Zamknij
wyszukaj na stronie

Analiza strumienia video

[mes]510,451[/mes]

Analiza strumienia video

Na czym polega technologia?

Analiza strumienia wideo polega na interpretowaniu strumienia wideo w całości - z pełnym uwzględnieniem obserwowanego ruchu. Każdy strumień wideo składa się z sekwencji następujących po sobie statycznych obrazów - „zdjęć”. Można więc np. film rozpatrywać jako sekwencję wielu zdjęć, ale z oczywistych powodów jest to uproszczenie. Rozpoznawanie strumienia wideo to rozpoznawanie obiektów/zdarzeń z samego filmu (=strumienia wideo) a nie z pojedynczego zdjęcia (stop klatki).

Opis technologii

Zdecydowana większość systemów rozpoznawania obrazu pracuje na statycznych obrazach - zdjęciach - ukazujących zamrożony w danym czasie obiekt. Jasne jest, że ze zdjęcia kolorowego da się wyciągnąć więcej informacji niż ze zdjęcia czarno-białego. Jasne jest, że z obrazu o wyższej rozdzielczości można uzyskać więcej danych niż z obrazu o niższej rozdzielczości. Dzieje się tak, gdyż dysponujemy większą liczbą danych na wejściu. Podobnie jest z rozpoznawaniem strumienia wideo. Korzystniej jest rozpoznawać cały strumień danych-analizując zawarty w nim ruch, niż dokonywać rozpoznawania obiektu na podstawie pojedynczej stopklatki,

Opracowana przez nas Ośrodek Badawczo-Rozwojowy technologia pozwala na analizę zawartości strumienia wideo w całości - bez patrzenia na jego zawartość jako na sekwencję stop-klatek.
System analizy wideo oparty o tę technologię potrafi wykryć ruch w zdefiniowanym, monitorowanym obszarze, jak również na podstawie analizy tego ruchu określić czy poruszający się obiekt to np. człowiek, czy samochód. Analiza umożliwia wykrycie pozostawionych obiektów, lub zniknięcie innych.

Elementem tej technologii jest też zaawansowany mechanizm koordynacji obrazów z wielu kamer. W efekcie - jeśli dany obiekt porusza się w przestrzeni monitorowanej przez wiele kamer - to jest on identyfikowany na wszystkich kamerach jako jeden i ten sam obiekt. W klasycznym przypadku (dwie kamery mają pewien wspólny obszar obserwacji, ale spora część ich obserwacji to obszary rozłączne) - obiekt wchodzi w zasięg widzenia jednej kamery i jest rozpoznawany, a jego identyfikator jest podtrzymywany do momentu opuszczenia zasięgu widzenia drugiej kamery (mimo, iz już od dawna nie jest w zasięgu kamery pierwszej). W efekcie - kiedy kamer jest wiele - "przekazują" one sobie obserwowane obiekty.

Oczywiście technologie takie można rozbudowywać czego efektem są posiadane przez nas rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czy tez do wspomagania monitoringu.

Zalety technologii:

 • Możliwość śledzenia i identyfikacji pojazdów za pomocą istniejącej infrastruktury monitoringu wizyjnego
 • Odciążenie pracowników stacji monitoringu wizyjnego, którzy po kilku godzinach pracy znacznie tracą swoją koncentrację na wyświetlanym obrazie
 • Możliwość poddawania nadzorowi znacznie większej powierzchni przy zatrudnieniu tej samej liczby osób, lub wręcz przy redukcji zatrudniania stacji monitoringu
 • Możliwość nadzoru nad znacznie większą liczbą kamer przez tę samą grupę osób
 • Automatyzacja wjazdów na parkingi/ obszary i dopuszczanie tylko wybranych pojazdów na podstawie ich numerów rejestracyjnych
 • Możliwość informowania operatora systemu monitoringu wizyjnego kto pozostawił dany obiekt w danej strefie i kiedy to nastąpiło

Przykładowe zastosowania:

 • Zarządcy dróg publicznych (strefy płatnego parkowania,pasy dla autobusów)
 • Lotniska,
 • Ochrona obiektów,
 • Parkingi

Przykładowe zastosowania, wdrożenia:

 • Starowanie szlabanami wjazdowymi
 • Monitoring wjazdu pojazdów uprawnionych do stref ograniczonego ruchu
 • Kontrola strefy płatnego parkowania
 • Kontrola pasów dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
 • Monitoring miejski
 • Wykrywanie pozostawionego bagażu
[mes]510,451[/mes]

Analiza strumienia video

Na czym polega technologia?

Analiza strumienia wideo polega na interpretowaniu strumienia wideo w całości - z pełnym uwzględnieniem obserwowanego ruchu. Każdy strumień wideo składa się z sekwencji następujących po sobie statycznych obrazów - „zdjęć”. Można więc np. film rozpatrywać jako sekwencję wielu zdjęć, ale z oczywistych powodów jest to uproszczenie. Rozpoznawanie strumienia wideo to rozpoznawanie obiektów/zdarzeń z samego filmu (=strumienia wideo) a nie z pojedynczego zdjęcia (stop klatki).

Opis technologii

Zdecydowana większość systemów rozpoznawania obrazu pracuje na statycznych obrazach - zdjęciach - ukazujących zamrożony w danym czasie obiekt. Jasne jest, że ze zdjęcia kolorowego da się wyciągnąć więcej informacji niż ze zdjęcia czarno-białego. Jasne jest, że z obrazu o wyższej rozdzielczości można uzyskać więcej danych niż z obrazu o niższej rozdzielczości. Dzieje się tak, gdyż dysponujemy większą liczbą danych na wejściu. Podobnie jest z rozpoznawaniem strumienia wideo. Korzystniej jest rozpoznawać cały strumień danych-analizując zawarty w nim ruch, niż dokonywać rozpoznawania obiektu na podstawie pojedynczej stopklatki,

Opracowana przez nas Ośrodek Badawczo-Rozwojowy technologia pozwala na analizę zawartości strumienia wideo w całości - bez patrzenia na jego zawartość jako na sekwencję stop-klatek.
System analizy wideo oparty o tę technologię potrafi wykryć ruch w zdefiniowanym, monitorowanym obszarze, jak również na podstawie analizy tego ruchu określić czy poruszający się obiekt to np. człowiek, czy samochód. Analiza umożliwia wykrycie pozostawionych obiektów, lub zniknięcie innych.

Elementem tej technologii jest też zaawansowany mechanizm koordynacji obrazów z wielu kamer. W efekcie - jeśli dany obiekt porusza się w przestrzeni monitorowanej przez wiele kamer - to jest on identyfikowany na wszystkich kamerach jako jeden i ten sam obiekt. W klasycznym przypadku (dwie kamery mają pewien wspólny obszar obserwacji, ale spora część ich obserwacji to obszary rozłączne) - obiekt wchodzi w zasięg widzenia jednej kamery i jest rozpoznawany, a jego identyfikator jest podtrzymywany do momentu opuszczenia zasięgu widzenia drugiej kamery (mimo, iz już od dawna nie jest w zasięgu kamery pierwszej). W efekcie - kiedy kamer jest wiele - "przekazują" one sobie obserwowane obiekty.

Oczywiście technologie takie można rozbudowywać czego efektem są posiadane przez nas rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czy tez do wspomagania monitoringu.

Zalety technologii:

 • Możliwość śledzenia i identyfikacji pojazdów za pomocą istniejącej infrastruktury monitoringu wizyjnego
 • Odciążenie pracowników stacji monitoringu wizyjnego, którzy po kilku godzinach pracy znacznie tracą swoją koncentrację na wyświetlanym obrazie
 • Możliwość poddawania nadzorowi znacznie większej powierzchni przy zatrudnieniu tej samej liczby osób, lub wręcz przy redukcji zatrudniania stacji monitoringu
 • Możliwość nadzoru nad znacznie większą liczbą kamer przez tę samą grupę osób
 • Automatyzacja wjazdów na parkingi/ obszary i dopuszczanie tylko wybranych pojazdów na podstawie ich numerów rejestracyjnych
 • Możliwość informowania operatora systemu monitoringu wizyjnego kto pozostawił dany obiekt w danej strefie i kiedy to nastąpiło

Przykładowe zastosowania:

 • Zarządcy dróg publicznych (strefy płatnego parkowania,pasy dla autobusów)
 • Lotniska,
 • Ochrona obiektów,
 • Parkingi

Przykładowe zastosowania, wdrożenia:

 • Starowanie szlabanami wjazdowymi
 • Monitoring wjazdu pojazdów uprawnionych do stref ograniczonego ruchu
 • Kontrola strefy płatnego parkowania
 • Kontrola pasów dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
 • Monitoring miejski
 • Wykrywanie pozostawionego bagażu

Analiza strumienia video

Na czym polega technologia?

Analiza strumienia wideo polega na interpretowaniu strumienia wideo w całości - z pełnym uwzględnieniem obserwowanego ruchu. Każdy strumień wideo składa się z sekwencji następujących po sobie statycznych obrazów - „zdjęć”. Można więc np. film rozpatrywać jako sekwencję wielu zdjęć, ale z oczywistych powodów jest to uproszczenie. Rozpoznawanie strumienia wideo to rozpoznawanie obiektów/zdarzeń z samego filmu (=strumienia wideo) a nie z pojedynczego zdjęcia (stop klatki).

Opis technologii

Zdecydowana większość systemów rozpoznawania obrazu pracuje na statycznych obrazach - zdjęciach - ukazujących zamrożony w danym czasie obiekt. Jasne jest, że ze zdjęcia kolorowego da się wyciągnąć więcej informacji niż ze zdjęcia czarno-białego. Jasne jest, że z obrazu o wyższej rozdzielczości można uzyskać więcej danych niż z obrazu o niższej rozdzielczości. Dzieje się tak, gdyż dysponujemy większą liczbą danych na wejściu. Podobnie jest z rozpoznawaniem strumienia wideo. Korzystniej jest rozpoznawać cały strumień danych-analizując zawarty w nim ruch, niż dokonywać rozpoznawania obiektu na podstawie pojedynczej stopklatki,

Opracowana przez nas Ośrodek Badawczo-Rozwojowy technologia pozwala na analizę zawartości strumienia wideo w całości - bez patrzenia na jego zawartość jako na sekwencję stop-klatek.
System analizy wideo oparty o tę technologię potrafi wykryć ruch w zdefiniowanym, monitorowanym obszarze, jak również na podstawie analizy tego ruchu określić czy poruszający się obiekt to np. człowiek, czy samochód. Analiza umożliwia wykrycie pozostawionych obiektów, lub zniknięcie innych.

Elementem tej technologii jest też zaawansowany mechanizm koordynacji obrazów z wielu kamer. W efekcie - jeśli dany obiekt porusza się w przestrzeni monitorowanej przez wiele kamer - to jest on identyfikowany na wszystkich kamerach jako jeden i ten sam obiekt. W klasycznym przypadku (dwie kamery mają pewien wspólny obszar obserwacji, ale spora część ich obserwacji to obszary rozłączne) - obiekt wchodzi w zasięg widzenia jednej kamery i jest rozpoznawany, a jego identyfikator jest podtrzymywany do momentu opuszczenia zasięgu widzenia drugiej kamery (mimo, iz już od dawna nie jest w zasięgu kamery pierwszej). W efekcie - kiedy kamer jest wiele - "przekazują" one sobie obserwowane obiekty.

Oczywiście technologie takie można rozbudowywać czego efektem są posiadane przez nas rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czy tez do wspomagania monitoringu.

Zalety technologii:

 • Możliwość śledzenia i identyfikacji pojazdów za pomocą istniejącej infrastruktury monitoringu wizyjnego
 • Odciążenie pracowników stacji monitoringu wizyjnego, którzy po kilku godzinach pracy znacznie tracą swoją koncentrację na wyświetlanym obrazie
 • Możliwość poddawania nadzorowi znacznie większej powierzchni przy zatrudnieniu tej samej liczby osób, lub wręcz przy redukcji zatrudniania stacji monitoringu
 • Możliwość nadzoru nad znacznie większą liczbą kamer przez tę samą grupę osób
 • Automatyzacja wjazdów na parkingi/ obszary i dopuszczanie tylko wybranych pojazdów na podstawie ich numerów rejestracyjnych
 • Możliwość informowania operatora systemu monitoringu wizyjnego kto pozostawił dany obiekt w danej strefie i kiedy to nastąpiło

Przykładowe zastosowania:

 • Zarządcy dróg publicznych (strefy płatnego parkowania,pasy dla autobusów)
 • Lotniska,
 • Ochrona obiektów,
 • Parkingi

Przykładowe zastosowania, wdrożenia:

 • Starowanie szlabanami wjazdowymi
 • Monitoring wjazdu pojazdów uprawnionych do stref ograniczonego ruchu
 • Kontrola strefy płatnego parkowania
 • Kontrola pasów dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
 • Monitoring miejski
 • Wykrywanie pozostawionego bagażu

Powiązane rozwiązania z naszej oferty

Analiza efektywności pracy maszyn OEE

W obecnych czasach gdzie mamy do czynienia z tak wielką konkurencją na rynku kładziemy bardzo duży nacisk na efektywność produkcji i możliwie jak najlepsze wykorzystanie parku maszynowego. Każda nawet pojedyncza sztuka która uda się wyprodukować nad limit uczyni Państwa firmę bardziej konkurencyjną oraz bardziej efektywną. A gdy pozbieramy je razem z wielu dni oraz wielu maszyn okaże się że oszczędności a co za tym idzie zyski są naprawdę olbrzymie.
Czytaj więcej...

Monitorowanie obiektów

Wiesz co się dzieje w Firmie pod Twoją nieobecność? - dowiedz się dzięki systemowi monitorowania! Monitoring wideo znajduje coraz większe zastosowanie w życiu codziennym naszego Przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego. Każdy z nas chciałby czuć się bezpieczniej a w razie wypadków, kradzieży, włamań mieć materiał dowodowy, który ułatwi pracę odpowiednich służb czy posłuży do rozwiązania sprawy. W dzisiejszych czasach w miarę rozwoju technologii systemy monitoringu
Czytaj więcej...

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności