS pozwala na pełną kontrolę każdego z procesów magazynowych. Automatyzacja magazynów minimalizuje popełnianie błędów niemalże do zera.

Zaawansowane mechanizmy optymalizacji i raportowania

 • obniżenie kosztów logistycznych i pełna koordynacja prac magazynowych. Wystarczy korzystać z jednego systemu WMS. Jest to w pełni kompletny system zarządzania magazynem, który pozwala mieć kontrolę nad każdym etapem prac.

Większa przepustowość i terminowość realizacji usług

 • wzrost jakości usług logistycznych i zwiększenie konkurencyjności, które skutkuje większym zadowoleniem klientów. Systemy gospodarki magazynowej pozwalają na realizację większej ilości zleceń w tej samej jednostce czasu w porównaniu do magazynów bez odpowiedniego lub niekompletnego oprogramowania.

Mechanizm optymalizacji i planowania tras zbiórki i kompletacji towarów

 • wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, skraca czas realizacji kompletacji, pozwala przydzielać zadania poszczególnym pracownikom. Wzrasta komfort pracy pracowników. Każdy wie, za co konkretnie jest odpowiedzialny i co należy do jego obowiązków. Nie ma problemu z przypadkowością przydzielania zadań do nieodpowiednich osób.

Kontrola wydajności i czasu pracy operatorów terminali (pracowników)

 • obniżenie ogólnych kosztów pracy i zwiększenie efektywności. System WMS w magazynie przynosi korzyści w każdej strukturze. Od procesów magazynowych do jakości pracy pracowników.

Szybka i bezbłędna inwentaryzacja

 • bieżąca korekta błędnych stanów magazynowych pozwala na realizowanie inwentaryzacji ciągłej bez konieczności wstrzymywania procesów magazynowych, pełne dane o ilości towarów i ich rozmieszczeniu

Obniżenie do minimum strat spowodowanych przeterminowanie się produktów

 • mechanizm śledzenia partii pozwala na analizę i odpowiednie wydawanie produktów opisanych cechami takimi jak numer partii data ważności – ma to szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Systemy magazynowe WMS wpływają korzystnie na jakość pracy, poziom zadowolenia pracowników i możliwość kontroli kosztów. Nie ma strat w produktach, które się przeterminowały i zalegają.

Automatyzacja magazynów - przyszłość na wyciągnięcie ręki

System zarządzania magazynem to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które przyniesie szereg korzyści: podniesie jakość procesów magazynowych, pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji, realnie wpłynie na redukcję kosztów, poprawi komfort pracowników poprzez usprawnienie pracy czy przejrzyste rozdzielenie poszczególnych zadań. Automatyzacja to rewolucja na każdym poziomie w firmach handlowych, produkcyjnych czy zajmujących się logistyką.

WMS - program magazynowy, który spełni Twoje oczekiwania

System WMS to rozbudowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, które jest dopasowane do poszczególnych firm pod względem zakresu funkcjonalności. System ma zdefiniowane obszary i procesy, które mają zostać usprawnione. Automatyzacja magazynów to eliminacja wszelkich nieprawidłowości od błędnych stanów magazynowych, przez złą lub zbyt długą kompletację zamówień, a kończąc na niewłaściwym przydzielaniu zadań. System WMS to w pełni dedykowane rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Podstawowe operacje magazynowe możliwe do realizacji za pośrednictwem systemu UNIS WMS:

 • przyjęcia magazynowe
 • przesunięcia między magazynowe
 • wydania magazynowe
 • przygotowanie wysyłki
 • znakowanie opakowań
 • śledzenie partii
 • inwentaryzacja
 • rozlokowanie towaru w magazynie
 • możliwość tworzenia magazynów wirtualnych
 • identyfikację miejsca składowania
 • zapotrzebowania surowców na produkcję
 • wydania na produkcję/zwroty z produkcji
 • przesunięcia z produkcji na magazyn wyrobów gotowych

Skuteczny i tani system WMS

Nasz system WMS integrujemy z zewnętrznym systemem ERP firm trzecich jak np. CDN, SAP, który funkcjonuje już u klienta. Dzięki temu unika się podwójnego wprowadzania danych i potrzeby nauki obsługi nowego systemu ERP. Istotne już również znaczące obniżenie kosztów - integracja UNIS WMS jest znacznie tańsza niż zakupienie i wdrożenie nowego systemu ERP z możliwością automatycznej identyfikacji. Dzięki temu nasz system WMS jest nie tylko skuteczny, ale również tani.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem o nieograniczonych możliwościach

UNIS WMS jest platformą bardzo elastyczną i zarazem ma nieograniczone możliwości. W połączeniu z takimi produktami jak system UNIS RCP (system rejestracji czasu pracy) pozwala na dokładne raportowanie produkcji, czasu pracy / zlecenia jak i wydajności. Dzięki takim możliwością, możemy w dowolny sposób dostosować funkcjonalność systemu do potrzeb określonego klienta. Zintegrowany system składa się wówczas z następujących podsystemów:

 • serwer aplikacji
 • aplikacje klienckie
 • serwer terminali
 • serwer wydruku etykiet z kodami kreskowymi
 • aplikacje mobilne na terminale przemysłowe

Powiązane produkty

Wybrane referencje

Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o...
Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu...
EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci...
Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture

Nasi Klienci:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - ABBYY FlexiCapture, dostawa specjalistycznego skanera
 • Alstom Konstal S.A. - System Gospodarki Magazynowej oraz Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych
 • Alstom Konstal S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Alstom Konstal S.A. - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Auto-Gum Kraków - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • AXA STENMAN POLAND Sp.z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Befaszczot Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Sp-nia Inwalidów - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture
 • CTL Haldex S.A. - Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów
 • Drutex S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci oraz obiektów w Elektrowni.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie koncepcji zabezpieczenia teletechnicznego w Elektrowni.
 • Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • GE Power Controls - System rozliczania czasu pracy na zleceniach produkcyjnych
 • Getinge Group - wiodący światowy dostawca technologii dla służby zdrowia, nauki i przemysłu.– usprawnienie pracy dzięki ABBYY FineReader Corporate
 • Goodyear Dębica - System Kontroli Dostępu w oparciu o terminale biometryczne Virdi 6000 i AC Virdi 2100
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu (2)
 • Igloo Bochnia - Wprowadzenie technologii RFiD do procesów produkcyjnych
 • IMPEL S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Kontroli Dostępu
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Imperial Tobacco Polska S.A.- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pojazdów - radiowe bezobsługowe zarządzanie Parkingiem, szlabanami, bramkami obrotowymi oraz furtami stadionowych. Odczyt tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych.
 • INTER-CAR-II Sp. z o.o. MERCEDES - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Investgas S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Investgas S.A. - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku - Rozbudowa Systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • Konspol Holding S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Konspol Holding S.A. - System kontroli produkcji z wykorzystaniem technologii biometrycznej
 • Konspol Holding S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Konspol Holding S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię biometryczną.
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów, związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawnia pracę biurową dzięki ABBYY FineR
 • Limatherm S.A., Limanowa - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. – dostawa terminali inkasenckich.
 • Ministerstwo Gospodarki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Mostostal Warszawa S.A. - System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących terenowo.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Oknoplast S.A - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Oknoplast S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu oraz Parkingowy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Obsługa szlabanów poprzez anteny dalekiego zasięgu RFiD.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - System Rejestracji Czasu Pracy
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System jednokrotnego logowania SSO – kontrola dostępu do sieci komputerowej.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania zasobami IT oraz licencjami.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Kontroli Dostępu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych usprawnił pracę dzięki programowi ABBYY FineReader
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. - Dostawa Etykiet i materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o System Obsługi Stołówki
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. – Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • SPZOZ w Wieluniu - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Stock Polska S.A. - Obsługa szlabanów, bramek obrotowych oraz furt stadionowych przez karty zbliżeniowy.
 • Stock Polska S.A. - Sterownie furtami wysokimi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Stock Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Szpital im. Śniadeckiego Nowy Sącz - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • TVN 24 Sp. z o.o. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu" w oparciu o technologię biometryczną oraz technologię kart zbliżeniowych
 • United Nations Department of Safety and Security - system Kontroli Dostępu oparty o technologię RFiD
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Analiz Jakości Kształcenia - ABBYY FlexiCapture
 • Urząd Miasta Olsztyn - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Urząd Miejski w Oławie. Firma AutoID Polska S.A. udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader w wersji Corporate. Rozpoczęcie pracy z programem pozwoliło na uzyskanie oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z producentem oprogramowania OCR ABBYY udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader Corporate. Pozwoliło to na uzyskanie instytucji wymiernych oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Volkswagen Bank Polska S. A. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu - Rejestracji Czasu Pracy" w oparciu o technologię kart zbliżeniowych
 • Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
 • Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - wdrożenie technologi OCR bazującej na oprogramowaniu ABBYY FineReader i Flexi Capture
 • Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. Zabrze - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Zmieniliśmy Politykę Prywatności, aby dowiedzieć się więcej prosimy kliknąć w link.

Akceptuję Politykę Prywatności