Zamknij
wyszukaj na stronie

Kontrola dostępu UNIS SKD

UNIS SKD (Kontrola Dostępu) to nowoczesny system kontroli dostępu skierowany zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji. System kontroli dostępu (KD) pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników, którzy w danym czasie mogą dostać się do danej strefy lub pomieszczenia. Kontrola dostępu jest realizowana poprzez czytniki VIRDI bądź Rosslare obsługujące karty zbliżeniowe lub cechy biometryczne takie jak linie papilarne czy geometrię twarzy. W zależności od potrzeb oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa urządzenia te mogą współpracować z zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi czy szlabanami, a także z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i monitoringu. Umożliwia to wejście do strefy chronionej postronnym osobom oraz dając szczegółowe informacje, kto i kiedy w danej strefie się pojawił i ją opuścił.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

System kontroli dostępu – idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorstw stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zapewniających pełną ochronę posiadanych zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko wśród wielkich korporacji, których pracownicy pracują w biurowcach i kampusach, ale także wśród małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka czy kilkanaście osób. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. Zaletą obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych jest możliwość jednoznacznej identyfikacji osób korzystających z systemów kontroli dostępu.

Elektroniczny system kontroli dostępu stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej nowoczesnej firmie. Kontrola dostępu pozwala uniknąć wielu problemów związanych z zapewnieniem zbyt słabej ochrony obszaru, a także przykrych konsekwencji będących ich następstwem.

Oto rzeczywistość firm bez elektronicznego systemu kontroli dostępu:

 • każda osoba może wejść niemalże do każdego pomieszczenia,
 • konieczność prowadzenia nadzoru nad kluczami, aby wiedzieć, kto je posiada, gdzie się znajdują,
 • pracownicy ochrony najczęściej nie wiedzą o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem, przez co dalej może on swobodnie poruszać się po terenie firmy,
 • brak systemu kontroli dostępu może też powodować wyższe koszty ubezpieczenia.

Kontrola dostępu to nie tylko ochrona mienia firmy, ale i samych pracowników. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za wypadek pracownika, który wyniknął z jego obecności w miejscu, do którego nie miał uprawnień, leży po stronie pracodawcy. Skuteczne zabezpieczenie terenu organizacji pozwala uniknąć tego scenariusza.

Systemy kontroli dostępu podstawą bezpieczeństwa

We współczesnym świecie ochrona obiektów oraz danych należy do zagadnień, które traktowane są niezwykle poważnie przez wszystkie firmy, które muszą chronić ważne dla nich dane. Zawężanie dostępu wyłącznie do grona użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej organizacji. Systemy pozwalają na niezwykle efektywną kontrolę miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia. Z tego też powodu systemy KD bez wątpienia powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże zagrożenie wybuchem z powodu powszechnego wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych.

Sposób działania systemów kontroli dostępu

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

 • Niski stopień zabezpieczeń (pamięć):
  • kod numeryczny lub alfanumeryczny (hasła, PINy).
 • Średni stopień zabezpieczeń (klucz):
  • karta zbliżeniowa,
  • karta chipowa,
  • karta magnetyczna.
 • Wysoki stopień zabezpieczeń:
  • odcisk palca (linie papilarne),
  • geometria dłoni,
  • tęczówka oka,
  • siatkówka oka,
  • układ żył w dłoni lub palcu.

W przypadku wdrożeń o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wielu metod autoryzacji jednocześnie zgodnie z zasadą: kim jestem (biometryka), co mam (karty, przywieszki RF/ID), co wiem (hasła, PINy). Połączenie takich technik daje najlepsze efekty – tzn. poziom bezpieczeństwa jest najwyższy.

Biometryczna kontrola dostępu – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym oraz kontrola dostępu wszystkich osób wchodzących na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących własne intelektualne i technologiczne wartości. Kontrola dostępu w takich miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren.

W największych korporacjach coraz częściej wprowadza się technologie takie jak biometryczna kontrola dostępu, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym. Kontrola biometryczna bazuje na unikalnych danych biometrycznych, których podrobienie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Terminale biometryczne wykorzystują do identyfikacji cechy fizyczne takie jak odciski palców, kształt głowy lub twarzy czy stan tęczówki oka. Wykorzystanie danych biometrycznych do identyfikacji sprawia, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren. W tym celu stosuje się bramki, których zadaniem jest wpuszczenie uprawnionych osób oraz wychwycenie wszelkich prób wtargnięcia przez osoby nieuprawnione.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Zalety kontroli dostępu UNIS SKD

Wdrożenie systemu kontroli dostępu w firmie przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści:

 • obsługa różnych metod uwierzytelniania m.in. linie papilarne, rozpoznawanie twarzy, karta zbliżeniowa, PIN, które mogą być wykorzystywane pojedynczo, zamiennie lub w połączeniu,
 • automatyczne sterowanie zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi, szlabanami,
 • nadawanie uprawnień wejścia do stref dostępowych, w poszczególnych strefach czasowych i poszczególnym grupom osób lub pojedynczym jednostkom,
 • łatwe zarządzanie systemem dzięki pracy w sieci TCP/IP,
 • możliwość integracji z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN,
 • monitoring wszystkich zdarzeń, stanu urządzeń i drzwi w czasie rzeczywistym,
 • nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń,
 • powiadomienia e-mail / SMS w przypadku niepożądanych zdarzeń,
 • plan sytuacyjny z rozmieszczeniem i monitorowaniem urządzeń,
 • praca w połączeniu z serwerem lub autonomicznie,
 • możliwość rozbudowy o moduły rejestracji czasu pracy, ewidencji gości, ewidencji osób na terenie obiektu, wspomagania procesu ewakuacji, depozytory kluczy.

Elektroniczny system kontroli dostępu nie tylko pozwala znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa na terenie firmy, ale także przyczynia się do usprawnienia zarządzania gromadzonymi danymi. Co więcej, systemy kontroli dostępu to także niezwykle wygodny element, który można wykorzystywać w polityce kadrowej podczas rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych.

Jak zintegrować kontrolę dostępu UNIS SKD z innymi systemami?

Ogromną zaletą systemu kontroli dostępu UNIS SKD jest możliwość integracji z pozostałymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Jak to działa?

Wymiana danych pomiędzy systemem kontroli dostępu a systemem ERP pozwala uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w każdym z tych systemów. Nasze wykonane wdrożenia umożliwiają automatyczny przepływ informacji pomiędzy znanymi systemami ERP, między innymi takimi jak: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 – Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang.

System kontroli dostępu może być również zintegrowany z innymi systemami ERP, systemami kadrowo-płacowymi, systemami zarządzania personelem czy specjalistycznym oprogramowaniem skierowanym do konkretnych branż np. z systemami zarządzania obiektami sportowymi. UNIS SKD może łączyć się również z istniejącymi czytnikami kontroli dostępu, które posiada klient.

Dane pracownika wprowadzone w systemie klienta są automatycznie przenoszone do systemu UNIS SKD. Zakres danych wymienianych pomiędzy systemami klienta a modułem kontroli dostępu jest konfigurowalny i programowalny. Do systemu KD mogą być przenoszone dane dotyczące pracownika i poziomów dostępu do stref i pomieszczeń np. dane personalne, przypisanie do grup dostępowych, czy grup organizacyjnych przedsiębiorstwa. W drugą stronę, z modułu UNIS SKD mogą być wysyłane dane dotyczące danych użytkownika, data i czas zdarzenia, typ zdarzania, miejsce zdarzenia.

Rejestracja czasu pracy RCP zintegrowana z systemem kontroli dostępu umożliwia zapis jednego zdarzenia różnego typu np. wejście lub wyjście w systemie KD i jednoczesny zapis w systemie RCP godziny wejścia do strefy czy rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nasz system kontroli dostępu może też zostać zintegrowany z innymi aplikacjami z portfolio AutoID, takimi jak portal pracowniczy UNIS PP czy system UNIS SOE odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących stanów osobowych i ewakuacji.

Odkryj nowoczesny system kontroli dostępu UNIS SKD dostępny w AutoID

W AutoID specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań opartych o automatyczną identyfikację przedmiotów, zdarzeń i osób. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie do tworzenia systemów ściśle dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji i szukasz sprawdzonego rozwiązania? Wybierz system kontroli dostępu UNIS SKD i zapewnij najlepszą możliwą ochronę swojej firmie oraz pracownikom! Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]
unis 3 box[form]
Kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?:radio!TAK!NIE|
Rodzaj / nazwa systemu i dodatkowe uwagi:text
[/form]
[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

System kontroli dostępu – idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorstw stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zapewniających pełną ochronę posiadanych zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko wśród wielkich korporacji, których pracownicy pracują w biurowcach i kampusach, ale także wśród małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka czy kilkanaście osób. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. Zaletą obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych jest możliwość jednoznacznej identyfikacji osób korzystających z systemów kontroli dostępu.

Elektroniczny system kontroli dostępu stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej nowoczesnej firmie. Kontrola dostępu pozwala uniknąć wielu problemów związanych z zapewnieniem zbyt słabej ochrony obszaru, a także przykrych konsekwencji będących ich następstwem.

Oto rzeczywistość firm bez elektronicznego systemu kontroli dostępu:

 • każda osoba może wejść niemalże do każdego pomieszczenia,
 • konieczność prowadzenia nadzoru nad kluczami, aby wiedzieć, kto je posiada, gdzie się znajdują,
 • pracownicy ochrony najczęściej nie wiedzą o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem, przez co dalej może on swobodnie poruszać się po terenie firmy,
 • brak systemu kontroli dostępu może też powodować wyższe koszty ubezpieczenia.

Kontrola dostępu to nie tylko ochrona mienia firmy, ale i samych pracowników. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za wypadek pracownika, który wyniknął z jego obecności w miejscu, do którego nie miał uprawnień, leży po stronie pracodawcy. Skuteczne zabezpieczenie terenu organizacji pozwala uniknąć tego scenariusza.

Systemy kontroli dostępu podstawą bezpieczeństwa

We współczesnym świecie ochrona obiektów oraz danych należy do zagadnień, które traktowane są niezwykle poważnie przez wszystkie firmy, które muszą chronić ważne dla nich dane. Zawężanie dostępu wyłącznie do grona użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej organizacji. Systemy pozwalają na niezwykle efektywną kontrolę miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia. Z tego też powodu systemy KD bez wątpienia powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże zagrożenie wybuchem z powodu powszechnego wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych.

Sposób działania systemów kontroli dostępu

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

 • Niski stopień zabezpieczeń (pamięć):
  • kod numeryczny lub alfanumeryczny (hasła, PINy).
 • Średni stopień zabezpieczeń (klucz):
  • karta zbliżeniowa,
  • karta chipowa,
  • karta magnetyczna.
 • Wysoki stopień zabezpieczeń:
  • odcisk palca (linie papilarne),
  • geometria dłoni,
  • tęczówka oka,
  • siatkówka oka,
  • układ żył w dłoni lub palcu.

W przypadku wdrożeń o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wielu metod autoryzacji jednocześnie zgodnie z zasadą: kim jestem (biometryka), co mam (karty, przywieszki RF/ID), co wiem (hasła, PINy). Połączenie takich technik daje najlepsze efekty – tzn. poziom bezpieczeństwa jest najwyższy.

Biometryczna kontrola dostępu – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym oraz kontrola dostępu wszystkich osób wchodzących na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących własne intelektualne i technologiczne wartości. Kontrola dostępu w takich miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren.

W największych korporacjach coraz częściej wprowadza się technologie takie jak biometryczna kontrola dostępu, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym. Kontrola biometryczna bazuje na unikalnych danych biometrycznych, których podrobienie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Terminale biometryczne wykorzystują do identyfikacji cechy fizyczne takie jak odciski palców, kształt głowy lub twarzy czy stan tęczówki oka. Wykorzystanie danych biometrycznych do identyfikacji sprawia, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren. W tym celu stosuje się bramki, których zadaniem jest wpuszczenie uprawnionych osób oraz wychwycenie wszelkich prób wtargnięcia przez osoby nieuprawnione.

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]

Zalety kontroli dostępu UNIS SKD

Wdrożenie systemu kontroli dostępu w firmie przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści:

 • obsługa różnych metod uwierzytelniania m.in. linie papilarne, rozpoznawanie twarzy, karta zbliżeniowa, PIN, które mogą być wykorzystywane pojedynczo, zamiennie lub w połączeniu,
 • automatyczne sterowanie zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi, szlabanami,
 • nadawanie uprawnień wejścia do stref dostępowych, w poszczególnych strefach czasowych i poszczególnym grupom osób lub pojedynczym jednostkom,
 • łatwe zarządzanie systemem dzięki pracy w sieci TCP/IP,
 • możliwość integracji z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN,
 • monitoring wszystkich zdarzeń, stanu urządzeń i drzwi w czasie rzeczywistym,
 • nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń,
 • powiadomienia e-mail / SMS w przypadku niepożądanych zdarzeń,
 • plan sytuacyjny z rozmieszczeniem i monitorowaniem urządzeń,
 • praca w połączeniu z serwerem lub autonomicznie,
 • możliwość rozbudowy o moduły rejestracji czasu pracy, ewidencji gości, ewidencji osób na terenie obiektu, wspomagania procesu ewakuacji, depozytory kluczy.

Elektroniczny system kontroli dostępu nie tylko pozwala znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa na terenie firmy, ale także przyczynia się do usprawnienia zarządzania gromadzonymi danymi. Co więcej, systemy kontroli dostępu to także niezwykle wygodny element, który można wykorzystywać w polityce kadrowej podczas rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych.

Jak zintegrować kontrolę dostępu UNIS SKD z innymi systemami?

Ogromną zaletą systemu kontroli dostępu UNIS SKD jest możliwość integracji z pozostałymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Jak to działa?

Wymiana danych pomiędzy systemem kontroli dostępu a systemem ERP pozwala uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w każdym z tych systemów. Nasze wykonane wdrożenia umożliwiają automatyczny przepływ informacji pomiędzy znanymi systemami ERP, między innymi takimi jak: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 – Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang.

System kontroli dostępu może być również zintegrowany z innymi systemami ERP, systemami kadrowo-płacowymi, systemami zarządzania personelem czy specjalistycznym oprogramowaniem skierowanym do konkretnych branż np. z systemami zarządzania obiektami sportowymi. UNIS SKD może łączyć się również z istniejącymi czytnikami kontroli dostępu, które posiada klient.

Dane pracownika wprowadzone w systemie klienta są automatycznie przenoszone do systemu UNIS SKD. Zakres danych wymienianych pomiędzy systemami klienta a modułem kontroli dostępu jest konfigurowalny i programowalny. Do systemu KD mogą być przenoszone dane dotyczące pracownika i poziomów dostępu do stref i pomieszczeń np. dane personalne, przypisanie do grup dostępowych, czy grup organizacyjnych przedsiębiorstwa. W drugą stronę, z modułu UNIS SKD mogą być wysyłane dane dotyczące danych użytkownika, data i czas zdarzenia, typ zdarzania, miejsce zdarzenia.

Rejestracja czasu pracy RCP zintegrowana z systemem kontroli dostępu umożliwia zapis jednego zdarzenia różnego typu np. wejście lub wyjście w systemie KD i jednoczesny zapis w systemie RCP godziny wejścia do strefy czy rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nasz system kontroli dostępu może też zostać zintegrowany z innymi aplikacjami z portfolio AutoID, takimi jak portal pracowniczy UNIS PP czy system UNIS SOE odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących stanów osobowych i ewakuacji.

Odkryj nowoczesny system kontroli dostępu UNIS SKD dostępny w AutoID

W AutoID specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań opartych o automatyczną identyfikację przedmiotów, zdarzeń i osób. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie do tworzenia systemów ściśle dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji i szukasz sprawdzonego rozwiązania? Wybierz system kontroli dostępu UNIS SKD i zapewnij najlepszą możliwą ochronę swojej firmie oraz pracownikom! Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

[buttonform]Wycena systemu KD[/buttonform]
unis 3 box[form]
Kontrola dostępu-Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.#
Liczba drzwi do zabezpieczenia z jednej strony (tylko wejście):number|
Liczba drzwi do zabezpieczenia z dwóch stron (wejście i wyjście z pomieszczenia):number|
Liczba bramek obrotowych (niskich lub wysokich):number|
Liczba pracowników objętych systemem:number|
Liczba administratorów zarządzających systemem:number|
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów:radio!TAK!NIE|
Podaj łączną liczbę wjazdów i wyjazdów:text|
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?:radio!TAK!NIE|
Rodzaj / nazwa systemu i dodatkowe uwagi:text
[/form]

UNIS SKD (Kontrola Dostępu) to nowoczesny system kontroli dostępu skierowany zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji. System kontroli dostępu (KD) pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników, którzy w danym czasie mogą dostać się do danej strefy lub pomieszczenia. Kontrola dostępu jest realizowana poprzez czytniki VIRDI bądź Rosslare obsługujące karty zbliżeniowe lub cechy biometryczne takie jak linie papilarne czy geometrię twarzy. W zależności od potrzeb oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa urządzenia te mogą współpracować z zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi czy szlabanami, a także z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i monitoringu. Umożliwia to wejście do strefy chronionej postronnym osobom oraz dając szczegółowe informacje, kto i kiedy w danej strefie się pojawił i ją opuścił.

Wycena systemu KD

System kontroli dostępu – idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorstw stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zapewniających pełną ochronę posiadanych zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko wśród wielkich korporacji, których pracownicy pracują w biurowcach i kampusach, ale także wśród małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka czy kilkanaście osób. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. Zaletą obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych jest możliwość jednoznacznej identyfikacji osób korzystających z systemów kontroli dostępu.

Elektroniczny system kontroli dostępu stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej nowoczesnej firmie. Kontrola dostępu pozwala uniknąć wielu problemów związanych z zapewnieniem zbyt słabej ochrony obszaru, a także przykrych konsekwencji będących ich następstwem.

Oto rzeczywistość firm bez elektronicznego systemu kontroli dostępu:

 • każda osoba może wejść niemalże do każdego pomieszczenia,
 • konieczność prowadzenia nadzoru nad kluczami, aby wiedzieć, kto je posiada, gdzie się znajdują,
 • pracownicy ochrony najczęściej nie wiedzą o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem, przez co dalej może on swobodnie poruszać się po terenie firmy,
 • brak systemu kontroli dostępu może też powodować wyższe koszty ubezpieczenia.

Kontrola dostępu to nie tylko ochrona mienia firmy, ale i samych pracowników. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za wypadek pracownika, który wyniknął z jego obecności w miejscu, do którego nie miał uprawnień, leży po stronie pracodawcy. Skuteczne zabezpieczenie terenu organizacji pozwala uniknąć tego scenariusza.

Systemy kontroli dostępu podstawą bezpieczeństwa

We współczesnym świecie ochrona obiektów oraz danych należy do zagadnień, które traktowane są niezwykle poważnie przez wszystkie firmy, które muszą chronić ważne dla nich dane. Zawężanie dostępu wyłącznie do grona użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia stanowi podstawę bezpieczeństwa w każdej organizacji. Systemy pozwalają na niezwykle efektywną kontrolę miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia. Z tego też powodu systemy KD bez wątpienia powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże zagrożenie wybuchem z powodu powszechnego wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach czy zakładach chemicznych.

Sposób działania systemów kontroli dostępu

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

 • Niski stopień zabezpieczeń (pamięć):
  • kod numeryczny lub alfanumeryczny (hasła, PINy).
 • Średni stopień zabezpieczeń (klucz):
  • karta zbliżeniowa,
  • karta chipowa,
  • karta magnetyczna.
 • Wysoki stopień zabezpieczeń:
  • odcisk palca (linie papilarne),
  • geometria dłoni,
  • tęczówka oka,
  • siatkówka oka,
  • układ żył w dłoni lub palcu.

W przypadku wdrożeń o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wielu metod autoryzacji jednocześnie zgodnie z zasadą: kim jestem (biometryka), co mam (karty, przywieszki RF/ID), co wiem (hasła, PINy). Połączenie takich technik daje najlepsze efekty – tzn. poziom bezpieczeństwa jest najwyższy.

Biometryczna kontrola dostępu – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym oraz kontrola dostępu wszystkich osób wchodzących na teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw chroniących własne intelektualne i technologiczne wartości. Kontrola dostępu w takich miejscach wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren.

W największych korporacjach coraz częściej wprowadza się technologie takie jak biometryczna kontrola dostępu, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym. Kontrola biometryczna bazuje na unikalnych danych biometrycznych, których podrobienie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Terminale biometryczne wykorzystują do identyfikacji cechy fizyczne takie jak odciski palców, kształt głowy lub twarzy czy stan tęczówki oka. Wykorzystanie danych biometrycznych do identyfikacji sprawia, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren. W tym celu stosuje się bramki, których zadaniem jest wpuszczenie uprawnionych osób oraz wychwycenie wszelkich prób wtargnięcia przez osoby nieuprawnione.

Wycena systemu KD

Zalety kontroli dostępu UNIS SKD

Wdrożenie systemu kontroli dostępu w firmie przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści:

 • obsługa różnych metod uwierzytelniania m.in. linie papilarne, rozpoznawanie twarzy, karta zbliżeniowa, PIN, które mogą być wykorzystywane pojedynczo, zamiennie lub w połączeniu,
 • automatyczne sterowanie zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi, szlabanami,
 • nadawanie uprawnień wejścia do stref dostępowych, w poszczególnych strefach czasowych i poszczególnym grupom osób lub pojedynczym jednostkom,
 • łatwe zarządzanie systemem dzięki pracy w sieci TCP/IP,
 • możliwość integracji z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN,
 • monitoring wszystkich zdarzeń, stanu urządzeń i drzwi w czasie rzeczywistym,
 • nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń,
 • powiadomienia e-mail / SMS w przypadku niepożądanych zdarzeń,
 • plan sytuacyjny z rozmieszczeniem i monitorowaniem urządzeń,
 • praca w połączeniu z serwerem lub autonomicznie,
 • możliwość rozbudowy o moduły rejestracji czasu pracy, ewidencji gości, ewidencji osób na terenie obiektu, wspomagania procesu ewakuacji, depozytory kluczy.

Elektroniczny system kontroli dostępu nie tylko pozwala znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa na terenie firmy, ale także przyczynia się do usprawnienia zarządzania gromadzonymi danymi. Co więcej, systemy kontroli dostępu to także niezwykle wygodny element, który można wykorzystywać w polityce kadrowej podczas rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych.

Jak zintegrować kontrolę dostępu UNIS SKD z innymi systemami?

Ogromną zaletą systemu kontroli dostępu UNIS SKD jest możliwość integracji z pozostałymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Jak to działa?

Wymiana danych pomiędzy systemem kontroli dostępu a systemem ERP pozwala uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w każdym z tych systemów. Nasze wykonane wdrożenia umożliwiają automatyczny przepływ informacji pomiędzy znanymi systemami ERP, między innymi takimi jak: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 – Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang.

System kontroli dostępu może być również zintegrowany z innymi systemami ERP, systemami kadrowo-płacowymi, systemami zarządzania personelem czy specjalistycznym oprogramowaniem skierowanym do konkretnych branż np. z systemami zarządzania obiektami sportowymi. UNIS SKD może łączyć się również z istniejącymi czytnikami kontroli dostępu, które posiada klient.

Dane pracownika wprowadzone w systemie klienta są automatycznie przenoszone do systemu UNIS SKD. Zakres danych wymienianych pomiędzy systemami klienta a modułem kontroli dostępu jest konfigurowalny i programowalny. Do systemu KD mogą być przenoszone dane dotyczące pracownika i poziomów dostępu do stref i pomieszczeń np. dane personalne, przypisanie do grup dostępowych, czy grup organizacyjnych przedsiębiorstwa. W drugą stronę, z modułu UNIS SKD mogą być wysyłane dane dotyczące danych użytkownika, data i czas zdarzenia, typ zdarzania, miejsce zdarzenia.

Rejestracja czasu pracy RCP zintegrowana z systemem kontroli dostępu umożliwia zapis jednego zdarzenia różnego typu np. wejście lub wyjście w systemie KD i jednoczesny zapis w systemie RCP godziny wejścia do strefy czy rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nasz system kontroli dostępu może też zostać zintegrowany z innymi aplikacjami z portfolio AutoID, takimi jak portal pracowniczy UNIS PP czy system UNIS SOE odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących stanów osobowych i ewakuacji.

Odkryj nowoczesny system kontroli dostępu UNIS SKD dostępny w AutoID

W AutoID specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań opartych o automatyczną identyfikację przedmiotów, zdarzeń i osób. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie do tworzenia systemów ściśle dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji i szukasz sprawdzonego rozwiązania? Wybierz system kontroli dostępu UNIS SKD i zapewnij najlepszą możliwą ochronę swojej firmie oraz pracownikom! Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Wycena systemu KD
unis 3 box
Kontrola dostępu
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu w Twojej firmie.
Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności