Zamknij
wyszukaj na stronie

Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Sterowania Ruchem

Zwiększenie przepustowości oraz zapewnienie wydajnych narzędzi logistycznych przy równoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na terenie zakładu - to możliwości Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Sterownia Ruchem AutoID Polska S.A.

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

Zwiększenie przepustowości oraz zapewnienie wydajnych narzędzi logistycznych przy równoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na terenie zakładu - to możliwości Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Sterownia Ruchem AutoID Polska S.A.

System realizuje następujące funkcje:

 1. Kontrola Dostępu osób i pojazdów wjeżdżających na teren zakładu,
 2. Organizacja ruchu kołowego przez cały czas przebywania pojazdu na terenie zakładu,
 3. Wsparcie dla ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (podawanie stanów osobowych i położenia),
 4. Wsparcie dla logistyki (organizacja i kierowanie ruchem kołowym).

Kontrola dostawców/odbiorców

anteny rfidKierowca ciężarówki, który ma zaplanowany załadunek, w danym dniu podjeżdża na parking przed zakładem. Następnie udaje się do portiera, aby się zarejestrować lub zgłosić swoje przybycie za pomocą odbicia karty lub palca. System automatycznej awizacji zostaje powiadomiony o gotowości pojazdu do wjazdu na teren zakładu. System automatycznie lub ręcznie uprawnia pojazd do wjazdu i informuje kierowcę za pomocą SMS-a o możliwości wjazdu na teren zakładu. Kierowca podjeżdża do bramy (szlabanu), gdzie następuje weryfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą automatycznego systemu rozpoznawania tablic (CarID) i/lub systemu odczytującego TAG-i RFID (specjalne naklejki umieszczane na przedniej szybie ciężarówki).

System dokonuje weryfikacji uprawnień i wpuszcza ciężarówkę na teren zakładu. Może to być wjazd na wagę, gdzie ciężarówka za pomocą piktogramów zostanie automatycznie wypozycjonowana na wadze i nastąpi automatyczny pomiar wagi, która zostanie przesłana do systemu awizacji. Pojazd w trakcie poruszania się po terenie zakładu będzie automatycznie kierowany w miejsce docelowe za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazującej kierunek poruszania się na każdym ze skrzyżowań. Rozpoznawanie pojazdu odbywa się tu za pomocą TAG-ów RFID (na pojeździe) oraz czytników umieszczonych na każdym ze skrzyżowań. Ochrona w każdym momencie ma podgląd na położenie pojazdu na terenie zakładu oraz na prawidłowość jego poruszania się względem zaplanowanej trasy.

Kierowca po dotarciu do celu zgłasza się do odpowiedniej osoby, która zaznacza w systemie rozpoczęcie załadunku/wyładunku. Kiedy pojazd jest gotowy do wyjazdu, otrzymuje zezwolenie i jest automatycznie kierowany na odpowiednią bramę wyjazdową. Przed wyjazdem dokonywany jest pomiar wagi oraz kontrola załadunku przez ochronę. Ochroniarz poprzez odczyt karty lub linii papilarnych na czytniku uprawnia pojazd do opuszczenia zakładu. W momencie wyjazdu system automatycznie odczytuje informacje danych pojazdu opuszczającego teren zakładu zapisuje w systemie awizacji informacje o opuszczeniu zakładu. W przypadku osób pracujących na terenie zakładu procedura jest uproszczona. Kierowca podjeżdża pod bramę i zostaje automatycznie wpuszczony na teren zakładu. Jeśli kierowca nie ma uprawnień do automatycznego wjazdu podchodzi pracownik ochrony, który może za pomocą zdalnego terminala odczytać karty zbliżeniowe kierowcy i wszystkich innych osób w pojeździe, a następnie otwiera szlaban.

W każdej chwili informacje o liczbie osób na terenie zakładu są aktualne, a aplikacja podaje dane wszystkich osób w trybie ONLINE na potrzeby ewakuacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia kontrolę, w jakiej części zakładu znajdują się te osoby. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby wychodzące z terenu zakładu są automatycznie odczytywane za pomocą czytników zlokalizowanych przy wszystkich przejściach. Osoby przebywające na terenie zakładu mają obowiązek posiadania specjalnej karty, która zostaje odczytywana przez czytniki. Wejście piesze na teren zakładu odbywa się za pomocą przejść wyposażonych w specjalne kołowroty oracz czytniki kart lub czytniki biometrii palca. Nie jest możliwe wpuszczenie na teren zakładu wielu osób na jedną kartę, poza specjalnymi przypadkami. System Kontroli Dostępu integruje poza standardową funkcją dostępu do pomieszczeń oraz rozliczania czasu pracy również funkcje upraszczające rozliczanie stołówki czy dostępu do wydruków (czytnik do drukarek). Całość systemu może być zintegrowana z dowolnym oprogramowaniem klienta (system awizacji, system rozliczania czasu pracy, system stołówkowy itp.).

Wybrane referencje

PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z...
Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością...
Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły...

Nasi Klienci:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - ABBYY FlexiCapture, dostawa specjalistycznego skanera
 • Alstom Konstal S.A. - System Gospodarki Magazynowej oraz Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych
 • Alstom Konstal S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Alstom Konstal S.A. - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Auto-Gum Kraków - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • AXA STENMAN POLAND Sp.z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Befaszczot Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Sp-nia Inwalidów - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture
 • CTL Haldex S.A. - Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów
 • Drutex S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci oraz obiektów w Elektrowni.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie koncepcji zabezpieczenia teletechnicznego w Elektrowni.
 • Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • GE Power Controls - System rozliczania czasu pracy na zleceniach produkcyjnych
 • Getinge Group - wiodący światowy dostawca technologii dla służby zdrowia, nauki i przemysłu.– usprawnienie pracy dzięki ABBYY FineReader Corporate
 • Goodyear Dębica - System Kontroli Dostępu w oparciu o terminale biometryczne Virdi AC-6000 i Virdi AC-2100
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu (2)
 • Igloo Bochnia - Wprowadzenie technologii RFiD do procesów produkcyjnych
 • IMPEL S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Kontroli Dostępu
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Imperial Tobacco Polska S.A.- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pojazdów - radiowe bezobsługowe zarządzanie Parkingiem, szlabanami, bramkami obrotowymi oraz furtami stadionowych. Odczyt tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych.
 • INTER-CAR-II Sp. z o.o. MERCEDES - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Investgas S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Investgas S.A. - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku - Rozbudowa Systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • Konspol Holding S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Konspol Holding S.A. - System kontroli produkcji z wykorzystaniem technologii biometrycznej
 • Konspol Holding S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Konspol Holding S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię biometryczną.
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów, związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawnia pracę biurową dzięki ABBYY FineR
 • Limatherm S.A., Limanowa - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. – dostawa terminali inkasenckich.
 • Ministerstwo Gospodarki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Mostostal Warszawa S.A. - System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących terenowo.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Oknoplast S.A - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Oknoplast S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu oraz Parkingowy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Obsługa szlabanów poprzez anteny dalekiego zasięgu RFiD.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - System Rejestracji Czasu Pracy
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System jednokrotnego logowania SSO – kontrola dostępu do sieci komputerowej.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania zasobami IT oraz licencjami.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Kontroli Dostępu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych usprawnił pracę dzięki programowi ABBYY FineReader
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. - Dostawa Etykiet i materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o System Obsługi Stołówki
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. – Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • SPZOZ w Wieluniu - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Stock Polska S.A. - Obsługa szlabanów, bramek obrotowych oraz furt stadionowych przez karty zbliżeniowy.
 • Stock Polska S.A. - Sterownie furtami wysokimi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Stock Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Szpital im. Śniadeckiego Nowy Sącz - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • TVN 24 Sp. z o.o. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu" w oparciu o technologię biometryczną oraz technologię kart zbliżeniowych
 • United Nations Department of Safety and Security - system Kontroli Dostępu oparty o technologię RFiD
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Analiz Jakości Kształcenia - ABBYY FlexiCapture
 • Urząd Miasta Olsztyn - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Urząd Miejski w Oławie. Firma AutoID Polska S.A. udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader w wersji Corporate. Rozpoczęcie pracy z programem pozwoliło na uzyskanie oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z producentem oprogramowania OCR ABBYY udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader Corporate. Pozwoliło to na uzyskanie instytucji wymiernych oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Volkswagen Bank Polska S. A. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu - Rejestracji Czasu Pracy" w oparciu o technologię kart zbliżeniowych
 • Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
 • Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - wdrożenie technologi OCR bazującej na oprogramowaniu ABBYY FineReader i Flexi Capture
 • Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. Zabrze - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności