Zamknij
wyszukaj na stronie

System rejestracji czasu pracy

Sprawna ewidencja czasu pracy to kluczowy element prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i dbania o efektywność działania firmy. Nowoczesny system rejestracji czasu pracy (RCP) pozwala zautomatyzować ten proces, eliminując błędy ludzkie i oszczędzając czas. Sprawdź, jak rozwiązanie RCP może zoptymalizować procesy zarządzania czasem pracy i personelem w Twojej firmie oraz zapewnić spokój w obliczu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami i wybierz pakiet dopasowany do swoich potrzeb!

Na czym polega rejestracja czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy polega na ewidencjonowaniu czasu, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy, wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Rejestrowanie może odbywać się w formie:

 • papierowej poprzez wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w karcie ewidencji czasu pracy,
 • elektronicznej za pomocą specjalnego oprogramowania lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy, stanowi obowiązek pracodawcy. Pozwala kontrolować, czy zatrudniający przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, takich jak: maksymalny dobowy i tygodniowy czas pracy, przerwy, urlopy. Na jej podstawie ustalane jest także wynagrodzenie pracownika.

Zapisy w Kodeksie pracy nie określają szczegółowego wzoru ewidencji czasu pracy. Ważne jest jednak, aby zawierała ona co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika: imię i nazwisko, numer ewidencyjny ZUS,
 • okres, którego dotyczy ewidencja,
 • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z uwzględnieniem przerw,
 • informację o nadgodzinach, pracy w nocy, w święta i w ramach dyżurów,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • wymiar nieobecności nieusprawiedliwionych.

Jak działa system rejestracji czasu pracy?

System rejestracji czasu pracy pozwala na zapisywanie w formie elektronicznej godzin wejścia i wyjścia pracownika z miejsca pracy, a także jego przerw.

Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i rzetelne weryfikowanie godzin pracy poszczególnych pracowników, jak i ich grup, dzięki elektronicznej liście obecności w czasie rzeczywistym oraz automatycznie generowanym raportom czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy odbywa się w szybki, intuicyjny sposób — dzięki czytnikom zamontowanym w firmie bądź aplikacji (w przypadku osób na stanowisku pracy w formie zdalnej i hybrydowej). Dodatkowo istnieje możliwość raportowania godzin w delegacji. Obsługiwane są różne systemy czasu pracy: podstawowy, zadaniowy, równoważny, a także zmianowy i w weekendy. W zestawieniach umieszczone są nie tylko dni i godziny w pracy, ale także nieobecności i urlopy.

RCP to nie tylko możliwość rejestracji zdarzeń przeszłych, ale i planowania przyszłych. Program do rejestracji czasu pracy daje możliwość tworzenia grafików oraz harmonogramów zgodnych z Kodeksem pracy.

W kwestii funkcjonalności systemu RCP warto także wspomnieć o tym, że może być ono zintegrowane z dowolnym system kadrowo-księgowym. W związku z tym dane są automatycznie przesyłane pomiędzy programami, co umożliwia szybkie i bezbłędne dokonanie rozliczeń.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

Metody rejestracji czasu pracy w systemie

System RCP oferuje szereg metod rejestracji czasu pracy, dostosowanych do różnych potrzeb firm i preferencji pracowników. Do najpopularniejszych należą:

 • zbliżeniowe karty identyfikujące zatrudnione osoby,
 • kody PIN,
 • logowanie do systemu — elastyczna opcja, umożliwiająca ręczne wprowadzanie danych lub korzystanie z funkcji automatycznego rejestrowania,
 • NFC,
 • Beacony bazujące na lokalizacji pracownika względem nadajników Bluetooth.

Warto zaznaczyć, że biometryczna rejestracja czasu pracy zgodnie z orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego nie może być wykorzystywana w polskich firmach i instytucjach publicznych.

Wybór metody zależy od specyfiki firmy, liczby pracowników, budżetu i preferencji. Więcej na ich temat przeczytasz w naszym artykule „Rejestrator czasu pracy — jaki wybrać?”.

Gdzie znajduje zastosowanie system rejestracji czasu pracy?

W związku z tym, że program do rejestracji czasu pracy jest niezwykle elastyczny i skalowalny doskonale sprawdzi się dla każdego przedsiębiorstwa, bez znaczenia jest jego wielkość. Oprogramowanie do może być przydatne w wielu branżach. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

 1. branża produkcyjna — w fabrykach i zakładach produkcyjnych, gdzie pracownicy wykonują prace fizyczne, istotne jest śledzenie czasu spędzonego na produkcji oraz wyjść pracowników, aby ocenić wydajność pracy i zoptymalizować procesy;
 2. usługi informatyczne — pracownicy bardzo często wykonują pracę zdalną, w związku z tym oprogramowanie do czasu pracy pomaga monitorować czas spędzony na projekcie i zapewnia przejrzystość dla pracodawcy lub klienta końcowego;
 3. księgowość i finanse — w branży finansowej, gdzie pracownicy są odpowiedzialni za zarządzanie danymi finansowymi i dokumentacją, rejestracja czasu pracy pracowników pozwala na lepszą kontrolę nad kosztami projektów i zatrudnionymi;
 4. opieka zdrowotna — w branży medycznej pracownicy pracują na zmianach, czasem z nielimitowanym czasem pracy; dostęp do informacji na temat czasu pracy pozwala na łatwe zliczanie godzin i zarządzanie harmonogramem personelu;
 5. sprzedaż i obsługa klienta — rejestracja czasu pracy umożliwia monitorowanie czasu poświęconego na pracę na sklepie lub zapleczu i szybkie zweryfikowanie kiedy na zmianie powinno być więcej, a kiedy mniej osób;
 6. hotelarstwo i turystyka — w branży turystycznej i hotelarskiej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany, dostęp do danych związanych z czasu pracy pozwala na śledzenie czasu pracy i zarządzanie harmonogramem pracy personelu, co pomaga zminimalizować problemy związane z brakiem osób, gdy są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 7. edukacja — w sektorze edukacyjnym nauczyciele i kadra administracyjna zazwyczaj pracują na podstawie z góry ustalonego długotrwałego harmonogramu, rejestracja czasu pracy pozwala na śledzenie go i ułatwia zarządzanie grafikami pracy;
 8. branża budowlana — w sektorze budowlanym zatrudnienie pracowników jest zwykle tymczasowe, rzetelna rejestracja jest więc niezbędna do monitorowania czasu pracy i zapewnienia, że zadania są wykonywane zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu;
 9. branża kreatywna — gdy pracownicy zajmują się projektowaniem, grafiką i innymi zadaniami związanymi z kreatywnością, rejestracja czasu pracy pomaga nie tylko w prawidłowym wyliczeniu wynagrodzenia, ale także w ocenie wydajności i zarządzaniu czasem pracy;
 10. logistyka i transport — w branży logistycznej i transportowej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany i z różnych lokalizacji, rejestracja czasu pracy pomaga w śledzeniu wykonywania obowiązków, ich rzetelności i terminowości.

Doskonale wiemy, że każda firma ma swoje indywidualne potrzeby, a program do rejestracji czasu pracy powinien być dostosowany do ich wymogów. W związku z tym z wyborem oraz zakupem oprogramowania RCP pomogą nasi wykwalifikowani specjaliści. Dzięki temu system pozwoli na usprawnienie pracy, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

System rejestracji czasu pracy – najważniejsze zalety

Wdrożenie odpowiedniego systemu do rejestracji czasu pracy staje się priorytetem wśród różnych branż. Z czego to wynika? Jakie jest znaczenie tego typu oprogramowania w firmie?

Przede wszystkim coraz ważniejsze jest precyzyjne monitorowanie czasu pracy pracowników, co pozwala na dokładne rozliczenie i zakwalifikowanie zarejestrowanych godzin. Dzięki systemom możliwe jest wyeliminowanie szeregu błędów związanych z ręcznym wpisywaniem godzin pracy i zapewnienie uczciwości wobec pracowników oraz pracodawcy. Brak konieczności weryfikowania rozliczeń działu księgowo-kadrowego sprawia, że cały zespół ma więcej czasu na rzetelne wykonywanie swoich kluczowych obowiązków, co przekłada się na wyniki firmy, jej zyski.

Ponadto rejestracja czasu pracy umożliwia także utrzymanie ciągłości działania firmy. Wynika to z możliwości łatwego śledzenia i zarządzania pracownikami. Dzięki dostarczaniu przez system danych istnieje możliwość rzetelnego analizowania czasu pracy. Oprogramowanie pozwala na analizę wzorców czasu pracy pracowników, identyfikowanie obszarów o niskiej efektywności oraz podejmowanie działań, które mają na celu optymalizację wydajności. Pomagają również lepiej planować i rozdzielać zasoby na podstawie rzeczywistego czasu pracy. Co ważne systemy ewidencjonowania umożliwiają precyzyjne monitorowanie nadgodzin pracowników. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie oraz zarządzanie kosztami związanymi z nimi. Warto także zaznaczyć, że oprogramowanie może pomóc w przestrzeganiu przepisów prawnych związanych z czasem pracy, takich jak maksymalna liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu, czas odpoczynku, ograniczenia dotyczące nadgodzin itp. System rejestrowania czasu pracy pomaga firmom spełnić wymogi i uniknąć konsekwencji prawnych. Nie bez znaczenia są również kwestie obsługi pracy zdalnej oraz przysługujących limitów urlopowych.

Podsumowując: system do rejestrowania i ewidencji ma kluczowe znaczenie dla monitorowania, zarządzania i optymalizacji czasu pracy w firmie. Przyczynia się do zwiększenia dokładności rozliczeń, poprawy efektywności, utrzymania zgodności z przepisami prawnymi oraz podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie, nie wolno zapominać, że właściwa kontrola dostępu do danych i narzędzi, również poprzez zabezpieczenie stref i pomieszczeń, jest istotnym aspektem utrzymania integralności i bezpieczeństwa systemu.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

Integracja systemu rejestracji czasu pracy RCP z ERP

System rejestracji czasu pracy RCP oferuje funkcję integracji z programami kadrowo-płacowymi i księgowymi, a także z kontrolą dostępu i portalem pracownika. Pozwala to na wymianę informacji pomiędzy tymi systemami, co zapewnia spójność danych i przyspiesza pracę różnych działów, w tym HR. Integracja może odbywać się dwukierunkowo, tzn. dane mogą być importowane z systemu ERP lub kadrowo-płacowego do rejestracji czasu pracy i odwrotnie. Zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są konfigurowalne i programowalne w zależności od potrzeb użytkownika.

Do najczęściej wymienianych danych należą:

 • dane o pracownikach: kartoteki, urlopy, limity urlopowe, absencje, słowniki,
 • harmonogramy i grafiki pracy,
 • informacje o obecnościach pracownika: czas pracy, nadgodziny, godziny nocne, nieobecności, odpracowania.

Zintegrowany system rejestracji czasu pracy zapewnia szereg korzyści, w tym głównie spójność danych. Wszystkie informacje o pracownikach, urlopach, obecnościach i godzinach pracy są aktualizowane w jednym miejscu, co eliminuje ryzyko błędów i ułatwia rozliczenia. Dodatkowo automatyzacja wymiany danych zwalnia pracowników HR z ręcznego wprowadzania informacji, co pozwala im skupić się na innych zadaniach.

System rejestracji czasu pracy – cechy i zalety zastosowania terminali

Terminale do rejestracji czasu pracy to urządzenia, które umożliwiają pracownikom rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także innych zdarzeń związanych z czasem pracy, takich jak wyjścia służbowe, przerwy czy delegacje.

Cechy terminali do rejestracji czasu pracy z oferty AutoID Polska:

 • Praca w różnych warunkach,
 • komunikaty głosowe w języku polskim,
 • różne metody identyfikacji,
 • różne tryby pracy,
 • połączenie sieciowe,
 • pamięć wewnętrzna,
 • zasilanie awaryjne,
 • centralne zarządzanie,
 • zdjęcia pracowników (w wybranych modelach),
 • rejestracja czasu pracy pracowników mobilnych (w wybranych modelach).

Zalety stosowania terminali do rejestracji czasu pracy są następujące:

 • dokładność — terminale zapewniają dokładną rejestrację czasu pracy, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego rejestrowania;
 • oszczędność czasu — automatyczna rejestracja czasu pracy oszczędza czas pracowników i działu kadr;
 • zwiększenie bezpieczeństwa — terminale mogą być wykorzystywane do kontroli dostępu do budynku lub pomieszczeń;
 • poprawa organizacji pracy — system rejestracji czasu pracy może pomóc w lepszej organizacji pracy i identyfikacji obszarów, w których można poprawić efektywność;
 • łatwość obsługi;
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Podsumowując, terminale do rejestracji czasu pracy to nowoczesne i wydajne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści firmom o różnej wielkości.

Często zadawane pytania

Kwestia obowiązku rejestracji czasu pracy spoczywa na pracodawcach. Trzymanie się przepisów pozwala uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, a nierzadko także prawnych. Kontroli podlega nie tylko samo ewidencjonowanie czasu pracy, ale także inne działania, jak chociażby przechowywanie związanej z tym dokumentacji. Co każdy pracodawca musi wiedzieć o systemach RCP? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak rejestrować czas pracy?
Rejestracja czasu pracy może odbywać się przy użyciu różnych metod. Tradycyjnym sposobem są papierowe dokumenty, jednak ich stosowanie jest obarczone sporym ryzykiem. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku zakładów zatrudniających dużą liczbę pracowników, dlatego coraz więcej firm z nich rezygnuje. Dobrą alternatywą są elektroniczne programy do rejestrowania czasu pracy na automatycznej identyfikacji każdego użytkownika. Systemy tego typu niezawodnie gromadzą dane dotyczące czasu pracy pracownika i eliminują zagrożenia związane z pomyłkami lub zgubieniem dokumentacji.
Jak działa system kontroli czasu pracy?
Systemy, które rejestrują czas pracy, wykorzystują automatyczną identyfikację do gromadzenia danych dotyczących aktywności użytkowników. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny identyfikator. System pozwala ustalić rzetelne informacje dotyczące pracy w dni powszednie i weekendy, pracy w godzinach nocnych, spóźnień, urlopów czy dni wolnych. Na tej podstawie pracodawca lub dział kadrowo-płacowy wylicza wynagrodzenie.
Czy rejestrowanie czasu pracy jest konieczne?
Rejestr czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Kodeksie pracy). Zgodnie z art. 149 § 1 „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”. Co istotne, przepisy nie określają sposobu, w jaki pracodawca ma prowadzić ewidencję pracy. Należy jednak pamiętać, że jeśli kontrola ewidencji wykaże ewentualne błędy i niedociągnięcia, to pracodawca ponosi za nie odpowiedzialność.
Kto nie musi rejestrować czasu pracy?
Rejestracji czasu pracy nie podlegają pracownicy, którzy są przez pracodawcę objęci zadaniowym czasem pracy. Oznacza to, że ich wynagrodzenie jest obliczane na podstawie zrealizowanych zadań, a nie godzin spędzonych na pracy. Przykładem takiej współpracy może być umowa o dzieło – wówczas strony ustalają kwotę wynagrodzenia, które wykonawca otrzyma po wykonaniu pracy, a zleceniodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy, tylko ustala termin wywiązania się z umowy. Obowiązek rejestrowania przepracowanych godzin nie dotyczy także osób, które zarządzają obiektem w imieniu właściciela oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Jaki system rejestracji czasu pracy wybrać?
Wdrażając system RCP w swojej firmie, warto wziąć pod uwagę niezawodność i wygodę rozwiązania oraz możliwość dostosowania jego funkcjonalności do potrzeb zakładu. Elektroniczne systemy oparte na automatycznej identyfikacji nie wymagają dużego zaangażowania po stronie użytkowników oraz administratora systemu – wystarczy użycie identyfikatora, aby program zarejestrował dane w systemie. Taki rejestrator czasu pracy sprawdzi się również w przypadku przedsiębiorstw dysponujących kilkoma zakładami na większym obszarze, wówczas system może być wdrożony w różnych zakładach, a zarządzanie i raportowanie, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników i oddziałów, pozostaje centralne.
Co grozi za brak rejestracji czasu pracy?
Każdy pracodawca (oprócz wyżej wymienionych przypadków) ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w swojej firmie, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. W przypadku, gdy kontrola wykaże brak wywiązywania się z tego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Oprócz kary finansowej pracodawca musi także liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Kosztowny może się okazać nie tylko brak ewidencji, ale również ewentualne błędy i nieprawidłowości w jej prowadzeniu. Kontroli podlega również dodatkowa dokumentacja w postaci np. wniosków urlopowych.
Czy elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa?
Elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa, a co więcej, jest też powszechnie stosowana w wielu przedsiębiorstwach. Elektroniczny system zmniejsza ryzyko błędów czy zaginięcia danych, a co za tym idzie, pozwala bez komplikacji przechodzić kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Program znacznie ułatwia także pracę działu kadr i płac – zgromadzone dane pozwalają szybko i sprawnie wyliczyć należne wynagrodzenie, co do którego wartości nie ma najmniejszych wątpliwości.

Na czym polega rejestracja czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy polega na ewidencjonowaniu czasu, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy, wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Rejestrowanie może odbywać się w formie:

 • papierowej poprzez wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w karcie ewidencji czasu pracy,
 • elektronicznej za pomocą specjalnego oprogramowania lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy, stanowi obowiązek pracodawcy. Pozwala kontrolować, czy zatrudniający przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, takich jak: maksymalny dobowy i tygodniowy czas pracy, przerwy, urlopy. Na jej podstawie ustalane jest także wynagrodzenie pracownika.

Zapisy w Kodeksie pracy nie określają szczegółowego wzoru ewidencji czasu pracy. Ważne jest jednak, aby zawierała ona co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika: imię i nazwisko, numer ewidencyjny ZUS,
 • okres, którego dotyczy ewidencja,
 • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z uwzględnieniem przerw,
 • informację o nadgodzinach, pracy w nocy, w święta i w ramach dyżurów,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • wymiar nieobecności nieusprawiedliwionych.

Jak działa system rejestracji czasu pracy?

System rejestracji czasu pracy pozwala na zapisywanie w formie elektronicznej godzin wejścia i wyjścia pracownika z miejsca pracy, a także jego przerw.

Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i rzetelne weryfikowanie godzin pracy poszczególnych pracowników, jak i ich grup, dzięki elektronicznej liście obecności w czasie rzeczywistym oraz automatycznie generowanym raportom czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy odbywa się w szybki, intuicyjny sposób — dzięki czytnikom zamontowanym w firmie bądź aplikacji (w przypadku osób na stanowisku pracy w formie zdalnej i hybrydowej). Dodatkowo istnieje możliwość raportowania godzin w delegacji. Obsługiwane są różne systemy czasu pracy: podstawowy, zadaniowy, równoważny, a także zmianowy i w weekendy. W zestawieniach umieszczone są nie tylko dni i godziny w pracy, ale także nieobecności i urlopy.

RCP to nie tylko możliwość rejestracji zdarzeń przeszłych, ale i planowania przyszłych. Program do rejestracji czasu pracy daje możliwość tworzenia grafików oraz harmonogramów zgodnych z Kodeksem pracy.

W kwestii funkcjonalności systemu RCP warto także wspomnieć o tym, że może być ono zintegrowane z dowolnym system kadrowo-księgowym. W związku z tym dane są automatycznie przesyłane pomiędzy programami, co umożliwia szybkie i bezbłędne dokonanie rozliczeń.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

Metody rejestracji czasu pracy w systemie

System RCP oferuje szereg metod rejestracji czasu pracy, dostosowanych do różnych potrzeb firm i preferencji pracowników. Do najpopularniejszych należą:

 • zbliżeniowe karty identyfikujące zatrudnione osoby,
 • kody PIN,
 • logowanie do systemu — elastyczna opcja, umożliwiająca ręczne wprowadzanie danych lub korzystanie z funkcji automatycznego rejestrowania,
 • NFC,
 • Beacony bazujące na lokalizacji pracownika względem nadajników Bluetooth.

Warto zaznaczyć, że biometryczna rejestracja czasu pracy zgodnie z orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego nie może być wykorzystywana w polskich firmach i instytucjach publicznych.

Wybór metody zależy od specyfiki firmy, liczby pracowników, budżetu i preferencji. Więcej na ich temat przeczytasz w naszym artykule „Rejestrator czasu pracy — jaki wybrać?”.

Gdzie znajduje zastosowanie system rejestracji czasu pracy?

W związku z tym, że program do rejestracji czasu pracy jest niezwykle elastyczny i skalowalny doskonale sprawdzi się dla każdego przedsiębiorstwa, bez znaczenia jest jego wielkość. Oprogramowanie do może być przydatne w wielu branżach. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

 1. branża produkcyjna — w fabrykach i zakładach produkcyjnych, gdzie pracownicy wykonują prace fizyczne, istotne jest śledzenie czasu spędzonego na produkcji oraz wyjść pracowników, aby ocenić wydajność pracy i zoptymalizować procesy;
 2. usługi informatyczne — pracownicy bardzo często wykonują pracę zdalną, w związku z tym oprogramowanie do czasu pracy pomaga monitorować czas spędzony na projekcie i zapewnia przejrzystość dla pracodawcy lub klienta końcowego;
 3. księgowość i finanse — w branży finansowej, gdzie pracownicy są odpowiedzialni za zarządzanie danymi finansowymi i dokumentacją, rejestracja czasu pracy pracowników pozwala na lepszą kontrolę nad kosztami projektów i zatrudnionymi;
 4. opieka zdrowotna — w branży medycznej pracownicy pracują na zmianach, czasem z nielimitowanym czasem pracy; dostęp do informacji na temat czasu pracy pozwala na łatwe zliczanie godzin i zarządzanie harmonogramem personelu;
 5. sprzedaż i obsługa klienta — rejestracja czasu pracy umożliwia monitorowanie czasu poświęconego na pracę na sklepie lub zapleczu i szybkie zweryfikowanie kiedy na zmianie powinno być więcej, a kiedy mniej osób;
 6. hotelarstwo i turystyka — w branży turystycznej i hotelarskiej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany, dostęp do danych związanych z czasu pracy pozwala na śledzenie czasu pracy i zarządzanie harmonogramem pracy personelu, co pomaga zminimalizować problemy związane z brakiem osób, gdy są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 7. edukacja — w sektorze edukacyjnym nauczyciele i kadra administracyjna zazwyczaj pracują na podstawie z góry ustalonego długotrwałego harmonogramu, rejestracja czasu pracy pozwala na śledzenie go i ułatwia zarządzanie grafikami pracy;
 8. branża budowlana — w sektorze budowlanym zatrudnienie pracowników jest zwykle tymczasowe, rzetelna rejestracja jest więc niezbędna do monitorowania czasu pracy i zapewnienia, że zadania są wykonywane zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu;
 9. branża kreatywna — gdy pracownicy zajmują się projektowaniem, grafiką i innymi zadaniami związanymi z kreatywnością, rejestracja czasu pracy pomaga nie tylko w prawidłowym wyliczeniu wynagrodzenia, ale także w ocenie wydajności i zarządzaniu czasem pracy;
 10. logistyka i transport — w branży logistycznej i transportowej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany i z różnych lokalizacji, rejestracja czasu pracy pomaga w śledzeniu wykonywania obowiązków, ich rzetelności i terminowości.

Doskonale wiemy, że każda firma ma swoje indywidualne potrzeby, a program do rejestracji czasu pracy powinien być dostosowany do ich wymogów. W związku z tym z wyborem oraz zakupem oprogramowania RCP pomogą nasi wykwalifikowani specjaliści. Dzięki temu system pozwoli na usprawnienie pracy, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

System rejestracji czasu pracy – najważniejsze zalety

Wdrożenie odpowiedniego systemu do rejestracji czasu pracy staje się priorytetem wśród różnych branż. Z czego to wynika? Jakie jest znaczenie tego typu oprogramowania w firmie?

Przede wszystkim coraz ważniejsze jest precyzyjne monitorowanie czasu pracy pracowników, co pozwala na dokładne rozliczenie i zakwalifikowanie zarejestrowanych godzin. Dzięki systemom możliwe jest wyeliminowanie szeregu błędów związanych z ręcznym wpisywaniem godzin pracy i zapewnienie uczciwości wobec pracowników oraz pracodawcy. Brak konieczności weryfikowania rozliczeń działu księgowo-kadrowego sprawia, że cały zespół ma więcej czasu na rzetelne wykonywanie swoich kluczowych obowiązków, co przekłada się na wyniki firmy, jej zyski.

Ponadto rejestracja czasu pracy umożliwia także utrzymanie ciągłości działania firmy. Wynika to z możliwości łatwego śledzenia i zarządzania pracownikami. Dzięki dostarczaniu przez system danych istnieje możliwość rzetelnego analizowania czasu pracy. Oprogramowanie pozwala na analizę wzorców czasu pracy pracowników, identyfikowanie obszarów o niskiej efektywności oraz podejmowanie działań, które mają na celu optymalizację wydajności. Pomagają również lepiej planować i rozdzielać zasoby na podstawie rzeczywistego czasu pracy. Co ważne systemy ewidencjonowania umożliwiają precyzyjne monitorowanie nadgodzin pracowników. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie oraz zarządzanie kosztami związanymi z nimi. Warto także zaznaczyć, że oprogramowanie może pomóc w przestrzeganiu przepisów prawnych związanych z czasem pracy, takich jak maksymalna liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu, czas odpoczynku, ograniczenia dotyczące nadgodzin itp. System rejestrowania czasu pracy pomaga firmom spełnić wymogi i uniknąć konsekwencji prawnych. Nie bez znaczenia są również kwestie obsługi pracy zdalnej oraz przysługujących limitów urlopowych.

Podsumowując: system do rejestrowania i ewidencji ma kluczowe znaczenie dla monitorowania, zarządzania i optymalizacji czasu pracy w firmie. Przyczynia się do zwiększenia dokładności rozliczeń, poprawy efektywności, utrzymania zgodności z przepisami prawnymi oraz podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie, nie wolno zapominać, że właściwa kontrola dostępu do danych i narzędzi, również poprzez zabezpieczenie stref i pomieszczeń, jest istotnym aspektem utrzymania integralności i bezpieczeństwa systemu.

[buttonform]Wycena systemu RCP[/buttonform]

Integracja systemu rejestracji czasu pracy RCP z ERP

System rejestracji czasu pracy RCP oferuje funkcję integracji z programami kadrowo-płacowymi i księgowymi, a także z kontrolą dostępu i portalem pracownika. Pozwala to na wymianę informacji pomiędzy tymi systemami, co zapewnia spójność danych i przyspiesza pracę różnych działów, w tym HR. Integracja może odbywać się dwukierunkowo, tzn. dane mogą być importowane z systemu ERP lub kadrowo-płacowego do rejestracji czasu pracy i odwrotnie. Zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są konfigurowalne i programowalne w zależności od potrzeb użytkownika.

Do najczęściej wymienianych danych należą:

 • dane o pracownikach: kartoteki, urlopy, limity urlopowe, absencje, słowniki,
 • harmonogramy i grafiki pracy,
 • informacje o obecnościach pracownika: czas pracy, nadgodziny, godziny nocne, nieobecności, odpracowania.

Zintegrowany system rejestracji czasu pracy zapewnia szereg korzyści, w tym głównie spójność danych. Wszystkie informacje o pracownikach, urlopach, obecnościach i godzinach pracy są aktualizowane w jednym miejscu, co eliminuje ryzyko błędów i ułatwia rozliczenia. Dodatkowo automatyzacja wymiany danych zwalnia pracowników HR z ręcznego wprowadzania informacji, co pozwala im skupić się na innych zadaniach.

System rejestracji czasu pracy – cechy i zalety zastosowania terminali

Terminale do rejestracji czasu pracy to urządzenia, które umożliwiają pracownikom rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także innych zdarzeń związanych z czasem pracy, takich jak wyjścia służbowe, przerwy czy delegacje.

Cechy terminali do rejestracji czasu pracy z oferty AutoID Polska:

 • Praca w różnych warunkach,
 • komunikaty głosowe w języku polskim,
 • różne metody identyfikacji,
 • różne tryby pracy,
 • połączenie sieciowe,
 • pamięć wewnętrzna,
 • zasilanie awaryjne,
 • centralne zarządzanie,
 • zdjęcia pracowników (w wybranych modelach),
 • rejestracja czasu pracy pracowników mobilnych (w wybranych modelach).

Zalety stosowania terminali do rejestracji czasu pracy są następujące:

 • dokładność — terminale zapewniają dokładną rejestrację czasu pracy, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego rejestrowania;
 • oszczędność czasu — automatyczna rejestracja czasu pracy oszczędza czas pracowników i działu kadr;
 • zwiększenie bezpieczeństwa — terminale mogą być wykorzystywane do kontroli dostępu do budynku lub pomieszczeń;
 • poprawa organizacji pracy — system rejestracji czasu pracy może pomóc w lepszej organizacji pracy i identyfikacji obszarów, w których można poprawić efektywność;
 • łatwość obsługi;
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Podsumowując, terminale do rejestracji czasu pracy to nowoczesne i wydajne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści firmom o różnej wielkości.

Często zadawane pytania

Kwestia obowiązku rejestracji czasu pracy spoczywa na pracodawcach. Trzymanie się przepisów pozwala uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, a nierzadko także prawnych. Kontroli podlega nie tylko samo ewidencjonowanie czasu pracy, ale także inne działania, jak chociażby przechowywanie związanej z tym dokumentacji. Co każdy pracodawca musi wiedzieć o systemach RCP? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak rejestrować czas pracy?
Rejestracja czasu pracy może odbywać się przy użyciu różnych metod. Tradycyjnym sposobem są papierowe dokumenty, jednak ich stosowanie jest obarczone sporym ryzykiem. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku zakładów zatrudniających dużą liczbę pracowników, dlatego coraz więcej firm z nich rezygnuje. Dobrą alternatywą są elektroniczne programy do rejestrowania czasu pracy na automatycznej identyfikacji każdego użytkownika. Systemy tego typu niezawodnie gromadzą dane dotyczące czasu pracy pracownika i eliminują zagrożenia związane z pomyłkami lub zgubieniem dokumentacji.
Jak działa system kontroli czasu pracy?
Systemy, które rejestrują czas pracy, wykorzystują automatyczną identyfikację do gromadzenia danych dotyczących aktywności użytkowników. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny identyfikator. System pozwala ustalić rzetelne informacje dotyczące pracy w dni powszednie i weekendy, pracy w godzinach nocnych, spóźnień, urlopów czy dni wolnych. Na tej podstawie pracodawca lub dział kadrowo-płacowy wylicza wynagrodzenie.
Czy rejestrowanie czasu pracy jest konieczne?
Rejestr czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Kodeksie pracy). Zgodnie z art. 149 § 1 „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”. Co istotne, przepisy nie określają sposobu, w jaki pracodawca ma prowadzić ewidencję pracy. Należy jednak pamiętać, że jeśli kontrola ewidencji wykaże ewentualne błędy i niedociągnięcia, to pracodawca ponosi za nie odpowiedzialność.
Kto nie musi rejestrować czasu pracy?
Rejestracji czasu pracy nie podlegają pracownicy, którzy są przez pracodawcę objęci zadaniowym czasem pracy. Oznacza to, że ich wynagrodzenie jest obliczane na podstawie zrealizowanych zadań, a nie godzin spędzonych na pracy. Przykładem takiej współpracy może być umowa o dzieło – wówczas strony ustalają kwotę wynagrodzenia, które wykonawca otrzyma po wykonaniu pracy, a zleceniodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy, tylko ustala termin wywiązania się z umowy. Obowiązek rejestrowania przepracowanych godzin nie dotyczy także osób, które zarządzają obiektem w imieniu właściciela oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Jaki system rejestracji czasu pracy wybrać?
Wdrażając system RCP w swojej firmie, warto wziąć pod uwagę niezawodność i wygodę rozwiązania oraz możliwość dostosowania jego funkcjonalności do potrzeb zakładu. Elektroniczne systemy oparte na automatycznej identyfikacji nie wymagają dużego zaangażowania po stronie użytkowników oraz administratora systemu – wystarczy użycie identyfikatora, aby program zarejestrował dane w systemie. Taki rejestrator czasu pracy sprawdzi się również w przypadku przedsiębiorstw dysponujących kilkoma zakładami na większym obszarze, wówczas system może być wdrożony w różnych zakładach, a zarządzanie i raportowanie, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników i oddziałów, pozostaje centralne.
Co grozi za brak rejestracji czasu pracy?
Każdy pracodawca (oprócz wyżej wymienionych przypadków) ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w swojej firmie, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. W przypadku, gdy kontrola wykaże brak wywiązywania się z tego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Oprócz kary finansowej pracodawca musi także liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Kosztowny może się okazać nie tylko brak ewidencji, ale również ewentualne błędy i nieprawidłowości w jej prowadzeniu. Kontroli podlega również dodatkowa dokumentacja w postaci np. wniosków urlopowych.
Czy elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa?
Elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa, a co więcej, jest też powszechnie stosowana w wielu przedsiębiorstwach. Elektroniczny system zmniejsza ryzyko błędów czy zaginięcia danych, a co za tym idzie, pozwala bez komplikacji przechodzić kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Program znacznie ułatwia także pracę działu kadr i płac – zgromadzone dane pozwalają szybko i sprawnie wyliczyć należne wynagrodzenie, co do którego wartości nie ma najmniejszych wątpliwości.

Sprawna ewidencja czasu pracy to kluczowy element prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i dbania o efektywność działania firmy. Nowoczesny system rejestracji czasu pracy (RCP) pozwala zautomatyzować ten proces, eliminując błędy ludzkie i oszczędzając czas. Sprawdź, jak rozwiązanie RCP może zoptymalizować procesy zarządzania czasem pracy i personelem w Twojej firmie oraz zapewnić spokój w obliczu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami i wybierz pakiet dopasowany do swoich potrzeb!

Na czym polega rejestracja czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy polega na ewidencjonowaniu czasu, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy, wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Rejestrowanie może odbywać się w formie:

 • papierowej poprzez wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w karcie ewidencji czasu pracy,
 • elektronicznej za pomocą specjalnego oprogramowania lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy, stanowi obowiązek pracodawcy. Pozwala kontrolować, czy zatrudniający przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, takich jak: maksymalny dobowy i tygodniowy czas pracy, przerwy, urlopy. Na jej podstawie ustalane jest także wynagrodzenie pracownika.

Zapisy w Kodeksie pracy nie określają szczegółowego wzoru ewidencji czasu pracy. Ważne jest jednak, aby zawierała ona co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika: imię i nazwisko, numer ewidencyjny ZUS,
 • okres, którego dotyczy ewidencja,
 • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z uwzględnieniem przerw,
 • informację o nadgodzinach, pracy w nocy, w święta i w ramach dyżurów,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • wymiar nieobecności nieusprawiedliwionych.

Jak działa system rejestracji czasu pracy?

System rejestracji czasu pracy pozwala na zapisywanie w formie elektronicznej godzin wejścia i wyjścia pracownika z miejsca pracy, a także jego przerw.

Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i rzetelne weryfikowanie godzin pracy poszczególnych pracowników, jak i ich grup, dzięki elektronicznej liście obecności w czasie rzeczywistym oraz automatycznie generowanym raportom czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy odbywa się w szybki, intuicyjny sposób — dzięki czytnikom zamontowanym w firmie bądź aplikacji (w przypadku osób na stanowisku pracy w formie zdalnej i hybrydowej). Dodatkowo istnieje możliwość raportowania godzin w delegacji. Obsługiwane są różne systemy czasu pracy: podstawowy, zadaniowy, równoważny, a także zmianowy i w weekendy. W zestawieniach umieszczone są nie tylko dni i godziny w pracy, ale także nieobecności i urlopy.

RCP to nie tylko możliwość rejestracji zdarzeń przeszłych, ale i planowania przyszłych. Program do rejestracji czasu pracy daje możliwość tworzenia grafików oraz harmonogramów zgodnych z Kodeksem pracy.

W kwestii funkcjonalności systemu RCP warto także wspomnieć o tym, że może być ono zintegrowane z dowolnym system kadrowo-księgowym. W związku z tym dane są automatycznie przesyłane pomiędzy programami, co umożliwia szybkie i bezbłędne dokonanie rozliczeń.

Wycena systemu RCP

Metody rejestracji czasu pracy w systemie

System RCP oferuje szereg metod rejestracji czasu pracy, dostosowanych do różnych potrzeb firm i preferencji pracowników. Do najpopularniejszych należą:

 • zbliżeniowe karty identyfikujące zatrudnione osoby,
 • kody PIN,
 • logowanie do systemu — elastyczna opcja, umożliwiająca ręczne wprowadzanie danych lub korzystanie z funkcji automatycznego rejestrowania,
 • NFC,
 • Beacony bazujące na lokalizacji pracownika względem nadajników Bluetooth.

Warto zaznaczyć, że biometryczna rejestracja czasu pracy zgodnie z orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego nie może być wykorzystywana w polskich firmach i instytucjach publicznych.

Wybór metody zależy od specyfiki firmy, liczby pracowników, budżetu i preferencji. Więcej na ich temat przeczytasz w naszym artykule „Rejestrator czasu pracy — jaki wybrać?”.

Gdzie znajduje zastosowanie system rejestracji czasu pracy?

W związku z tym, że program do rejestracji czasu pracy jest niezwykle elastyczny i skalowalny doskonale sprawdzi się dla każdego przedsiębiorstwa, bez znaczenia jest jego wielkość. Oprogramowanie do może być przydatne w wielu branżach. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

 1. branża produkcyjna — w fabrykach i zakładach produkcyjnych, gdzie pracownicy wykonują prace fizyczne, istotne jest śledzenie czasu spędzonego na produkcji oraz wyjść pracowników, aby ocenić wydajność pracy i zoptymalizować procesy;
 2. usługi informatyczne — pracownicy bardzo często wykonują pracę zdalną, w związku z tym oprogramowanie do czasu pracy pomaga monitorować czas spędzony na projekcie i zapewnia przejrzystość dla pracodawcy lub klienta końcowego;
 3. księgowość i finanse — w branży finansowej, gdzie pracownicy są odpowiedzialni za zarządzanie danymi finansowymi i dokumentacją, rejestracja czasu pracy pracowników pozwala na lepszą kontrolę nad kosztami projektów i zatrudnionymi;
 4. opieka zdrowotna — w branży medycznej pracownicy pracują na zmianach, czasem z nielimitowanym czasem pracy; dostęp do informacji na temat czasu pracy pozwala na łatwe zliczanie godzin i zarządzanie harmonogramem personelu;
 5. sprzedaż i obsługa klienta — rejestracja czasu pracy umożliwia monitorowanie czasu poświęconego na pracę na sklepie lub zapleczu i szybkie zweryfikowanie kiedy na zmianie powinno być więcej, a kiedy mniej osób;
 6. hotelarstwo i turystyka — w branży turystycznej i hotelarskiej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany, dostęp do danych związanych z czasu pracy pozwala na śledzenie czasu pracy i zarządzanie harmonogramem pracy personelu, co pomaga zminimalizować problemy związane z brakiem osób, gdy są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 7. edukacja — w sektorze edukacyjnym nauczyciele i kadra administracyjna zazwyczaj pracują na podstawie z góry ustalonego długotrwałego harmonogramu, rejestracja czasu pracy pozwala na śledzenie go i ułatwia zarządzanie grafikami pracy;
 8. branża budowlana — w sektorze budowlanym zatrudnienie pracowników jest zwykle tymczasowe, rzetelna rejestracja jest więc niezbędna do monitorowania czasu pracy i zapewnienia, że zadania są wykonywane zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu;
 9. branża kreatywna — gdy pracownicy zajmują się projektowaniem, grafiką i innymi zadaniami związanymi z kreatywnością, rejestracja czasu pracy pomaga nie tylko w prawidłowym wyliczeniu wynagrodzenia, ale także w ocenie wydajności i zarządzaniu czasem pracy;
 10. logistyka i transport — w branży logistycznej i transportowej, gdzie pracownicy wykonują pracę na zmiany i z różnych lokalizacji, rejestracja czasu pracy pomaga w śledzeniu wykonywania obowiązków, ich rzetelności i terminowości.

Doskonale wiemy, że każda firma ma swoje indywidualne potrzeby, a program do rejestracji czasu pracy powinien być dostosowany do ich wymogów. W związku z tym z wyborem oraz zakupem oprogramowania RCP pomogą nasi wykwalifikowani specjaliści. Dzięki temu system pozwoli na usprawnienie pracy, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Wycena systemu RCP

System rejestracji czasu pracy – najważniejsze zalety

Wdrożenie odpowiedniego systemu do rejestracji czasu pracy staje się priorytetem wśród różnych branż. Z czego to wynika? Jakie jest znaczenie tego typu oprogramowania w firmie?

Przede wszystkim coraz ważniejsze jest precyzyjne monitorowanie czasu pracy pracowników, co pozwala na dokładne rozliczenie i zakwalifikowanie zarejestrowanych godzin. Dzięki systemom możliwe jest wyeliminowanie szeregu błędów związanych z ręcznym wpisywaniem godzin pracy i zapewnienie uczciwości wobec pracowników oraz pracodawcy. Brak konieczności weryfikowania rozliczeń działu księgowo-kadrowego sprawia, że cały zespół ma więcej czasu na rzetelne wykonywanie swoich kluczowych obowiązków, co przekłada się na wyniki firmy, jej zyski.

Ponadto rejestracja czasu pracy umożliwia także utrzymanie ciągłości działania firmy. Wynika to z możliwości łatwego śledzenia i zarządzania pracownikami. Dzięki dostarczaniu przez system danych istnieje możliwość rzetelnego analizowania czasu pracy. Oprogramowanie pozwala na analizę wzorców czasu pracy pracowników, identyfikowanie obszarów o niskiej efektywności oraz podejmowanie działań, które mają na celu optymalizację wydajności. Pomagają również lepiej planować i rozdzielać zasoby na podstawie rzeczywistego czasu pracy. Co ważne systemy ewidencjonowania umożliwiają precyzyjne monitorowanie nadgodzin pracowników. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie oraz zarządzanie kosztami związanymi z nimi. Warto także zaznaczyć, że oprogramowanie może pomóc w przestrzeganiu przepisów prawnych związanych z czasem pracy, takich jak maksymalna liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu, czas odpoczynku, ograniczenia dotyczące nadgodzin itp. System rejestrowania czasu pracy pomaga firmom spełnić wymogi i uniknąć konsekwencji prawnych. Nie bez znaczenia są również kwestie obsługi pracy zdalnej oraz przysługujących limitów urlopowych.

Podsumowując: system do rejestrowania i ewidencji ma kluczowe znaczenie dla monitorowania, zarządzania i optymalizacji czasu pracy w firmie. Przyczynia się do zwiększenia dokładności rozliczeń, poprawy efektywności, utrzymania zgodności z przepisami prawnymi oraz podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie, nie wolno zapominać, że właściwa kontrola dostępu do danych i narzędzi, również poprzez zabezpieczenie stref i pomieszczeń, jest istotnym aspektem utrzymania integralności i bezpieczeństwa systemu.

Wycena systemu RCP

Integracja systemu rejestracji czasu pracy RCP z ERP

System rejestracji czasu pracy RCP oferuje funkcję integracji z programami kadrowo-płacowymi i księgowymi, a także z kontrolą dostępu i portalem pracownika. Pozwala to na wymianę informacji pomiędzy tymi systemami, co zapewnia spójność danych i przyspiesza pracę różnych działów, w tym HR. Integracja może odbywać się dwukierunkowo, tzn. dane mogą być importowane z systemu ERP lub kadrowo-płacowego do rejestracji czasu pracy i odwrotnie. Zakres wymienianych danych oraz kierunki integracji są konfigurowalne i programowalne w zależności od potrzeb użytkownika.

Do najczęściej wymienianych danych należą:

 • dane o pracownikach: kartoteki, urlopy, limity urlopowe, absencje, słowniki,
 • harmonogramy i grafiki pracy,
 • informacje o obecnościach pracownika: czas pracy, nadgodziny, godziny nocne, nieobecności, odpracowania.

Zintegrowany system rejestracji czasu pracy zapewnia szereg korzyści, w tym głównie spójność danych. Wszystkie informacje o pracownikach, urlopach, obecnościach i godzinach pracy są aktualizowane w jednym miejscu, co eliminuje ryzyko błędów i ułatwia rozliczenia. Dodatkowo automatyzacja wymiany danych zwalnia pracowników HR z ręcznego wprowadzania informacji, co pozwala im skupić się na innych zadaniach.

System rejestracji czasu pracy – cechy i zalety zastosowania terminali

Terminale do rejestracji czasu pracy to urządzenia, które umożliwiają pracownikom rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także innych zdarzeń związanych z czasem pracy, takich jak wyjścia służbowe, przerwy czy delegacje.

Cechy terminali do rejestracji czasu pracy z oferty AutoID Polska:

 • Praca w różnych warunkach,
 • komunikaty głosowe w języku polskim,
 • różne metody identyfikacji,
 • różne tryby pracy,
 • połączenie sieciowe,
 • pamięć wewnętrzna,
 • zasilanie awaryjne,
 • centralne zarządzanie,
 • zdjęcia pracowników (w wybranych modelach),
 • rejestracja czasu pracy pracowników mobilnych (w wybranych modelach).

Zalety stosowania terminali do rejestracji czasu pracy są następujące:

 • dokładność — terminale zapewniają dokładną rejestrację czasu pracy, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego rejestrowania;
 • oszczędność czasu — automatyczna rejestracja czasu pracy oszczędza czas pracowników i działu kadr;
 • zwiększenie bezpieczeństwa — terminale mogą być wykorzystywane do kontroli dostępu do budynku lub pomieszczeń;
 • poprawa organizacji pracy — system rejestracji czasu pracy może pomóc w lepszej organizacji pracy i identyfikacji obszarów, w których można poprawić efektywność;
 • łatwość obsługi;
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Podsumowując, terminale do rejestracji czasu pracy to nowoczesne i wydajne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści firmom o różnej wielkości.

Często zadawane pytania

Kwestia obowiązku rejestracji czasu pracy spoczywa na pracodawcach. Trzymanie się przepisów pozwala uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, a nierzadko także prawnych. Kontroli podlega nie tylko samo ewidencjonowanie czasu pracy, ale także inne działania, jak chociażby przechowywanie związanej z tym dokumentacji. Co każdy pracodawca musi wiedzieć o systemach RCP? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak rejestrować czas pracy?
Rejestracja czasu pracy może odbywać się przy użyciu różnych metod. Tradycyjnym sposobem są papierowe dokumenty, jednak ich stosowanie jest obarczone sporym ryzykiem. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku zakładów zatrudniających dużą liczbę pracowników, dlatego coraz więcej firm z nich rezygnuje. Dobrą alternatywą są elektroniczne programy do rejestrowania czasu pracy na automatycznej identyfikacji każdego użytkownika. Systemy tego typu niezawodnie gromadzą dane dotyczące czasu pracy pracownika i eliminują zagrożenia związane z pomyłkami lub zgubieniem dokumentacji.
Jak działa system kontroli czasu pracy?
Systemy, które rejestrują czas pracy, wykorzystują automatyczną identyfikację do gromadzenia danych dotyczących aktywności użytkowników. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny identyfikator. System pozwala ustalić rzetelne informacje dotyczące pracy w dni powszednie i weekendy, pracy w godzinach nocnych, spóźnień, urlopów czy dni wolnych. Na tej podstawie pracodawca lub dział kadrowo-płacowy wylicza wynagrodzenie.
Czy rejestrowanie czasu pracy jest konieczne?
Rejestr czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Kodeksie pracy). Zgodnie z art. 149 § 1 „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”. Co istotne, przepisy nie określają sposobu, w jaki pracodawca ma prowadzić ewidencję pracy. Należy jednak pamiętać, że jeśli kontrola ewidencji wykaże ewentualne błędy i niedociągnięcia, to pracodawca ponosi za nie odpowiedzialność.
Kto nie musi rejestrować czasu pracy?
Rejestracji czasu pracy nie podlegają pracownicy, którzy są przez pracodawcę objęci zadaniowym czasem pracy. Oznacza to, że ich wynagrodzenie jest obliczane na podstawie zrealizowanych zadań, a nie godzin spędzonych na pracy. Przykładem takiej współpracy może być umowa o dzieło – wówczas strony ustalają kwotę wynagrodzenia, które wykonawca otrzyma po wykonaniu pracy, a zleceniodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy, tylko ustala termin wywiązania się z umowy. Obowiązek rejestrowania przepracowanych godzin nie dotyczy także osób, które zarządzają obiektem w imieniu właściciela oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Jaki system rejestracji czasu pracy wybrać?
Wdrażając system RCP w swojej firmie, warto wziąć pod uwagę niezawodność i wygodę rozwiązania oraz możliwość dostosowania jego funkcjonalności do potrzeb zakładu. Elektroniczne systemy oparte na automatycznej identyfikacji nie wymagają dużego zaangażowania po stronie użytkowników oraz administratora systemu – wystarczy użycie identyfikatora, aby program zarejestrował dane w systemie. Taki rejestrator czasu pracy sprawdzi się również w przypadku przedsiębiorstw dysponujących kilkoma zakładami na większym obszarze, wówczas system może być wdrożony w różnych zakładach, a zarządzanie i raportowanie, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników i oddziałów, pozostaje centralne.
Co grozi za brak rejestracji czasu pracy?
Każdy pracodawca (oprócz wyżej wymienionych przypadków) ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w swojej firmie, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. W przypadku, gdy kontrola wykaże brak wywiązywania się z tego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Oprócz kary finansowej pracodawca musi także liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Kosztowny może się okazać nie tylko brak ewidencji, ale również ewentualne błędy i nieprawidłowości w jej prowadzeniu. Kontroli podlega również dodatkowa dokumentacja w postaci np. wniosków urlopowych.
Czy elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa?
Elektroniczna rejestracja czasu pracy jest możliwa, a co więcej, jest też powszechnie stosowana w wielu przedsiębiorstwach. Elektroniczny system zmniejsza ryzyko błędów czy zaginięcia danych, a co za tym idzie, pozwala bez komplikacji przechodzić kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Program znacznie ułatwia także pracę działu kadr i płac – zgromadzone dane pozwalają szybko i sprawnie wyliczyć należne wynagrodzenie, co do którego wartości nie ma najmniejszych wątpliwości.
Czy wiesz
 • ile czasu Twoi pracownicy spędzają na papierosie?
 • jak często wychodzą wcześniej z pracy, albo się spóźniają?
 • ile czasu Twój dział kadr marnuje przepisując dane z papierowych list obecności do programu kadrowego?
 • kogo dzisiaj w Twojej firmie nie ma w pracy, a powinien być?
 • ile to wszystko kosztuje i kto finalnie za to płaci?

Poznaj możliwości
UNIS


Rejestracja Czasu Pracy
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu Rejestracji Czasu Pracy w Twojej firmie.
Czy pracownicy mają mieć możliwość samodzielnego składania wniosków urlopowych?
Metoda autoryzacji
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies