Zamknij
wyszukaj na stronie

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA

UNIS INTEGRA wchodzący w skład Platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne pozwalające na dwukierunkową integrację z popularnymi systemami ERP i innymi platformami.

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z elektronicznych systemów pozwalających zautomatyzować ich codzienną pracę. Zaawansowane oprogramowanie ułatwia niemalże każdą czynność - począwszy od wystawiania faktur, przez księgowanie dokumentów, rozliczanie się z administracją publiczną, rejestrację czasu pracy, po zarządzanie magazynem, monitoring i nadzór obiektów. Automatyzacja działań za pomocą profesjonalnych systemów ma ogromne znaczenie. Pozwala nie tylko na spore oszczędności czasu i zasobów, ale wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy.

Przedsiębiorstwa, które korzystają z różnych systemów i aplikacji, często zwracają się z chęcią rozszerzenia automatyzacji na kolejne obszary, takie jak kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, zarządzanie magazynem i transportem. Wychodząc na przeciw potrzebom Klientów powstał moduł UNIS INTEGRA. Oparty na nowoczesnym mechanizmie, umożliwia jedno lub dwukierunkową integrację z wieloma popularnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Zalety modułu UNIS INTEGRA

Największą zaletą modułu jest pełna elastyczność, pozwalająca na integrację z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi – integracja z systemem kadrowym, integracja z systemem płacowym, integracja z systemem HR - oraz ze wszystkimi elementami Platformy UNIS. Dwukierunkowa integracja z ERP lub kadrowo-płacowymi gwarantuje aktualne dane we wszystkich powiązanych systemach. W zależności od potrzeb zamawiającego, zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są w pełni konfigurowalne i programowalne. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności i wymiany wszystkich danych potrzebnych w swojej branży.

Integracja z systemem kadrowym

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA jest wyposażony w narzędzia umożliwiające budowę interfejsów wymiany danych: jedno lub dwukierunkowej w zadanych okresach czasu. Wymiana jest uruchamiana bez udziału operatora. Zakres danych wymienianych między systemem ERP a systemem kadrowo-płacowym jest w pełni konfigurowalny i zależy od obszaru funkcji jakie UNIS INTEGRA ma realizować w obsłudze personalnej i rozliczeniowej pracowników.

Integracja z systemem kontroli dostępu

Integracja ma na celu pozyskanie wszystkich potrzebnych informacji oraz umożliwia wykonywanie określonych operacji w systemie. Wymiana informacji pomiędzy systemami może odbywać się poprzez pliki tekstowe, widoki / tabele baz danych, dedykowane interfejsy programowe COM, DCOM, usługi sieciowe Web Services. Informacje dotyczące wybranych zdarzeń są wysyłane w trybie on-line lub w ustalonych sekwencjach czasowych.

Integracja z systemami ERP i innymi platformami

Integracja umożliwia wymianę informacji, zapewniając spójność informacji we wszystkich systemach biorących w niej udział, jednocześnie przyspieszając pracę Twoich pracowników i zmniejszając liczbę błędów ludzkich.

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA umożliwia jedno lub dwustronną wymianę danych z wieloma popularnymi systemami. Możliwa jest:

 • integracja z ADP Payroll
 • integracja z Asseco - Softlab
 • integracja z Awizo
 • integracja z Cogisoft
 • integracja z Comarch Altum
 • integracja z Comarch ERP XL
 • integracja z Comarch Optima
 • integracja z Enova
 • integracja z IFS
 • integracja z Impuls
 • integracja z Infor LN
 • integracja z Informix
 • integracja z InsERT nexo
 • integracja z Macrologic
 • integracja z Motława
 • integracja z Płatnik R2 - Reset2
 • integracja z P88
 • integracja z QAD
 • integracja z SAP
 • integracja z Simple
 • integracja z Streamsoft
 • integracja z Sygnity Quatra
 • integracja z Symfonia
 • integracja z Teta
 • integracja z WF-Gang
 • integracja z PC Guard
 • integracja z Graffiti ERP
 • integracja z Epicor
 • a także integracja z systemami CCTV / monitoringu wizyjnego.

Integracja systemów zapewnia przepływ informacji pomiędzy wdrożonymi w przedsiębiorstwie innymi modułami Platformy UNIS takimi jak: Kontrola Dostępu, Portal Pracownika, Stany Osobowe i Ewakuacja, Zarządzanie Produkcją, Zarządzanie Transportem.

UNIS INTEGRA wchodzący w skład Platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne pozwalające na dwukierunkową integrację z popularnymi systemami ERP i innymi platformami.

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z elektronicznych systemów pozwalających zautomatyzować ich codzienną pracę. Zaawansowane oprogramowanie ułatwia niemalże każdą czynność - począwszy od wystawiania faktur, przez księgowanie dokumentów, rozliczanie się z administracją publiczną, rejestrację czasu pracy, po zarządzanie magazynem, monitoring i nadzór obiektów. Automatyzacja działań za pomocą profesjonalnych systemów ma ogromne znaczenie. Pozwala nie tylko na spore oszczędności czasu i zasobów, ale wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy.

Przedsiębiorstwa, które korzystają z różnych systemów i aplikacji, często zwracają się z chęcią rozszerzenia automatyzacji na kolejne obszary, takie jak kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, zarządzanie magazynem i transportem. Wychodząc na przeciw potrzebom Klientów powstał moduł UNIS INTEGRA. Oparty na nowoczesnym mechanizmie, umożliwia jedno lub dwukierunkową integrację z wieloma popularnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Zalety modułu UNIS INTEGRA

Największą zaletą modułu jest pełna elastyczność, pozwalająca na integrację z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi – integracja z systemem kadrowym, integracja z systemem płacowym, integracja z systemem HR - oraz ze wszystkimi elementami Platformy UNIS. Dwukierunkowa integracja z ERP lub kadrowo-płacowymi gwarantuje aktualne dane we wszystkich powiązanych systemach. W zależności od potrzeb zamawiającego, zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są w pełni konfigurowalne i programowalne. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności i wymiany wszystkich danych potrzebnych w swojej branży.

Integracja z systemem kadrowym

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA jest wyposażony w narzędzia umożliwiające budowę interfejsów wymiany danych: jedno lub dwukierunkowej w zadanych okresach czasu. Wymiana jest uruchamiana bez udziału operatora. Zakres danych wymienianych między systemem ERP a systemem kadrowo-płacowym jest w pełni konfigurowalny i zależy od obszaru funkcji jakie UNIS INTEGRA ma realizować w obsłudze personalnej i rozliczeniowej pracowników.

Integracja z systemem kontroli dostępu

Integracja ma na celu pozyskanie wszystkich potrzebnych informacji oraz umożliwia wykonywanie określonych operacji w systemie. Wymiana informacji pomiędzy systemami może odbywać się poprzez pliki tekstowe, widoki / tabele baz danych, dedykowane interfejsy programowe COM, DCOM, usługi sieciowe Web Services. Informacje dotyczące wybranych zdarzeń są wysyłane w trybie on-line lub w ustalonych sekwencjach czasowych.

Integracja z systemami ERP i innymi platformami

Integracja umożliwia wymianę informacji, zapewniając spójność informacji we wszystkich systemach biorących w niej udział, jednocześnie przyspieszając pracę Twoich pracowników i zmniejszając liczbę błędów ludzkich.

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA umożliwia jedno lub dwustronną wymianę danych z wieloma popularnymi systemami. Możliwa jest:

 • integracja z ADP Payroll
 • integracja z Asseco - Softlab
 • integracja z Awizo
 • integracja z Cogisoft
 • integracja z Comarch Altum
 • integracja z Comarch ERP XL
 • integracja z Comarch Optima
 • integracja z Enova
 • integracja z IFS
 • integracja z Impuls
 • integracja z Infor LN
 • integracja z Informix
 • integracja z InsERT nexo
 • integracja z Macrologic
 • integracja z Motława
 • integracja z Płatnik R2 - Reset2
 • integracja z P88
 • integracja z QAD
 • integracja z SAP
 • integracja z Simple
 • integracja z Streamsoft
 • integracja z Sygnity Quatra
 • integracja z Symfonia
 • integracja z Teta
 • integracja z WF-Gang
 • integracja z PC Guard
 • integracja z Graffiti ERP
 • integracja z Epicor
 • a także integracja z systemami CCTV / monitoringu wizyjnego.

Integracja systemów zapewnia przepływ informacji pomiędzy wdrożonymi w przedsiębiorstwie innymi modułami Platformy UNIS takimi jak: Kontrola Dostępu, Portal Pracownika, Stany Osobowe i Ewakuacja, Zarządzanie Produkcją, Zarządzanie Transportem.

UNIS INTEGRA wchodzący w skład Platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne pozwalające na dwukierunkową integrację z popularnymi systemami ERP i innymi platformami.

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z elektronicznych systemów pozwalających zautomatyzować ich codzienną pracę. Zaawansowane oprogramowanie ułatwia niemalże każdą czynność - począwszy od wystawiania faktur, przez księgowanie dokumentów, rozliczanie się z administracją publiczną, rejestrację czasu pracy, po zarządzanie magazynem, monitoring i nadzór obiektów. Automatyzacja działań za pomocą profesjonalnych systemów ma ogromne znaczenie. Pozwala nie tylko na spore oszczędności czasu i zasobów, ale wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy.

Przedsiębiorstwa, które korzystają z różnych systemów i aplikacji, często zwracają się z chęcią rozszerzenia automatyzacji na kolejne obszary, takie jak kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, zarządzanie magazynem i transportem. Wychodząc na przeciw potrzebom Klientów powstał moduł UNIS INTEGRA. Oparty na nowoczesnym mechanizmie, umożliwia jedno lub dwukierunkową integrację z wieloma popularnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Zalety modułu UNIS INTEGRA

Największą zaletą modułu jest pełna elastyczność, pozwalająca na integrację z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi – integracja z systemem kadrowym, integracja z systemem płacowym, integracja z systemem HR - oraz ze wszystkimi elementami Platformy UNIS. Dwukierunkowa integracja z ERP lub kadrowo-płacowymi gwarantuje aktualne dane we wszystkich powiązanych systemach. W zależności od potrzeb zamawiającego, zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są w pełni konfigurowalne i programowalne. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności i wymiany wszystkich danych potrzebnych w swojej branży.

Integracja z systemem kadrowym

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA jest wyposażony w narzędzia umożliwiające budowę interfejsów wymiany danych: jedno lub dwukierunkowej w zadanych okresach czasu. Wymiana jest uruchamiana bez udziału operatora. Zakres danych wymienianych między systemem ERP a systemem kadrowo-płacowym jest w pełni konfigurowalny i zależy od obszaru funkcji jakie UNIS INTEGRA ma realizować w obsłudze personalnej i rozliczeniowej pracowników.

Integracja z systemem kontroli dostępu

Integracja ma na celu pozyskanie wszystkich potrzebnych informacji oraz umożliwia wykonywanie określonych operacji w systemie. Wymiana informacji pomiędzy systemami może odbywać się poprzez pliki tekstowe, widoki / tabele baz danych, dedykowane interfejsy programowe COM, DCOM, usługi sieciowe Web Services. Informacje dotyczące wybranych zdarzeń są wysyłane w trybie on-line lub w ustalonych sekwencjach czasowych.

Integracja z systemami ERP i innymi platformami

Integracja umożliwia wymianę informacji, zapewniając spójność informacji we wszystkich systemach biorących w niej udział, jednocześnie przyspieszając pracę Twoich pracowników i zmniejszając liczbę błędów ludzkich.

Moduł integracyjny UNIS INTEGRA umożliwia jedno lub dwustronną wymianę danych z wieloma popularnymi systemami. Możliwa jest:

 • integracja z ADP Payroll
 • integracja z Asseco - Softlab
 • integracja z Awizo
 • integracja z Cogisoft
 • integracja z Comarch Altum
 • integracja z Comarch ERP XL
 • integracja z Comarch Optima
 • integracja z Enova
 • integracja z IFS
 • integracja z Impuls
 • integracja z Infor LN
 • integracja z Informix
 • integracja z InsERT nexo
 • integracja z Macrologic
 • integracja z Motława
 • integracja z Płatnik R2 - Reset2
 • integracja z P88
 • integracja z QAD
 • integracja z SAP
 • integracja z Simple
 • integracja z Streamsoft
 • integracja z Sygnity Quatra
 • integracja z Symfonia
 • integracja z Teta
 • integracja z WF-Gang
 • integracja z PC Guard
 • integracja z Graffiti ERP
 • integracja z Epicor
 • a także integracja z systemami CCTV / monitoringu wizyjnego.

Integracja systemów zapewnia przepływ informacji pomiędzy wdrożonymi w przedsiębiorstwie innymi modułami Platformy UNIS takimi jak: Kontrola Dostępu, Portal Pracownika, Stany Osobowe i Ewakuacja, Zarządzanie Produkcją, Zarządzanie Transportem.

Czy wiesz
 • Jak posiadane systemy informatyczne komunikują się ze sobą?
 • Że nie musisz zmieniać obecnego systemu ERP lub systemu kadrowo-płacowego, by móc się zintegrować z nowym oprogramowaniem?
 • Ile czasu pracownicy tracą na powielanie tych samych danych w wielu programach?
 • Ile kosztuje Cię ten czas i kto finalnie za to płaci?
 • Ile czasu możesz zyskać dzięki integracji systemów oraz ile tego czasu Twoi pracownicy mogą przeznaczyć na inne prace?
 • Ile możesz zaoszczędzić, dzięki sprawnej wymianie informacji i przyspieszeniu procesów w firmie?

Poznaj możliwości
UNIS

 • Integracja z dowolnym systemem ERP i innymi platformami i systemami zewnętrznymi
 • Elastyczna wymiana i pobieranie danych
 • Pełna konfigurowalność zakresu wymiany danych
 • Zaawansowane algorytmy automatycznej weryfikacji dyspozycji m.in. z wykorzystaniem AI
 • Wbudowane najdogodniejsze dla integrowanego środowiska mechanizmy wymiany danych: widoki / tabele baz danych, pliki tekstowe, dedykowane interfejsy programowe COM, DCOM, usługi sieciowe Web Services.
 • Tworzenie zaawansowanych scenariuszy zdarzeń
 • Programowanie interakcji pomiędzy systemem kontroli dostępu i innymi systemami zabezpieczeń

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies