Zamknij
wyszukaj na stronie

Kontrola ruchu osobowego i kontrola ruchu pojazdów w firmach — co warto wiedzieć?

Kontrola ruchu w firmie to ważny temat, który jest często niedoceniany lub wręcz ignorowany. Jest to proces, który może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i efektywność pracy. Polega on na wykorzystaniu systemów identyfikacji, monitorowania oraz ewidencjonowania osób i pojazdów, które dostają się na teren firmy. W niniejszym artykule omówimy istotę i praktyczne aspekty kontroli ruchu osobowego oraz kontroli ruchu pojazdów w przedsiębiorstwach.

Czym jest kontrola ruchu osobowego i pojazdów?

Kontrola ruchu osobowego i pojazdów to system wykorzystujący technologię, który służy do monitorowania, rejestrowania i zarządzania dostępem do stref, obiektów oraz pomieszczeń. Może być stosowany do udzielenia możliwości wstępu tylko upoważnionym osobom, jak również w celu weryfikacji jednostek znajdujących się na określonym terenie.

Co ważne, system ten pozwala nie tylko na zarządzanie dopuszczeniem określonych osób do danych miejsc, ale także śledzenie aktywności ludzi i pojazdów na terenie firmy oraz w trasie. Oprogramowanie może służyć do monitorowania i rejestrowania nie tylko informacji o pracownikach, ale także gościach wchodzących i wychodzących z budynku, dzięki czemu zapewnia się maksymalną ochronę na terenie przedsiębiorstwa. Kontrola ruchu jest ważnym elementem programów bezpieczeństwa stosowanych w firmie, ponieważ pomaga utrzymać porządek na jej terenie oraz informować o wszelkich aktywnościach związanych z dostępami. Technologia ta może skutecznie chronić firmy przed nieautoryzowanym wstępem, kradzieżami i innymi problemami związanymi z bezpieczeństwem osób, przedmiotów i danych. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii przedsiębiorstwa mogą monitorować swoje zasoby zgodnie ze potrzebami oraz aktywnie chronić interesy.

Jak wdrożyć procedurę kontroli ruchu odpowiednią do potrzeb firmy?

Pierwszym krokiem dostosowania procedur kontroli ruchu do potrzeb firmy jest zdefiniowanie jej celów oraz wytycznych. Wskazane jest, aby każde przedsiębiorstwo określiło swoje cele biznesowe i ustaliło sprawdzone metody ich osiągnięcia. Następnie należy wyznaczyć odpowiednią infrastrukturę sieciową, która pozwoli na monitorowanie i sterowanie ruchem. Kontrola dostępu powinna być skonfigurowana tak, aby ograniczyć nieautoryzowany ruch, a także wyeliminować zbędne dostępy. Ponadto system powinien mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania i usług, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo.

Ważne jest, aby wybrany system był elastyczny i miał możliwość dostosowania do zmieniających się warunków biznesowych, a także coraz to nowszych wyzwań. Nie mniej istotne jest, aby posiadał on szeroki zakres technologii i protokołów, które pozwolą na zachowanie pełni bezpieczeństwa.

Jak wynika z powyższego akapitu, ważne jest, aby wdrożyć odpowiednią politykę kontroli ruchu, uwzględniając preferencje i specyfikacje bezpieczeństwa firmy, a także środowiska biznesowego oraz rozwiązań dostępnych na rynku. Skoro o możliwych opcjach mowa — sprawdźmy, jakie urządzenia i oprogramowania pozwalają na kontrolę ruchu osób i pojazdów w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania pozwalające na kontrolę ruchu osób

Decydując się na wdrożenie w firmie kontroli ruchu osobowego, bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednie oprogramowanie do kontroli dostępu, które pozwoli na przydzielenie określonym pracownikom lub ich grupom poświadczeń pozwalających na otworzenie odpowiednich furtek, bramek obrotowych czy drzwi. Dostępy można dowolnie modyfikować, ustalać godziny bądź dni, w czasie których autoryzacja będzie możliwa. System kontroli dostępu może być połączony z alkomatami, tak aby na teren firmy mogły wejść jedynie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem alkoholu, niestwarzające zagrożenia dla pozostałych jednostek w obiekcie. Do zabezpieczenia bram, drzwi wykorzystywane są czytniki. Urządzenia te mogą być skomunikowane z zewnętrznymi kontrolerami, które kontaktują się z oprogramowaniem, jak i działać jako samodzielnie urządzenia kontroli dostępu. Do uzyskania autoryzacji wykorzystać można odpowiednio zaprogramowaną kartę RFID, kod PIN, a także w przypadku danych, które wymagają szczególnego zabezpieczenia danych biometrycznych — odciski palców, skan twarzy lub tęczówki.

Warto zaznaczyć, że kontrola ruchu osób to nie tylko KD dla pracowników, ale także księga wejść-wyjść gości na terenie firmy. Mogą być to np. kontrahenci, serwisanci czy kierowcy zewnętrznych firm. Do udzielania im dostępu warto wykorzystać odrębne oprogramowanie. Bardzo często jest ono połączone z czytnikiem dokumentów, dzięki czemu można szybko i łatwo przesłać dane gościa do systemu oraz wydrukować mu przepustkę dającą dostęp do określonego miejsca na terenie zakładu, gdzie powinien się znaleźć; z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Kontrola ruchu osobowego i ruchu pojazdów w firmie

Rola technologii w kontroli ruchu pojazdów

Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych to kluczowy aspekt dla wielu firm, w których poruszają się pojazdy firmowe oraz prowadzone przez pracowników innych przedsiębiorstw. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo na terenie firmy (mienia, w tym samochodów, a także osób), ale i zwiększa przepustowość oraz zapewniania wydajną logistykę. W kwestii kontroli ruchu pojazdów na terenie zakładu także wykorzystuje się coraz to nowsze technologie. Oprogramowanie do zarządzania ruchem pojazdów pozwala na kontrolę odbiorców i dostawców dóbr poprzez rejestrowanie przybycia za pomocą karty lub biometrii na terminalu. System pozwala nie tylko na weryfikowanie i przydzielanie dostępów, ale także automatyczne awizowanie przyjazdów, otwieranie wybranych szlabanów. Wjazd może być także odblokowany dzięki urządzeniom pozwalającym na odczytywanie tablic rejestracyjnych bądź tagów RFID UHF. Pozwala to na zautomatyzowane otwieranie bram pojazdom, które zostały wcześniej zaawizowane, udzielono im pozwolenia na wjazd na teren zakładu.

Funkcje, które opcjonalnie implementuje się w systemie, znacząco usprawniają pracę, ponieważ określony samochód może być automatycznie zważony po wjeździe na wagę, a dane przekazywane są bezpośrednio do systemu.

Dbając o prawidłową kontrolę ruchu pojazdów na terenie firmy, warto zastosować czytelne drogowskazy, które pozwolą pracownikom oraz zewnętrznym kierowcom na sprawne poruszanie się po parceli. W tym celu można także zapewnić więcej niż jeden, główny, czytnik. Mogą być one zamontowane np. na skrzyżowaniach szlaków. Dobrze jest podzielić przestrzeń na mniejsze strefy i do każdej z nich udzielać odrębnych uprawnień.

Dostawcy i odbiorcy powinni być rejestrowani także podczas wyjazdu z firmy. Dodatkowo sczytywana może być waga pojazdów oraz sprawdzana zawartość naczepy czy paki przez uprawnionego do tego pracownika ochrony.

Dla ułatwienia zarządzania systemami można wdrożyć Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Sterowania Ruchem, który dla wielu firm stanowi optymalne rozwiązanie pod kątem funkcjonalności oraz ceny.

Chcesz poznać lepiej rozwiązania do kontroli ruchu osobowego i pojazdów w firmie? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies