Zamknij
wyszukaj na stronie

ABBYY FlexiCapture 10

small 00 8

Opis rozwiązania:

ABBYY FlexiCapture 10.0 to narzędzie umożliwiające selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów: strukturalnych (test, ankiety, formularze przelewu, listy przewozowe i inne), semi-strukturalnych (np. faktury, potwierdzenia wpłat, zlecenia zakupu) czy niestrukturalnych (umowy, kontrakty czy listy).

System automatycznie rozdziela i klasyfikuje dokumenty według wcześniej ustalonych reguł. Dodatkowo w ABBYY FlexiCapture zaszyte są dwa narzędzia umożliwiające tworzenie odpowiednich szablonów do dokumentów, są to: ABBYY FormDesigner (służący do projektowania szablonów do dokumentów stałopozycyjnych) oraz ABBYY FlexiLayout Studio (pozwala na stworzenie szablonów do dokumentów zmiennopozycyjnych takich jak np. faktury).  Dzięki stosowaniu inteligentnych szablonów system wie które z danych mają być pobierane z dokumentów wprowadzanych do systemu. Następnym etapem jest eksport danych z dowolnym rozszerzeniem do systemów ERP, DMS, ECM, aplikacji zewnętrznych czy bezpośrednio do bazy danych (przez ODBC).

Dzięki dużej intuicyjności systemu i jego prostocie, użytkownicy końcowi nie potrzebują posiadać specjalistycznej wiedzy IT, a proces OCRowania przebiega w dużej mierze automatycznie. Dzięki ABBYY FlexiCapture w prosty sposób można usprawnić codzienną pracę, oszczędzić czas pracowników wprowadzających np. faktury do systemów księgowych, a także wyeliminować ryzyko popełnienia błędów przy przepisywaniu danych z dokumentów w formie papierowej.

System, w zależności od potrzeb Klienta umożliwia pracę na jednym stanowisku roboczym (wersja Standalone) bądź w środowisku rozproszonym kiedy użytkownik posiada kilka oddziałów lub lokalizacji (wersja Distributed).

Zalety i wynikające z nich korzyści:

 • Dzięki użyciu technologii ABBYY możliwe jest dokładne rozpoznawanie tekstu drukowanego (OCR), pisma odręcznego ICR (pismo blokowe – drukowane litery), pól wyboru OMR (tzw. Check-boxy), a także jedno (1D) i dwuwymiarowe (2D) kody kreskowe - OBR
 • ABBYY FlexiCapture automatycznie rozpoznaje znaki i klasyfikuje różne typy dokumentów.  Cały proces przebiega szybko i dzięki najlepszej na rynku technologii OCR – bardzo dokładnie
 • Każdy wprowadzony do systemu dokument jest rozpoznawany, bez względu na to czy są to dokumenty jednostronnicowe czy posiadające więcej niż jedną stronę
 • W ABBYY FlexiCapture stworzono opcję automatycznej walidacji danych na dokumentach. Aby usprawnić i zwiększyć dokładność rozpoznawania znaków z dokumentów, możliwe jest użycie reguł sprawdzających poprawność danych. Najczęściej spotykane przykłady to weryfikacja z zewnętrzną bazą danych, sprawdzanie poprawności sumy kontrolnej w kodach kreskowych, numerach pesel, kodach pocztowych itp. Dodatkowo możliwa jest walidacja po podpięciu odpowiednich baz słownikowych. Opcja automatycznej walidacji danych zwiększa jakość rozpoznania, a także redukuje czas potrzebny na ręczną weryfikację przez operatora
 • W systemie istnieje również możliwość łatwej i intuicyjnej weryfikacji rozpoznanych znaków. Istnieje kilka możliwość weryfikacji:
  • Weryfikacja Grupowa – najlepsza w przypadku weryfikacji podobnych pól. Przykładem mogą być check-boxy (pola wyboru), lub te same cyfry (np. same 1, 2 itp.) które są sczytywane z dużej ilości dokumentów wprowadzonych do systemu.
  • Weryfikacja Widoku Dokumentu – możliwość weryfikacji znaków bezpośrednio na dokumencie
  • Weryfikacja Kontekstowa Pola Dokumentu – weryfikacja wybranej części dokumentu (z jego podglądem) w której występują znaki rozpoznane niepewnie

W przypadku korzystania z wersji Distributed możliwe są dodatkowe funkcjonalności niedostępne w przypadku pracy na jednym stanowisku komputerowym (Standalone).

 • Dzięki wykorzystaniu stacji Processing Server system posiada skalowalną architekturę umożliwiającą automatyczne, zrównoważone rozdzielanie zadań pomiędzy stacjami przetwarzania i/lub weryfikacji
 • Funkcjonalności dedykowane dla Administratorów mogących zarządzać przetwarzaniem dokumentów to możliwość monitorowania statystyk przetwarzania. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie prawami użytkowników, konfiguracją i administrowaniem systemu dzięki czemu możliwe jest generowanie odpowiednich raportów i otrzymywanie pełnych statystyk dotyczących OCRowancyh dokumentów i pracy Operatorów
 • W wersji Distributed możliwe jest korzystanie z Webowych stacji skanowania dostępnych z poziomu przeglądarki www bez względu na miejsce w którym znajduje się pracownik
 • Możliwe jest również ustawienie systemu w taki sposób aby skanowanie i etap weryfikacji był również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Znacząco przyspiesza to pracę i umożliwia działanie z każdego miejsca w którym jest dostęp do internetu
 • W systemie istnieje możliwość wprowadzenia podwójnej weryfikacji danych (w przypadku np. dokumentów bankowych). Dane weryfikowane są niezależnie przez dwóch Operatorów co jeszcze bardziej zwiększa pewność poprawności rozpoznanych danych. Niektórzy z operatorów ze względów bezpieczeństwa mogą niemieć dostępu tylko do wybranych danych na dokumencie
 • W wersji Distributed możliwe jest również stworzenie i zarządzanie przepływem dokumentów (workflow) wprowadzanych do systemu
 • System rozpoznaje około 186 języków wraz ze słownikami
 • ABBYY FlexiCapture daje możliwość szybkiego eksportu danych bezpośrednio do MS SharePoint, w oparciu o który budowane są systemy obiegu dokumentów
 • Licencje na produkty ABBYY są wieczyste, a opłata za nie jest pobierana jednorazowo przy zakupie. Dzięki takiemu rozwiązaniu stopa zwrotu z inwestycji zazwyczaj wynosi ok. 12 – 18 miesięcy

Parametry techniczne:

Wsparcie dla urządzeń skanujących

FlexiCapture wspiera urządzenia skanujące  ze sterownikami TWAIN, ISIS oraz WIA

Formaty wejściowe

PDF

w tym PDF/A

BMP

 

PCX

 

PNG

 

JPEG

 

JPEG 2000

 

TIFF

 

DjVu

 

DCX

 

Formaty wyjściowe

FlexiCapture pozwala na eksport do:

 • Pliku
 • MS SharePoint 2003/2007/2010
 • Bezpośrednio do bazy danych poprzez ODBC
 • Do zewnętrznych aplikacji czy systemów

FlexiCapture pozwala na eksport do plików z następującymi rozszerzeniami:

 • Pliki z danymi: .XML, .TXT, .XLS, .DBF, .CSV. 
 • Pliki z obrazami: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, PCX, BMP, PNG, DCX.

Rozpoznawane języki

ABBYY FlexiCapture 10 rozpoznaje ponad 180 języków pisma maszynowego (OCR) oraz ponad 100 języków pisma odręcznego (ICR) wraz ze wsparciem słownikowym dla ponad 40 języków

Dla pól takich jak Imię, Nazwisko, Data/Czas, Waluta czy Adres FlexiCapture posiada predefiniowane reguły dostosowane do lokalnych formatów stosowanych w poszczególnych krajach.

Rozpoznawane typy kodów kreskowych

Kody kreskowe jednowymiarowe 1D:

 • Code 39
 • Check Code 39
 • Interleaved 25
 • Check Interleaved 25
 • EAN 13
 • EAN 8
 • Code 128
 • Codabar
 • Code 93
 • IATA 25
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • Matrix 2 of 5
 • Industrial 2 of 5
 • PostNet
 • Patch code (1, 2, 3, 4, T/Transfer, 6)

Kody kreskowe dwuwymiarowe 2D:  

 • PDF 417
 • Aztec
 • Datamatrix
 • QR code

Wsparcie dla maszyn wirtualnych

 • VMware workstation 6.5
 • VMware Server 2.0
 • VMware ESXi 4.0
 • VMware vSphere
 • Hyper-V

Wsparcie dla terminali

 • Microsoft Windows Server 2008
 • Citrix Presentation Server 4.5
 • Citrix XenApp 5.0

Po szczegółowe wymagania systemowe i sprzętowe dotyczące ABBYY FlexiCapture proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

small 00 8

Opis rozwiązania:

ABBYY FlexiCapture 10.0 to narzędzie umożliwiające selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów: strukturalnych (test, ankiety, formularze przelewu, listy przewozowe i inne), semi-strukturalnych (np. faktury, potwierdzenia wpłat, zlecenia zakupu) czy niestrukturalnych (umowy, kontrakty czy listy). System automatycznie rozdziela i klasyfikuje dokumenty według wcześniej ustalonych reguł. Dodatkowo w ABBYY FlexiCapture zaszyte są dwa narzędzia umożliwiające tworzenie odpowiednich szablonów do dokumentów, są to: ABBYY FormDesigner (służący do projektowania szablonów do dokumentów stałopozycyjnych) oraz ABBYY FlexiLayout Studio (pozwala na stworzenie szablonów do dokumentów zmiennopozycyjnych takich jak np. faktury).  Dzięki stosowaniu inteligentnych szablonów system wie które z danych mają być pobierane z dokumentów wprowadzanych do systemu. Następnym etapem jest eksport danych z dowolnym rozszerzeniem do systemów ERP, DMS, ECM, aplikacji zewnętrznych czy bezpośrednio do bazy danych (przez ODBC).

Dzięki dużej intuicyjności systemu i jego prostocie, użytkownicy końcowi nie potrzebują posiadać specjalistycznej wiedzy IT, a proces OCRowania przebiega w dużej mierze automatycznie. Dzięki ABBYY FlexiCapture w prosty sposób można usprawnić codzienną pracę, oszczędzić czas pracowników wprowadzających np. faktury do systemów księgowych, a także wyeliminować ryzyko popełnienia błędów przy przepisywaniu danych z dokumentów w formie papierowej.

System, w zależności od potrzeb Klienta umożliwia pracę na jednym stanowisku roboczym (wersja Standalone) bądź w środowisku rozproszonym kiedy użytkownik posiada kilka oddziałów lub lokalizacji (wersja Distributed).

Zalety i wynikające z nich korzyści:

 • Dzięki użyciu technologii ABBYY możliwe jest dokładne rozpoznawanie tekstu drukowanego (OCR), pisma odręcznego ICR (pismo blokowe – drukowane litery), pól wyboru OMR (tzw. Check-boxy), a także jedno (1D) i dwuwymiarowe (2D) kody kreskowe - OBR
 • ABBYY FlexiCapture automatycznie rozpoznaje znaki i klasyfikuje różne typy dokumentów.  Cały proces przebiega szybko i dzięki najlepszej na rynku technologii OCR – bardzo dokładnie
 • Każdy wprowadzony do systemu dokument jest rozpoznawany, bez względu na to czy są to dokumenty jednostronnicowe czy posiadające więcej niż jedną stronę
 • W ABBYY FlexiCapture stworzono opcję automatycznej walidacji danych na dokumentach. Aby usprawnić i zwiększyć dokładność rozpoznawania znaków z dokumentów, możliwe jest użycie reguł sprawdzających poprawność danych. Najczęściej spotykane przykłady to weryfikacja z zewnętrzną bazą danych, sprawdzanie poprawności sumy kontrolnej w kodach kreskowych, numerach pesel, kodach pocztowych itp. Dodatkowo możliwa jest walidacja po podpięciu odpowiednich baz słownikowych. Opcja automatycznej walidacji danych zwiększa jakość rozpoznania, a także redukuje czas potrzebny na ręczną weryfikację przez operatora
 • W systemie istnieje również możliwość łatwej i intuicyjnej weryfikacji rozpoznanych znaków. Istnieje kilka możliwość weryfikacji:
  • Weryfikacja Grupowa – najlepsza w przypadku weryfikacji podobnych pól. Przykładem mogą być check-boxy (pola wyboru), lub te same cyfry (np. same 1, 2 itp.) które są sczytywane z dużej ilości dokumentów wprowadzonych do systemu.
  • Weryfikacja Widoku Dokumentu – możliwość weryfikacji znaków bezpośrednio na dokumencie
  • Weryfikacja Kontekstowa Pola Dokumentu – weryfikacja wybranej części dokumentu (z jego podglądem) w której występują znaki rozpoznane niepewnie

W przypadku korzystania z wersji Distributed możliwe są dodatkowe funkcjonalności niedostępne w przypadku pracy na jednym stanowisku komputerowym (Standalone).

 • Dzięki wykorzystaniu stacji Processing Server system posiada skalowalną architekturę umożliwiającą automatyczne, zrównoważone rozdzielanie zadań pomiędzy stacjami przetwarzania i/lub weryfikacji
 • Funkcjonalności dedykowane dla Administratorów mogących zarządzać przetwarzaniem dokumentów to możliwość monitorowania statystyk przetwarzania. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie prawami użytkowników, konfiguracją i administrowaniem systemu dzięki czemu możliwe jest generowanie odpowiednich raportów i otrzymywanie pełnych statystyk dotyczących OCRowancyh dokumentów i pracy Operatorów
 • W wersji Distributed możliwe jest korzystanie z Webowych stacji skanowania dostępnych z poziomu przeglądarki www bez względu na miejsce w którym znajduje się pracownik
 • Możliwe jest również ustawienie systemu w taki sposób aby skanowanie i etap weryfikacji był również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Znacząco przyspiesza to pracę i umożliwia działanie z każdego miejsca w którym jest dostęp do internetu
 • W systemie istnieje możliwość wprowadzenia podwójnej weryfikacji danych (w przypadku np. dokumentów bankowych). Dane weryfikowane są niezależnie przez dwóch Operatorów co jeszcze bardziej zwiększa pewność poprawności rozpoznanych danych. Niektórzy z operatorów ze względów bezpieczeństwa mogą niemieć dostępu tylko do wybranych danych na dokumencie
 • W wersji Distributed możliwe jest również stworzenie i zarządzanie przepływem dokumentów (workflow) wprowadzanych do systemu
 • System rozpoznaje około 186 języków wraz ze słownikami
 • ABBYY FlexiCapture daje możliwość szybkiego eksportu danych bezpośrednio do MS SharePoint, w oparciu o który budowane są systemy obiegu dokumentów
 • Licencje na produkty ABBYY są wieczyste, a opłata za nie jest pobierana jednorazowo przy zakupie. Dzięki takiemu rozwiązaniu stopa zwrotu z inwestycji zazwyczaj wynosi ok. 12 – 18 miesięcy

Parametry techniczne:

Wsparcie dla urządzeń skanujących

FlexiCapture wspiera urządzenia skanujące  ze sterownikami TWAIN, ISIS oraz WIA

Formaty wejściowe

PDF

w tym PDF/A

BMP

 

PCX

 

PNG

 

JPEG

 

JPEG 2000

 

TIFF

 

DjVu

 

DCX

 

Formaty wyjściowe

FlexiCapture pozwala na eksport do:

 • Pliku
 • MS SharePoint 2003/2007/2010
 • Bezpośrednio do bazy danych poprzez ODBC
 • Do zewnętrznych aplikacji czy systemów

FlexiCapture pozwala na eksport do plików z następującymi rozszerzeniami:

 • Pliki z danymi: .XML, .TXT, .XLS, .DBF, .CSV. 
 • Pliki z obrazami: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, PCX, BMP, PNG, DCX.

Rozpoznawane języki

ABBYY FlexiCapture 10 rozpoznaje ponad 180 języków pisma maszynowego (OCR) oraz ponad 100 języków pisma odręcznego (ICR) wraz ze wsparciem słownikowym dla ponad 40 języków

Dla pól takich jak Imię, Nazwisko, Data/Czas, Waluta czy Adres FlexiCapture posiada predefiniowane reguły dostosowane do lokalnych formatów stosowanych w poszczególnych krajach.

Rozpoznawane typy kodów kreskowych

Kody kreskowe jednowymiarowe 1D:

 • Code 39
 • Check Code 39
 • Interleaved 25
 • Check Interleaved 25
 • EAN 13
 • EAN 8
 • Code 128
 • Codabar
 • Code 93
 • IATA 25
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • Matrix 2 of 5
 • Industrial 2 of 5
 • PostNet
 • Patch code (1, 2, 3, 4, T/Transfer, 6)

Kody kreskowe dwuwymiarowe 2D:  

 • PDF 417
 • Aztec
 • Datamatrix
 • QR code

Wsparcie dla maszyn wirtualnych

 • VMware workstation 6.5
 • VMware Server 2.0
 • VMware ESXi 4.0
 • VMware vSphere
 • Hyper-V

Wsparcie dla terminali

 • Microsoft Windows Server 2008
 • Citrix Presentation Server 4.5
 • Citrix XenApp 5.0

Po szczegółowe wymagania systemowe i sprzętowe dotyczące ABBYY FlexiCapture proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

small 00 8

Opis rozwiązania:

ABBYY FlexiCapture 10.0 to narzędzie umożliwiające selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów: strukturalnych (test, ankiety, formularze przelewu, listy przewozowe i inne), semi-strukturalnych (np. faktury, potwierdzenia wpłat, zlecenia zakupu) czy niestrukturalnych (umowy, kontrakty czy listy). System automatycznie rozdziela i klasyfikuje dokumenty według wcześniej ustalonych reguł. Dodatkowo w ABBYY FlexiCapture zaszyte są dwa narzędzia umożliwiające tworzenie odpowiednich szablonów do dokumentów, są to: ABBYY FormDesigner (służący do projektowania szablonów do dokumentów stałopozycyjnych) oraz ABBYY FlexiLayout Studio (pozwala na stworzenie szablonów do dokumentów zmiennopozycyjnych takich jak np. faktury).  Dzięki stosowaniu inteligentnych szablonów system wie które z danych mają być pobierane z dokumentów wprowadzanych do systemu. Następnym etapem jest eksport danych z dowolnym rozszerzeniem do systemów ERP, DMS, ECM, aplikacji zewnętrznych czy bezpośrednio do bazy danych (przez ODBC).

Dzięki dużej intuicyjności systemu i jego prostocie, użytkownicy końcowi nie potrzebują posiadać specjalistycznej wiedzy IT, a proces OCRowania przebiega w dużej mierze automatycznie. Dzięki ABBYY FlexiCapture w prosty sposób można usprawnić codzienną pracę, oszczędzić czas pracowników wprowadzających np. faktury do systemów księgowych, a także wyeliminować ryzyko popełnienia błędów przy przepisywaniu danych z dokumentów w formie papierowej.

System, w zależności od potrzeb Klienta umożliwia pracę na jednym stanowisku roboczym (wersja Standalone) bądź w środowisku rozproszonym kiedy użytkownik posiada kilka oddziałów lub lokalizacji (wersja Distributed).

Zalety i wynikające z nich korzyści:

 • Dzięki użyciu technologii ABBYY możliwe jest dokładne rozpoznawanie tekstu drukowanego (OCR), pisma odręcznego ICR (pismo blokowe – drukowane litery), pól wyboru OMR (tzw. Check-boxy), a także jedno (1D) i dwuwymiarowe (2D) kody kreskowe - OBR
 • ABBYY FlexiCapture automatycznie rozpoznaje znaki i klasyfikuje różne typy dokumentów.  Cały proces przebiega szybko i dzięki najlepszej na rynku technologii OCR – bardzo dokładnie
 • Każdy wprowadzony do systemu dokument jest rozpoznawany, bez względu na to czy są to dokumenty jednostronnicowe czy posiadające więcej niż jedną stronę
 • W ABBYY FlexiCapture stworzono opcję automatycznej walidacji danych na dokumentach. Aby usprawnić i zwiększyć dokładność rozpoznawania znaków z dokumentów, możliwe jest użycie reguł sprawdzających poprawność danych. Najczęściej spotykane przykłady to weryfikacja z zewnętrzną bazą danych, sprawdzanie poprawności sumy kontrolnej w kodach kreskowych, numerach pesel, kodach pocztowych itp. Dodatkowo możliwa jest walidacja po podpięciu odpowiednich baz słownikowych. Opcja automatycznej walidacji danych zwiększa jakość rozpoznania, a także redukuje czas potrzebny na ręczną weryfikację przez operatora
 • W systemie istnieje również możliwość łatwej i intuicyjnej weryfikacji rozpoznanych znaków. Istnieje kilka możliwość weryfikacji:
  • Weryfikacja Grupowa – najlepsza w przypadku weryfikacji podobnych pól. Przykładem mogą być check-boxy (pola wyboru), lub te same cyfry (np. same 1, 2 itp.) które są sczytywane z dużej ilości dokumentów wprowadzonych do systemu.
  • Weryfikacja Widoku Dokumentu – możliwość weryfikacji znaków bezpośrednio na dokumencie
  • Weryfikacja Kontekstowa Pola Dokumentu – weryfikacja wybranej części dokumentu (z jego podglądem) w której występują znaki rozpoznane niepewnie

W przypadku korzystania z wersji Distributed możliwe są dodatkowe funkcjonalności niedostępne w przypadku pracy na jednym stanowisku komputerowym (Standalone).

 • Dzięki wykorzystaniu stacji Processing Server system posiada skalowalną architekturę umożliwiającą automatyczne, zrównoważone rozdzielanie zadań pomiędzy stacjami przetwarzania i/lub weryfikacji
 • Funkcjonalności dedykowane dla Administratorów mogących zarządzać przetwarzaniem dokumentów to możliwość monitorowania statystyk przetwarzania. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie prawami użytkowników, konfiguracją i administrowaniem systemu dzięki czemu możliwe jest generowanie odpowiednich raportów i otrzymywanie pełnych statystyk dotyczących OCRowancyh dokumentów i pracy Operatorów
 • W wersji Distributed możliwe jest korzystanie z Webowych stacji skanowania dostępnych z poziomu przeglądarki www bez względu na miejsce w którym znajduje się pracownik
 • Możliwe jest również ustawienie systemu w taki sposób aby skanowanie i etap weryfikacji był również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Znacząco przyspiesza to pracę i umożliwia działanie z każdego miejsca w którym jest dostęp do internetu
 • W systemie istnieje możliwość wprowadzenia podwójnej weryfikacji danych (w przypadku np. dokumentów bankowych). Dane weryfikowane są niezależnie przez dwóch Operatorów co jeszcze bardziej zwiększa pewność poprawności rozpoznanych danych. Niektórzy z operatorów ze względów bezpieczeństwa mogą niemieć dostępu tylko do wybranych danych na dokumencie
 • W wersji Distributed możliwe jest również stworzenie i zarządzanie przepływem dokumentów (workflow) wprowadzanych do systemu
 • System rozpoznaje około 186 języków wraz ze słownikami
 • ABBYY FlexiCapture daje możliwość szybkiego eksportu danych bezpośrednio do MS SharePoint, w oparciu o który budowane są systemy obiegu dokumentów
 • Licencje na produkty ABBYY są wieczyste, a opłata za nie jest pobierana jednorazowo przy zakupie. Dzięki takiemu rozwiązaniu stopa zwrotu z inwestycji zazwyczaj wynosi ok. 12 – 18 miesięcy

Parametry techniczne:

Wsparcie dla urządzeń skanujących

FlexiCapture wspiera urządzenia skanujące  ze sterownikami TWAIN, ISIS oraz WIA

Formaty wejściowe

PDF

w tym PDF/A

BMP

 

PCX

 

PNG

 

JPEG

 

JPEG 2000

 

TIFF

 

DjVu

 

DCX

 

Formaty wyjściowe

FlexiCapture pozwala na eksport do:

 • Pliku
 • MS SharePoint 2003/2007/2010
 • Bezpośrednio do bazy danych poprzez ODBC
 • Do zewnętrznych aplikacji czy systemów

FlexiCapture pozwala na eksport do plików z następującymi rozszerzeniami:

 • Pliki z danymi: .XML, .TXT, .XLS, .DBF, .CSV. 
 • Pliki z obrazami: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, PCX, BMP, PNG, DCX.

Rozpoznawane języki

ABBYY FlexiCapture 10 rozpoznaje ponad 180 języków pisma maszynowego (OCR) oraz ponad 100 języków pisma odręcznego (ICR) wraz ze wsparciem słownikowym dla ponad 40 języków

Dla pól takich jak Imię, Nazwisko, Data/Czas, Waluta czy Adres FlexiCapture posiada predefiniowane reguły dostosowane do lokalnych formatów stosowanych w poszczególnych krajach.

Rozpoznawane typy kodów kreskowych

Kody kreskowe jednowymiarowe 1D:

 • Code 39
 • Check Code 39
 • Interleaved 25
 • Check Interleaved 25
 • EAN 13
 • EAN 8
 • Code 128
 • Codabar
 • Code 93
 • IATA 25
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • Matrix 2 of 5
 • Industrial 2 of 5
 • PostNet
 • Patch code (1, 2, 3, 4, T/Transfer, 6)

Kody kreskowe dwuwymiarowe 2D:  

 • PDF 417
 • Aztec
 • Datamatrix
 • QR code

Wsparcie dla maszyn wirtualnych

 • VMware workstation 6.5
 • VMware Server 2.0
 • VMware ESXi 4.0
 • VMware vSphere
 • Hyper-V

Wsparcie dla terminali

 • Microsoft Windows Server 2008
 • Citrix Presentation Server 4.5
 • Citrix XenApp 5.0

Po szczegółowe wymagania systemowe i sprzętowe dotyczące ABBYY FlexiCapture proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

Powiązane rozwiązania z naszej oferty

Automatyczna ocena wykładowców i warunków nauczania

W świetle niedawno wprowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia dotyczącego konieczności przeprowadzania wśród swoich studentów ankiet oceniających pracę dydaktyczną wykładowców, a także ankiet oceniających poziom nauczania, w chwili obecnej każda Uczelnia Wyższa zobligowana jest do przeprowadzania ankiet oceniających przynajmniej dwa razy w roku akademickim. Jak się okazuje wiarygodność danych zbieranych w formie elektronicznej jest dużo
Czytaj więcej...

System odczytywania Kart Braków - kontrola jakości

System służy do zautomatyzowania procesu odczytu kart braków, kart uruchomienia urządzenia oraz innych dokumentów wypełnianych regularnie przez pracowników głównie zakładów produkcyjnych. Zadaniem systemu jest pobranie danych z dokumentów (kart, formularzy, ankiet) , w razie potrzeby zinterpretowanie oraz przesłanie wyników do systemów ERP, DMS (możliwość integracji z większością  systemów dostępnych na rynku)  lub w postaci pliku do określonej lokalizacji. Na
Czytaj więcej...

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności