Zamknij
wyszukaj na stronie

Usługa inwentaryzacji

Oferujemy wykonywanie na zlecenie kompleksowych inwentaryzacji - nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach na terenie całego kraju.

Nasza firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny inwentaryzacji, merchandisingu i innych usług typu „in-store” co pozwala nam wykonywać na zlecenie naszych klientów kompleksowe inwentaryzacje na bazie sprawdzonej i opracowanej przez nas metodologii.

W trakcie przeprowadzanych procesów inwentaryzacyjnych używamy posiadanych przez nas nowoczesnych, mobilnych kolektorów danych, pracujących on-line i pozwalających na bieżące tworzenie bazy danych inwentaryzowanych składników majątkowych.

W sensie informatycznym rezultatem naszej pracy jest plik z danymi inwentaryzacyjnymi w formacie kompatybilnym z systemem klienta, jak także istnieje możliwość stworzenia raportu z procesu, które są podstawą dokumentacyjną dla Urzędu Kontroli Skarbowej, Audytorów Finansowych Zewnętrznych jak również Kontrolingu Wewnętrznego.

W sensie biznesowym efektem naszej pracy jest pełny i kompletny zestaw dokumentów oraz danych stanowiących w rozumieniu prawa "inwentaryzację". Klient nie musi więc samodzielnie wykonywać żadnych innych prac.

Rodzaje inwentaryzacji wykonywanych na zlecenie Klientów:

Inwentaryzacja sklepów detalicznych

Kompleksowo określamy stan towarów, zapasów i opakowań, znajdujących się w placówkach sprzedaży detalicznej, zarówno samoobsługowych jak i tradycyjnych - w celu zapewnienia wiarygodności informacji o tych towarach i opakowań zawartych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Inwentaryzacja sklepów detalicznych ma na celu:

 • określenie faktycznego stanu ilościowego i wartościowego zapasów znajdujących się w danej placówce detalicznej w danym dniu
 • porównanie ustalonego z natury i wycenionego stanu ze stanem księgowym
 • wyliczenie na tej podstawie różnicy wartościowej przy uwzględnieniu ubytków naturalnych (jeśli przyznano danej placówce limit ubytków)

Inwentaryzacja środków trwałych

Świadczymy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest na podstawie bazy danych klienta i istniejących kodach kreskowych. W przypadku braku wymaganych kodów kreskowych tworzymy ewidencje zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób, posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników majątku, będących w eksploatacji (oraz zlikwidowanych), w przekrojach:

 • środków trwałych,
 • pozostałych środków trwałych
 • wyposażenia

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu:

 • ustalenie ich rzeczywistego stanu
 • ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
 • określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp.

Inwentaryzacja magazynów

Inwentaryzujemy magazyny z częściami koprodukcji, produkcję w toku oraz magazyny z wyrobem gotowym.

Inwentaryzacja magazynów ma na celu:

 • ekspresowe porównanie wyników inwentaryzacji z faktycznym stanem magazynu
 • możliwość automatycznej korekty stanu magazynowego
 • pełna kontrola na każdym etapie inwentaryzacji
 • dostarczenie pakietu danych pozwalających na ustalenie progu rentowności
 • sprawna edycja stanu magazynowego
 • informatyczne odtwarzanie dokumentów w odpowiednim formacie

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych

Świadczymy usługi inwentaryzacyjne dla zakładów przemysłowych różnych branż, zakładów rzemieślniczych i innych firm.

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych ma na celu:

 • przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej
 • postawienie i umotywowanie wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • wskazanie sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki

Oferujemy wykonywanie na zlecenie kompleksowych inwentaryzacji - nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach na terenie całego kraju.

Nasza firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny inwentaryzacji, merchandisingu i innych usług typu „in-store” co pozwala nam wykonywać na zlecenie naszych klientów kompleksowe inwentaryzacje na bazie sprawdzonej i opracowanej przez nas metodologii.

W trakcie przeprowadzanych procesów inwentaryzacyjnych używamy posiadanych przez nas nowoczesnych, mobilnych kolektorów danych, pracujących on-line i pozwalających na bieżące tworzenie bazy danych inwentaryzowanych składników majątkowych.

W sensie informatycznym rezultatem naszej pracy jest plik z danymi inwentaryzacyjnymi w formacie kompatybilnym z systemem klienta, jak także istnieje możliwość stworzenia raportu z procesu, które są podstawą dokumentacyjną dla Urzędu Kontroli Skarbowej, Audytorów Finansowych Zewnętrznych jak również Kontrolingu Wewnętrznego.

W sensie biznesowym efektem naszej pracy jest pełny i kompletny zestaw dokumentów oraz danych stanowiących w rozumieniu prawa "inwentaryzację". Klient nie musi więc samodzielnie wykonywać żadnych innych prac.

Rodzaje inwentaryzacji wykonywanych na zlecenie Klientów:

Inwentaryzacja sklepów detalicznych

Kompleksowo określamy stan towarów, zapasów i opakowań, znajdujących się w placówkach sprzedaży detalicznej, zarówno samoobsługowych jak i tradycyjnych - w celu zapewnienia wiarygodności informacji o tych towarach i opakowań zawartych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Inwentaryzacja sklepów detalicznych ma na celu:

 • określenie faktycznego stanu ilościowego i wartościowego zapasów znajdujących się w danej placówce detalicznej w danym dniu
 • porównanie ustalonego z natury i wycenionego stanu ze stanem księgowym
 • wyliczenie na tej podstawie różnicy wartościowej przy uwzględnieniu ubytków naturalnych (jeśli przyznano danej placówce limit ubytków)

Inwentaryzacja środków trwałych

Świadczymy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest na podstawie bazy danych klienta i istniejących kodach kreskowych. W przypadku braku wymaganych kodów kreskowych tworzymy ewidencje zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób, posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników majątku, będących w eksploatacji (oraz zlikwidowanych), w przekrojach:

 • środków trwałych,
 • pozostałych środków trwałych
 • wyposażenia

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu:

 • ustalenie ich rzeczywistego stanu
 • ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
 • określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp.

Inwentaryzacja magazynów

Inwentaryzujemy magazyny z częściami koprodukcji, produkcję w toku oraz magazyny z wyrobem gotowym.

Inwentaryzacja magazynów ma na celu:

 • ekspresowe porównanie wyników inwentaryzacji z faktycznym stanem magazynu
 • możliwość automatycznej korekty stanu magazynowego
 • pełna kontrola na każdym etapie inwentaryzacji
 • dostarczenie pakietu danych pozwalających na ustalenie progu rentowności
 • sprawna edycja stanu magazynowego
 • informatyczne odtwarzanie dokumentów w odpowiednim formacie

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych

Świadczymy usługi inwentaryzacyjne dla zakładów przemysłowych różnych branż, zakładów rzemieślniczych i innych firm.

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych ma na celu:

 • przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej
 • postawienie i umotywowanie wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • wskazanie sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki

Oferujemy wykonywanie na zlecenie kompleksowych inwentaryzacji - nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach na terenie całego kraju.

Nasza firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny inwentaryzacji, merchandisingu i innych usług typu „in-store” co pozwala nam wykonywać na zlecenie naszych klientów kompleksowe inwentaryzacje na bazie sprawdzonej i opracowanej przez nas metodologii.

W trakcie przeprowadzanych procesów inwentaryzacyjnych używamy posiadanych przez nas nowoczesnych, mobilnych kolektorów danych, pracujących on-line i pozwalających na bieżące tworzenie bazy danych inwentaryzowanych składników majątkowych.

W sensie informatycznym rezultatem naszej pracy jest plik z danymi inwentaryzacyjnymi w formacie kompatybilnym z systemem klienta, jak także istnieje możliwość stworzenia raportu z procesu, które są podstawą dokumentacyjną dla Urzędu Kontroli Skarbowej, Audytorów Finansowych Zewnętrznych jak również Kontrolingu Wewnętrznego.

W sensie biznesowym efektem naszej pracy jest pełny i kompletny zestaw dokumentów oraz danych stanowiących w rozumieniu prawa "inwentaryzację". Klient nie musi więc samodzielnie wykonywać żadnych innych prac.

Rodzaje inwentaryzacji wykonywanych na zlecenie Klientów:

Inwentaryzacja sklepów detalicznych

Kompleksowo określamy stan towarów, zapasów i opakowań, znajdujących się w placówkach sprzedaży detalicznej, zarówno samoobsługowych jak i tradycyjnych - w celu zapewnienia wiarygodności informacji o tych towarach i opakowań zawartych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Inwentaryzacja sklepów detalicznych ma na celu:

 • określenie faktycznego stanu ilościowego i wartościowego zapasów znajdujących się w danej placówce detalicznej w danym dniu
 • porównanie ustalonego z natury i wycenionego stanu ze stanem księgowym
 • wyliczenie na tej podstawie różnicy wartościowej przy uwzględnieniu ubytków naturalnych (jeśli przyznano danej placówce limit ubytków)

Inwentaryzacja środków trwałych

Świadczymy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest na podstawie bazy danych klienta i istniejących kodach kreskowych. W przypadku braku wymaganych kodów kreskowych tworzymy ewidencje zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób, posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników majątku, będących w eksploatacji (oraz zlikwidowanych), w przekrojach:

 • środków trwałych,
 • pozostałych środków trwałych
 • wyposażenia

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu:

 • ustalenie ich rzeczywistego stanu
 • ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
 • określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp.

Inwentaryzacja magazynów

Inwentaryzujemy magazyny z częściami koprodukcji, produkcję w toku oraz magazyny z wyrobem gotowym.

Inwentaryzacja magazynów ma na celu:

 • ekspresowe porównanie wyników inwentaryzacji z faktycznym stanem magazynu
 • możliwość automatycznej korekty stanu magazynowego
 • pełna kontrola na każdym etapie inwentaryzacji
 • dostarczenie pakietu danych pozwalających na ustalenie progu rentowności
 • sprawna edycja stanu magazynowego
 • informatyczne odtwarzanie dokumentów w odpowiednim formacie

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych

Świadczymy usługi inwentaryzacyjne dla zakładów przemysłowych różnych branż, zakładów rzemieślniczych i innych firm.

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych ma na celu:

 • przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej
 • postawienie i umotywowanie wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • wskazanie sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki

Powiązane rozwiązania z naszej oferty

Automatyczna inwentaryzacja towarów

Oferujemy kompleksowe systemy inwentaryzacyjne oparte o technologię kodów kreskowych lub RFID. Dostarczamy oprogramowanie oraz pełne spektrum sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji procesu inwentaryzacji. Dostarczamy też materiały eksploatacyjne (np. etykiety) oraz obejmujemy instalację pełną opieką gwarancyjną i pogwarancyjną.
Czytaj więcej...

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 349 67 85
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

Akceptuję Politykę Prywatności