Zamknij
wyszukaj na stronie

Portal Pracownika UNIS PP

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy - integracja z programem kadrowo-płacowym lub systemem ERP

Dzięki integracji portalu pracownika z systemem ERP lub kadrowo-płacowym, pracownik może w każdej chwili sprawdzić warunki zatrudnienia, harmonogram godzin pracy, zgłosić nieobecność czy sprawdzić paski płacowe. Kadra zarządzająca ma możliwość zarządzania kalendarzem nieobecności, zatwierdzania urlopów oraz sporządzania harmonogramu szkoleń, kontroli terminu ważności szkoleń, badań i kwalifikacji pracowniczych. Dział personalny może wykorzystywać odpowiednie zestawienia i raporty oraz operować na aktualnych informacjach przesyłanych bezpośrednio do programu kadrowo-płacowego lub ERP.

Do Portalu Pracownika z systemu kadrowo-płacowego importowane: dane dotyczące pracowników, harmonogramy i limity urlopowe oraz struktura organizacyjna. W drugą stronę mogą być wysyłane wnioski urlopowe czy wnioski dotyczące odbioru nadgodzin lub dnia wolnego. Jednoczesna wymiana danych z innymi modułami Platformy UNIS umożliwia rozliczanie czasu pracy w module UNIS RCP, a następnie eksport danych do oprogramowania kadrowo-płacowego lub ERP. W tym samym czasie, w czasie rzeczywistym moduł UNIS SOE aktualizuje stany osobowe na terenie przedsiębiorstwa lub w biurowcu. Portal Pracownika może być zintegrowany z oprogramowaniem: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 - Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang i innymi systemami klasy ERP czy oprogramowaniem dla działów HR.

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy - integracja z programem kadrowo-płacowym lub systemem ERP

Dzięki integracji portalu pracownika z systemem ERP lub kadrowo-płacowym, pracownik może w każdej chwili sprawdzić warunki zatrudnienia, harmonogram godzin pracy, zgłosić nieobecność czy sprawdzić paski płacowe. Kadra zarządzająca ma możliwość zarządzania kalendarzem nieobecności, zatwierdzania urlopów oraz sporządzania harmonogramu szkoleń, kontroli terminu ważności szkoleń, badań i kwalifikacji pracowniczych. Dział personalny może wykorzystywać odpowiednie zestawienia i raporty oraz operować na aktualnych informacjach przesyłanych bezpośrednio do programu kadrowo-płacowego lub ERP.

Do Portalu Pracownika z systemu kadrowo-płacowego importowane: dane dotyczące pracowników, harmonogramy i limity urlopowe oraz struktura organizacyjna. W drugą stronę mogą być wysyłane wnioski urlopowe czy wnioski dotyczące odbioru nadgodzin lub dnia wolnego. Jednoczesna wymiana danych z innymi modułami Platformy UNIS umożliwia rozliczanie czasu pracy w module UNIS RCP, a następnie eksport danych do oprogramowania kadrowo-płacowego lub ERP. W tym samym czasie, w czasie rzeczywistym moduł UNIS SOE aktualizuje stany osobowe na terenie przedsiębiorstwa lub w biurowcu. Portal Pracownika może być zintegrowany z oprogramowaniem: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 - Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang i innymi systemami klasy ERP czy oprogramowaniem dla działów HR.

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
Wycena systemu Portal Pracownika

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
Wycena systemu Portal Pracownika

Portal pracowniczy - integracja z programem kadrowo-płacowym lub systemem ERP

Dzięki integracji portalu pracownika z systemem ERP lub kadrowo-płacowym, pracownik może w każdej chwili sprawdzić warunki zatrudnienia, harmonogram godzin pracy, zgłosić nieobecność czy sprawdzić paski płacowe. Kadra zarządzająca ma możliwość zarządzania kalendarzem nieobecności, zatwierdzania urlopów oraz sporządzania harmonogramu szkoleń, kontroli terminu ważności szkoleń, badań i kwalifikacji pracowniczych. Dział personalny może wykorzystywać odpowiednie zestawienia i raporty oraz operować na aktualnych informacjach przesyłanych bezpośrednio do programu kadrowo-płacowego lub ERP.

Do Portalu Pracownika z systemu kadrowo-płacowego importowane: dane dotyczące pracowników, harmonogramy i limity urlopowe oraz struktura organizacyjna. W drugą stronę mogą być wysyłane wnioski urlopowe czy wnioski dotyczące odbioru nadgodzin lub dnia wolnego. Jednoczesna wymiana danych z innymi modułami Platformy UNIS umożliwia rozliczanie czasu pracy w module UNIS RCP, a następnie eksport danych do oprogramowania kadrowo-płacowego lub ERP. W tym samym czasie, w czasie rzeczywistym moduł UNIS SOE aktualizuje stany osobowe na terenie przedsiębiorstwa lub w biurowcu. Portal Pracownika może być zintegrowany z oprogramowaniem: ADP Payroll, Asseco - Softlab, Awizo, Cogisoft, Comarch Altum, Comarch ERP XL, Comarch Optima, Enova, IFS, Impuls, Infor LN, Informix, InsERT nexo, Macrologic, Motława, Płatnik R2 - Reset2, P88, QAD, SAP, Simple, Streamsoft, Sygnity Quatra, Symfonia, Teta, WF-Gang i innymi systemami klasy ERP czy oprogramowaniem dla działów HR.

Czy wiesz
 • jak często pracownicy nie mają odpowiednich kwalifikacji dla danego stanowiska?
 • że odpowiedzialność za wypadek pracownika, który wynikał z jego obecności w miejscu, do którego nie miał uprawnień leży po stronie pracodawcy?
 • ile czasu trzeba poświęcić, aby zebrać wszelkie wymagane szkolenia i uprawnienia dla grupy kilkuset osób?
 • kto i kiedy powinien dostarczyć dokument uprawniający do pracy na danym stanowisku?
 • ile czasu zajmuje odnalezienie dokumentów powiązanych z danym pracownikiem i jego uprawnieniami/kompetencjami?
 • komu i kiedy kończą się badania i uprawnienia?


Wycena systemu Portal Pracownika

Poznaj możliwości portalu pracowniczego UNIS PP

 • E-Learning – możliwość projektowania i realizowania dowolnych szkoleń i ankiet
 • Planowanie szkoleń (tworzenie harmonogramów)
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników
 • Obsługa wniosków urlopowych oraz innych wniosków typu nadgodziny, delegacje
 • Wewnętrzny portal informacyjny (tablica ogłoszeń)
 • Powiadomienia e-mail/sms o terminach badań i uprawnień
 • Możliwość rejestracji czasu pracy oraz sprawdzenia grafiku
 • Możliwość integracji z Active Directory
 • Możliwość rozbudowy o pełny moduł rejestracji czasu pracy oraz integrację z HR
 • Współpraca z dowolnym Infokioskiem lub ekranem dotykowym, posiadającym przeglądarkę
 • Łatwy i przyjazny interfejs, dostępny przez przeglądarkę www


Portal Pracownika UNIS PP - panel | strona główna

Portal Pracowniczy UNIS PP - harmonogram pracy

Portal Pracownika UNIS PP - wnioski urlope do weryfikacji | akceptacji
Portal Pracowniczy UNIS PP - szkolenia pracowników | kompetencje pracownicze
Portal Pracowniczy - wnioski i nieobecności pracownika - zestawienie | tabelaPortal Pracownika UNIS PP - karta pracy

Portal Pracownika
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Portal Pracownika w Twojej firmie.
Czy pracownicy mają mieć możliwość samodzielnego składania wniosków urlopowych
Czy pracownicy mają mieć możliwość rejestracji rozpoczęcia i zakończenia pracy przez przeglądarkę internetową
Dodatkowy moduł Kompetencje Pracowników (dbanie o aktualność uprawnień, nadzór nad szkoleniami np. BHP, stanowiskowymi)
Integracja z systemem ERP / kadrowo-płacowym / innym systemem?
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies