Zamknij
wyszukaj na stronie

NIL - Business Process Management

Opis rozwiązania:

NIL BPM jest rozwiązaniem informatycznym klasy Business Process Management, które umożliwia proste i wydajne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji (np. przedsiębiorstwa lub biura).

Łączy ludzi, dane i zasoby w odpowiednie procesy.

Efektywnie organizuje obieg spraw i dokumentów, zapewniając jednocześnie automatyzację wielu istotnych działań. Uczestnicy zawsze posiadają szczegółowe i aktualne dane o aktywności i statusie procesów, łatwo też mogą zmieniać i dostosowywać poszczególne działania do potrzeb organizacji.

Dzięki NIL BPM wszystko odbywa się szybko, sprawnie i efektywnie, a pracownicy mogą się w pełni skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji i obsłudze klientów.

NIL BPM jest systemem elastycznym, co oznacza, że może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dzięki temu można go z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest sprawna organizacja procesów, uporządkowany przepływ danych, efektywny obieg dokumentów, wydajna obsługa spraw.

Obszary zastosowania:

(Dotychczas nasi Klienci zastosowali NIL BPM do usprawnienia następujących procesów:)

 • Obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa wniosków interesantów i pracowników,
 • Obsługa zamówień wewnętrznych,
 • Rekrutacja i zatrudnianie pracowników,
 • Oceny okresowe dla pracowników,
 • Rejestracja, akceptacja i rozliczanie faktur przychodzących (kosztowych),
 • Wystawianie, akceptacja i rozliczanie faktur wychodzących (sprzedażowych),
 • Rozliczanie wydatków,
 • Rozliczanie delegacji,
 • Wnioski o zaliczkę,
 • Obsługa procesu przygotowania oferty,
 • Obsługa procesu przygotowania umowy,
 • Obsługa zamówienia klienta,
 • Przygotowanie do produkcji,
 • Obsługa wniosków kredytowych,
 • Obsługa wniosków ubezpieczeniowych,
 • Obsługa dokumentów przy likwidacji szkód,
 • Obsługa dokumentów przy zakładaniu i likwidacji rachunków bankowych,
 • Zamówienia sprzętu,
 • Zgłoszenia awarii,
 • Zgłoszenia serwisowe,
 • Obsługa błędów,
 • Opis, realizacja i zmiana procedur,
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu.

Korzyści z zastosowania:

 • Zapewnienie przejrzystości procesów i pełnej nad nimi kontroli,
 • Zwiększenie efektywności pracy,
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • Redukcja kosztów administracyjnych,
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej,
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Usprawnienie i optymalizacja procedur.

Produkt wykorzystuje technologie:

Baza danych
Wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych zgodnej ze standardem SQL. W tej chwili wspierane są: Oracle, MS SQL, MySQL.

Serwer NIL BPM
Część serwerowa została wykonana w technologii J2EE (Java Enterprise Edition) z wykorzystaniem komponentów EJB (Enterprise Java Beans). Serwer składa się z następujących komponentów:

NIL API – Zestaw komponentów EJB realizujących część logiki biznesowej, służący operowaniu na danych systemu, separuje bazę danych od aplikacji. Korzysta z biblioteki Hibernate do komunikacji z bazą danych.

NIL Web – Aplikacja realizująca klienta przeglądarkowego systemu NIL BPM. Wykorzystuje mechanizm kontroli sterowania Struts oraz JSP (Java Server Pages). Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

NIL Cron – Komponent sterujący pracą wtyczek. Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

Wtyczki – Wtyczki są klasami Java implementującymi odpowiedni interfejs, który pozwala zarządzać ich stanem modułowi NIL Cron. Wtyczki są wykorzystywane do automatyzacji procesów realizowanych w systemie NIL BPM.

Aplikacje klienckie MS Windows:

NIL BPM Praca - program użytkownika przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesów korzystających z systemu. Służy do bieżącej pracy ze sprawami: opracowywania, przekazywania, podglądu itp. Jest to aplikacja dostępna na 2  sposoby: jako samodzielna aplikacja, instalowana na komputerze użytkownika lub jako aplikacja webowa, dostępna przez przeglądarkę www.

NIL BPM Projektant - program do edycji procesów to narzędzie dla osób projektujących i zarządzających procesami. Umożliwia graficzne projektowanie i modelowanie procesów (ścieżek obiegu dokumentów i spraw).

NIL BPM Administrator - Program administracyjny to narzędzie służące administratorom do konfiguracji systemu, m.in. do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, szablonami spraw, formularzami, itp.

Są one wyposażone w szereg modułów integrujących:

Obsługa skanera (NIL BPM Praca) – obsługa dowolnego skanera zgodnego ze standardem TWAIN, w tym również skanery dokumentowe z automatycznymi podajnikami (ADF), OCR (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa silnika OCR, istnieje możliwość podłączenia praktycznie dowolnego silnika.

Integracja z pocztą (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa S/MAPI (Simple MAPI) pozwalająca na podgląd, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej za pośrednictwem programów pocztowych wspierających S/MAPI np. MS Outlook.

Synchronizacja użytkowników z LDAP (NIL BPM Administrator) – automat umożliwiający synchronizację użytkowników z zewnętrznym ich katalogiem dostępnym poprzez LDAP np. Active Directory serwerów MS Windows.

Prezentacja graficzna:

nil min 2 nil min 3 nil min 4 nil min 5 nil min 6

Opis rozwiązania:

NIL BPM jest rozwiązaniem informatycznym klasy Business Process Management, które umożliwia proste i wydajne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji (np. przedsiębiorstwa lub biura).

Łączy ludzi, dane i zasoby w odpowiednie procesy.

Efektywnie organizuje obieg spraw i dokumentów, zapewniając jednocześnie automatyzację wielu istotnych działań. Uczestnicy zawsze posiadają szczegółowe i aktualne dane o aktywności i statusie procesów, łatwo też mogą zmieniać i dostosowywać poszczególne działania do potrzeb organizacji.

Dzięki NIL BPM wszystko odbywa się szybko, sprawnie i efektywnie, a pracownicy mogą się w pełni skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji i obsłudze klientów.

NIL BPM jest systemem elastycznym, co oznacza, że może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dzięki temu można go z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest sprawna organizacja procesów, uporządkowany przepływ danych, efektywny obieg dokumentów, wydajna obsługa spraw.

Obszary zastosowania:

(Dotychczas nasi Klienci zastosowali NIL BPM do usprawnienia następujących procesów:)

 • Obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa wniosków interesantów i pracowników,
 • Obsługa zamówień wewnętrznych,
 • Rekrutacja i zatrudnianie pracowników,
 • Oceny okresowe dla pracowników,
 • Rejestracja, akceptacja i rozliczanie faktur przychodzących (kosztowych),
 • Wystawianie, akceptacja i rozliczanie faktur wychodzących (sprzedażowych),
 • Rozliczanie wydatków,
 • Rozliczanie delegacji,
 • Wnioski o zaliczkę,
 • Obsługa procesu przygotowania oferty,
 • Obsługa procesu przygotowania umowy,
 • Obsługa zamówienia klienta,
 • Przygotowanie do produkcji,
 • Obsługa wniosków kredytowych,
 • Obsługa wniosków ubezpieczeniowych,
 • Obsługa dokumentów przy likwidacji szkód,
 • Obsługa dokumentów przy zakładaniu i likwidacji rachunków bankowych,
 • Zamówienia sprzętu,
 • Zgłoszenia awarii,
 • Zgłoszenia serwisowe,
 • Obsługa błędów,
 • Opis, realizacja i zmiana procedur,
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu.

Korzyści z zastosowania:

 • Zapewnienie przejrzystości procesów i pełnej nad nimi kontroli,
 • Zwiększenie efektywności pracy,
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • Redukcja kosztów administracyjnych,
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej,
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Usprawnienie i optymalizacja procedur.

Produkt wykorzystuje technologie:

Baza danych
Wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych zgodnej ze standardem SQL. W tej chwili wspierane są: Oracle, MS SQL, MySQL.

Serwer NIL BPM
Część serwerowa została wykonana w technologii J2EE (Java Enterprise Edition) z wykorzystaniem komponentów EJB (Enterprise Java Beans). Serwer składa się z następujących komponentów:

NIL API – Zestaw komponentów EJB realizujących część logiki biznesowej, służący operowaniu na danych systemu, separuje bazę danych od aplikacji. Korzysta z biblioteki Hibernate do komunikacji z bazą danych.

NIL Web – Aplikacja realizująca klienta przeglądarkowego systemu NIL BPM. Wykorzystuje mechanizm kontroli sterowania Struts oraz JSP (Java Server Pages). Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

NIL Cron – Komponent sterujący pracą wtyczek. Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

Wtyczki – Wtyczki są klasami Java implementującymi odpowiedni interfejs, który pozwala zarządzać ich stanem modułowi NIL Cron. Wtyczki są wykorzystywane do automatyzacji procesów realizowanych w systemie NIL BPM.

Aplikacje klienckie MS Windows:

NIL BPM Praca - program użytkownika przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesów korzystających z systemu. Służy do bieżącej pracy ze sprawami: opracowywania, przekazywania, podglądu itp. Jest to aplikacja dostępna na 2  sposoby: jako samodzielna aplikacja, instalowana na komputerze użytkownika lub jako aplikacja webowa, dostępna przez przeglądarkę www.

NIL BPM Projektant - program do edycji procesów to narzędzie dla osób projektujących i zarządzających procesami. Umożliwia graficzne projektowanie i modelowanie procesów (ścieżek obiegu dokumentów i spraw).

NIL BPM Administrator - Program administracyjny to narzędzie służące administratorom do konfiguracji systemu, m.in. do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, szablonami spraw, formularzami, itp.

Są one wyposażone w szereg modułów integrujących:

Obsługa skanera (NIL BPM Praca) – obsługa dowolnego skanera zgodnego ze standardem TWAIN, w tym również skanery dokumentowe z automatycznymi podajnikami (ADF), OCR (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa silnika OCR, istnieje możliwość podłączenia praktycznie dowolnego silnika.

Integracja z pocztą (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa S/MAPI (Simple MAPI) pozwalająca na podgląd, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej za pośrednictwem programów pocztowych wspierających S/MAPI np. MS Outlook.

Synchronizacja użytkowników z LDAP (NIL BPM Administrator) – automat umożliwiający synchronizację użytkowników z zewnętrznym ich katalogiem dostępnym poprzez LDAP np. Active Directory serwerów MS Windows.

Prezentacja graficzna:

nil min 2 nil min 3 nil min 4 nil min 5 nil min 6

Opis rozwiązania:

NIL BPM jest rozwiązaniem informatycznym klasy Business Process Management, które umożliwia proste i wydajne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji (np. przedsiębiorstwa lub biura).

Łączy ludzi, dane i zasoby w odpowiednie procesy.

Efektywnie organizuje obieg spraw i dokumentów, zapewniając jednocześnie automatyzację wielu istotnych działań. Uczestnicy zawsze posiadają szczegółowe i aktualne dane o aktywności i statusie procesów, łatwo też mogą zmieniać i dostosowywać poszczególne działania do potrzeb organizacji.

Dzięki NIL BPM wszystko odbywa się szybko, sprawnie i efektywnie, a pracownicy mogą się w pełni skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji i obsłudze klientów.

NIL BPM jest systemem elastycznym, co oznacza, że może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dzięki temu można go z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest sprawna organizacja procesów, uporządkowany przepływ danych, efektywny obieg dokumentów, wydajna obsługa spraw.

Obszary zastosowania:

(Dotychczas nasi Klienci zastosowali NIL BPM do usprawnienia następujących procesów:)

 • Obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa wniosków interesantów i pracowników,
 • Obsługa zamówień wewnętrznych,
 • Rekrutacja i zatrudnianie pracowników,
 • Oceny okresowe dla pracowników,
 • Rejestracja, akceptacja i rozliczanie faktur przychodzących (kosztowych),
 • Wystawianie, akceptacja i rozliczanie faktur wychodzących (sprzedażowych),
 • Rozliczanie wydatków,
 • Rozliczanie delegacji,
 • Wnioski o zaliczkę,
 • Obsługa procesu przygotowania oferty,
 • Obsługa procesu przygotowania umowy,
 • Obsługa zamówienia klienta,
 • Przygotowanie do produkcji,
 • Obsługa wniosków kredytowych,
 • Obsługa wniosków ubezpieczeniowych,
 • Obsługa dokumentów przy likwidacji szkód,
 • Obsługa dokumentów przy zakładaniu i likwidacji rachunków bankowych,
 • Zamówienia sprzętu,
 • Zgłoszenia awarii,
 • Zgłoszenia serwisowe,
 • Obsługa błędów,
 • Opis, realizacja i zmiana procedur,
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu.

Korzyści z zastosowania:

 • Zapewnienie przejrzystości procesów i pełnej nad nimi kontroli,
 • Zwiększenie efektywności pracy,
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • Redukcja kosztów administracyjnych,
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej,
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Usprawnienie i optymalizacja procedur.

Produkt wykorzystuje technologie:

Baza danych
Wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych zgodnej ze standardem SQL. W tej chwili wspierane są: Oracle, MS SQL, MySQL.

Serwer NIL BPM
Część serwerowa została wykonana w technologii J2EE (Java Enterprise Edition) z wykorzystaniem komponentów EJB (Enterprise Java Beans). Serwer składa się z następujących komponentów:

NIL API – Zestaw komponentów EJB realizujących część logiki biznesowej, służący operowaniu na danych systemu, separuje bazę danych od aplikacji. Korzysta z biblioteki Hibernate do komunikacji z bazą danych.

NIL Web – Aplikacja realizująca klienta przeglądarkowego systemu NIL BPM. Wykorzystuje mechanizm kontroli sterowania Struts oraz JSP (Java Server Pages). Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

NIL Cron – Komponent sterujący pracą wtyczek. Korzysta z NIL API do operacji na danych systemu.

Wtyczki – Wtyczki są klasami Java implementującymi odpowiedni interfejs, który pozwala zarządzać ich stanem modułowi NIL Cron. Wtyczki są wykorzystywane do automatyzacji procesów realizowanych w systemie NIL BPM.

Aplikacje klienckie MS Windows:

NIL BPM Praca - program użytkownika przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesów korzystających z systemu. Służy do bieżącej pracy ze sprawami: opracowywania, przekazywania, podglądu itp. Jest to aplikacja dostępna na 2  sposoby: jako samodzielna aplikacja, instalowana na komputerze użytkownika lub jako aplikacja webowa, dostępna przez przeglądarkę www.

NIL BPM Projektant - program do edycji procesów to narzędzie dla osób projektujących i zarządzających procesami. Umożliwia graficzne projektowanie i modelowanie procesów (ścieżek obiegu dokumentów i spraw).

NIL BPM Administrator - Program administracyjny to narzędzie służące administratorom do konfiguracji systemu, m.in. do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, szablonami spraw, formularzami, itp.

Są one wyposażone w szereg modułów integrujących:

Obsługa skanera (NIL BPM Praca) – obsługa dowolnego skanera zgodnego ze standardem TWAIN, w tym również skanery dokumentowe z automatycznymi podajnikami (ADF), OCR (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa silnika OCR, istnieje możliwość podłączenia praktycznie dowolnego silnika.

Integracja z pocztą (NIL BPM Praca) – wbudowana w aplikację obsługa S/MAPI (Simple MAPI) pozwalająca na podgląd, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej za pośrednictwem programów pocztowych wspierających S/MAPI np. MS Outlook.

Synchronizacja użytkowników z LDAP (NIL BPM Administrator) – automat umożliwiający synchronizację użytkowników z zewnętrznym ich katalogiem dostępnym poprzez LDAP np. Active Directory serwerów MS Windows.

Prezentacja graficzna:

nil min 2 nil min 3 nil min 4 nil min 5 nil min 6

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności