System zarządzania produkcją UNIS MES

System zarządzania produkcją UNIS MES

System produkcyjny na miarę Twoich potrzeb

UNIS MES (Manufacturing Execution System) to nowoczesny system zarządzania produkcją skierowany do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą na bieżąco monitorować postęp prac po stronie produkcji przy uwzględnieniu zasobów ludzkich jak i posiadanego parku maszynowego.

Od dłuższego już czasu samo przekazanie informacji o zleceniu na produkcję to zbyt mało. Kluczem do sukcesu jest możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym postępu prac na danym zleceniu oraz jego bieżącą korektę na podstawie wszelkich rejestrowanych zdarzeń. Takie warunki spełnia oprogramowanie mes. Ważne jest aby na bieżąco mieć informacje jakie materiały są w użyciu, kto i na jakiej maszynie pracuje oraz jaka jest ich sumaryczna wydajność. Tylko w taki sposób będziemy mieli realny wpływ na wydajność naszych pracowników jak i całego przedsiębiorstwa.  Osoby zarządzające obszarem produkcji będą mogły na bieżąco śledzić w których miejscach występują wąskie gardła lub gdzie są wolne zasoby które można zagospodarować.

Dzięki platformie UNIS wraz z naszym systemem realizacji produkcji UNIS MES przedsiębiorstwo może efektywnie wykorzystać bieżące zasoby ludzkie i maszynowe. Od samego początku naszym głównym celem było stworzenie przyjaznego oprogramowania o niespotykanym do tej pory zakresie funkcjonalnym. Głównym celem przy projektowaniu systemu było skupienie się na bieżących problemach przedsiębiorstw oraz metodach ich rozwiazywania.

1

W ramach naszego oprogramowania mes firma otrzymuje narzędzie, które pozwala uporządkować produkcję według standardów rynkowych odnosząc się również do realiów polskich przedsiębiorstw. Efekt końcowy ma wpłynąć na zwiększenie możliwości produkcyjnych.

Z naszych obserwacji i rozmów z Klientami wynika, że w wielu przypadkach obecne rynkowe rozwiązania są zbyt skomplikowane w obsłudze zarówno od strony wdrożenia jak i późniejszego użytkowania. Wymagają dużych nakładów finansowych nieadekwatnych do uzyskanego rezultatu jakim są zarejestrowane dane. Dla nas wszystkich najważniejszym kryterium wyboru takiego rozwiązania powinna być właśnie wartość otrzymanych danych z produkcji oraz jaki efekt końcowy dzięki nim uzyskamy. Wielokrotnie firmy zapominają o tym wybierając rozwiązania, które nie jest przygotowane pod ich potrzeby. Co gorsza w wielu przypadkach takie rozwiązania posiadają liczne braki w funkcjonalności.

Nasz system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie jest w pełni skalowalne. Nie zamykamy się sztywno na standard. W ramach wdrożenia zapewniamy państwu możliwość w pełni dopasowania oprogramowania od strony modyfikacji dostosowawczych. Nasz dział programistyczny i wdrożeniowy jest zawsze do Państwa dyspozycji.

2

Nasz system zarządzania produkcją to nie tylko narzędzie do rejestrowania bieżącego postępu prac. To również narzędzie do planowania produkcji, badania wydajności poszczególnych gniazd, maszyn jak i ludzi. Dajemy możliwość budowania rozbudowanych technologii/receptur wraz z możliwością drukowania lub wysyłania bezpośrednio na terminal przewodników produkcyjnych. Taki przewodnik produkcyjny dodatkowo może być w pełni wyposażony w dowolny rodzaj kodów kreskowych. Dajemy Państwu możliwość trzymania wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w postaci ogólnie przyjętych formatu plików. Ciekawostką jest również przypinanie pod daną operację filmów instruktarzowych, które znacząco skracają proces wdrożenia nowych pracowników. Mechanizm tworzenia zleceń produkcyjnych może być w pełni automatyczny na podstawie wcześniej zaimportowanych lub dodanych ręcznie zamówień. System pozwala na budowanie kalendarzy pracy maszyn jak i ludzi przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju postojów, świąt oraz bieżącego stanu osobnego. Dzięki temu planowanie zleceń produkcyjnych oraz harmonogram zleceń  produkcyjnych żyje i dopasowuje się do bieżących możliwości produkcyjnych.

Dużym udogodnieniem jest również możliwość bieżącego śledzenia zleceń produkcyjnych oraz  realnych kosztów poniesionych na danym zleceniu w stosunku do kosztów założonych przez konstruktora lub technologa. Rejestracja czasu pracy na produkcji jest obsługiwana poprzez bezpośrednie wpięcie się w sterownik maszyny (OPC) lub deklaratywne zbieranie informacji na danym gnieździe lub stanowisku przez pracownika produkcyjnego. Nie zamykamy się sztywno na konkretne rozwiązanie a oba podane przykłady mogą doskonale ze sobą współpracować i się uzupełniać. Równie ważnym elementem systemu zarządzania produkcją jest również odpowiednie raportowanie zleceń produkcyjnych wykorzystując do tego odpowiednie mechanizmy oprogramowania mes.

10

Nie bez znaczenia jest możliwość integracji z dowolnym systemem ERP dostępnym na rynku. Dokładamy wszelkich starań aby wymiana danych między systemami odbywała się dwukierunkowo. Wykorzystujemy do tego nasze autorskie narzędzia. Całość naszego systemu do zarządzania produkcją oparta jest o nowoczesny interfejs w ramach architektury trójwarstwowej. Daje to możliwość pełnej skalowalności platformy oraz jej nieograniczone możliwości rozbudowy. Znacząco skraca etap wdrożenia oraz ogranicza możliwość powstania pomyłek czy też błędów. Wszelkie zmiany są widoczne dla każdego od razu po odświeżeniu przeglądarki.

Funkcjonalność UNIS MES

W ramach naszego systemu produkcyjnego UNIS MES Klient otrzymuje nowoczesne i w pełni skalowalne narzędzie do zarządzania produkcją. Tworząc nasze rozwiązanie skupiliśmy się na 4 najważniejszych obszarach:

 • Technicznego przygotowania produkcji
 • Planowania i uruchomienia produkcji
 • Kontroli i rejestracji prac
 • Rozliczania produkcji

Efektem tego są funkcjonalności które w pełni pozwalają na obsługę produkcji od momentu rejestracji zamówienia po zdanie wyrobu gotowego na magazyn.

Plany produkcyjneplanowanie zleceń produkcyjnych dla poszczególnych wydziałów w oparciu o zarejestrowane zamówienia od Klientów. Na podstawie zamówienia tworzone są zlecenia produkcyjne. Mogą one być tworzone automatycznie lub ręcznie (łączone, dzielone, modyfikowane) według bieżących potrzeb.

Harmonogramowanieharmonogram zleceń produkcyjnych w ramach jednego planu, który trwa w czasie do nieskończoności. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów jesteśmy w stanie poradzić sobie z bieżącymi problemami na produkcji (dostępność maszyn, pracowników i surowców). System umożliwia na bieżąco śledzenie stopnia wykorzystania zasobów i reagowanie na bieżące potrzeby klientów. Mechanizm ten działa w oparciu o wcześniej zdefiniowane kalendarze pracy maszyn oraz ludzi wraz z zaplanowanymi przestojami. Dane prezentowane są w czasie rzeczywistym dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób dokładny przewidzieć termin realizacji danego zamówienia. Planista może zawężać plan produkcyjny do konkretnego okresu i pracować tylko na tym okresie. Takie podejście daje dużą elastyczność i wysoką wydajność przy wszelkiego rodzaju przeliczeniach. Planowanie produkcji odbywa się u nas w czasie rzeczywistym.

Technologia – jest ona pisana do konkretnej ilości wyrobów gotowych w dowolnej jednostce. Możliwa jest budowa kaskadowej technologii (półfabrykaty) wykorzystywane w wielu wyrobach gotowych. Konstruktor dostaje mechanizm do planowania materiałów, ich zużycia oraz rejestru czynności wymaganych do wykonania danego zlecenia. Dzięki szeregowi dodatkowych opcji praca technologa staje się szybsza i prostsza. W ramach technologii możemy podpinać dowolną ilość dokumentacji technicznej, filmów instruktarzowych lub innych dowolnych grafik, które potem możemy wynieść na przewodniki produkcyjne czy bezpośrednio na tablety, komputery lub inne urządzenia służące do rejestracji po stronie produkcji.

Kalkulacje technologiczne – w trakcie tworzenia technologii mamy możliwość na bieżąco śledzić koszt realizacji danego zlecenia. Dzieje się to w oparciu o „Grupy zaszeregowania prac”, które mogą być różne w zależności od budowy zakładu oraz posiadanych zasobów ludzkich i maszynowych. Oprócz tego cały czas mamy podgląd do realnego kosztu materiałów użytych w procesie. System na bieżąco podaje informacje co do kosztu dla końcowego etapu.

Pracownik lub brygady – system umożliwia zdefiniowanie uprawnień do danych czynności w ramach dowolnego pracownika lub grupy w formie brygad. Daje to możliwość kontrolowania tego co kto może wykonać i zarejestrować po stronie produkcji.

Integracja z dowolnym systemem ERP – w ramach naszego systemu oferujemy Państwu możliwość integracji z dowolnym system ERP dostępnym na naszym rynku w ramach wymiany dwukierunkowej lub inne w ramach dostępnych możliwości integracji po stronie systemu Klienta.

Integracja z maszynami – dzięki wykorzystaniu sterowników PLC umożliwiamy integracje i wymianę danych między systemem a maszyną. Dzięki temu możemy znacząco zniwelować możliwość powstania pomyłek ze względu na błędnie wprowadzone dane. Każde wdrożenie traktujemy indywidualnie co do zakresu samej integracji i wymiany danych.

Zlecenia i przewodniki produkcyjne – w ramach UNIS MES dajemy naszym Klientom mechanizm do tworzenia automatycznie lub ręcznie zleceń produkcyjnych w oparciu o wcześniej zarejestrowane zamówienia. Efektem końcowym pracy technologa jest nie tylko szczegółowa technologia wykonania danego wyrobu gotowego ale również przewodnik produkcyjny. Przewodniki produkcyjne standardowo są wyposażone w mechanizm do generowania kodów kreskowych (QR, 1D, 2D) do czynności, nagłówka i materiałów. Dzięki temu śledzenie zleceń produkcyjnych jest łatwiejsze i szybsze.

Raportowanie zleceń produkcyjnych  – jest to zestaw gotowych raportów wyposażonych w szereg parametrów. Możliwa jest rejestracja czasu pracy pracownika lub brygad w odniesieniu do poszczególnych zleceń, lub całości wszystkich czynności. System umożliwia rejestrowanie przerw, awarii, postojów, przezbrojeń lub innych słownikowych przyczyn przerwania rejestracji czasu i sztuk.

Rejestracja czasu pracy na produkcji – do rejestracji produkcji jesteśmy w stanie wykorzystać dowolne środowisko i urządzenia. Wprowadzamy informacje w sposób deklaratywny lub mieszany przy wykorzystaniu informacji płynących bezpośrednio z maszyn. Jest to kluczowe do efektywnego wykorzystania budżetu. Nasz system działa w całości w oparciu o środowisko webowe (zarówno od strony operatora jak również pracownika po stronie produkcji). Dzięki elastycznemu podejściu możemy dopasować urządzenia pod warunki panujące na produkcji. Mogą to być komputery przemysłowe, tablety lub telefony komórkowe. Urządzenia te mogą być wpięte lokalnie lub zdalnie w innej lokalizacji. Całość obsługuje rozbudowane metody autoryzacji (karty zbliżeniowe, NFC, biometria, itp.).

Dane dostępne od zaraz – rejestracja czasu pracy na produkcji daje możliwość podejmowania decyzje „tu i teraz”. Nie musimy czekać na kolejną zmianę, aby zobaczyć jak kształtował się postęp prac do bieżących zleceń.

Integracja z peryferiami – nasz system umożliwia integrację z szeregiem innowacyjnych technologii jak i peryferii. Możemy w procesie produkcyjnym wykorzystywać technologią RFID, Beacon, GSM, AR, ProGlove i inne. Nie zamykamy się na jedne sztywne rozwiązanie.

Nasi Klienci:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - ABBYY FlexiCapture, dostawa specjalistycznego skanera
 • Alstom Konstal S.A. - System Gospodarki Magazynowej oraz Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych
 • Alstom Konstal S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Alstom Konstal S.A. - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Auto-Gum Kraków - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • AXA STENMAN POLAND Sp.z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Befaszczot Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Sp-nia Inwalidów - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture
 • CTL Haldex S.A. - Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów
 • Drutex S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci oraz obiektów w Elektrowni.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie koncepcji zabezpieczenia teletechnicznego w Elektrowni.
 • Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • GE Power Controls - System rozliczania czasu pracy na zleceniach produkcyjnych
 • Getinge Group - wiodący światowy dostawca technologii dla służby zdrowia, nauki i przemysłu.– usprawnienie pracy dzięki ABBYY FineReader Corporate
 • Goodyear Dębica - System Kontroli Dostępu w oparciu o terminale biometryczne Virdi 6000 i AC Virdi 2100
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
 • Igloo Bochnia - Wprowadzenie technologii RFiD do procesów produkcyjnych
 • IMPEL S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Kontroli Dostępu
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Imperial Tobacco Polska S.A.- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pojazdów - radiowe bezobsługowe zarządzanie Parkingiem, szlabanami, bramkami obrotowymi oraz furtami stadionowych. Odczyt tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych.
 • INTER-CAR-II Sp. z o.o. MERCEDES - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Investgas S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Investgas S.A. - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku - Rozbudowa Systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • Konspol Holding S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Konspol Holding S.A. - System kontroli produkcji z wykorzystaniem technologii biometrycznej
 • Konspol Holding S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Konspol Holding S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię biometryczną.
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów, związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawnia pracę biurową dzięki ABBYY FineR
 • Limatherm S.A., Limanowa - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. – dostawa terminali inkasenckich.
 • Ministerstwo Gospodarki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Mostostal Warszawa S.A. - System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących terenowo.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Oknoplast S.A - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Oknoplast S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu oraz Parkingowy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Obsługa szlabanów poprzez anteny dalekiego zasięgu RFiD.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - System Rejestracji Czasu Pracy
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System jednokrotnego logowania SSO – kontrola dostępu do sieci komputerowej.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania zasobami IT oraz licencjami.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Kontroli Dostępu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych usprawnił pracę dzięki programowi ABBYY FineReader
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. - Dostawa Etykiet i materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o System Obsługi Stołówki
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. – Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • SPZOZ w Wieluniu - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Stock Polska S.A. - Obsługa szlabanów, bramek obrotowych oraz furt stadionowych przez karty zbliżeniowy.
 • Stock Polska S.A. - Sterownie furtami wysokimi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Stock Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Szpital im. Śniadeckiego Nowy Sącz - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • TVN 24 Sp. z o.o. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu" w oparciu o technologię biometryczną oraz technologię kart zbliżeniowych
 • United Nations Department of Safety and Security - system Kontroli Dostępu oparty o technologię RFiD
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Analiz Jakości Kształcenia - ABBYY FlexiCapture
 • Urząd Miasta Olsztyn - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Urząd Miejski w Oławie. Firma AutoID Polska S.A. udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader w wersji Corporate. Rozpoczęcie pracy z programem pozwoliło na uzyskanie oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z producentem oprogramowania OCR ABBYY udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader Corporate. Pozwoliło to na uzyskanie instytucji wymiernych oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Volkswagen Bank Polska S. A. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu - Rejestracji Czasu Pracy" w oparciu o technologię kart zbliżeniowych
 • Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
 • Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - wdrożenie technologi OCR bazującej na oprogramowaniu ABBYY FineReader i Flexi Capture
 • Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. Zabrze - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: