Zamknij
wyszukaj na stronie

Biometryczna kontrola dostępu

Wykorzystane technologie:

W dzisiejszym świecie ochrona danych i zasobów staje się coraz ważniejsza dla firm każdej wielkości. Tradycyjne metody kontroli dostępu, takie jak karty magnetyczne czy kody PIN, mogą być niewystarczające w obliczu rosnących zagrożeń. Biometryczna kontrola dostępu to nowatorskie rozwiązanie, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, jak i wygody użytkowania.

Ograniczenie wstępu osób nieupoważnionych na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących swoje majątkowe, intelektualne i technologiczne wartości. Godna zaufania kontrola dostępu (KD) w tych miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren oraz szybkiego udaremnienia wstępu nieuprawnionym użytkownikom. Sprawia to, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Czym jest biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu to system, który wykorzystuje unikalne cechy biologiczne człowieka do weryfikacji tożsamości i autoryzacji dostępu do określonych miejsc lub zasobów. Zamiast tradycyjnych metod, takich jak hasła czy karty magnetyczne, systemy biometryczne opierają się na skanowaniu indywidualnych cech każdego człowieka, takich jak: odciski palców, geometria dłoni, tęczówka, siatkówka oka, głos lub układ żył w dłoni, palcu.

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

Zalety biometrycznej kontroli dostępu

Biometryczna kontrola dostępu ma szereg istotnych zalet, w związku z którymi staje się coraz bardziej popularna w firmach i organizacjach, które dbają o ochronę swoich danych i zasobów. Jedną z największych korzyści, które daje, jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Unikalne cechy biometryczne są niezwykle trudne do podrobienia lub sfalsyfikowania, co zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami kontroli dostępu, takimi jak hasła czy karty magnetyczne. W związku z tym systemy biometryczne praktycznie uniemożliwiają nieuprawnionym osobom dostęp do chronionych stref, zabezpieczając poufne dane i zasoby firmy. Ich wdrożenie może zminimalizować ryzyko kradzieży, sabotażu i innych przestępstw. Warto także wziąć pod uwagę wygodę użytkowania. Użytkownicy nie muszą pamiętać skomplikowanych haseł ani nosić ze sobą kart dostępu, co ułatwia codzienne poruszanie się po obiekcie. Biometria eliminuje konieczność wymiany zgubionych lub skradzionych narzędzi autoryzacyjnych, oszczędzając czas i pieniądze. Ponadto szybki i bezproblemowy proces skanowania biometrycznego zapewnia komfortowe użytkowanie systemu.

Warto także podkreślić dokładność i niezawodność. Nowoczesne rozwiązania biometryczne są niezwykle precyzyjne i rzadko popełniają błędy, co znacząco zmniejsza ryzyko pomyłkowego odmówienia dostępu uprawnionym osobom czy wpuszczenia nieuprawnionej osoby na teren firmy. Dodatkowo systemy dostępowe generują szczegółowe logi dostępu, umożliwiając dokładne śledzenie wejść i wyjść z chronionych stref.

Jako ostatnią, ale nie najmniej ważną, zaletę należy wskazać skalowalność i elastyczność — systemy biometryczne można łatwo rozbudować o kolejne punkty dostępu i użytkowników, dostosowując się do rosnących potrzeb firmy.

Gdzie sprawdzi się biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu sprawdzi się w wielu miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Oto kilka przykładów:

 • biura i budynki firmowe — do pomieszczeń i stref o ograniczonym dostępie, takich jak: serwerownie, laboratoria, działy finansowe i produkcyjne;
 • magazyny i centra logistyczne,
 • elektrownie i obiekty infrastruktury krytycznej,
 • urzędy administracji publicznej,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • placówki wojskowe,
 • szpitale i kliniki,
 • domy opieki i domy pomocy społecznej,
 • apteki,
 • lotniska i porty morskie.

Oprócz wymienionych wyżej przykładów, biometryczna kontrola dostępu może być stosowana w wielu innych miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Nowoczesne systemy są coraz bardziej przystępne cenowo i prostsze w instalacji, co czyni je popularnym rozwiązaniem dla firm i organizacji o różnych potrzebach związanych z KD.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Biometryczne systemy kontroli dostępu w służbie bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu pozwalają na niezwykle efektywną weryfikację miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników. Bez wątpienia omawiane systemy powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchów z powodu wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy spowodowane przez osoby, które nie powinny przebywać w danej strefie.

[form]
Biometryczna kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Uwagi:text
[/form]


Ograniczenie wstępu osób nieupoważnionych na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących swoje majątkowe, intelektualne i technologiczne wartości. Godna zaufania kontrola dostępu (KD) w tych miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren oraz szybkiego udaremnienia wstępu nieuprawnionym użytkownikom. Sprawia to, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Czym jest biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu to system, który wykorzystuje unikalne cechy biologiczne człowieka do weryfikacji tożsamości i autoryzacji dostępu do określonych miejsc lub zasobów. Zamiast tradycyjnych metod, takich jak hasła czy karty magnetyczne, systemy biometryczne opierają się na skanowaniu indywidualnych cech każdego człowieka, takich jak: odciski palców, geometria dłoni, tęczówka, siatkówka oka, głos lub układ żył w dłoni, palcu.

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

Zalety biometrycznej kontroli dostępu

Biometryczna kontrola dostępu ma szereg istotnych zalet, w związku z którymi staje się coraz bardziej popularna w firmach i organizacjach, które dbają o ochronę swoich danych i zasobów. Jedną z największych korzyści, które daje, jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Unikalne cechy biometryczne są niezwykle trudne do podrobienia lub sfalsyfikowania, co zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami kontroli dostępu, takimi jak hasła czy karty magnetyczne. W związku z tym systemy biometryczne praktycznie uniemożliwiają nieuprawnionym osobom dostęp do chronionych stref, zabezpieczając poufne dane i zasoby firmy. Ich wdrożenie może zminimalizować ryzyko kradzieży, sabotażu i innych przestępstw. Warto także wziąć pod uwagę wygodę użytkowania. Użytkownicy nie muszą pamiętać skomplikowanych haseł ani nosić ze sobą kart dostępu, co ułatwia codzienne poruszanie się po obiekcie. Biometria eliminuje konieczność wymiany zgubionych lub skradzionych narzędzi autoryzacyjnych, oszczędzając czas i pieniądze. Ponadto szybki i bezproblemowy proces skanowania biometrycznego zapewnia komfortowe użytkowanie systemu.

Warto także podkreślić dokładność i niezawodność. Nowoczesne rozwiązania biometryczne są niezwykle precyzyjne i rzadko popełniają błędy, co znacząco zmniejsza ryzyko pomyłkowego odmówienia dostępu uprawnionym osobom czy wpuszczenia nieuprawnionej osoby na teren firmy. Dodatkowo systemy dostępowe generują szczegółowe logi dostępu, umożliwiając dokładne śledzenie wejść i wyjść z chronionych stref.

Jako ostatnią, ale nie najmniej ważną, zaletę należy wskazać skalowalność i elastyczność — systemy biometryczne można łatwo rozbudować o kolejne punkty dostępu i użytkowników, dostosowując się do rosnących potrzeb firmy.

Gdzie sprawdzi się biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu sprawdzi się w wielu miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Oto kilka przykładów:

 • biura i budynki firmowe — do pomieszczeń i stref o ograniczonym dostępie, takich jak: serwerownie, laboratoria, działy finansowe i produkcyjne;
 • magazyny i centra logistyczne,
 • elektrownie i obiekty infrastruktury krytycznej,
 • urzędy administracji publicznej,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • placówki wojskowe,
 • szpitale i kliniki,
 • domy opieki i domy pomocy społecznej,
 • apteki,
 • lotniska i porty morskie.

Oprócz wymienionych wyżej przykładów, biometryczna kontrola dostępu może być stosowana w wielu innych miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Nowoczesne systemy są coraz bardziej przystępne cenowo i prostsze w instalacji, co czyni je popularnym rozwiązaniem dla firm i organizacji o różnych potrzebach związanych z KD.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Biometryczne systemy kontroli dostępu w służbie bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu pozwalają na niezwykle efektywną weryfikację miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników. Bez wątpienia omawiane systemy powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchów z powodu wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy spowodowane przez osoby, które nie powinny przebywać w danej strefie.

[form]
Biometryczna kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Uwagi:text
[/form]


W dzisiejszym świecie ochrona danych i zasobów staje się coraz ważniejsza dla firm każdej wielkości. Tradycyjne metody kontroli dostępu, takie jak karty magnetyczne czy kody PIN, mogą być niewystarczające w obliczu rosnących zagrożeń. Biometryczna kontrola dostępu to nowatorskie rozwiązanie, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, jak i wygody użytkowania.

Ograniczenie wstępu osób nieupoważnionych na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących swoje majątkowe, intelektualne i technologiczne wartości. Godna zaufania kontrola dostępu (KD) w tych miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren oraz szybkiego udaremnienia wstępu nieuprawnionym użytkownikom. Sprawia to, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren.

Wycena systemu KD

Czym jest biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu to system, który wykorzystuje unikalne cechy biologiczne człowieka do weryfikacji tożsamości i autoryzacji dostępu do określonych miejsc lub zasobów. Zamiast tradycyjnych metod, takich jak hasła czy karty magnetyczne, systemy biometryczne opierają się na skanowaniu indywidualnych cech każdego człowieka, takich jak: odciski palców, geometria dłoni, tęczówka, siatkówka oka, głos lub układ żył w dłoni, palcu.

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

Zalety biometrycznej kontroli dostępu

Biometryczna kontrola dostępu ma szereg istotnych zalet, w związku z którymi staje się coraz bardziej popularna w firmach i organizacjach, które dbają o ochronę swoich danych i zasobów. Jedną z największych korzyści, które daje, jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Unikalne cechy biometryczne są niezwykle trudne do podrobienia lub sfalsyfikowania, co zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami kontroli dostępu, takimi jak hasła czy karty magnetyczne. W związku z tym systemy biometryczne praktycznie uniemożliwiają nieuprawnionym osobom dostęp do chronionych stref, zabezpieczając poufne dane i zasoby firmy. Ich wdrożenie może zminimalizować ryzyko kradzieży, sabotażu i innych przestępstw. Warto także wziąć pod uwagę wygodę użytkowania. Użytkownicy nie muszą pamiętać skomplikowanych haseł ani nosić ze sobą kart dostępu, co ułatwia codzienne poruszanie się po obiekcie. Biometria eliminuje konieczność wymiany zgubionych lub skradzionych narzędzi autoryzacyjnych, oszczędzając czas i pieniądze. Ponadto szybki i bezproblemowy proces skanowania biometrycznego zapewnia komfortowe użytkowanie systemu.

Warto także podkreślić dokładność i niezawodność. Nowoczesne rozwiązania biometryczne są niezwykle precyzyjne i rzadko popełniają błędy, co znacząco zmniejsza ryzyko pomyłkowego odmówienia dostępu uprawnionym osobom czy wpuszczenia nieuprawnionej osoby na teren firmy. Dodatkowo systemy dostępowe generują szczegółowe logi dostępu, umożliwiając dokładne śledzenie wejść i wyjść z chronionych stref.

Jako ostatnią, ale nie najmniej ważną, zaletę należy wskazać skalowalność i elastyczność — systemy biometryczne można łatwo rozbudować o kolejne punkty dostępu i użytkowników, dostosowując się do rosnących potrzeb firmy.

Gdzie sprawdzi się biometryczna kontrola dostępu?

Biometryczna kontrola dostępu sprawdzi się w wielu miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Oto kilka przykładów:

 • biura i budynki firmowe — do pomieszczeń i stref o ograniczonym dostępie, takich jak: serwerownie, laboratoria, działy finansowe i produkcyjne;
 • magazyny i centra logistyczne,
 • elektrownie i obiekty infrastruktury krytycznej,
 • urzędy administracji publicznej,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • placówki wojskowe,
 • szpitale i kliniki,
 • domy opieki i domy pomocy społecznej,
 • apteki,
 • lotniska i porty morskie.

Oprócz wymienionych wyżej przykładów, biometryczna kontrola dostępu może być stosowana w wielu innych miejscach, gdzie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Nowoczesne systemy są coraz bardziej przystępne cenowo i prostsze w instalacji, co czyni je popularnym rozwiązaniem dla firm i organizacji o różnych potrzebach związanych z KD.

Wycena systemu KD

Biometryczne systemy kontroli dostępu w służbie bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu pozwalają na niezwykle efektywną weryfikację miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników. Bez wątpienia omawiane systemy powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchów z powodu wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy spowodowane przez osoby, które nie powinny przebywać w danej strefie.

Biometryczna kontrola dostępu
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów
Sprawdź koszt wdrożeniaPowiązane produkty

IDT Jade

Czytnik układu naczyń krwionośnych dłoni Terminal fizycznej kontroli dostępu “nowego wieku” dla osób poszukujących “bezdotykowego” procesu identyfikacji. IDT Jade wykorzystuje precyzyjną technologię odczytu naczyń krwionośnych dłoni w ergonomicznym urządzeniu komputerowym, zapewniającym doskonałą jakość, wiarygodność i wygodę. Dostępny w modularnej formie, wykorzystujący najdokładniejsze dostępne na rynku biometrycznym
Czytaj więcej...

Czytniki tęczówki oka UBKEY - seria MKC

Seria MKC: Urządzenie do skanowania tęczówek oka Compact i ekonomiczny typ czytnika tęczówki oka wykorzystujący nowoczesne technologie. Urządzenia serii MKC zawierają czujnik CMOS obrazów cyfrowych z własnym filtrem akceptacji do celów pobierania obrazów tęczówek oka oraz port USB jako interfejs i źródło zasilania.
Czytaj więcej...

Rosslare AY-K12

Miniaturowy czytnik kart zbliżeniowych, do montażu na słupkach Opis ogólny Model AY-K12 firmy Rosslare to wydajny czytnik kart zbliżeniowych oraz plakietek RFID 125 KHz, wyposażony w wyjście Wiegand 26-bitów i cechujący się zasięgiem roboczym do 80mm. Dzięki miniaturowej, zgrabnej konstrukcji i wytrzymałej, odpornej na promieniowanie UV, wodoodpornej obudowie, czytniki AY-K12 nadają się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a ponadto są niezawodne i niedrogie.
Czytaj więcej...

Bramka obrotowa niska BON-02

Bramka obrotowa niska BON-02 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramach diodowych.
Czytaj więcej...

UNIS KWW - księga wejść wyjść

Księga Wejść Wyjść inaczej zwana Elektroniczną Księgą Gości znajduje zastosowanie w każdej Firmie lub Instytucji gdzie odbywa się ruch pieszy. System w szczególności usprawnia pracę portierom, ochronie lub w sekretariacie.
Czytaj więcej...

Wybrane referencje

Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w...
Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o...
Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w...
Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture

Nasi Klienci:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - ABBYY FlexiCapture, dostawa specjalistycznego skanera
 • Alstom Konstal S.A. - System Gospodarki Magazynowej oraz Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych
 • Alstom Konstal S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Alstom Konstal S.A. - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Auto-Gum Kraków - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • AXA STENMAN POLAND Sp.z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Befaszczot Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Sp-nia Inwalidów - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture
 • CTL Haldex S.A. - Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów
 • Drutex S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci oraz obiektów w Elektrowni.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie koncepcji zabezpieczenia teletechnicznego w Elektrowni.
 • Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • GE Power Controls - System rozliczania czasu pracy na zleceniach produkcyjnych
 • Getinge Group - wiodący światowy dostawca technologii dla służby zdrowia, nauki i przemysłu.– usprawnienie pracy dzięki ABBYY FineReader Corporate
 • Goodyear Dębica - System Kontroli Dostępu w oparciu o terminale biometryczne Virdi AC-6000 i Virdi AC-2100
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu (2)
 • Igloo Bochnia - Wprowadzenie technologii RFiD do procesów produkcyjnych
 • IMPEL S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Kontroli Dostępu
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Imperial Tobacco Polska S.A.- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pojazdów - radiowe bezobsługowe zarządzanie Parkingiem, szlabanami, bramkami obrotowymi oraz furtami stadionowych. Odczyt tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych.
 • INTER-CAR-II Sp. z o.o. MERCEDES - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Investgas S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Investgas S.A. - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku - Rozbudowa Systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • Konspol Holding S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Konspol Holding S.A. - System kontroli produkcji z wykorzystaniem technologii biometrycznej
 • Konspol Holding S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Konspol Holding S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię biometryczną.
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów, związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawnia pracę biurową dzięki ABBYY FineR
 • Limatherm S.A., Limanowa - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. – dostawa terminali inkasenckich.
 • Ministerstwo Gospodarki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Mostostal Warszawa S.A. - System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących terenowo.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Oknoplast S.A - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Oknoplast S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu oraz Parkingowy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Obsługa szlabanów poprzez anteny dalekiego zasięgu RFiD.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - System Rejestracji Czasu Pracy
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System jednokrotnego logowania SSO – kontrola dostępu do sieci komputerowej.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania zasobami IT oraz licencjami.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Kontroli Dostępu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych usprawnił pracę dzięki programowi ABBYY FineReader
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. - Dostawa Etykiet i materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o System Obsługi Stołówki
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. – Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • SPZOZ w Wieluniu - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Stock Polska S.A. - Obsługa szlabanów, bramek obrotowych oraz furt stadionowych przez karty zbliżeniowy.
 • Stock Polska S.A. - Sterownie furtami wysokimi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Stock Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Szpital im. Śniadeckiego Nowy Sącz - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • TVN 24 Sp. z o.o. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu" w oparciu o technologię biometryczną oraz technologię kart zbliżeniowych
 • United Nations Department of Safety and Security - system Kontroli Dostępu oparty o technologię RFiD
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Analiz Jakości Kształcenia - ABBYY FlexiCapture
 • Urząd Miasta Olsztyn - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Urząd Miejski w Oławie. Firma AutoID Polska S.A. udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader w wersji Corporate. Rozpoczęcie pracy z programem pozwoliło na uzyskanie oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z producentem oprogramowania OCR ABBYY udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader Corporate. Pozwoliło to na uzyskanie instytucji wymiernych oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Volkswagen Bank Polska S. A. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu - Rejestracji Czasu Pracy" w oparciu o technologię kart zbliżeniowych
 • Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
 • Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - wdrożenie technologi OCR bazującej na oprogramowaniu ABBYY FineReader i Flexi Capture
 • Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. Zabrze - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies