Zamknij
wyszukaj na stronie

Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Sterowania Ruchem

Zwiększenie przepustowości oraz zapewnienie wydajnych narzędzi logistycznych przy równoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na terenie zakładu - to możliwości Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Sterownia Ruchem AutoID Polska S.A.

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

Zwiększenie przepustowości oraz zapewnienie wydajnych narzędzi logistycznych przy równoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na terenie zakładu - to możliwości Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Sterownia Ruchem AutoID Polska S.A.

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies