Aktualności > Blog

W pełni zautomatyzowany sposób rejestracji czasu pracy

2014-08-01 | Blog

Standardowy czas pracy to osiem godzin dziennie, co daje czterdzieści godzin tygodniowo. Na podstawie czasu pracy obliczana jest pensja, jaką na koncie bankowym z początkiem nowego miesiąca znajdują pracownicy. Do niedawna standardowym sposobem kontroli obecności pracowników była papierowa lista obecności. Nie był to sposób dokładny, wymagał sporego udziału pracownika i tracenia czasu na jej wypełnienie. Nowoczesne systemy kontroli dostępu pozwalają, aby rejestracja czasu pracy odbywała się w pełni automatycznie.

Rejestratory zamiast papierowej listy obecności

Papierową listę obecności zastąpiły rejestratory, kontrolery lub terminale. To do nich należy zapis czasu pracy oparty na zdarzeniach takich jak: początek, koniec i wyjście służbowe. Tak uzyskane dane gromadzone są w bazie danych dzięki czemu możliwa jest ich późniejsza analiza. Pomagają one rozliczyć czas pracy w oparciu o następujące zasady:

 • konfiguracja odpowiednich zmian pracowniczych
 • ustalanie kalendarza pracy pracownika
 • sprowadzanie danych o absencjach
 • korekta i uzupełnianie rejestracji pracowników

Możliwość analizy uzyskanych wyników

Uzyskane z rejestratorów wyniki są rzetelne i określają realny czas pracy w danym okresie. Ich analiza zgodnie z przyjętymi regułami pozwala na uzyskanie następujących raportów:

 • kart czasu pracy
 • listy obecności pracowników
 • informacji o czasie przepracowanym w miejscach powstawania kosztów (MPK)

Integracja systemu z programami ERP

System rejestracji czasu pracy pozwala na integrację z dotychczas używanymi programami ERP. Oferowany w tym przypadku system umożliwia otrzymanie takich danych jak:

 • czyste zdarzenia z rejestracji pracownika
 • dane o rejestracjach z podziałem strukturalnym firmy
 • dane z terminali rejestracji czasu pracy wybrane spośród urządzeń systemu kontroli dostępu
 • gotowe raporty obrazujące wyniki analizy zdarzeń

Nowoczesne systemy ułatwieniem dla pracownika i pracodawcy

Systemy rejestracji czasu pracy to kolejny krok dla przedsiębiorstw i pracowników ułatwiający sprawne wypełnianie swoich obowiązków. Pozwala na w pełni automatyczny proces zapisu czasu pracy, a tym samym na otrzymanie rzetelnych wyników i poddanie ich szczegółowej analizie.

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: