Zamknij
wyszukaj na stronie

Kody kreskowe

[mes]510,451[/mes]

Na czym polega technologia?

Kod kreskowy nazywany również kodem paskowym jest to  graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu. Kod kreskowy pozwala na szybkie i praktycznie bezbłędne rozpoznawanie zawartegi w nich ciągu tekstowego (w szczególności ciągu cyfr).

Opis technologii

Rozpoznawanie ciągu liter i cyfr można wykonać również przy pomocy technologii OCR. Litery i znaki to dość skomplikowane graficzne konstrukcje. Paski czy kropki w kodzie kreskowym są znacznie prostsze. Kody kreskowe wymyślono po to, by osiągnąć zdecydowanie większe szybkości odczytu niż przy rozpoznawaniu tekstu i by samo rozpoznawanie było praktycznie bezbłędne.
Aktualnie istnieje około 250 różnych typów kodów kreskowych.
Podstawowy podział kodów kreskowych to podział na „wymiarowość” kodu. Istnieją kody:

 • jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek) - niezwykle popularne a obecne na praktycznie każdym produkcie w każdym sklepie;
 • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą, przy czym każda taka pojedyncza linia kodu wygląda jak zwykły kod jednowymiarowy;
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia (kropki, małe prostokaty lub kwadraty) - tu klasycznym przykładem jest niezwykle popularny kod QR. Praktycznie w każdym nowoczesnym telefonie komórkowym znajduje się aplikacja rozpoznające ten charakterystyczny kod. Ciekawą cechą wielu kodów dwuwymiarowych jest redundancja danych - kod taki może być poprawnie odczytany nawet wtedy gdy jest poważnie uskodzony
 • kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
 • kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.

Początkowo do odczytu kodów kreskowych używano specjalnie zmodyfikowanych piór świetlnych, które musiały być przesuwane tuż nad kodem prostopadle do pasków, co okazywało się niewygodne. Obecnie do odczytu używa się czytników (zwanych także skanerami (nie można tego mylić ze skanerami do skanowania dokumentów)) różnorodnej konstrukcji, umożliwiających odczyt z pewnej odległości różnorakich kodów, które można, ze względu na technologię wykonania, generalnie podzielić na:

 • laserowe (większy zasięg odczytu),
 • diodowe CCD (większa odporność, większa szybkość odczytu),
 • oparte na kamerach video (wizyjne)

Dodatkowo, wśród skanerów laserowych wyróżnia się skanery jednoliniowe oraz wieloliniowe. Skanery wieloliniowe - popularne w kasach dużych supermarketów - mają dodatkowe promienie ułożone równolegle lub w kształt pięciokąta albo gwiazdy. Umożliwia to jeszcze większą niezależność od położenia odczytywanego kodu względem okna skanera.

Wraz ze wzrostem precyzji (gęstości) kodu oraz jego stopnia skomplikowania (np. kody matrycowe względem liniowych), wzrastają wymagania stawiane skanerom do jego poprawnego odczytu.
Obecnie do odczytów kodów kreskowych, w tym również dwuwymiarowych wystarczy telefon komórkowy wyposażony w kamerę i odpowiednie oprogramowanie.

Zalety technologii:

 • praktyczna bezbłędność odczytu
 • gigantyczna szybkość odczytu
 • dużą pojemność zapisanych danych (kody dwuwymiarowe i wyższe)
 • Ich używanie jest jedną z tańszych metod znakowania, bo wymaga tylko naniesienia właściwego kodu na obiekt który ma być w niego wyposażony (nadruk etykieta).
 • Odczytanie kodu za pomocą odpowiedniego czytnika zajmuję tylko ułamek sekundy, a konstrukcja kodu uniemożliwia powstanie błędów w trakcie odczytu.

Jakie branże korzystają z tej technologii:

 • Logistyka (znakowanie produktów, listów przewozowych)
 • Magazyny
 • Usługi (znakowanie dokumentacji)
 • Produkcja (znakowanie produktów, linie automatyczne)

Przykładowe zastosowania:

 • Inwentaryzacja środków trwałych
 • Znakowanie dokumentów
 • Znakowanie produktów
 • Znakowanie paczek/listów przewozowych
 • Zapisywanie prostych informacji (np. kody QR publikowane w prasie w linkami do stron WWW)
[mes]510,451[/mes]

Na czym polega technologia?

Kod kreskowy nazywany również kodem paskowym jest to  graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu. Kod kreskowy pozwala na szybkie i praktycznie bezbłędne rozpoznawanie zawartegi w nich ciągu tekstowego (w szczególności ciągu cyfr).

Opis technologii

Rozpoznawanie ciągu liter i cyfr można wykonać również przy pomocy technologii OCR. Litery i znaki to dość skomplikowane graficzne konstrukcje. Paski czy kropki w kodzie kreskowym są znacznie prostsze. Kody kreskowe wymyślono po to, by osiągnąć zdecydowanie większe szybkości odczytu niż przy rozpoznawaniu tekstu i by samo rozpoznawanie było praktycznie bezbłędne.
Aktualnie istnieje około 250 różnych typów kodów kreskowych.
Podstawowy podział kodów kreskowych to podział na „wymiarowość” kodu. Istnieją kody:

 • jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek) - niezwykle popularne a obecne na praktycznie każdym produkcie w każdym sklepie;
 • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą, przy czym każda taka pojedyncza linia kodu wygląda jak zwykły kod jednowymiarowy;
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia (kropki, małe prostokaty lub kwadraty) - tu klasycznym przykładem jest niezwykle popularny kod QR. Praktycznie w każdym nowoczesnym telefonie komórkowym znajduje się aplikacja rozpoznające ten charakterystyczny kod. Ciekawą cechą wielu kodów dwuwymiarowych jest redundancja danych - kod taki może być poprawnie odczytany nawet wtedy gdy jest poważnie uskodzony
 • kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
 • kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.

Początkowo do odczytu kodów kreskowych używano specjalnie zmodyfikowanych piór świetlnych, które musiały być przesuwane tuż nad kodem prostopadle do pasków, co okazywało się niewygodne. Obecnie do odczytu używa się czytników (zwanych także skanerami (nie można tego mylić ze skanerami do skanowania dokumentów)) różnorodnej konstrukcji, umożliwiających odczyt z pewnej odległości różnorakich kodów, które można, ze względu na technologię wykonania, generalnie podzielić na:

 • laserowe (większy zasięg odczytu),
 • diodowe CCD (większa odporność, większa szybkość odczytu),
 • oparte na kamerach video (wizyjne)

Dodatkowo, wśród skanerów laserowych wyróżnia się skanery jednoliniowe oraz wieloliniowe. Skanery wieloliniowe - popularne w kasach dużych supermarketów - mają dodatkowe promienie ułożone równolegle lub w kształt pięciokąta albo gwiazdy. Umożliwia to jeszcze większą niezależność od położenia odczytywanego kodu względem okna skanera.

Wraz ze wzrostem precyzji (gęstości) kodu oraz jego stopnia skomplikowania (np. kody matrycowe względem liniowych), wzrastają wymagania stawiane skanerom do jego poprawnego odczytu.
Obecnie do odczytów kodów kreskowych, w tym również dwuwymiarowych wystarczy telefon komórkowy wyposażony w kamerę i odpowiednie oprogramowanie.

Zalety technologii:

 • praktyczna bezbłędność odczytu
 • gigantyczna szybkość odczytu
 • dużą pojemność zapisanych danych (kody dwuwymiarowe i wyższe)
 • Ich używanie jest jedną z tańszych metod znakowania, bo wymaga tylko naniesienia właściwego kodu na obiekt który ma być w niego wyposażony (nadruk etykieta).
 • Odczytanie kodu za pomocą odpowiedniego czytnika zajmuję tylko ułamek sekundy, a konstrukcja kodu uniemożliwia powstanie błędów w trakcie odczytu.

Jakie branże korzystają z tej technologii:

 • Logistyka (znakowanie produktów, listów przewozowych)
 • Magazyny
 • Usługi (znakowanie dokumentacji)
 • Produkcja (znakowanie produktów, linie automatyczne)

Przykładowe zastosowania:

 • Inwentaryzacja środków trwałych
 • Znakowanie dokumentów
 • Znakowanie produktów
 • Znakowanie paczek/listów przewozowych
 • Zapisywanie prostych informacji (np. kody QR publikowane w prasie w linkami do stron WWW)

Na czym polega technologia?

Kod kreskowy nazywany również kodem paskowym jest to  graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu. Kod kreskowy pozwala na szybkie i praktycznie bezbłędne rozpoznawanie zawartegi w nich ciągu tekstowego (w szczególności ciągu cyfr).

Opis technologii

Rozpoznawanie ciągu liter i cyfr można wykonać również przy pomocy technologii OCR. Litery i znaki to dość skomplikowane graficzne konstrukcje. Paski czy kropki w kodzie kreskowym są znacznie prostsze. Kody kreskowe wymyślono po to, by osiągnąć zdecydowanie większe szybkości odczytu niż przy rozpoznawaniu tekstu i by samo rozpoznawanie było praktycznie bezbłędne.
Aktualnie istnieje około 250 różnych typów kodów kreskowych.
Podstawowy podział kodów kreskowych to podział na „wymiarowość” kodu. Istnieją kody:

 • jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek) - niezwykle popularne a obecne na praktycznie każdym produkcie w każdym sklepie;
 • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą, przy czym każda taka pojedyncza linia kodu wygląda jak zwykły kod jednowymiarowy;
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia (kropki, małe prostokaty lub kwadraty) - tu klasycznym przykładem jest niezwykle popularny kod QR. Praktycznie w każdym nowoczesnym telefonie komórkowym znajduje się aplikacja rozpoznające ten charakterystyczny kod. Ciekawą cechą wielu kodów dwuwymiarowych jest redundancja danych - kod taki może być poprawnie odczytany nawet wtedy gdy jest poważnie uskodzony
 • kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
 • kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.

Początkowo do odczytu kodów kreskowych używano specjalnie zmodyfikowanych piór świetlnych, które musiały być przesuwane tuż nad kodem prostopadle do pasków, co okazywało się niewygodne. Obecnie do odczytu używa się czytników (zwanych także skanerami (nie można tego mylić ze skanerami do skanowania dokumentów)) różnorodnej konstrukcji, umożliwiających odczyt z pewnej odległości różnorakich kodów, które można, ze względu na technologię wykonania, generalnie podzielić na:

 • laserowe (większy zasięg odczytu),
 • diodowe CCD (większa odporność, większa szybkość odczytu),
 • oparte na kamerach video (wizyjne)

Dodatkowo, wśród skanerów laserowych wyróżnia się skanery jednoliniowe oraz wieloliniowe. Skanery wieloliniowe - popularne w kasach dużych supermarketów - mają dodatkowe promienie ułożone równolegle lub w kształt pięciokąta albo gwiazdy. Umożliwia to jeszcze większą niezależność od położenia odczytywanego kodu względem okna skanera.

Wraz ze wzrostem precyzji (gęstości) kodu oraz jego stopnia skomplikowania (np. kody matrycowe względem liniowych), wzrastają wymagania stawiane skanerom do jego poprawnego odczytu.
Obecnie do odczytów kodów kreskowych, w tym również dwuwymiarowych wystarczy telefon komórkowy wyposażony w kamerę i odpowiednie oprogramowanie.

Zalety technologii:

 • praktyczna bezbłędność odczytu
 • gigantyczna szybkość odczytu
 • dużą pojemność zapisanych danych (kody dwuwymiarowe i wyższe)
 • Ich używanie jest jedną z tańszych metod znakowania, bo wymaga tylko naniesienia właściwego kodu na obiekt który ma być w niego wyposażony (nadruk etykieta).
 • Odczytanie kodu za pomocą odpowiedniego czytnika zajmuję tylko ułamek sekundy, a konstrukcja kodu uniemożliwia powstanie błędów w trakcie odczytu.

Jakie branże korzystają z tej technologii:

 • Logistyka (znakowanie produktów, listów przewozowych)
 • Magazyny
 • Usługi (znakowanie dokumentacji)
 • Produkcja (znakowanie produktów, linie automatyczne)

Przykładowe zastosowania:

 • Inwentaryzacja środków trwałych
 • Znakowanie dokumentów
 • Znakowanie produktów
 • Znakowanie paczek/listów przewozowych
 • Zapisywanie prostych informacji (np. kody QR publikowane w prasie w linkami do stron WWW)

Powiązane rozwiązania z naszej oferty

Znakowanie towarów - etykiety

Etykiety - wygodny i skuteczny sposób identyfikacji produktów. W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment produktów, systemy znakowania oparte o najnowocześniejsze technologie indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta. Nasi specjaliści są w stanie doradzić Państwu czego i w jaki sposób należy użyć, gwarantując kompleksową obsługę przed i po sprzedażową. Oczywiście dostarczamy też wszelkie niezbędne i właściwie dobrane urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz
Czytaj więcej...

NIL - Business Process Management

Opis rozwiązania: NIL BPM jest rozwiązaniem informatycznym klasy Business Process Management, które umożliwia proste i wydajne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji (np. przedsiębiorstwa lub biura). Łączy ludzi, dane i zasoby w odpowiednie procesy. Efektywnie organizuje obieg spraw i dokumentów, zapewniając jednocześnie automatyzację wielu istotnych działań. Uczestnicy zawsze posiadają szczegółowe i aktualne dane o aktywności i statusie procesów, łatwo też mogą
Czytaj więcej...

System magazynowy UNIS WMS - informatyczny system zarządzania magazynem, automatyzacja magazynów

AutoID Polska S.A. przedstawia autorski system klasy WMS (Warehouse Management System) System magazynowy UNIS WMS – co to jest? System UNIS WMS jako globalny system zarządzania magazynem, ma zastosowanie w logistyce, obsłudze magazynów wysokiego składowania. Nadzoruje procesy i zadania magazynowe od chwili przyjęcia towaru (jednostki logistycznej, surowca, produktu), poprzez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do 
Czytaj więcej...

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies