Zamknij
wyszukaj na stronie

Portal Pracownika UNIS PP

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
[buttonform]Wycena systemu Portal Pracownika[/buttonform]

Szczególnie w większych firmach warto zadbać o sprawną komunikację między pracownikami a różnymi działami firmy, np. HR, BHP, administracją czy kadrą zarządzającą. Pomocny jest w tym portal pracownika – jest to jedno z narzędzi składających się na portal pracowniczy. Wśród korzyści płynących z jego wdrożenia jest możliwość wyeliminowania papierowych wniosków, np. o urlop. Wykorzystując zalety tego rozwiązania, Twoja firma może zrobić pierwszy lub kolejny krok w stronę cyfryzacji, a w oczach pracowników stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Zobacz, co zyskasz, inwestując w portal pracownika UNIS PP.
Wycena systemu Portal Pracownika

Portal pracowniczy – dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Portal pracowniczy to kompleksowy system umożliwiający zarządzanie sprawami pracowniczymi, w ramach którego oferujemy aplikację dla pracowników, czyli portal pracownika UNIS PP. Jak działa nasz portal pracownika? Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto pracownik może wykonać różne działania, w tym:

 • złożyć wniosek urlopowy czy o zaświadczenie,
 • zgłosić nieobecności w pracy,
 • realizować szkolenia BHP, RODO czy specjalistyczne szkolenia okresowe i uprawnienia,
 • zapoznać się z paskiem płacowym,
 • sprawdzić grafik i rejestrować czas pracy.

Portal pracownika UNIS PP bazuje na komunikacji dwustronnej. Wnioski czy wiadomości przesłane przez pracownika są odczytywane przez upoważnione do tego osoby (np. specjalistów HR) i zostaje nadany im bieg. Pracownik tą samą drogą otrzymuje też odpowiedzi na zadane pytania, co sprawia, że nie musi komunikować się z działem kadr osobiście lub telefonicznie.

W ramach portalu pracownika UNIS PP funkcjonować może też ogólnofirmowa „tablica ogłoszeń”. W ten sposób pracownicy firmy mogą być informowani o najważniejszych zmianach, nowościach czy istotnych wydarzeniach.

Możliwości portalu pracownika UNIS PP są jednak szersze, gdyż pozwala on na planowanie i zarządzanie dowolnymi typami szkoleń czy ankiet. Pracownicy są informowani o konieczności ich wykonania, a uzyskane przez nich wyniki są archiwizowane. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie testów zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Portal pracowniczy – zalety

Firmy, które zdecydowały się na portal pracowniczy i portal pracownika UNIS PP, zyskują na kilku płaszczyznach. Portal pracowniczy usprawnia procesy zarządzania pracownikami, z kolei aplikacja do komunikacji, jaką jest portal pracownika, poprawia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przedsiębiorstwach dużych lub o rozproszonej strukturze.

Udostępnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia w postaci UNIS PP podnosi komfort pracy w całej firmie. Pracownicy różnych działów mogą się ze sobą komunikować szybko, wygodnie i o dowolnej porze. Stają się też bardziej samodzielni – mogą np. wydrukować we własnym zakresie pasek płacowy. Inne zalety wykorzystania portalu pracownika to:

 • wyeliminowanie papierowych wniosków składanych przez pracowników – w skali roku oszczędności z tego tytułu mogą być liczone w tysiącach złotych,
 • uproszczenie pracy działu HR i administracji – wdrożenie UNIS PP oznacza poprawę organizacji i usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo – nie ma obawy, że wniosek złożony przez pracownika dostanie się w ręce osoby niepowołanej.

Na tym rozwiązaniu zyskuje również wizerunek pracodawcy, który jest postrzegany jako nowoczesny i bardziej atrakcyjny. Dostępność aplikacji w postaci UNIS PP może być szczególnie istotna dla pracowników, którym zależy na pracy w cyfrowym środowisku.
Wycena systemu Portal Pracownika

Czy wiesz
 • jak często pracownicy nie mają odpowiednich kwalifikacji dla danego stanowiska?
 • że odpowiedzialność za wypadek pracownika, który wynikał z jego obecności w miejscu, do którego nie miał uprawnień leży po stronie pracodawcy?
 • ile czasu trzeba poświęcić, aby zebrać wszelkie wymagane szkolenia i uprawnienia dla grupy kilkuset osób?
 • kto i kiedy powinien dostarczyć dokument uprawniający do pracy na danym stanowisku?
 • ile czasu zajmuje odnalezienie dokumentów powiązanych z danym pracownikiem i jego uprawnieniami/kompetencjami?
 • komu i kiedy kończą się badania i uprawnienia?


Wycena systemu Portal Pracownika

Poznaj możliwości portalu pracowniczego UNIS PP

 • E-Learning – możliwość projektowania i realizowania dowolnych szkoleń i ankiet
 • Planowanie szkoleń (tworzenie harmonogramów)
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników
 • Obsługa wniosków urlopowych oraz innych wniosków typu nadgodziny, delegacje
 • Wewnętrzny portal informacyjny (tablica ogłoszeń)
 • Powiadomienia e-mail/sms o terminach badań i uprawnień
 • Możliwość rejestracji czasu pracy oraz sprawdzenia grafiku
 • Możliwość integracji z Active Directory
 • Możliwość rozbudowy o pełny moduł rejestracji czasu pracy oraz integrację z HR
 • Współpraca z dowolnym Infokioskiem lub ekranem dotykowym, posiadającym przeglądarkę
 • Łatwy i przyjazny interfejs, dostępny przez przeglądarkę www


Portal Pracownika UNIS PP - panel | strona główna

Portal Pracowniczy UNIS PP - harmonogram pracy

Portal Pracownika UNIS PP - wnioski urlope do weryfikacji | akceptacji
Portal Pracowniczy UNIS PP - szkolenia pracowników | kompetencje pracownicze
Portal Pracowniczy - wnioski i nieobecności pracownika - zestawienie | tabelaPortal Pracownika UNIS PP - karta pracy

Portal Pracownika
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Portal Pracownika w Twojej firmie.
Czy pracownicy mają mieć możliwość samodzielnego składania wniosków urlopowych
Czy pracownicy mają mieć możliwość rejestracji rozpoczęcia i zakończenia pracy przez przeglądarkę internetową
Dodatkowy moduł Kompetencje Pracowników (dbanie o aktualność uprawnień, nadzór nad szkoleniami np. BHP, stanowiskowymi)
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności