Aktualności > Case studies / referencje

Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów w CTL Haldex S.A.

2018-04-03 | Case studies / referencje

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców.

W ramach realizowanego projektu Klient złożył zapytanie na system, który w sposób automatyczny będzie rejestrował i zliczał przejazdy pojazdów poruszających się na terenie własnego zakładu produkcyjnego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i krótkich ustaleniach zaproponowano system UNIS z modułem UNIS Park, oparty o technologię RFID dalekiego zasięgu.

Po przeprowadzeniu testów, w ramach wdrożenia zainstalowano czytniki RFID UHF oraz kontroler MCP-040, a pojazdy oznakowano tagami RFID dalekiego zasięgu, które w sposób automatyczny pozwalają rejestrować każdy przejazd pojazdu w polu odczytu czytnika. Każdy odczyt jest zapisywany w oprogramowaniu UNIS Analyzer, który pozwala na raportowanie ilości i czasu przejazdów każdego pojazdu. Po instalacji urządzeń i oprogramowania administratorzy i użytkownicy zostali przeszkoleni z obsługi.

Dzięki wdrożonemu Systemowi Klient uzyskał:

  • jeden centralnie zarządzany system z wykorzystaniem bazy danych MS SQL.
  • identyfikację pojazdów za pomocą technologii RFID dalekiego zasięgu
  • automatyczne rozliczenie czasu przejazdów pojazdów.

Po zakończeniu wdrożenia i uruchomieniu Systemu AutoID Polska S.A. świadczy klientowi wsparcie techniczne i opiekę serwisową, które gwarantują klientowi skrócone czasy reakcji serwisu i naprawy błędów oraz zawsze aktualne oprogramowanie.

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: