Zamknij
wyszukaj na stronie

R&D

W trosce o dalszy rozwój - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Od 2009 roku współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólnie ze środowiskiem akademickim realizujemy różnorakie projekty badawczo - rozwojowy dotyczące automatycznej identyfikacji za pomocą strumieni wideo. Stanowi to naturalne rozszerzenie automatycznej identyfikacji opartej o statyczny obraz.

W przedsięwzięciu uczestniczą nasi najbardziej doświadczeni pracownicy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu, mający na swoim koncie sukcesy w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Zespół ten stworzył unikalne w skali światowej rozwiązanie w zakresie identyfikacji obiektów ze strumieni wideo. Dysponujemy też technologią pozwalającą na "uzupełnianie" obrazu otrzymywanego z jednej kamery przez obraz otrzymywany z pozostałych kamer.

Niezależnie od powyższego prowadzimy też prace badawczo rozwojowe (za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu podmiotu AutoID Factory Sp. z o.o.) w zakresie czytników zbliżeniowych (RF/ID), kontrolerów, komputerów przemysłowych. W oparciu o najnowocześniejszą technologię tworzymy rozwiązania w nowatorski sposób integrujące w jednym systemie technologie biometryczne, zbliżeniowe umożliwiając realizację nawet najbardziej złożonych wdrożeń. Co więcej nasza kadra inżynierska jest w stanie budować urządzenia dostosowane do specyfiki konkretnego klienta.

W ramach pracy Ośrodka badawczo-Rozwojowego i współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim zrealizowaliśmy następujące projekty:

Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo

Wartość projektu: 2 181 654,70 PLN
Udział Unii Europejskiej:  941 251,63 PLN
Okres realizacji: 03.2009- 01.2011

Efektem realizacji projektu jest  innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwość i elastyczność działania do tej pory nie osiągalnych dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. Produkt oparty o tę technologię jest dostępny w naszym sklepie internetowym pod nazwa CARID (tutaj link do nowoczesnych technologii - do pudełka z softem) rozwiązanie jest również sprzedawane w wersji dedykowanej.

Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest jedną z form technologii, która nie tylko rozpoznaje, ale wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. W przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych, egzekwowania naruszenia przepisów drogowych tablice rejestracyjne są idealnym rozwiązaniem do identyfikacji płatnika. W innych dziedzinach życia tablica rejestracyjna jest elementem który najpewniej pozwoli zidentyfikować pojazd i przypisać go do właściwej osoby.

Więcej informacji o technologii i CARID znajduje się tutaj.

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Wartość projektu: 1 786 348,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 134 000,00 PLN
Okres realizacji: 07.2010- 07.2012

Dzięki opracowaniu innowacyjnych technologii analizy obrazu możliwe było stworzenie systemu Traffic Analyzer, który analizuje strumień video przesyłany z kamer monitoringu miejskiego lub kamer dedykowanych do obserwacji ruchu samochodowego w trybie live. Materiał wideo przesyłany do aplikacji rejestrowany jest z kilku kamer które obserwują analizowane pasy drogowe z kilku perspektyw.

Oprogramowanie Traffic Analyzer, dzięki opracowanym algorytmom synchronizacji kamer, zlicza obiekty na podstawie analizy określonego obszaru z kilku punktów/perspektyw, umożliwia to dostrzeżenie i rozróżnienie pojazdów, których zliczenie byłoby niewykonalne wykorzystując do tego celu jedną kamerę.

Algorytmy analizują i porównują obraz z kilku źródeł i zaznaczają obiekty widziane przez np. obydwie kamery w tym samym czasie oraz obiekty, które zostały zauważone tylko przez jedną z kamer.

Dzięki tej funkcjonalności algorytmy nie rejestrują podwójnie obiektów, lecz jedynie faktyczną zliczoną ilość pojazdów niezależnie od ilości kamer/strumieni video obserwujących określony obszar. Niweluje to błąd pomiarowy do pomijalnych wartości i pozwala na prześledzenie całej trasy przemieszczania się określonego pojazdu.

System Traffic Analyzer znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest automatyczne przeprowadzanie analizy natężenia ruchu pojazdów, w takich miejscach jak parkingi, drogi wewnętrzne/osiedlowe ale przede wszystkim na drogach krajowych czy autostradach.

Ze względu na łatwość konfiguracji i elastyczność zastosowania Traffic Analyzer idealnie sprawdza się jako narzędzie analityczne działające na podstawie strumienia video dostarczanego przez istniejący system monitoringu jak również na podstawie archiwalnego materiału video zapisanego za pomocą kamer mobilnych umieszczanych w okolicy analizowanego pasa drogowego.

Traffic Analyzer umożliwia analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach generując raporty online o poziomach obciążenia ruchem samochodowym określonych kierunków. Raporty generowane online mogą służyć jako dane wejściowe do dynamicznego sterowania sygnalizacją świetlną co zdecydowanie wpłynie na upłynnienie ruchu na polskich drogach. 

Dynamicznie rosnąca liczba samochodów na polskich drogach wymusza na zarządcach używanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. Powstały Traffic Analyzer jest systemem bardzo dokładnym i równocześnie tanim i prostym w instalacji.

Dzięki takim rozwiązaniom wkrótce każde skrzyżowanie będzie wyposażone w system inteligentnego zarządzania sygnalizacja  świetlną oraz analizą natężenia ruchu, dzięki czemu  zarządcy dróg będą mogli na bieżąco dokonywać wszelkich modernizacji w obrębie dróg i skrzyżowań a kierowcy będą cieszyć się znacznie krótszym czasem przejazdu przez zatłoczone miasta.

Więcej informacji o technologii - zapraszamy na stronę  www.traffic-analyzer.pl

Oprogramowanie wersji pudełkowej dostępne jest w naszym sklepie Nowoczesne Technologie - http://nowoczesnetechnologie.pl/traffic-analyzer-automatyczna-analiza-natezenia-ruchu-drogowego.html

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków NCBR w ramach krajowego programu sektorowego INNOMED pod tytułem:

Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania

Wartość projektu: 9 163 640,36 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 634 315,05  PLN
Okres realizacji: 07.2014-12.2017

Informacja o projekcie znajduje się tutaj.

Logo PARP, UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

W trosce o dalszy rozwój - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Od 2009 roku współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólnie ze środowiskiem akademickim realizujemy różnorakie projekty badawczo - rozwojowy dotyczące automatycznej identyfikacji za pomocą strumieni wideo. Stanowi to naturalne rozszerzenie automatycznej identyfikacji opartej o statyczny obraz.

W przedsięwzięciu uczestniczą nasi najbardziej doświadczeni pracownicy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu, mający na swoim koncie sukcesy w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Zespół ten stworzył unikalne w skali światowej rozwiązanie w zakresie identyfikacji obiektów ze strumieni wideo. Dysponujemy też technologią pozwalającą na "uzupełnianie" obrazu otrzymywanego z jednej kamery przez obraz otrzymywany z pozostałych kamer.

Niezależnie od powyższego prowadzimy też prace badawczo rozwojowe (za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu podmiotu AutoID Factory Sp. z o.o.) w zakresie czytników zbliżeniowych (RF/ID), kontrolerów, komputerów przemysłowych. W oparciu o najnowocześniejszą technologię tworzymy rozwiązania w nowatorski sposób integrujące w jednym systemie technologie biometryczne, zbliżeniowe umożliwiając realizację nawet najbardziej złożonych wdrożeń. Co więcej nasza kadra inżynierska jest w stanie budować urządzenia dostosowane do specyfiki konkretnego klienta.

W ramach pracy Ośrodka badawczo-Rozwojowego i współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim zrealizowaliśmy następujące projekty:

Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo

Wartość projektu: 2 181 654,70 PLN
Udział Unii Europejskiej:  941 251,63 PLN
Okres realizacji: 03.2009- 01.2011

Efektem realizacji projektu jest  innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwość i elastyczność działania do tej pory nie osiągalnych dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. Produkt oparty o tę technologię jest dostępny w naszym sklepie internetowym pod nazwa CARID (tutaj link do nowoczesnych technologii - do pudełka z softem) rozwiązanie jest również sprzedawane w wersji dedykowanej.

Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest jedną z form technologii, która nie tylko rozpoznaje, ale wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. W przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych, egzekwowania naruszenia przepisów drogowych tablice rejestracyjne są idealnym rozwiązaniem do identyfikacji płatnika. W innych dziedzinach życia tablica rejestracyjna jest elementem który najpewniej pozwoli zidentyfikować pojazd i przypisać go do właściwej osoby.

Więcej informacji o technologii i CARID znajduje się tutaj.

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Wartość projektu: 1 786 348,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 134 000,00 PLN
Okres realizacji: 07.2010- 07.2012

Dzięki opracowaniu innowacyjnych technologii analizy obrazu możliwe było stworzenie systemu Traffic Analyzer, który analizuje strumień video przesyłany z kamer monitoringu miejskiego lub kamer dedykowanych do obserwacji ruchu samochodowego w trybie live. Materiał wideo przesyłany do aplikacji rejestrowany jest z kilku kamer które obserwują analizowane pasy drogowe z kilku perspektyw.

Oprogramowanie Traffic Analyzer, dzięki opracowanym algorytmom synchronizacji kamer, zlicza obiekty na podstawie analizy określonego obszaru z kilku punktów/perspektyw, umożliwia to dostrzeżenie i rozróżnienie pojazdów, których zliczenie byłoby niewykonalne wykorzystując do tego celu jedną kamerę.

Algorytmy analizują i porównują obraz z kilku źródeł i zaznaczają obiekty widziane przez np. obydwie kamery w tym samym czasie oraz obiekty, które zostały zauważone tylko przez jedną z kamer.

Dzięki tej funkcjonalności algorytmy nie rejestrują podwójnie obiektów, lecz jedynie faktyczną zliczoną ilość pojazdów niezależnie od ilości kamer/strumieni video obserwujących określony obszar. Niweluje to błąd pomiarowy do pomijalnych wartości i pozwala na prześledzenie całej trasy przemieszczania się określonego pojazdu.

System Traffic Analyzer znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest automatyczne przeprowadzanie analizy natężenia ruchu pojazdów, w takich miejscach jak parkingi, drogi wewnętrzne/osiedlowe ale przede wszystkim na drogach krajowych czy autostradach.

Ze względu na łatwość konfiguracji i elastyczność zastosowania Traffic Analyzer idealnie sprawdza się jako narzędzie analityczne działające na podstawie strumienia video dostarczanego przez istniejący system monitoringu jak również na podstawie archiwalnego materiału video zapisanego za pomocą kamer mobilnych umieszczanych w okolicy analizowanego pasa drogowego.

Traffic Analyzer umożliwia analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach generując raporty online o poziomach obciążenia ruchem samochodowym określonych kierunków. Raporty generowane online mogą służyć jako dane wejściowe do dynamicznego sterowania sygnalizacją świetlną co zdecydowanie wpłynie na upłynnienie ruchu na polskich drogach. 

Dynamicznie rosnąca liczba samochodów na polskich drogach wymusza na zarządcach używanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. Powstały Traffic Analyzer jest systemem bardzo dokładnym i równocześnie tanim i prostym w instalacji.

Dzięki takim rozwiązaniom wkrótce każde skrzyżowanie będzie wyposażone w system inteligentnego zarządzania sygnalizacja  świetlną oraz analizą natężenia ruchu, dzięki czemu  zarządcy dróg będą mogli na bieżąco dokonywać wszelkich modernizacji w obrębie dróg i skrzyżowań a kierowcy będą cieszyć się znacznie krótszym czasem przejazdu przez zatłoczone miasta.

Więcej informacji o technologii - zapraszamy na stronę  www.traffic-analyzer.pl

Oprogramowanie wersji pudełkowej dostępne jest w naszym sklepie Nowoczesne Technologie - http://nowoczesnetechnologie.pl/traffic-analyzer-automatyczna-analiza-natezenia-ruchu-drogowego.html

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków NCBR w ramach krajowego programu sektorowego INNOMED pod tytułem:

Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania

Wartość projektu: 9 163 640,36 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 634 315,05  PLN
Okres realizacji: 07.2014-12.2017

Informacja o projekcie znajduje się tutaj.

Logo PARP, UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

W trosce o dalszy rozwój - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Od 2009 roku współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólnie ze środowiskiem akademickim realizujemy różnorakie projekty badawczo - rozwojowy dotyczące automatycznej identyfikacji za pomocą strumieni wideo. Stanowi to naturalne rozszerzenie automatycznej identyfikacji opartej o statyczny obraz.

W przedsięwzięciu uczestniczą nasi najbardziej doświadczeni pracownicy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu, mający na swoim koncie sukcesy w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Zespół ten stworzył unikalne w skali światowej rozwiązanie w zakresie identyfikacji obiektów ze strumieni wideo. Dysponujemy też technologią pozwalającą na "uzupełnianie" obrazu otrzymywanego z jednej kamery przez obraz otrzymywany z pozostałych kamer.

Niezależnie od powyższego prowadzimy też prace badawczo rozwojowe (za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu podmiotu AutoID Factory Sp. z o.o.) w zakresie czytników zbliżeniowych (RF/ID), kontrolerów, komputerów przemysłowych. W oparciu o najnowocześniejszą technologię tworzymy rozwiązania w nowatorski sposób integrujące w jednym systemie technologie biometryczne, zbliżeniowe umożliwiając realizację nawet najbardziej złożonych wdrożeń. Co więcej nasza kadra inżynierska jest w stanie budować urządzenia dostosowane do specyfiki konkretnego klienta.

W ramach pracy Ośrodka badawczo-Rozwojowego i współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim zrealizowaliśmy następujące projekty:

Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo

Wartość projektu: 2 181 654,70 PLN
Udział Unii Europejskiej:  941 251,63 PLN
Okres realizacji: 03.2009- 01.2011

Efektem realizacji projektu jest  innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwość i elastyczność działania do tej pory nie osiągalnych dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. Produkt oparty o tę technologię jest dostępny w naszym sklepie internetowym pod nazwa CARID (tutaj link do nowoczesnych technologii - do pudełka z softem) rozwiązanie jest również sprzedawane w wersji dedykowanej.

Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest jedną z form technologii, która nie tylko rozpoznaje, ale wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. W przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych, egzekwowania naruszenia przepisów drogowych tablice rejestracyjne są idealnym rozwiązaniem do identyfikacji płatnika. W innych dziedzinach życia tablica rejestracyjna jest elementem który najpewniej pozwoli zidentyfikować pojazd i przypisać go do właściwej osoby.

Więcej informacji o technologii i CARID znajduje się tutaj.

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Wartość projektu: 1 786 348,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 134 000,00 PLN
Okres realizacji: 07.2010- 07.2012

Dzięki opracowaniu innowacyjnych technologii analizy obrazu możliwe było stworzenie systemu Traffic Analyzer, który analizuje strumień video przesyłany z kamer monitoringu miejskiego lub kamer dedykowanych do obserwacji ruchu samochodowego w trybie live. Materiał wideo przesyłany do aplikacji rejestrowany jest z kilku kamer które obserwują analizowane pasy drogowe z kilku perspektyw.

Oprogramowanie Traffic Analyzer, dzięki opracowanym algorytmom synchronizacji kamer, zlicza obiekty na podstawie analizy określonego obszaru z kilku punktów/perspektyw, umożliwia to dostrzeżenie i rozróżnienie pojazdów, których zliczenie byłoby niewykonalne wykorzystując do tego celu jedną kamerę.

Algorytmy analizują i porównują obraz z kilku źródeł i zaznaczają obiekty widziane przez np. obydwie kamery w tym samym czasie oraz obiekty, które zostały zauważone tylko przez jedną z kamer.

Dzięki tej funkcjonalności algorytmy nie rejestrują podwójnie obiektów, lecz jedynie faktyczną zliczoną ilość pojazdów niezależnie od ilości kamer/strumieni video obserwujących określony obszar. Niweluje to błąd pomiarowy do pomijalnych wartości i pozwala na prześledzenie całej trasy przemieszczania się określonego pojazdu.

System Traffic Analyzer znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest automatyczne przeprowadzanie analizy natężenia ruchu pojazdów, w takich miejscach jak parkingi, drogi wewnętrzne/osiedlowe ale przede wszystkim na drogach krajowych czy autostradach.

Ze względu na łatwość konfiguracji i elastyczność zastosowania Traffic Analyzer idealnie sprawdza się jako narzędzie analityczne działające na podstawie strumienia video dostarczanego przez istniejący system monitoringu jak również na podstawie archiwalnego materiału video zapisanego za pomocą kamer mobilnych umieszczanych w okolicy analizowanego pasa drogowego.

Traffic Analyzer umożliwia analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach generując raporty online o poziomach obciążenia ruchem samochodowym określonych kierunków. Raporty generowane online mogą służyć jako dane wejściowe do dynamicznego sterowania sygnalizacją świetlną co zdecydowanie wpłynie na upłynnienie ruchu na polskich drogach. 

Dynamicznie rosnąca liczba samochodów na polskich drogach wymusza na zarządcach używanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. Powstały Traffic Analyzer jest systemem bardzo dokładnym i równocześnie tanim i prostym w instalacji.

Dzięki takim rozwiązaniom wkrótce każde skrzyżowanie będzie wyposażone w system inteligentnego zarządzania sygnalizacja  świetlną oraz analizą natężenia ruchu, dzięki czemu  zarządcy dróg będą mogli na bieżąco dokonywać wszelkich modernizacji w obrębie dróg i skrzyżowań a kierowcy będą cieszyć się znacznie krótszym czasem przejazdu przez zatłoczone miasta.

Więcej informacji o technologii - zapraszamy na stronę  www.traffic-analyzer.pl

Oprogramowanie wersji pudełkowej dostępne jest w naszym sklepie Nowoczesne Technologie - http://nowoczesnetechnologie.pl/traffic-analyzer-automatyczna-analiza-natezenia-ruchu-drogowego.html

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków NCBR w ramach krajowego programu sektorowego INNOMED pod tytułem:

Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania

Wartość projektu: 9 163 640,36 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 634 315,05  PLN
Okres realizacji: 07.2014-12.2017

Informacja o projekcie znajduje się tutaj.

Logo PARP, UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies