Zamknij
wyszukaj na stronie

Nadgodziny bez zgody pracodawcy — jak rozwiązać ten kosztowny problem związany z czasem pracy?

Wraz z dynamicznym tempem życia zawodowego, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której pracownicy podejmują decyzję o pracy w nadgodzinach bez wcześniejszej zgody pracodawcy. Choć pozornie może to wydawać się efektywnym sposobem na wywiązywanie się z obowiązków zawodowych, w rzeczywistości takie działania mogą stwarzać poważne problemy dla firm. Z jednej strony naraża ono pracowników na nadmierne obciążenie pracą i wypalenie zawodowe, z drugiej zaś generuje szereg negatywnych konsekwencji dla całej organizacji.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej problemowi nadgodzin bez zgody pracodawcy. Przeanalizujemy kiedy mamy z nimi do czynienia, jakie negatywne skutki dla instytucji przynoszą oraz przedstawimy praktyczne rozwiązania, które pomogą wyeliminować to zjawisko.

Spis treści:

 1. Kto wydaje zgodę na nadgodziny przed godzinami pracy i po nich?
 2. Co uznaje się za nadgodziny bez zgody pracodawcy?
 3. Nadgodziny bez zgody przełożonego — jak kontrolować?
 4. Dlaczego nadgodziny bez zgody pracodawcy to tak ważny problem?

Kto wydaje zgodę na nadgodziny przed godzinami pracy i po nich?

Zgodnie z prawem obowiązującymi w Polsce zgodę na nadgodziny przed godzinami pracy lub po jej zakończeniu wydaje pracodawca, a także w niektórych przypadkach uprawniony do tego dział, zazwyczaj kadrowy. Najczęściej jest wydawana ustnie, ale podwładny ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia.

W związku z tym, warto podkreślić, że pracownik nie może samowolnie decydować o pracy w godzinach nadliczbowych. Nawet jeśli wykonuje pracę po zakończeniu dnia pracy lub przed jego oficjalnym rozpoczęciem, bez polecenia pracodawcy, nie będzie ona traktowana jako nadgodziny.

Co uznaje się za nadgodziny bez zgody pracodawcy?

Zgodnie z przepisami, nadgodzinami jest praca wykonywana ponad obowiązujący pracownika normatywny czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych bez zgody pracodawcy to:

 • praca wykonywana ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy:
  • 8 godzin na dobę w systemie 5-dniowym,
  • 40 godzin tygodniowo w przeciętnym okresie rozliczeniowym;
 • praca wykonywana w dni wolne od pracy, np.:
  • niedziele i święta,
  • dni wolne za nadgodziny,
  • urlopy wypoczynkowe;
 • praca wykonywana bez wyraźnego polecenia pracodawcy — nawet jeśli pracownik dobrowolnie zgłasza się do pracy po godzinach, bez uzyskania zezwolenia od przełożonego, są to nadgodziny bez zgody.

Z czego wynikają nadgodziny bez zgody przełożonego? Do ich najczęstszych przyczyn zaliczyć można: chęć wykazania się, strach przed zwolnieniem, nadmierne obciążenie pracą, niezadowalające wynagrodzenie, a także brak kontroli ze strony pracodawcy.

Nadgodziny bez zgody przełożonego — jak kontrolować?

Kontrolowanie nadgodzin bez zgody pracodawcy wymaga zrównoważonego podejścia, które zapewnia zgodność z przepisami prawa pracy oraz szanuje prywatność pracowników. Wdrożenie odpowiednich środków kontrolnych powinno być poprzedzone jasnymi wytycznymi dotyczącymi czasu pracy i komunikacją w sprawie oczekiwań oraz konsekwencji nadgodzin bez zezwolenia przełożonego. Jedną ze skuteczniejszych metod jest prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników, uwzględniając rozpoczęcie i zakończenie działania, przerwy oraz nadgodziny. Sprzyja temu wykorzystanie systemów do rejestrowania czasu pracy, w których pracownicy muszą rejestrować swój czas pracy za pomocą elektronicznych czytników obsługujących kody PIN, karty zbliżeniowe czy aplikacje. Takie systemy umożliwiają śledzenie czasu pracy w czasie rzeczywistym i szybkie zidentyfikowanie ewentualnych nadgodzin. Aby ewidencja była efektywna, bardzo ważne jest upewnienie się, że system jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowe jest także przeprowadzanie regularnych audytów czasu pracy w celu sprawdzenia zgodności z planem pracy oraz identyfikowania nieprawidłowości, takich jak nadgodziny bez zgody pracodawcy. Po zauważeniu nadużyć ze strony pracowników w tym zakresie, należy przeprowadzić rzetelne postępowanie wyjaśniające, aby dociec, jaka była przyczyna takiego zachowania i podjąć próby jej wyeliminowania.

Nadgodziny bez zgody pracodawcy

W przypadku pracowników pracujących stacjonarnie przydatne bywają także ograniczenia w dostępie do budynku lub systemów informatycznych po godzinach pracy. Zastosowanie zabezpieczeń, które uniemożliwiają wstęp pracowników np. do biura lub korzystanie z systemów informatycznych po godzinach pracy, może zapobiec nieautoryzowanym nadgodzinom bez zgody przełożonego.

Chcąc wyeliminować nadgodziny bez zgody przełożonego, należy także pamiętać o kluczowej roli komunikacji oraz edukacji pracowników. Dobrze jest jasno poinformować pracowników o polityce firmy dotyczącej godzin nadliczbowych, w tym o konieczności uzyskania zgody przed ich wykonaniem. Można także przeprowadzić szkolenia w zakresie ewidencjonowania czasu pracy i zasad pracy w nadgodzinach, a także zagrożeń, które za sobą niesie. Warto budować atmosferę zaufania i otwartej komunikacji w firmie, aby pracownicy czuli się komfortowo, zgłaszając problemy lub wątpliwości dotyczące nadgodzin.

Dlaczego nadgodziny bez zgody pracodawcy to tak ważny problem?

Tak jak wspomniano na początku, nadgodziny bez zgody przełożonego to problem, który może generować szereg negatywnych konsekwencji dla firmy. Jednym z częściej podnoszonych przez pracodawców argumentów są dodatkowe koszty. Wynika to z faktu, że zatrudniający jest zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny w wysokości 100% lub 150% stawki godzinowej, w zależności od dnia i godzin pracy. Należy również wziąć pod uwagę koszty związane z nadgodzinami, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku z tym brak kontroli nad nadgodzinami przed godzinami pracy i po nich może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu kosztów zatrudnienia.

Nadgodziny bez wiedzy pracodawcy stanowią także naruszenie z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy, która może nałożyć na pracodawcę karę grzywny za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. W przypadku poważnych naruszeń, zatrudniający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Co ważne, pracownicy, którzy wykonują nadgodziny bez zgody, mogą dochodzić swoich praw przed sądem pracy, a pracodawca może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania za niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny lub udzielenia czasu wolnego w zamian za nadgodziny.

Z niekontrolowanych nadgodzin wynikać może także mniejsza efektywność — pracownicy zmęczeni nadmierną pracą mogą być mniej wydajni i popełniać więcej błędów, a długotrwały stres i brak odpoczynku często prowadzą do wypalenia zawodowego i absencji chorobowej. Należy podkreślić, że może to negatywnie wpływać na morale i motywację pracowników.

Warto także pamiętać, że nadgodziny bez zgody przełożonego powodują utratę wizerunku rzetelnego i odpowiedzialnego pracodawcy. Może to utrudniać rekrutację nowych pracowników i negatywnie wpływać na relacje z klientami.

Chcesz uniknąć tych problemów związanych z nadgodzinami przed godzinami pracy i po jej zakończeniu? Sprawdź 5 metod ewidencji godzin nadliczbowych czasu pracy i zapanuj nad nimi!

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies