Zamknij
wyszukaj na stronie

Zarządzanie Ruchem Pojazdów UNIS YMS

Yard Management System (YMS) wchodzący w skład platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne do zarządzania całością ruchu kołowego na terenie zakładu.

System umożliwia zaplanowanie i kolejkowanie transportów zgodnie z ustalonymi oknami czasowymi oraz rejestruje wszystkie wizyty. Pozwala na kontrolowanie celu, czasu i przebiegu całego procesu załadunków/wyładunków oraz koordynuje dostęp do zasobów (magazynów, parkingów, wag). W systemie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) z możliwością realizowania automatycznej obsługi preawizacji oraz szlabanów i bram. Dzięki kompleksowym informacjom zawartym w systemie, użytkownik ma możliwość w dowolnym czasie odtworzyć historię wizyty na terenie zakładu, a dzięki możliwościom raportowym, zidentyfikować wąskie gardła w procesie logistyki wewnętrznej. W połączeniu z pozostałymi elementami Platformy UNIS takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW, poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji, ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki, jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

[buttonform]Wycena sytemu YMS[/buttonform]

System Zarządzania Transportami UNIS YMS - co to jest?

UNIS YMS to rozwiązanie, z pomocą którego można zaplanować okna czasowe dla poszczególnych transportów, monitorować ich przebieg w poszczególnych magazynach i dokach, rozliczać wszelkie procesy transportowe oraz komunikować się z firmami transportowymi. System UNIS YMS dzięki dużej elastyczności i możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb danego przedsiębiorstwa, z powodzeniem sprawdzi się w firmach logistycznych czy produkcyjnych, gdzie wymagana jest optymalizacja procesów rozładunku/wyładunku ze względu na duże natężenie ruchu kołowego na terenie zakładu.

 

Zalety systemu UNIS YMS

Największą zaletą systemu jest pełna elastyczność i możliwość integracji z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi oraz modułami Platformy UNIS. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania wyłącznie z potrzebnych funkcjonalności w swojej branży. Dzięki UNIS YMS każda osoba zarządzająca systemami wie, ile dokładnie zajmuje planowanie procesów logistycznych i jakie elementy procesu logistycznego wymagają poprawy.

Planowanie okien czasowych

System UNIS YMS dzięki rozbudowanym możliwościom planowania i zarządzania oknami czasowymi dla wjazdów, poszczególnych magazynów oraz doków załadowczych, umożliwia zoptymalizowanie wszystkich procesów logistycznych wewnątrz zakładu. Odpowiednie planowanie oraz nadzorowanie tych procesów, to przede wszystkim oszczędność czasu oraz szybsza realizacja załadunków/rozładunków, a dzięki temu redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Planowanie odbywa się z każdorazową rejestracją danych pojazdu, a także z przydzielonym do danego samochodu transportowego konkretnym przewoźnikiem i kierowcą.

Rozliczenia operacji logistycznych

System UNIS YMS umożliwia zebranie wielu parametrów w zakresie procesu logistycznego - od czasów po koszty. Dane te prezentowane są w postaci tabelarycznej z możliwością filtrowania i eksportu. Na ich podstawie można generować raporty i przeprowadzać analizy w zakresie optymalizacji czasów poszczególnych operacji, oraz przekroczeń w odniesieniu do planowanych parametrów.

 

Czym jest system YMS od AutoID?

To element platformy UNIS mający za zadanie wsparcie procesów zarządzania środkami transportu oraz ruchem kołowym na terenie zakładu. Wspomaga procesy planowania i optymalizowania procesów załadunku i rozładunku pojazdów, umożliwia eliminacje zatorów na poszczególnych bramach czy magazynach. W połączeniu z pozostałymi elementami platformy takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

 

Możliwości systemu zarządzania transportem UNIS YMS

UNIS YMS to cała gama możliwości, od planowania zlecenia transportowego, przez obsługę magazynową i transportu, aż po automatyczne rozliczanie i raportowanie poszczególnych procesów. Pozwala mieć nad wszystkim  kontrolę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

[buttonform]Wycena sytemu YMS[/buttonform]

Yard Management System (YMS) wchodzący w skład platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne do zarządzania całością ruchu kołowego na terenie zakładu.

System umożliwia zaplanowanie i kolejkowanie transportów zgodnie z ustalonymi oknami czasowymi oraz rejestruje wszystkie wizyty. Pozwala na kontrolowanie celu, czasu i przebiegu całego procesu załadunków/wyładunków oraz koordynuje dostęp do zasobów (magazynów, parkingów, wag). W systemie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) z możliwością realizowania automatycznej obsługi preawizacji oraz szlabanów i bram. Dzięki kompleksowym informacjom zawartym w systemie, użytkownik ma możliwość w dowolnym czasie odtworzyć historię wizyty na terenie zakładu, a dzięki możliwościom raportowym, zidentyfikować wąskie gardła w procesie logistyki wewnętrznej. W połączeniu z pozostałymi elementami Platformy UNIS takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW, poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji, ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki, jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

[buttonform]Wycena sytemu YMS[/buttonform]

System Zarządzania Transportami UNIS YMS - co to jest?

UNIS YMS to rozwiązanie, z pomocą którego można zaplanować okna czasowe dla poszczególnych transportów, monitorować ich przebieg w poszczególnych magazynach i dokach, rozliczać wszelkie procesy transportowe oraz komunikować się z firmami transportowymi. System UNIS YMS dzięki dużej elastyczności i możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb danego przedsiębiorstwa, z powodzeniem sprawdzi się w firmach logistycznych czy produkcyjnych, gdzie wymagana jest optymalizacja procesów rozładunku/wyładunku ze względu na duże natężenie ruchu kołowego na terenie zakładu.

 

Zalety systemu UNIS YMS

Największą zaletą systemu jest pełna elastyczność i możliwość integracji z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi oraz modułami Platformy UNIS. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania wyłącznie z potrzebnych funkcjonalności w swojej branży. Dzięki UNIS YMS każda osoba zarządzająca systemami wie, ile dokładnie zajmuje planowanie procesów logistycznych i jakie elementy procesu logistycznego wymagają poprawy.

Planowanie okien czasowych

System UNIS YMS dzięki rozbudowanym możliwościom planowania i zarządzania oknami czasowymi dla wjazdów, poszczególnych magazynów oraz doków załadowczych, umożliwia zoptymalizowanie wszystkich procesów logistycznych wewnątrz zakładu. Odpowiednie planowanie oraz nadzorowanie tych procesów, to przede wszystkim oszczędność czasu oraz szybsza realizacja załadunków/rozładunków, a dzięki temu redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Planowanie odbywa się z każdorazową rejestracją danych pojazdu, a także z przydzielonym do danego samochodu transportowego konkretnym przewoźnikiem i kierowcą.

Rozliczenia operacji logistycznych

System UNIS YMS umożliwia zebranie wielu parametrów w zakresie procesu logistycznego - od czasów po koszty. Dane te prezentowane są w postaci tabelarycznej z możliwością filtrowania i eksportu. Na ich podstawie można generować raporty i przeprowadzać analizy w zakresie optymalizacji czasów poszczególnych operacji, oraz przekroczeń w odniesieniu do planowanych parametrów.

 

Czym jest system YMS od AutoID?

To element platformy UNIS mający za zadanie wsparcie procesów zarządzania środkami transportu oraz ruchem kołowym na terenie zakładu. Wspomaga procesy planowania i optymalizowania procesów załadunku i rozładunku pojazdów, umożliwia eliminacje zatorów na poszczególnych bramach czy magazynach. W połączeniu z pozostałymi elementami platformy takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

 

Możliwości systemu zarządzania transportem UNIS YMS

UNIS YMS to cała gama możliwości, od planowania zlecenia transportowego, przez obsługę magazynową i transportu, aż po automatyczne rozliczanie i raportowanie poszczególnych procesów. Pozwala mieć nad wszystkim  kontrolę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

[buttonform]Wycena sytemu YMS[/buttonform]

Yard Management System (YMS) wchodzący w skład platformy UNIS, to nowoczesne narzędzie informatyczne do zarządzania całością ruchu kołowego na terenie zakładu.

System umożliwia zaplanowanie i kolejkowanie transportów zgodnie z ustalonymi oknami czasowymi oraz rejestruje wszystkie wizyty. Pozwala na kontrolowanie celu, czasu i przebiegu całego procesu załadunków/wyładunków oraz koordynuje dostęp do zasobów (magazynów, parkingów, wag). W systemie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) z możliwością realizowania automatycznej obsługi preawizacji oraz szlabanów i bram. Dzięki kompleksowym informacjom zawartym w systemie, użytkownik ma możliwość w dowolnym czasie odtworzyć historię wizyty na terenie zakładu, a dzięki możliwościom raportowym, zidentyfikować wąskie gardła w procesie logistyki wewnętrznej. W połączeniu z pozostałymi elementami Platformy UNIS takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW, poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji, ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki, jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

Wycena sytemu YMS

System Zarządzania Transportami UNIS YMS - co to jest?

UNIS YMS to rozwiązanie, z pomocą którego można zaplanować okna czasowe dla poszczególnych transportów, monitorować ich przebieg w poszczególnych magazynach i dokach, rozliczać wszelkie procesy transportowe oraz komunikować się z firmami transportowymi. System UNIS YMS dzięki dużej elastyczności i możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb danego przedsiębiorstwa, z powodzeniem sprawdzi się w firmach logistycznych czy produkcyjnych, gdzie wymagana jest optymalizacja procesów rozładunku/wyładunku ze względu na duże natężenie ruchu kołowego na terenie zakładu.

 

Zalety systemu UNIS YMS

Największą zaletą systemu jest pełna elastyczność i możliwość integracji z dowolnym systemem ERP, innymi systemami zewnętrznymi oraz modułami Platformy UNIS. Dzięki temu każda firma będzie miała możliwość korzystania wyłącznie z potrzebnych funkcjonalności w swojej branży. Dzięki UNIS YMS każda osoba zarządzająca systemami wie, ile dokładnie zajmuje planowanie procesów logistycznych i jakie elementy procesu logistycznego wymagają poprawy.

Planowanie okien czasowych

System UNIS YMS dzięki rozbudowanym możliwościom planowania i zarządzania oknami czasowymi dla wjazdów, poszczególnych magazynów oraz doków załadowczych, umożliwia zoptymalizowanie wszystkich procesów logistycznych wewnątrz zakładu. Odpowiednie planowanie oraz nadzorowanie tych procesów, to przede wszystkim oszczędność czasu oraz szybsza realizacja załadunków/rozładunków, a dzięki temu redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Planowanie odbywa się z każdorazową rejestracją danych pojazdu, a także z przydzielonym do danego samochodu transportowego konkretnym przewoźnikiem i kierowcą.

Rozliczenia operacji logistycznych

System UNIS YMS umożliwia zebranie wielu parametrów w zakresie procesu logistycznego - od czasów po koszty. Dane te prezentowane są w postaci tabelarycznej z możliwością filtrowania i eksportu. Na ich podstawie można generować raporty i przeprowadzać analizy w zakresie optymalizacji czasów poszczególnych operacji, oraz przekroczeń w odniesieniu do planowanych parametrów.

 

Czym jest system YMS od AutoID?

To element platformy UNIS mający za zadanie wsparcie procesów zarządzania środkami transportu oraz ruchem kołowym na terenie zakładu. Wspomaga procesy planowania i optymalizowania procesów załadunku i rozładunku pojazdów, umożliwia eliminacje zatorów na poszczególnych bramach czy magazynach. W połączeniu z pozostałymi elementami platformy takimi jak UNIS WMS czy UNIS KWW poprawia i automatyzuje przepływ informacji w zakresie organizacji ułatwia i systematyzuje pracę magazynierów i pracowników logistyki jak również eliminuje błędy i ułatwia prace służbom ochrony.

 

Możliwości systemu zarządzania transportem UNIS YMS

UNIS YMS to cała gama możliwości, od planowania zlecenia transportowego, przez obsługę magazynową i transportu, aż po automatyczne rozliczanie i raportowanie poszczególnych procesów. Pozwala mieć nad wszystkim  kontrolę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Wycena sytemu YMS
Czy wiesz
 • ile czasu zajmuje planowanie procesów logistycznych?
 • jakie koszty ponosisz w związku z zatorami i opóźnieniami realizacji transportów?
 • jakie konsekwencje pociąga za sobą przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pojazdu oraz brak odpowiednich dokumentów przewozowych?
 • jakie konsekwencje może mieć brak możliwości odtworzenia historii przepływu produktów w przemyśle spożywczym?
 • ile czasu tracą kierowcy w związku z brakiem lub nieprawidłowym planowaniem okien czasowych?

Możliwości Systemu UNIS YMS

 • Planowanie zlecenia transportowego i obsługa przez spedytora
 • Fizyczna obsługa transportu – wjazd, wyjazd, podstawienie obsługa osób i gości
 • Obsługa magazynowa – wyładunek/załadunek, listy przewozowe, dokumenty WZ
 • Automatyczne przesyłanie awizacji, jak i statusów na temat ich zleceń do klientów
 • Obsługa zleceń całopojazdowych i drobnicowych
 • Integracja z dowolnym systemem ERP lub innymi systemami zewnętrznymi
 • Pełna historia wykonywanych operacji w aplikacji
 • Rozbudowane analizy i raporty w zakresie klienta, produktu, pracownika
 • Rejestracja danych pojazdu, przydział kierowców do pojazdu

Wycena sytemu YMS
 • Logistyka
 • Przemysł spożywczy
 • Dystrybucja
 • Przemysł chemiczny
 • Automotive
 • Przemysł meblarski i drzewny
 • Produkcja materiałów budowlanych

Wycena Systemu Zarządzania Transportami UNIS YMS

    System Zarządzania Transportami
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu YMS w Twojej firmie.
    Integracja z systemem ERP
Sprawdź koszt wdrożenia

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies