Zamknij
wyszukaj na stronie

Kontrola dostępu — systemy kontroli dostępu

Elektroniczny system kontroli dostępu (access control) to nowoczesne rozwiązanie skierowane zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji. System kontroli dostępu (KD) pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników, którzy w danym czasie mogą dostać się do danej strefy lub pomieszczenia. Weryfikacja jest realizowana poprzez urządzenia kontroli dostępu, czyli czytniki kontroli dostępu VIRDI bądź Rosslare obsługujące karty kontroli dostępu lub cechy biometryczne, takie jak linie papilarne czy geometrię twarzy. W zależności od potrzeb oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa urządzenia te mogą współpracować z zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi czy szlabanami, a także z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i monitoringu. Uniemożliwia to wejście do strefy chronionej postronnym osobom oraz daje szczegółowe informacje, kto i kiedy w danej strefie się pojawił i ją opuścił.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Kontrola dostępu w firmie to system, który pozwala sprawdzać, kto i w jaki sposób ma dostęp do budynku, zasobów, danych oraz informacji, a także udzielać odpowiednich uprawnień określonym pracownikom i ich grupom. Oprogramowanie do kontroli dostępu służy temu, by umożliwić organizacjom (a także w niektórych przypadkach indywidualnym użytkownikom) bezpieczne zarządzanie zasobami oraz chronienie wrażliwych danych przed nieautoryzowanym wglądem.

Nasze oprogramowanie do kontroli wejść i wyjść pozwala na proste i intuicyjne administrowanie dostępami poszczególnych użytkowników, pracowników. Rozwiązanie jest bardzo uniwersalne, umożliwia zarządzanie zamkami otwarcia drzwi, a także w furtkami, bramkami obrotowymi oraz bramami wjazdowymi i szlabanami. Poświadczenia zdobyć można dzięki różnym metodom uwierzytelniania — linie papilarne, skan twarzy, zbliżeniowa karta kontroli dostępu, brelok, kod PIN, NFC (mobilna kontrola dostępu), wykorzystywanym zamiast klasycznego klucza czy pilota. Dla większego bezpieczeństwa zastosować można uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli połączenie dwóch sposobów uzyskania dostępu do poszczególnych pomieszczeń czy stref. Ponadto, dla jeszcze większego zabezpieczenia, istnieje możliwość czasowego wyłączenia autoryzacji dla danych użytkowników, jednorazowego, jak i cyklicznego. Może być dopasowana np. do grafików poszczególnych osób. Funkcjonalność systemu kontroli dostępu do pomieszczeń i stref pozwala na monitoring wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów z wydarzeń przeszłych.

Warto zaznaczyć, że nasz system kontroli wejść i wyjść może być zintegrowany z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN, a także rozbudowany o pozostałe funkcjonalności z naszej oferty — Klienci często decydują się na: Rejestrację Czasu Pracy, Zarządzanie Gośćmi poprzez ewidencję wejść i wyjść, a także oprogramowanie do zarządzania ewakuacją.

Funkcje kontroli dostępu

Bramy i drzwi z kontrolą dostępu pełnią szereg istotnych funkcji, które wpływają na bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i funkcjonalność chronionych obiektów. Ich kluczowe funkcje to:

 • ograniczenie dostępu do określonych stref,
 • autoryzacja dostępu za pomocą identyfikatorów (np. karty zbliżeniowe, kody PIN, odciski palców), które system weryfikuje i udziela dostępu lub go uniemożliwia,
 • rejestracja zdarzeń — kto, kiedy i z jakiego miejsca wszedł / wyszedł, co umożliwia identyfikację osób odpowiedzialnych za dane zdarzenie, szczególnie przydatne w przypadku incydentów.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na zarządzanie użytkownikami, z dowolnego miejsca na świecie, poprzez ich dodawanie, modyfikowanie i usuwanie przez administratorów, przypisywanie poziomów uprawnień oraz definiowanie harmonogramów dostępu.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Co wchodzi w skład systemu kontroli dostępu?

Elektroniczny system kontroli dostępu składa się z wielu komponentów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić skuteczną weryfikację uprawnień wstępu do chronionych stref. Jednym z jego ważniejszych elementów są elektroniczne czytniki kart (tzw. kontrola dostępu RFID), skanery biometryczne, czytniki NFC (mobilna kontrola dostępu), które pozwalają użytkownikom na autoryzowanie się za pomocą wcześniej wybranej metody, np. kart zbliżeniowych czy cech biometrycznych. Mogą być montowane na ścianie lub wpuszczane w nią. W przypadku niektórych urządzeń kontroli dostępu konieczne jest dodatkowe zamontowanie kontrolerów, które sterują czytnikami i zapewniają ich bezawaryjną pracę.

Ze sprzętem współpracuje oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie całym systemem: umożliwia definiowanie użytkowników, przydzielanie uprawnień dostępu, monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów. Odpowiada ono także za działanie elektrozaczepów i elektrozwór, które blokują lub odblokowują drzwi, bramy czy furtki. Może być dostępne lokalnie lub zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej. W skład systemu kontroli wejść i wyjść wchodzić mogą także bramki, które kontrolują wejście i wyjście ze stref nieposiadających drzwi lub bram. Dodatkowymi komponentami są: okablowanie, zasilacze, baterie awaryjne czy oświetlenie.

Co ważne, przy wykorzystaniu wybranych urządzeń z oferty oraz kart MIFARE® DESFire® możliwa jest w pełni szyfrowana kontrola dostępu, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa firm i organizacji.

Zastosowanie kontroli dostępu

Zarządzanie dostępami to ważna kwestia dbania o bezpieczeństwo w wielu różnych branżach. Bez wątpienia systemy kontroli dostępu warto wdrożyć w małych i dużych organizacjach, które zajmują się:

 1. przemysłem — w zakładach produkcyjnych i magazynach jest to kluczowe w celu zabezpieczenia przed kradzieżą i utratą towarów; wymaga się tutaj także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom; ponadto warto zwrócić uwagę na KD w przemyśle spożywczym, głównie ze względu na konieczność przestrzegania warunków sanitarnych oraz uniemożliwienie wstępu osobom nieuprawnionym na teren zakładu;
 2. ochroną zdrowia — w placówkach medycznych, takich jak: szpitale, kliniki, gabinety lekarskie czy apteki, odpowiednie uprawnienia są niezbędne dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa pacjentów, a także reglamentowania dostępu do danych oraz leków bądź innych substancji chemicznych mających zastosowanie w medycynie;
 3. edukacją — w szkołach i na uniwersytetach zabezpieczenie wejścia do obiektu jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i studentom, a także do ochrony mienia oraz danych;
 4. finansami — w bankach i innych instytucjach finansowych jest to konieczne w celu ochrony prywatnych informacji klientów i zabezpieczenia wartości przechowywanych wewnątrz budynków, w tym także gotówki;
 5. handlem detalicznym — w sklepach i centrach handlowych stosuje się zabezpieczenia, by zapobiegać kradzieżom oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa pracownikom; bardzo często system kontroli dostępu drzwi zabezpiecza wejścia na magazyny czy zaplecza oraz do biura, czyli miejsca, do których klienci nie mają prawa wstępu;
 6. transportem — w terminalach lotniczych, portach i na dworcach kolejowych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, pracownikom oraz w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 7. turystyką — w hotelach i innych miejscach noclegowych kontrola dostępu do pomieszczeń jest ważna dla zapewnienia prywatności gości oraz ochrony mienia;
 8. administracją publiczną — w budynkach rządowych, urzędach i innych instytucjach publicznych stanowi istotny element bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony informacji poufnych;
 9. obronnością — w obiektach wojskowych, bazach lotniczych i innych miejscach, gdzie przechowywane są uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia posiadanych przedmiotów.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania dostępem bardzo często jest także wybierane przez wszelkiego rodzaju biurowce, które chcą zadbać o komfort pracy pracowników. Obsługiwana przez nasz system kontrola dostępu do biura może być zamontowana nie tylko na wejściu do budynków, ale także na drzwiach gabinetów, w których przechowywane są poufne akta i sal konferencyjnych, by zapewnić wygodę osobom, które aktualnie w nich pracują.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Zalety systemów kontroli dostępu

Wdrożenie kontroli dostępu do danych, zasobów, miejsc oraz ludzi niesie wiele korzyści. Przede wszystkim warto po raz kolejny podkreślić wysoki poziom bezpieczeństwa, który daje. Dzięki niej możliwe jest zminimalizowanie ryzyka kradzieży, przestępstw, uszkodzeń mienia oraz osób. Dodatkowo kontrolowanie wejść pozwala na zachowanie prywatności, np. podczas pracy czy prowadzenia spotkań.

Kolejną zaletą jest to, że dla jednego identyfikatora można przypisać kilka stopni dostępu. Tym samym pracownik biurowy dostanie się zarówno do sali konferencyjnej, jak i skorzysta z potrzebnych mu akt, jednak protokoły bezpieczeństwa zablokują mu wstęp do pomieszczeń technicznych.

Kontrola dostępu w firmie umożliwia monitorowanie i rejestrowanie aktywności użytkowników, co pozwala na identyfikację zagrożeń lub naruszeń, które miały miejsce w firmie oraz właściwe reagowanie na nie. Warto wziąć pod uwagę także kwestie finansowe. To rozwiązanie umożliwia zredukowanie kosztów związanych z utrzymaniem ochrony, ponieważ wymaga mniej personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie obiektów i niwelowanie niebezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownika na terenie przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba nieupoważniona uzyska nieautoryzowany dostęp do pomieszczenia magazynowego i ulegnie wypadkowi, pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to zdarzenie.

W kwestii korzyści wynikających z KD, warto także podkreślić, że system kontroli dostępu drzwi i bram można połączyć z systemem rejestracji czasu pracy (RCP), co pozwala na bieżące monitorowanie nie tylko punktualności pracowników, ale też dokładnej liczby osób przebywającej aktualnie na terenie budynku. Ewidencja wejść i wyjść jest niezwykle pomocna także w przypadku ewakuacji.

Na samym końcu warto także wspomnieć, że oferowane przez AutoID oprogramowanie może być dostosowywane do potrzeb i wymagań poszczególnych organizacji. Dzięki temu doskonale sprawdza się dla dużych oraz małych firm. Wśród zalet warto także wymienić fakt, że nasze rozwiązanie KD jest niezwykle intuicyjne. Pozwala łatwo zarządzać uprawnieniami użytkowników, co umożliwia skuteczne kontrolowanie dostępu do określonych zasobów.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Wady kontroli dostępu

Czy system dostępowy jest produktem doskonałym, czy może jednak ma jakieś wady? Niestety, zainstalowanie bardziej zaawansowanych technologii, jak szyfrowana czy biometryczna kontrola dostępu, stanowi dość duży wydatek. Z tego też powodu na najbardziej skuteczne rozwiązania w tym zakresie decydują się głównie wysokorozwinięte przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednim budżetem oraz firmy, dla których koszty poniesione przez złamanie słabego systemu zabezpieczeń i tak byłyby wyższe, niż cena instalacji inteligentnego systemu ochrony.

Kolejnym zagrożeniem, którego nie da się uniknąć w przypadku rozwiązań technologicznych, są możliwe awarie sprzętu. Mowa tu o zawieszeniu dostępu do jednego pomieszczenia oraz całkowitej blokadzie lub — wręcz przeciwnie — otwartym wstępie do wszystkich stref. Takie sytuacje muszą być natychmiast zgłaszane do wsparcia technicznego, a pracownicy ochrony powinni do czasu rozwiązania usterki zająć się nadzorem nad miejscami o najwyższym stopniu tajności.

Dlaczego warto zamówić system kontroli dostępu?

System dostępu do pomieszczeń i stref z pewnością stanowi bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie. Cena instalacji nie należy do najniższych, jednak korzyści, jakie w perspektywie czasu przyniesie taki moduł zabezpieczeń, są bardziej opłacalne. Dlatego zdecydowanie zaleca się montaż systemu kontroli dostępu w każdej większej firmie. Jeśli aktualny budżet na to nie pozwala, warto dodać go do listy ważnych planowanych wydatków.

W dobie postępu technologicznego większość zakładów dąży do automatyzacji wejść i wyjść. W ciągu kilkunastu najbliższych lat rozwiązanie to stanie się powszechne, a w wielu branżach wręcz wymagane.

Kolejnym powodem, dla którego warto zdecydować się na instalację kontroli dostępu RFID czy biometrycznej, jest monitoring miejsc i pracowników w czasie rzeczywistym. Pozwala to na odwzorowanie pełnej ścieżki pokonywanej przez każdą osobę.

A co w przypadku pożaru budynku przy jednoczesnym odcięciu źródła zasilania? Absolutnie nie należy się obawiać tego, że trzeba będzie przeskakiwać przez zamknięte bramki. W momecie wystąpienia zagrożenia i konieczności szybkiej ewakuacji dostęp zostaje na stałe otwarty dla wszystkich przemieszczających się na zewnątrz. Teren można opuścić łatwo, szybko i bezpiecznie.

unis 3 box[form]
Kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?:radio!TAK!NIE|
Rodzaj / nazwa systemu i dodatkowe uwagi:text
[/form]
[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Kontrola dostępu w firmie to system, który pozwala sprawdzać, kto i w jaki sposób ma dostęp do budynku, zasobów, danych oraz informacji, a także udzielać odpowiednich uprawnień określonym pracownikom i ich grupom. Oprogramowanie do kontroli dostępu służy temu, by umożliwić organizacjom (a także w niektórych przypadkach indywidualnym użytkownikom) bezpieczne zarządzanie zasobami oraz chronienie wrażliwych danych przed nieautoryzowanym wglądem.

Nasze oprogramowanie do kontroli wejść i wyjść pozwala na proste i intuicyjne administrowanie dostępami poszczególnych użytkowników, pracowników. Rozwiązanie jest bardzo uniwersalne, umożliwia zarządzanie zamkami otwarcia drzwi, a także w furtkami, bramkami obrotowymi oraz bramami wjazdowymi i szlabanami. Poświadczenia zdobyć można dzięki różnym metodom uwierzytelniania — linie papilarne, skan twarzy, zbliżeniowa karta kontroli dostępu, brelok, kod PIN, NFC (mobilna kontrola dostępu), wykorzystywanym zamiast klasycznego klucza czy pilota. Dla większego bezpieczeństwa zastosować można uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli połączenie dwóch sposobów uzyskania dostępu do poszczególnych pomieszczeń czy stref. Ponadto, dla jeszcze większego zabezpieczenia, istnieje możliwość czasowego wyłączenia autoryzacji dla danych użytkowników, jednorazowego, jak i cyklicznego. Może być dopasowana np. do grafików poszczególnych osób. Funkcjonalność systemu kontroli dostępu do pomieszczeń i stref pozwala na monitoring wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów z wydarzeń przeszłych.

Warto zaznaczyć, że nasz system kontroli wejść i wyjść może być zintegrowany z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN, a także rozbudowany o pozostałe funkcjonalności z naszej oferty — Klienci często decydują się na: Rejestrację Czasu Pracy, Zarządzanie Gośćmi poprzez ewidencję wejść i wyjść, a także oprogramowanie do zarządzania ewakuacją.

Funkcje kontroli dostępu

Bramy i drzwi z kontrolą dostępu pełnią szereg istotnych funkcji, które wpływają na bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i funkcjonalność chronionych obiektów. Ich kluczowe funkcje to:

 • ograniczenie dostępu do określonych stref,
 • autoryzacja dostępu za pomocą identyfikatorów (np. karty zbliżeniowe, kody PIN, odciski palców), które system weryfikuje i udziela dostępu lub go uniemożliwia,
 • rejestracja zdarzeń — kto, kiedy i z jakiego miejsca wszedł / wyszedł, co umożliwia identyfikację osób odpowiedzialnych za dane zdarzenie, szczególnie przydatne w przypadku incydentów.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na zarządzanie użytkownikami, z dowolnego miejsca na świecie, poprzez ich dodawanie, modyfikowanie i usuwanie przez administratorów, przypisywanie poziomów uprawnień oraz definiowanie harmonogramów dostępu.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Co wchodzi w skład systemu kontroli dostępu?

Elektroniczny system kontroli dostępu składa się z wielu komponentów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić skuteczną weryfikację uprawnień wstępu do chronionych stref. Jednym z jego ważniejszych elementów są elektroniczne czytniki kart (tzw. kontrola dostępu RFID), skanery biometryczne, czytniki NFC (mobilna kontrola dostępu), które pozwalają użytkownikom na autoryzowanie się za pomocą wcześniej wybranej metody, np. kart zbliżeniowych czy cech biometrycznych. Mogą być montowane na ścianie lub wpuszczane w nią. W przypadku niektórych urządzeń kontroli dostępu konieczne jest dodatkowe zamontowanie kontrolerów, które sterują czytnikami i zapewniają ich bezawaryjną pracę.

Ze sprzętem współpracuje oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie całym systemem: umożliwia definiowanie użytkowników, przydzielanie uprawnień dostępu, monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów. Odpowiada ono także za działanie elektrozaczepów i elektrozwór, które blokują lub odblokowują drzwi, bramy czy furtki. Może być dostępne lokalnie lub zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej. W skład systemu kontroli wejść i wyjść wchodzić mogą także bramki, które kontrolują wejście i wyjście ze stref nieposiadających drzwi lub bram. Dodatkowymi komponentami są: okablowanie, zasilacze, baterie awaryjne czy oświetlenie.

Co ważne, przy wykorzystaniu wybranych urządzeń z oferty oraz kart MIFARE® DESFire® możliwa jest w pełni szyfrowana kontrola dostępu, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa firm i organizacji.

Zastosowanie kontroli dostępu

Zarządzanie dostępami to ważna kwestia dbania o bezpieczeństwo w wielu różnych branżach. Bez wątpienia systemy kontroli dostępu warto wdrożyć w małych i dużych organizacjach, które zajmują się:

 1. przemysłem — w zakładach produkcyjnych i magazynach jest to kluczowe w celu zabezpieczenia przed kradzieżą i utratą towarów; wymaga się tutaj także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom; ponadto warto zwrócić uwagę na KD w przemyśle spożywczym, głównie ze względu na konieczność przestrzegania warunków sanitarnych oraz uniemożliwienie wstępu osobom nieuprawnionym na teren zakładu;
 2. ochroną zdrowia — w placówkach medycznych, takich jak: szpitale, kliniki, gabinety lekarskie czy apteki, odpowiednie uprawnienia są niezbędne dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa pacjentów, a także reglamentowania dostępu do danych oraz leków bądź innych substancji chemicznych mających zastosowanie w medycynie;
 3. edukacją — w szkołach i na uniwersytetach zabezpieczenie wejścia do obiektu jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i studentom, a także do ochrony mienia oraz danych;
 4. finansami — w bankach i innych instytucjach finansowych jest to konieczne w celu ochrony prywatnych informacji klientów i zabezpieczenia wartości przechowywanych wewnątrz budynków, w tym także gotówki;
 5. handlem detalicznym — w sklepach i centrach handlowych stosuje się zabezpieczenia, by zapobiegać kradzieżom oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa pracownikom; bardzo często system kontroli dostępu drzwi zabezpiecza wejścia na magazyny czy zaplecza oraz do biura, czyli miejsca, do których klienci nie mają prawa wstępu;
 6. transportem — w terminalach lotniczych, portach i na dworcach kolejowych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, pracownikom oraz w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 7. turystyką — w hotelach i innych miejscach noclegowych kontrola dostępu do pomieszczeń jest ważna dla zapewnienia prywatności gości oraz ochrony mienia;
 8. administracją publiczną — w budynkach rządowych, urzędach i innych instytucjach publicznych stanowi istotny element bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony informacji poufnych;
 9. obronnością — w obiektach wojskowych, bazach lotniczych i innych miejscach, gdzie przechowywane są uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia posiadanych przedmiotów.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania dostępem bardzo często jest także wybierane przez wszelkiego rodzaju biurowce, które chcą zadbać o komfort pracy pracowników. Obsługiwana przez nasz system kontrola dostępu do biura może być zamontowana nie tylko na wejściu do budynków, ale także na drzwiach gabinetów, w których przechowywane są poufne akta i sal konferencyjnych, by zapewnić wygodę osobom, które aktualnie w nich pracują.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Zalety systemów kontroli dostępu

Wdrożenie kontroli dostępu do danych, zasobów, miejsc oraz ludzi niesie wiele korzyści. Przede wszystkim warto po raz kolejny podkreślić wysoki poziom bezpieczeństwa, który daje. Dzięki niej możliwe jest zminimalizowanie ryzyka kradzieży, przestępstw, uszkodzeń mienia oraz osób. Dodatkowo kontrolowanie wejść pozwala na zachowanie prywatności, np. podczas pracy czy prowadzenia spotkań.

Kolejną zaletą jest to, że dla jednego identyfikatora można przypisać kilka stopni dostępu. Tym samym pracownik biurowy dostanie się zarówno do sali konferencyjnej, jak i skorzysta z potrzebnych mu akt, jednak protokoły bezpieczeństwa zablokują mu wstęp do pomieszczeń technicznych.

Kontrola dostępu w firmie umożliwia monitorowanie i rejestrowanie aktywności użytkowników, co pozwala na identyfikację zagrożeń lub naruszeń, które miały miejsce w firmie oraz właściwe reagowanie na nie. Warto wziąć pod uwagę także kwestie finansowe. To rozwiązanie umożliwia zredukowanie kosztów związanych z utrzymaniem ochrony, ponieważ wymaga mniej personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie obiektów i niwelowanie niebezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownika na terenie przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba nieupoważniona uzyska nieautoryzowany dostęp do pomieszczenia magazynowego i ulegnie wypadkowi, pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to zdarzenie.

W kwestii korzyści wynikających z KD, warto także podkreślić, że system kontroli dostępu drzwi i bram można połączyć z systemem rejestracji czasu pracy (RCP), co pozwala na bieżące monitorowanie nie tylko punktualności pracowników, ale też dokładnej liczby osób przebywającej aktualnie na terenie budynku. Ewidencja wejść i wyjść jest niezwykle pomocna także w przypadku ewakuacji.

Na samym końcu warto także wspomnieć, że oferowane przez AutoID oprogramowanie może być dostosowywane do potrzeb i wymagań poszczególnych organizacji. Dzięki temu doskonale sprawdza się dla dużych oraz małych firm. Wśród zalet warto także wymienić fakt, że nasze rozwiązanie KD jest niezwykle intuicyjne. Pozwala łatwo zarządzać uprawnieniami użytkowników, co umożliwia skuteczne kontrolowanie dostępu do określonych zasobów.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Wady kontroli dostępu

Czy system dostępowy jest produktem doskonałym, czy może jednak ma jakieś wady? Niestety, zainstalowanie bardziej zaawansowanych technologii, jak szyfrowana czy biometryczna kontrola dostępu, stanowi dość duży wydatek. Z tego też powodu na najbardziej skuteczne rozwiązania w tym zakresie decydują się głównie wysokorozwinięte przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednim budżetem oraz firmy, dla których koszty poniesione przez złamanie słabego systemu zabezpieczeń i tak byłyby wyższe, niż cena instalacji inteligentnego systemu ochrony.

Kolejnym zagrożeniem, którego nie da się uniknąć w przypadku rozwiązań technologicznych, są możliwe awarie sprzętu. Mowa tu o zawieszeniu dostępu do jednego pomieszczenia oraz całkowitej blokadzie lub — wręcz przeciwnie — otwartym wstępie do wszystkich stref. Takie sytuacje muszą być natychmiast zgłaszane do wsparcia technicznego, a pracownicy ochrony powinni do czasu rozwiązania usterki zająć się nadzorem nad miejscami o najwyższym stopniu tajności.

Dlaczego warto zamówić system kontroli dostępu?

System dostępu do pomieszczeń i stref z pewnością stanowi bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie. Cena instalacji nie należy do najniższych, jednak korzyści, jakie w perspektywie czasu przyniesie taki moduł zabezpieczeń, są bardziej opłacalne. Dlatego zdecydowanie zaleca się montaż systemu kontroli dostępu w każdej większej firmie. Jeśli aktualny budżet na to nie pozwala, warto dodać go do listy ważnych planowanych wydatków.

W dobie postępu technologicznego większość zakładów dąży do automatyzacji wejść i wyjść. W ciągu kilkunastu najbliższych lat rozwiązanie to stanie się powszechne, a w wielu branżach wręcz wymagane.

Kolejnym powodem, dla którego warto zdecydować się na instalację kontroli dostępu RFID czy biometrycznej, jest monitoring miejsc i pracowników w czasie rzeczywistym. Pozwala to na odwzorowanie pełnej ścieżki pokonywanej przez każdą osobę.

A co w przypadku pożaru budynku przy jednoczesnym odcięciu źródła zasilania? Absolutnie nie należy się obawiać tego, że trzeba będzie przeskakiwać przez zamknięte bramki. W momecie wystąpienia zagrożenia i konieczności szybkiej ewakuacji dostęp zostaje na stałe otwarty dla wszystkich przemieszczających się na zewnątrz. Teren można opuścić łatwo, szybko i bezpiecznie.

unis 3 box[form]
Kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?:radio!TAK!NIE|
Rodzaj / nazwa systemu i dodatkowe uwagi:text
[/form]

Elektroniczny system kontroli dostępu (access control) to nowoczesne rozwiązanie skierowane zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji. System kontroli dostępu (KD) pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników, którzy w danym czasie mogą dostać się do danej strefy lub pomieszczenia. Weryfikacja jest realizowana poprzez urządzenia kontroli dostępu, czyli czytniki kontroli dostępu VIRDI bądź Rosslare obsługujące karty kontroli dostępu lub cechy biometryczne, takie jak linie papilarne czy geometrię twarzy. W zależności od potrzeb oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa urządzenia te mogą współpracować z zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi czy szlabanami, a także z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i monitoringu. Uniemożliwia to wejście do strefy chronionej postronnym osobom oraz daje szczegółowe informacje, kto i kiedy w danej strefie się pojawił i ją opuścił.

Wycena systemu KD

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Kontrola dostępu w firmie to system, który pozwala sprawdzać, kto i w jaki sposób ma dostęp do budynku, zasobów, danych oraz informacji, a także udzielać odpowiednich uprawnień określonym pracownikom i ich grupom. Oprogramowanie do kontroli dostępu służy temu, by umożliwić organizacjom (a także w niektórych przypadkach indywidualnym użytkownikom) bezpieczne zarządzanie zasobami oraz chronienie wrażliwych danych przed nieautoryzowanym wglądem.

Nasze oprogramowanie do kontroli wejść i wyjść pozwala na proste i intuicyjne administrowanie dostępami poszczególnych użytkowników, pracowników. Rozwiązanie jest bardzo uniwersalne, umożliwia zarządzanie zamkami otwarcia drzwi, a także w furtkami, bramkami obrotowymi oraz bramami wjazdowymi i szlabanami. Poświadczenia zdobyć można dzięki różnym metodom uwierzytelniania — linie papilarne, skan twarzy, zbliżeniowa karta kontroli dostępu, brelok, kod PIN, NFC (mobilna kontrola dostępu), wykorzystywanym zamiast klasycznego klucza czy pilota. Dla większego bezpieczeństwa zastosować można uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli połączenie dwóch sposobów uzyskania dostępu do poszczególnych pomieszczeń czy stref. Ponadto, dla jeszcze większego zabezpieczenia, istnieje możliwość czasowego wyłączenia autoryzacji dla danych użytkowników, jednorazowego, jak i cyklicznego. Może być dopasowana np. do grafików poszczególnych osób. Funkcjonalność systemu kontroli dostępu do pomieszczeń i stref pozwala na monitoring wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów z wydarzeń przeszłych.

Warto zaznaczyć, że nasz system kontroli wejść i wyjść może być zintegrowany z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN, a także rozbudowany o pozostałe funkcjonalności z naszej oferty — Klienci często decydują się na: Rejestrację Czasu Pracy, Zarządzanie Gośćmi poprzez ewidencję wejść i wyjść, a także oprogramowanie do zarządzania ewakuacją.

Funkcje kontroli dostępu

Bramy i drzwi z kontrolą dostępu pełnią szereg istotnych funkcji, które wpływają na bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i funkcjonalność chronionych obiektów. Ich kluczowe funkcje to:

 • ograniczenie dostępu do określonych stref,
 • autoryzacja dostępu za pomocą identyfikatorów (np. karty zbliżeniowe, kody PIN, odciski palców), które system weryfikuje i udziela dostępu lub go uniemożliwia,
 • rejestracja zdarzeń — kto, kiedy i z jakiego miejsca wszedł / wyszedł, co umożliwia identyfikację osób odpowiedzialnych za dane zdarzenie, szczególnie przydatne w przypadku incydentów.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na zarządzanie użytkownikami, z dowolnego miejsca na świecie, poprzez ich dodawanie, modyfikowanie i usuwanie przez administratorów, przypisywanie poziomów uprawnień oraz definiowanie harmonogramów dostępu.

Wycena systemu KD

Co wchodzi w skład systemu kontroli dostępu?

Elektroniczny system kontroli dostępu składa się z wielu komponentów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić skuteczną weryfikację uprawnień wstępu do chronionych stref. Jednym z jego ważniejszych elementów są elektroniczne czytniki kart (tzw. kontrola dostępu RFID), skanery biometryczne, czytniki NFC (mobilna kontrola dostępu), które pozwalają użytkownikom na autoryzowanie się za pomocą wcześniej wybranej metody, np. kart zbliżeniowych czy cech biometrycznych. Mogą być montowane na ścianie lub wpuszczane w nią. W przypadku niektórych urządzeń kontroli dostępu konieczne jest dodatkowe zamontowanie kontrolerów, które sterują czytnikami i zapewniają ich bezawaryjną pracę.

Ze sprzętem współpracuje oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie całym systemem: umożliwia definiowanie użytkowników, przydzielanie uprawnień dostępu, monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów. Odpowiada ono także za działanie elektrozaczepów i elektrozwór, które blokują lub odblokowują drzwi, bramy czy furtki. Może być dostępne lokalnie lub zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej. W skład systemu kontroli wejść i wyjść wchodzić mogą także bramki, które kontrolują wejście i wyjście ze stref nieposiadających drzwi lub bram. Dodatkowymi komponentami są: okablowanie, zasilacze, baterie awaryjne czy oświetlenie.

Co ważne, przy wykorzystaniu wybranych urządzeń z oferty oraz kart MIFARE® DESFire® możliwa jest w pełni szyfrowana kontrola dostępu, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa firm i organizacji.

Zastosowanie kontroli dostępu

Zarządzanie dostępami to ważna kwestia dbania o bezpieczeństwo w wielu różnych branżach. Bez wątpienia systemy kontroli dostępu warto wdrożyć w małych i dużych organizacjach, które zajmują się:

 1. przemysłem — w zakładach produkcyjnych i magazynach jest to kluczowe w celu zabezpieczenia przed kradzieżą i utratą towarów; wymaga się tutaj także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom; ponadto warto zwrócić uwagę na KD w przemyśle spożywczym, głównie ze względu na konieczność przestrzegania warunków sanitarnych oraz uniemożliwienie wstępu osobom nieuprawnionym na teren zakładu;
 2. ochroną zdrowia — w placówkach medycznych, takich jak: szpitale, kliniki, gabinety lekarskie czy apteki, odpowiednie uprawnienia są niezbędne dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa pacjentów, a także reglamentowania dostępu do danych oraz leków bądź innych substancji chemicznych mających zastosowanie w medycynie;
 3. edukacją — w szkołach i na uniwersytetach zabezpieczenie wejścia do obiektu jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i studentom, a także do ochrony mienia oraz danych;
 4. finansami — w bankach i innych instytucjach finansowych jest to konieczne w celu ochrony prywatnych informacji klientów i zabezpieczenia wartości przechowywanych wewnątrz budynków, w tym także gotówki;
 5. handlem detalicznym — w sklepach i centrach handlowych stosuje się zabezpieczenia, by zapobiegać kradzieżom oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa pracownikom; bardzo często system kontroli dostępu drzwi zabezpiecza wejścia na magazyny czy zaplecza oraz do biura, czyli miejsca, do których klienci nie mają prawa wstępu;
 6. transportem — w terminalach lotniczych, portach i na dworcach kolejowych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, pracownikom oraz w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 7. turystyką — w hotelach i innych miejscach noclegowych kontrola dostępu do pomieszczeń jest ważna dla zapewnienia prywatności gości oraz ochrony mienia;
 8. administracją publiczną — w budynkach rządowych, urzędach i innych instytucjach publicznych stanowi istotny element bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony informacji poufnych;
 9. obronnością — w obiektach wojskowych, bazach lotniczych i innych miejscach, gdzie przechowywane są uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia posiadanych przedmiotów.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania dostępem bardzo często jest także wybierane przez wszelkiego rodzaju biurowce, które chcą zadbać o komfort pracy pracowników. Obsługiwana przez nasz system kontrola dostępu do biura może być zamontowana nie tylko na wejściu do budynków, ale także na drzwiach gabinetów, w których przechowywane są poufne akta i sal konferencyjnych, by zapewnić wygodę osobom, które aktualnie w nich pracują.

Wycena systemu KD

Zalety systemów kontroli dostępu

Wdrożenie kontroli dostępu do danych, zasobów, miejsc oraz ludzi niesie wiele korzyści. Przede wszystkim warto po raz kolejny podkreślić wysoki poziom bezpieczeństwa, który daje. Dzięki niej możliwe jest zminimalizowanie ryzyka kradzieży, przestępstw, uszkodzeń mienia oraz osób. Dodatkowo kontrolowanie wejść pozwala na zachowanie prywatności, np. podczas pracy czy prowadzenia spotkań.

Kolejną zaletą jest to, że dla jednego identyfikatora można przypisać kilka stopni dostępu. Tym samym pracownik biurowy dostanie się zarówno do sali konferencyjnej, jak i skorzysta z potrzebnych mu akt, jednak protokoły bezpieczeństwa zablokują mu wstęp do pomieszczeń technicznych.

Kontrola dostępu w firmie umożliwia monitorowanie i rejestrowanie aktywności użytkowników, co pozwala na identyfikację zagrożeń lub naruszeń, które miały miejsce w firmie oraz właściwe reagowanie na nie. Warto wziąć pod uwagę także kwestie finansowe. To rozwiązanie umożliwia zredukowanie kosztów związanych z utrzymaniem ochrony, ponieważ wymaga mniej personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie obiektów i niwelowanie niebezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownika na terenie przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba nieupoważniona uzyska nieautoryzowany dostęp do pomieszczenia magazynowego i ulegnie wypadkowi, pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to zdarzenie.

W kwestii korzyści wynikających z KD, warto także podkreślić, że system kontroli dostępu drzwi i bram można połączyć z systemem rejestracji czasu pracy (RCP), co pozwala na bieżące monitorowanie nie tylko punktualności pracowników, ale też dokładnej liczby osób przebywającej aktualnie na terenie budynku. Ewidencja wejść i wyjść jest niezwykle pomocna także w przypadku ewakuacji.

Na samym końcu warto także wspomnieć, że oferowane przez AutoID oprogramowanie może być dostosowywane do potrzeb i wymagań poszczególnych organizacji. Dzięki temu doskonale sprawdza się dla dużych oraz małych firm. Wśród zalet warto także wymienić fakt, że nasze rozwiązanie KD jest niezwykle intuicyjne. Pozwala łatwo zarządzać uprawnieniami użytkowników, co umożliwia skuteczne kontrolowanie dostępu do określonych zasobów.

Wycena systemu KD

Wady kontroli dostępu

Czy system dostępowy jest produktem doskonałym, czy może jednak ma jakieś wady? Niestety, zainstalowanie bardziej zaawansowanych technologii, jak szyfrowana czy biometryczna kontrola dostępu, stanowi dość duży wydatek. Z tego też powodu na najbardziej skuteczne rozwiązania w tym zakresie decydują się głównie wysokorozwinięte przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednim budżetem oraz firmy, dla których koszty poniesione przez złamanie słabego systemu zabezpieczeń i tak byłyby wyższe, niż cena instalacji inteligentnego systemu ochrony.

Kolejnym zagrożeniem, którego nie da się uniknąć w przypadku rozwiązań technologicznych, są możliwe awarie sprzętu. Mowa tu o zawieszeniu dostępu do jednego pomieszczenia oraz całkowitej blokadzie lub — wręcz przeciwnie — otwartym wstępie do wszystkich stref. Takie sytuacje muszą być natychmiast zgłaszane do wsparcia technicznego, a pracownicy ochrony powinni do czasu rozwiązania usterki zająć się nadzorem nad miejscami o najwyższym stopniu tajności.

Dlaczego warto zamówić system kontroli dostępu?

System dostępu do pomieszczeń i stref z pewnością stanowi bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie. Cena instalacji nie należy do najniższych, jednak korzyści, jakie w perspektywie czasu przyniesie taki moduł zabezpieczeń, są bardziej opłacalne. Dlatego zdecydowanie zaleca się montaż systemu kontroli dostępu w każdej większej firmie. Jeśli aktualny budżet na to nie pozwala, warto dodać go do listy ważnych planowanych wydatków.

W dobie postępu technologicznego większość zakładów dąży do automatyzacji wejść i wyjść. W ciągu kilkunastu najbliższych lat rozwiązanie to stanie się powszechne, a w wielu branżach wręcz wymagane.

Kolejnym powodem, dla którego warto zdecydować się na instalację kontroli dostępu RFID czy biometrycznej, jest monitoring miejsc i pracowników w czasie rzeczywistym. Pozwala to na odwzorowanie pełnej ścieżki pokonywanej przez każdą osobę.

A co w przypadku pożaru budynku przy jednoczesnym odcięciu źródła zasilania? Absolutnie nie należy się obawiać tego, że trzeba będzie przeskakiwać przez zamknięte bramki. W momecie wystąpienia zagrożenia i konieczności szybkiej ewakuacji dostęp zostaje na stałe otwarty dla wszystkich przemieszczających się na zewnątrz. Teren można opuścić łatwo, szybko i bezpiecznie.

unis 3 box
Kontrola dostępu
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies